giáo an tin 8 chuẩn

Tài liệu Giáo án Tin 8 hoàn chỉnh theo chuẩn kiến thức

Tài liệu Giáo án Tin 8 hoàn chỉnh theo chuẩn kiến thức

Tư liệu khác

... Câu : Em cho biết thông tin thời gian GMT, thông tin địa lý, thời gian mặt thời mọc, lặn ngày? Bài : Giáo viên: Hồ Thức Tiến Trang 40 Trường THCS Phan Tây Hồ  Giáo án Tin học Hoạt động GV - ... Làm tập sgk trang 26 - Xem trước “Luyện gõ phím nhanh với Finger BreakOut” Giáo viên: Hồ Thức Tiến Trang 21 Trường THCS Phan Tây Hồ Tiết 12 - 13:  Giáo án Tin học LUYỆN GÕ PHÍM NHANH VỚI FINGER ... lớp, tập sách giáo khoa sách tập - Học chuẩn bị tiết sau kiểm tra tiết Giáo viên: Hồ Thức Tiến Trang 35 Trường THCS Phan Tây Hồ Tiết 19:  Giáo án Tin học KIỂM TRA TIẾT Ngày soạn: 08/ 11/2009 Ngày...
 • 156
 • 673
 • 15

Tài liệu Giáo án Tin 8 hoàn chỉnh theo chuẩn kiến thức

Tài liệu Giáo án Tin 8 hoàn chỉnh theo chuẩn kiến thức

Tin học

... Xâu kí tự - GV: TP có phép t an nào? - HS trả l‎‎‎ời - GV chốt ý, HS ghi vở: - Các phép t an NNLT Giáo viên: Hồ Thức Tiến Trang 18 Trường THCS Phan Tây Hồ  Giáo án Tin học * Các phép toán : Pascal: ... Làm tập sgk trang 26 - Xem trước “Luyện gõ phím nhanh với Finger BreakOut” Giáo viên: Hồ Thức Tiến Trang 21 Trường THCS Phan Tây Hồ Tiết 12 - 13:  Giáo án Tin học LUYỆN GÕ PHÍM NHANH VỚI FINGER ... dung thực hành số (nếu có máy) - Đọc chuẩn bị trước “Chương trình máy tính liệu” Giáo viên: Hồ Thức Tiến Trang Trường THCS Phan Tây Hồ Tiết - 8:  Giáo án Tin học Bài 3: CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH...
 • 26
 • 359
 • 1

giao an sinh 8 hoan chinh

giao an sinh 8 hoan chinh

Sinh học

... bụng ?Các quan nằm khoang ngực ngăn cách hoành khoang bụng? Khoang ngực chứa tim, phổi; GV nhận xét, sung chốt lại (nêu khoang bụng chứa dày, ruột, gan, đáp án) tụy, thận, bóng đái quan sinh dục ... I.Sự vận chuyển máu qua hệ mạch: GV treo tranh phóng to H 18. 1 HS quan sát tranh, đọc thông tin, thảo SGK cho HS quan sát yêu cầu luận nhóm HS đọc thông tin SGK để trả lời Đại diện vài nhóm trình ... GV nhận xét, chỉnh GV: lê Thò Mai THCS Xi măng Giáo án sinh học Năm học 20 08 - 2009 sửa xác hóa kết bảng điền Các quan Hệ quan Chức hệ quan hệ quan Hệ vận động Cơ xương Vận động thể Miệng, ống...
 • 163
 • 270
 • 9

giao an tin 11 hoan chinh

giao an tin 11 hoan chinh

Tin học

... SGK trang 35 - 36 - Xem trước bài: Các thủ tục chuẩn vào/ đơn giản GV: Trần Lâm Ngân Giáo án Tin học lớp 11 Trường THPT Cheguevara Tổ vật lý- tin học Ngày soạn: Tiết PPCT: BÀI 7 -8 THỦ TỤC CHUẨN ... SGK - 26 quan sát tranh vẽ, lên bảng - Cho biểu thức: điền tranh GV: Trần Lâm Ngân Giáo án Tin học lớp 11 Trường THPT Cheguevara Hãy biểu diễn biểu thức toán biểu thức NNLT Tổ vật lý- tin học - ... Một số kiển liệu chuẩn Yêu cầu học sinh nghiên cứu sách Trả lời câu hỏi sau: GV: Trần Lâm Ngân Giáo án Tin học lớp 11 Trường THPT Cheguevara Tổ vật lý- tin học - 8 Có liệu chuẩn ngôn ngữ Có...
 • 101
 • 213
 • 1

giao an tin 11 hoan chinh

giao an tin 11 hoan chinh

Tin học

... readln(Lop[i].Diachi) ; Write(' Diem Toan : ') ; readln(Lop[i].toan) ; Write(' Diem Van ') ; readln(Lop[i].van) ; Tg := Lop[i].toan + Lop[i].van ; if Tg >= 18 then Lop[i].Xeploai := 'A' Else if ... Write(‘Moi ban cho biet tuoi cua ban’); Readln(tuoi); Write(‘Cam on, tuoi cua ban la’,tuoi, ‘Tuoi’); Readln; End Giáo án Lý Thuyết TIN HỌC 11 Trong ngôn ngữ Pascal thủ tục vào chuẩn viết sau : Nhập liệu ... dụng cách GV : Sử dụng sồ hình ảnh trực quan minh họa cho học sinh cấu trúc mảng số phần tử Chỉ số Giá trị 53 81 62 18 26 41 24 53 Giáo án Lý Thuyết TIN HỌC 11 Kiểu mảng chiều - Mảng chiều dãy...
 • 59
 • 291
 • 0

giáo án hình 8 hoàn chỉnh

giáo án hình 8 hoàn chỉnh

Toán học

... CỦA GV BT33 /83 + Muốn dựng hình thang can cần yếu tố ? Gv: hình thang can hình thang đặc biệt + Hãy nêu cách dựng ? + Có cách dựng điểm B ? GHI BẢNG Hs: Dựng hình thang cần BT33 /83 cần biết yếu ... làm BT8/71 (SGK) Gọi hs nêu cách tính 2) Hình thang vuông * Đònh nghóa:(SGK/70) B A C D ABCD hình thang vuông BT6/70 (SGK) Hình 20 a, c hình thang BT7/71 (SGK) x = 180 0 – 80 0 = 1000 y = 180 0 – ... D = 180 0 µ µ ⇒ D = 80 0 ⇒ A = 1000 µ µ Vì AB//CD⇒ B + C = 180 0 ⇒ µ µ 2C + C = 180 0 µ µ ⇒ C = 600 ⇒ B = 1200 Củng cố : Nêu Đ/n Hình thang ; Hình thang vuông ? Nêu cách c/ m tứ giác hình thang?...
 • 137
 • 292
 • 4

Giáo án Sinh 8 (hoàn chỉnh)

Giáo án Sinh 8 (hoàn chỉnh)

Sinh học

... bụng ?Các quan nằm khoang ngực ngăn cách hoành khoang bụng? Khoang ngực chứa tim, phổi; GV nhận xét, sung chốt lại (nêu khoang bụng chứa dày, ruột, gan, đáp án) tụy, thận, bóng đái quan sinh dục ... I.Sự vận chuyển máu qua hệ mạch: GV treo tranh phóng to H 18. 1 HS quan sát tranh, đọc thông tin, thảo SGK cho HS quan sát yêu cầu luận nhóm HS đọc thông tin SGK để trả lời Đại diện vài nhóm trình ... GV nhận xét, chỉnh GV: lê Thò Mai THCS Xi măng Giáo án sinh học Năm học 20 08 - 2009 sửa xác hóa kết bảng điền Các quan Hệ quan Chức hệ quan hệ quan Hệ vận động Cơ xương Vận động thể Miệng, ống...
 • 163
 • 172
 • 0

Bài soạn Giáo án tin 6 hoàn chỉnh

Bài soạn Giáo án tin 6 hoàn chỉnh

Tư liệu khác

... thụng tin dng hỡnh nh Ting n, ting chim, ting núi ci, ting xe ụ tụ l thụng tin dng õm Cõu5: Biu din thụng tin l gỡ? Cõu5- Biu din thụng tin l cỏch th hin thụng ? Vai trũ ca biu din thụng tin l tin ... Thụng tin c x lý gi l thụng tin vo, cũn thụng tin nhn c sau x lý gi l thụng tin - HS cho vớ d Vic tip nhn thụng tin chớnh l to thụng tin vo cho quỏ trỡnh x lý) Thụng tin vo X lý Thụng tin Mụ ... thụng tin l kt qu trờn mn hỡnh - HS cho vớ d Hot ng : Hot ng thụng tin v tin hc - GV gii thiu v hot ng thụng tin ca Hot ng thụng tin v tin hc: ngi : Con ngi mun nhn c nhng thụng - HS nghe ging tin...
 • 137
 • 316
 • 0

Gián án Giáo án Tin 7 hoàn chỉnh

Gián án Giáo án Tin 7 hoàn chỉnh

Tin học

... D7=C7-B7 D8=C8-B8 - Thành tiền: E2=D2*500 E3=D3*500 E4=D4*500 E5=D5*500 E6=D6*500 E7=D7*500 E8=D8*500 - Tổng điện : D9=SUM(D2 :D8) E9=SUM(E2 :E8) - Cao nhất: D10=MAX(D2 :D8) E10=MAX(E2 :E8) - Thấp ... chọn trang tính, ô, hàng, cột khối c Thái độ: - Tập trung, quan sát tốt II Phương pháp, phương tiện: - Chuẩn bị giáo viên: Giáo án, máy tính, tranh ảnh để minh họa - Chuẩn bị học sinh: Sách giáo ... Excel II Phương pháp, phương tiện: - Chuẩn bị giáo viên: Giáo án, máy tính, tranh ảnh để minh họa - Chuẩn bị học sinh: Sách giáo khoa, đọc trước - Trình bày trực quan, vấn đáp, thực hành III Lưu ý...
 • 128
 • 206
 • 0

giao an tin 11 hoan chinh_moi cap nhat

giao an tin 11 hoan chinh_moi cap nhat

Tin học

... trang 35 - 36 Gv : Nguyễn Đức Thịnh j:= j-1; Trường THPT Đa Phúc  - Xem trước bài: Các thủ tục chuẩn vào/ đơn giản Gv : Nguyễn Đức Thịnh Giáo án: TIN HỌC 11 Trường THPT Đa Phúc BÀI 7 -8 Giáo ... nhằm nâng cao hiệu chương trình II/ Chuẩn bị giáo viên học sinh: 1/ Giáo viên: Sách giáo khoa, bảng phụ 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Phương pháp: Trực quan, suy luận, kiểm tra, giải vấn đề ... Begin Write(‘chao cac ban’); End - Trong ngôn ngữ C++: #include main() { pri ntf(“ chao ban”); } Trường THPT Đa Phúc Giáo án: TIN HỌC 11  Bài 4: MỘT SỐ KIỂU DỮ LIỆU CHUẨN Bài 5: KHAI...
 • 95
 • 91
 • 0

GIAO AN TIN 6 HOAN CHINH

GIAO AN TIN 6 HOAN CHINH

Tin học

... phải biết đợc thao tác chèn hình ảnh vào văn chỉnh sửa vị trí hình ảnh trang văn - HS nghiêm túc ý học B Chuẩn bị: - Giáo viên: Đề cơng giảng, văn mẫu, máy tính, máy chiếu - Học sinh: Kiến thức ... bản: - GV yêu cầu HS đọc quan sát SGK - HS đọc quan sát SGK phần T99 phần1 T99 ? Theo em chèn hình ảnh vào văn - Gọi HS trả lời nhằm mục đích + Làm cho nội dung văn trực quan sinh động ? Hình ảnh ... V/ Hớng dẫn : - Về nhà xem lại toàn nội dung học - BTVN: Bài tập 1,2 SGK Bài tập 4.115 đến 4.1 18 ...
 • 3
 • 50
 • 0

giáo an tin 9 hoàn chỉnh

giáo an tin 9 hoàn chỉnh

Tin học

... bỏch khoa a phng tin - on phim quang cỏo - Phn mm trũ chi Hot ng 3: u im ca a phng tin u im ca a phng tin ? a phng tin cú u im gỡ? - a phng tin th hin thụng tin tt hn Hs: - a phng tin thu hỳt s ... Tun: 30 Tit: 58 Giáo án tin học Ngy son: Ngy ging: Bi 13: THễNG TIN A PHNG TIN (tt) I Mc tiờu 1.Kin thc: -HS bit khỏi nim a phng tin v u im ca a phng tin - Bit cỏc thnh phn ca a phng tin - Bit mt ... Trang 20/45 Trờng THCS BTCX Nguyễn Bá Ngọc Tun: 30 Tit: 57 Giáo án tin học Ngy son: Ngy ging: BI 13: THễNG TIN A PHNG TIN I Mc tiờu 1.Kin thc: -HS bit khỏi nim a phng tin v u im ca a phng tin...
 • 45
 • 130
 • 0

GIAO AN TIN 8 2009-2010 HOAN CHINH

GIAO AN TIN 8 2009-2010 HOAN CHINH

Tin học

... tổng hợp thực hành học sinh b/ Chuẩn bị: - Giáo viên: Đề - Học sinh: Ôn lại kiến thức học C/ Tiến trình dạy học: I/ Tổ chức: II/ Kiểm tra III/ Bài mới: 8A 8B lẻ I Khoanh trũn vo ch cỏi ng trc phng ... i:=1 to 10 writeln(Day la lan lap thu ,i); Readln; END A cõu Day la lan lap thu i; B cõu Day la lan lap thu , i; C 10 cõu Day la lan lap thu , i; D 10 cõu "Day la lan lap thu i vi i theo th t ... khụng ta vit cõu lnh If th no cho ỳng nht? a/ If A, B, C > then b/ IF (A>0) and (B>0) and (C>0) then c/ IF A>0 and B>0 and c>0 then d/ IF (A>0) or (B>0) or (c>0) then Cõu 6: Trong ngụn ng Pascal,...
 • 6
 • 51
 • 0

Giáo án Tiếng Việt hoàn chỉnh học kỳ II - Lớp 2

Giáo án Tiếng Việt hoàn chỉnh học kỳ II - Lớp 2

Mầm non - Tiểu học

... tranh theo nội câu chuyện -Sắp xếp lại thứ tự tranh theo nội -Gọi Hs đọc yêu cầu tập dung câu chuyện ng Mạnh thắng thần Gió -Quan sát tranh -Treo tranh cho Hs quan sát tranh -Hỏi: nội dung tranh ... 2.1.Hùng dẫn làm tập Bài -Gọi học sinh đọc yêu cầu -Yêu cầu học sinh quan sát tranh đặt câu hỏi: +Bức tranh minh họa điều ? +Còn tranh thứ hai ? -Hs chia thành nhóm Mỗi nhóm Hs Sau bàn bạc đóng vai ... trình viết nét móc ngược trái ngang) đường kẻ dọc 3, sau viết nét móc ngược trái đuôi nét lượn cong vào Điểm dừng bút nằm đường kẻ ngang đường kẻ dọc - Theo dõi quan sát - GV nhắc lại quy trình...
 • 91
 • 3,480
 • 12

Giáo án Tiếng Việt hoàn chỉnh học kỳ I - Lớp 2

Giáo án Tiếng Việt hoàn chỉnh học kỳ I - Lớp 2

Mầm non - Tiểu học

... nét lượn từ trái sang phải, nét móc nét lượn ngang - Chỉ theo khung chữ mẫu giảng - Quan sát theo hướng dẫn giáo quy trình viết viên - Điểm đặt bút nằm giao điểm đường kẻ ngang đường kẻ dọc từ ... B, D chữ - Nêu: Tên bạn: Huệ, An, Lan, Bắc, Dũng xếp - Viết vào vở: An, Huệ, Lan, Bắc, Dũng CỦNG CỐ – DẶN DÒ - Tổng kết tiết học - Dặn dò HS họ ghi nhớ quy tắc Trang 43 tả với g/ gh Viết lại cho ... (Làm miệng) - Gọi HS đọc yêu cầu - Nhắc lại lời chào bạn tranh - Treo tranh lên bảng hỏi: Tranh - Tranh vẽ Bóng Nhựa, Bút Thép vẽ Trang 45 - Mít chào tự giới thiệu Mít - Chào hai cậu, tớ Mít,...
 • 175
 • 1,465
 • 5

Giáo án Tiếng Việt hoàn chỉnh học kỳ I - Phần 2- Lớp 2

Giáo án Tiếng Việt hoàn chỉnh học kỳ I - Phần 2- Lớp 2

Mầm non - Tiểu học

... CHUYỆN THEO TRANH Hoạt động dạy - Gọi HS đọc yêu cầu Hoạt động học - Dựa theo tranh trả lời câu hỏi - Treo tranh có ghi gợi ý - HS quan sát - Để làm tốt em cần - Quan sát kỹ tranh, đọc ý điều ... Yêu cầu lớp đọc đồng - An- Dũng- Khánh- Minhđáp án Nam IV CỦNG CỐ – DẶN DÒ - Nhận xét tiết học - Dặn HS nhà học lại chuẩn bò sau - Dặn HS nhà học lại chuẩn bò sau Trang 180 Thứ………Ngày………tháng………năm ... viết tốt Ví dụ: Mẹ ơi! Mẹ mua giúp thiếp chúc mừng cô giáo nhân ngày Nhà giáo việt Nam, mẹ nhé!/ Để chào mừng ngày Nhà giáo Việt Trang 187 Nam, xin mời bạn Khánh Linh hát Bụi phấn/ Cả lớp hát...
 • 211
 • 842
 • 2

giao an sinh 6 hoan chinh NT

giao an sinh 6 hoan chinh NT

Sinh học

... nhóm: Quan sát hình trả lời câu hỏi SGK trang 83 - GV quan sát nhóm, giúp đỡ động viên nhóm yếu, nhóm học *** GV: Nguyễn Thị Thanh THCS Hà Lan *** Hoạt động HS - HS hoạt động nhóm quan sát mẫu ... niệm đơn giản quang hợp - Viết sơ đồ tóm tắt tợng quang hợp Kĩ - Rèn kĩ quan sát, so sánh phân tích thí nghiệm, khái quát *** GV: Nguyễn Thị Thanh THCS Hà Lan *** 35 Thái độ - Giáo dục ý thức ... Tại xung quanh nhà nơi công cộng cần trồng nhiều xanh? Yêu cầu:Tiểu kết: - Không có khí cacbonic chế tạo đợc tinh bột Hoạt động 2: Khái niệm quang hợp *** GV: Nguyễn Thị Thanh THCS Hà Lan *** 36...
 • 55
 • 342
 • 1

Giáo án tin 8 new từ tuần 9

Giáo án tin 8 new từ tuần 9

Tin học

... LongTrang “Ban Long cao hon” xét đến Đk Long< Trang mà sai “Hai ban cao bang nhau” Đây lỗi đưa kết Ta sửa lại sau: If Long> Trang ... Writeln(‘Ban Long cao hon’); If Long = Trang then Writeln(‘Hai ban cao bang nhau’); If Long
 • 32
 • 238
 • 2

Giáo án Tin 8 (T37-42)

Giáo án Tin 8 (T37-42)

Tin học

... readln(n); Giáo viên: Nguyễn Thị Thanh Nga 11 Trờng THCS Bình dơng Giáo án Tin học - GV: yêu cầu học sinh quan sát kết so sánh với kết chơng trinh cha dùng lệnh gotoxy(5, wherey) - HS: quan sát nhận ... then smax:=A; Giáo viên: Nguyễn Thị Thanh Nga Trờng THCS Bình dơng Giáo án Tin học - GV: diễn tả lại lần để học sinh End; hiểu sâu chơng trình Writeln(so lon nhat la,A); readln - Giáo viên đa ... Viết chơng trình tìm xem có số dơng n số nhập vào từ Giáo viên: Nguyễn Thị Thanh Nga Trờng THCS Bình dơng Giáo án Tin học bàn phím Program tinh_so_cac_so_duong; Uses crt; Var i,A, dem, n: integer;...
 • 12
 • 294
 • 0

Giáo án tin 8 học kì 1

Giáo án tin 8 học kì 1

Tin học

... mét c¸i ¸o Ngµy so¹n : 23 /8/ 20 08 Ngµy d¹y : 8A :25 /8/ 20 08 8B :26 /8/ 20 08 8C : 26 /8/ 20 08 TiÕt : Bµi : M¸y tÝnh vµ ch¬ng tr×nh m¸y tÝnh A Mơc tiªu : Giáo án tin Gv Đậu Thanh Quân THCS Sơn Tiến • ... vµo vµ ®Çu cđa bµi to¸n ®ã Giáo án tin Gv Đậu Thanh Quân 21 THCS Sơn Tiến Giáo án tin Gv Đậu Thanh Quân 22 THCS Sơn Tiến Ngµy so¹n : 11/11/20 08 Ngµy d¹y : 8A :13/11/20 08 TiÕt 20 : Bµi : Tõ bµi ... động ngày Giáo án tin Gv Đậu Thanh Quân 37 THCS Sơn Tiến đêm vùng khác Trái Đất Hãy quan sát nút lệnh sau cơng cụ: Giáo án tin Gv Đậu Thanh Quân 38 THCS Sơn Tiến Ngµy so¹n :13/12/20 08 Ngµy d¹y...
 • 46
 • 375
 • 7

Xem thêm

Tìm thêm: phân loại các bài toán hóa học hữu cơ phần hiđrocacbon và giải theo phƣơng pháp chung giải các bài toán hóa học thpt lựa chọn phân loại các bài toán hóa học hữu cơ phần hiđrocacbon và giải theo phương pháp chung giải các bài toán hóa học trung học phổ thông các công thức cần thiết khi giải bài toán hóa học phƣơng pháp chung giải các bài toán hóa học thpt thực trạng sử dụng bài toán hóa học ở trường thpt hiện nay lựa chọn và phân loại bài tập hóa học một số biện pháp để nâng cao chất lượng dạy học xây dựng môi trường thuận lợi cho sự phát triển đội ngũ giáo viên các trường trung học phổ thông huyện mê linh thành phố hà nội theo chuẩn nghề nghiệp hoạch đội ngũ giáo viên các trường trung học phổ thông huyện mê linh thành phố hà nội theo chuẩn nghề nghiệp phổ biến và áp dụng chuẩn trong công tác phát triển đội ngũ giáo viên các trường thpt huyện mê linh thành phố hà nội theo chuẩn nghề nghiệp các biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các trƣờng trung học phổ thông ở huyện mê linh thành phố hà nội theo chuẩn nghề nghiệp đảm bảo trình độ chuyên môn đảm bảo về nhu cầu đảm bảo về số lượng các nguyên tắc định hƣớng và đề xuất biện pháp những biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các trƣờng trung học phổ thông ở huyện mê linh thành phố hà nội theo chuẩn nghề nghiệp thực hiện chế độ chính sách đối với đngv tổ chức kiểm tra đánh giá đngv triển khai công tác tuyển chọn sử dụng đội ngũ giáo viên công tác quy hoạch phát triển đội ngũ