giáo án vnen toán 6

Giáo án toán lớp 6 phần hình học

Giáo án toán lớp 6 phần hình học

Toán học

... tập 65 60 điểm đoạn thẳng AB SGK II.- Cách vẽ trung điểm đoạn thẳng Ví dụ : Cho đoạn thẳng AB = cm Hãy vẽ - Làm ? SGK trung điểm M đoạn thẳng Ta có : MA + MB = AB - Củng cố : Làm tập 61 , 63 ... độ : - Biết phân loại hai tia chung gốc - Biết phát biểu gẫy gọn mệnh đề toán học II.- Phương tiện dạy học : Sách giáo khoa , thước thẳng III.- Hoạt động lớp : 1./ n đònh : Lớp trưởng báo cáo ... động Giáo viên Học Sinh 18 - Học sinh vẽ hình chỗ trả lời trình bày bảng - Trên tia AB vẽ kiểm Bài tập 26 / 113 a) Hai điểm B M nằm phía A tra miệng học sinh trả lời câu a) A M B A B b) tập 26 /113...
 • 79
 • 561
 • 8

Ôn tập toán 9: Phần hình học phẳng

Ôn tập toán 9: Phần hình học phẳng

Toán học

... minh AM tiếp tuyến chung (O) (O’) d Cho AB = 36cm, AC = 48 cm Tính độ dài BC bán kính (O) , (O’) Bài 25: Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB, bán kính OC vuông góc với AB Gọi M điểm di động ... CA, CH cung nhỏ AH đường tròn nói biết AC=6cm; góc ACB = 30o 33 » » Bài 34 Cho (O) có đường kính BC Gọi A điểm thuộc cung BC ( AB < AC ) D điểm thuộc bán kính OC Đường vuông góc với BC D cắt AC ... ABHP QPCH nội tiếp j Từ C vẽ tiếp tuyến (O) cắt BM kéo dài K Chứng minh CM phân giác góc BCK k So sánh góc KMC KCB với góc A l Từ B vẽ đường thẳng song song với OM cắt CM S Chứng minh tam giác BMS...
 • 9
 • 263
 • 0

KẾ HOẠCH GIẢNG dạy TOÁN 9 PHẦN HÌNH HỌC

KẾ HOẠCH GIẢNG dạy TOÁN 9 PHẦN HÌNH HỌC

Toán học

... nãn, h×nh nãn cơt 61 -HH Lun tËp 62 -HH H×nh cÇu, diƯn tÝch mỈt cÇu vµ thĨ tÝch H.cÇu 63 -HH H×nh cÇu, diƯn tÝch mỈt cÇu vµ thĨ tÝch H.cÇu 64 -HH 35 Lun tËp 60 -HH 34 59-HH Lun tËp 65 -HH ¤n tËp ch¬ng ... th¼ngm« h×nh B¶ng phơ.thíc th¼ng, m« h×nh B¶ng phơ.thíc th¼ng, m« h×nh 13 66 -HH 67 -HH 36 ¤n tËp ch¬ng IV ¤n tËp ci n¨m 68 -HH Ơn tập cuối năm RÌn kü n¨ng vËn dơng c¸c c«ng thøc vµo viƯc gi¶i to¸n ... 18 tuần :68 tiết) Tuần Đại số : 30 tiết 13 tuần đầu x tiết = 26 tiết tuần cuối x tiết = tiết Tiết TÊN BÀI DẠY PPCT 20 33-HH 34-HH 21 35-HH 36- HH Hình học :38 tiết 13 tuần đầu x tiết = 26 tiết tuần...
 • 15
 • 108
 • 0

Toán 7 phần hình học dạy tự chọn bám sát cả năm

Toán 7 phần hình học dạy tự chọn bám sát cả năm

Toán học

... GV ®a bµi tËp 6: · => AOB = 350 + 400 = 750 · · Cho h×nh vÏ, biÕt AOB = 60 0, OAx = Bµi 6: · 300, Ta cã: Ot lµ ph©n gi¸c cđa AOB nªn: OBy = 1500 Ot lµ ph©n gi¸c cđa AOB · · · 60 = 30 AOt = tOB ... ®éng 3: Bµi tËp A Bµi 1: Cho ∆ ABC cã A = 60 0 D¹ng 1: TÝnh sè ®o c¸c gãc cđa mét tam gi¸c vµ C = 500 Tia 0ph©n gi¸c cđa B GT 60 µ · µ · ∆ ABC ; A = 60 0 ; C = 500 ; ABD = DBC c¾t AC t¹i D TÝnh ... Trªn h×nh vÏ díi ®©y cã c¸c tam gi¸c nµo b»ng nhau?V× B 80° N H A 40° 30° CG 3 60 ° 40° H3 P R 30° M F H1 60 ° 80° L 80° 60 ° E Q I 40° K D 80° H2 D¹ng Sư dơng trêng hỵp b»ng gãc - c¹nh- gãc chøng minh...
 • 38
 • 414
 • 3

like bài giảng toán 6 bài hình học 6 - tiết 7 đoạn thẳng

like bài giảng toán 6 bài hình học 6 - tiết 7 đoạn thẳng

Lớp 6

... F - Quyển SGK Toán tập - Quyển tập toán tập - Quyển Phương pháp giải toán theo chủ đề hình học - Quyển để học tốt toán tập -Quyển SGV toán tập - Tài liệu chuẩn kiến thức – kỹ toán lớp - Phần ... thẳng - Làm tập: 34, 36, 38, 39 - ( SGK/1 16 ) - Chuẩn bị cho tiết học tới: + Cả nhóm: thước thẳng có chia khoảng + Mỗi tổ: thước dây thước gấp * Hướng dẫn 39 - ( SGK/1 16 ) Vẽ hình vào vẽ tiếp ... đường thẳng ab giao điểm Q a Q b Bài tập áp dụng: Cho hai điểm P Q Vẽ đường thẳng PQ lựa chọn đáp án câu trả lời sau: a) Trên đường thẳng vừa vẽ có: P Q A) Đoạn thẳng PQ đoạn thẳng QP B) Đoạn thẳng...
 • 26
 • 129
 • 0

tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi toán 7 phần hình học

tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi toán 7 phần hình học

Toán học

... + B + C = 1800 nờn x + x + x = 1800 x = 1800 x = 360 Vy x = = 360 A à A = C = ( 1800 360 ) : = 720 Nờn B à Bi 64 : Tam giỏc ABC cú B = 60 0 ; C = 300 Ly im D trờn cnh AC im E trờn cnh AB ... ABC + + 60 = 270 ( ) ( ) ã ã ã KCF = 360 0 KCI + BCA + ã ACF = 360 0 2700 = 900 + ( ) T (1) v (2) suy ã ã ã ã ã HAF = KCF Nờn AHF = CKF ( c.g c ) HF = KF ; AFH = CFK HFK = 60 ú tam giỏc ... ã ã EMB = 360 0 2.BMC = 360 0 3000 = 60 0 Do ú tam giỏc BME u suy BM =BE Ta ã cú: EAB + ã AEM = 800 + 100 = 900 nờn AB ME suy BA l phõn giỏc ca gúc 0 ã ã ã ã ã MBE EBA = MBA = 60 0 : = 300...
 • 28
 • 449
 • 0

các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán 7 phần hình học

các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán 7 phần hình học

Toán học

... 20: Tỡm x nguyờn 10 06 x + A= HD : 2012 x + 2(10 06 x + 1) + 2009 2009 = 2+ = 10 06 x + 10 06 x + 10 06 x + 2012 x + 2009M 10 06 x + x l s CP 10 06 x + Vi x >1 v x l s CP thỡ 10 06 x + > 2012 > 2009 ... 24.25 25. 26 ữ ( n + 1) ( n + ) Vi C = 1 1 1 1 1 1 + + + + + + = + + + = = Suy 2.3 3.4 24.25 25. 26 3 25 26 26 13 ( n + 1) ( n + ) A > = > 0,15 13 13 2 Vi n t (1) ta cú: B > 2n + 6n + ... -3 chia ht cho , khụng chia ht cho b) Ta cú 363 8 = ( 362 )19 = 12 961 9 = ( 7.185 + 1) 19 = 7.k + ( k N*) 4133 = ( 7 .6 1)33 = 7.q ( q N*) Suy : A = 363 8 + 4133 = 7k + + 7q = 7( k + q) M Bi 34:...
 • 18
 • 296
 • 0

Toán 6: Dạng Hình học-Ôn thi học kì II

Toán 6: Dạng Hình học-Ôn thi học kì II

Tư liệu khác

... Giải: ˆ < xOy ˆ (60 0 < 1200 ) nên tia Oz nằm hai tia Ox Oy a)Vì xOz ˆ + zOy ˆ = xOy ˆ b) Vì tia Oz nằm tia Ox Oy nên: xOz 60 0 0 0 ˆ = 120 ⇒ zOy ˆ = 120 − 60 = 60 ˆ = zOy ˆ Hay 60 + zOy Vậy xOz ... '− xOy ˆ = 1800 - 1200 = 60 0 => x 'Oz ˆ = xOx ˆ '− xOz ˆ = 1800 - 60 0 = 1200 d) x 'Oy z x TỰ GIẢI Bài Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia OX vẽ hai tia OY OZ cho góc XOY = 60 0; góc XOZ = 1200 a) ... Tính xÔz ? Bài 4: Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ tia Oy, Oz, Ot cho: xOy = 30º, yOt = 60 º, tOz = 90º a) Tính xOt, xOz b) Các cặp góc phụ nhau? Vì sao? c) Các cặp góc bù nhau? Vì sao?...
 • 2
 • 72
 • 0

Chuyên đề luyện thi đại học - cao đẳng môn Toán: 6 Chuyên đề ôn thi phần Hình học phẳng

Chuyên đề luyện thi đại học - cao đẳng môn Toán: 6 Chuyên đề ôn thi phần Hình học phẳng

Toán học

... diện tích hình tròn nội tiếp nói Bài 22 (IMO 1 966 ) (40 – p47) Chứng minh tam giác ABC cân BC  AC  tan C  BC tan A  AC tan B  Bài 23 (IMO 1 966 ) (40 – p48) Gọi K, L, M điểm tuỳ ý nằm cạnh BC, ... trung điểm đoạn thẳng cố định, … + Xét số vị trí đặc biệt d để tìm điểm cố định + Liên hệ toán với toán chứng minh điểm thẳng hàng đường thẳng đồng quy + Sử dụng phép biến hình để ảnh đường thẳng ... vuông góc với cạnh đối diện đồng quy Dạng Đường thẳng – đường tròn qua điểm cố định 6. 1 Phương pháp Bài toán: Cho điều kiện X Xét đường thẳng d thay đổi thoả mãn điều kiện X Chứng minh d qua...
 • 28
 • 622
 • 1

Tài liệu ôn toán - Bài tập hình học lớp 12 - phần 6 pdf

Tài liệu ôn toán - Bài tập hình học lớp 12 - phần 6 pdf

Cao đẳng - Đại học

... chỳng: a) d1 : { x = + 2t, y = + 3t , z = + t ; d2 : { x = + 4t ', y = + 6t ', z = + 2t ' f) d1 : x -1 y + z - = = ; -6 x - y -1 z + c) d1 : = = ; ỡ2 x + y - z - 10 = d) d1 : ; ợ x - y - z - ... 25) Lp phng trỡnh mt phng qua A, B v tip xỳc vi mt cu (S) cú phng trỡnh: x + y + z - x + y - 6z + = 26) Lp phng trỡnh mt cu ngoi tip t din ABCD Trang 57 PP To khụng gian Trn S Tựng V GII TON ... + y + z - x + z + = a) d : = = -1 ỡ2 x + y - z - = b) d : ; (S ) : ( x - 1)2 + ( y - 2)2 + z = 16 x - 2z - = ợ ỡ x - 2y - z - = ; (S ) : x + y + z2 - x + y - 14 = c) d : x+y+2=0 ợ ỡ x - 2y - z...
 • 10
 • 364
 • 5

Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán phần Hình học lớp 6 năm 2012 - 2013 trường THCS Tam Thanh

Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán phần Hình học lớp 6 năm 2012 - 2013 trường THCS Tam Thanh

Đề thi lớp 6

... D phần đường thẳng nằm M, N Câu Cho I trung điểm đoạn thẳng HK, biết HK = 6cm Vậy IK có độ dài ? A 3cm B 12cm C 4cm D 6cm B TỰ LUẬN (7 điểm) Bài (3 điểm) Cho ba điểm H, C, E thuộc đường thẳng ... đối tia Ox lấy điểm H cho OH = 2cm Tính độ dài đoạn thẳng AH ĐÁP ÁN KIỂM TRA TIẾT A Trắc nghiệm (3đ) Mỗi câu 0,5đ 1A 2B 3D 4A 5B 6A B Tự luận (7đ) Bài (3đ) Vẽ H, C, E thuộc b H Bài (4đ) C H (0,5đ)...
 • 3
 • 424
 • 1

Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán phần Hình học lớp 6 năm 2014 - 2015 trường THCS Tam Thanh

Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán phần Hình học lớp 6 năm 2014 - 2015 trường THCS Tam Thanh

Đề thi lớp 6

... Cho hai góc xOy yOz kề bù Biết xOy – yOz = 40o Tính số đo góc yOz ĐÁP ÁN A Trắc nghiệm: (3 điểm) Mỗi câu 0,5 điểm Câu Đáp án a a d c d c B Tự luận: (7 điểm) Bài (2đ) a) Vẽ hình điểm b) Vẽ hình...
 • 4
 • 246
 • 1

Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán phần Hình học lớp 6 trường THCS Tam Thanh

Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán phần Hình học lớp 6 trường THCS Tam Thanh

Đề thi lớp 6

... Om góc xOz Tính số đo góc yOm d Tia tia phân giác góc mOx? Vì sao? ĐÁP ÁN A TRẮC NGHIỆM: (3đ) Mỗi câu 0,5 điểm Câu Đáp án d b d a a c B TỰ LUẬN: (7đ) Bài 1: - Vẽ hình 0,75 điểm - Nêu cách vẽ...
 • 4
 • 218
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CHƯƠNG 2 PHẦN HÌNH HỌC MÔN: TOÁN LỚP 6

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CHƯƠNG 2 PHẦN HÌNH HỌC MÔN: TOÁN LỚP 6

Toán học

... Tính số đo góc yOz b) Kể tên góc nhọn, góc tù · · Bài 6: (bài tập thêm) Trong hình biết AOM = 90O, BON = 35O · a) Tính MON ; b) Hãy so sánh góc · · · AOM, MON, NOB c) Hãy kể tên cặp góc phụ nhau, ... Hiểu khái niệm tia phân giác góc b) Về kĩ năng: Biết vẽ tia phân giác góc BÀI TẬP: 30, 31, 33, 36 SGK · · · Bài 7: (bài tập thêm) Cho hai góc kề bù AOB BOC BOC = 50O Trên nửa · mặt phẳng bờ AC ... a) Về kiến thức: − Biết khái niệm đường tròn, hình tròn, tâm, cung tròn, dây cung, đường kính, bán kính − Nhận biết điểm nằm trên, bên trong, bên đường tròn − Biết khái niệm tam giác − Hiểu khái...
 • 5
 • 840
 • 1

GIÚP HỌC SINH VƯỢT QUA NHỮNG SAI LẦM TRONG LẬP LUẬN TOÁN HỌC: PHẦN HÌNH HỌC

GIÚP HỌC SINH VƯỢT QUA NHỮNG SAI LẦM TRONG LẬP LUẬN TOÁN HỌC: PHẦN HÌNH HỌC

Trung học cơ sở - phổ thông

... Hỡnh 2.1 - Hn na, SI = SJ = 3a 3a v SIH = SJH = SKH Nờn SK = 6. cos 6. cos Do ú, S xq = S +S SAB SBC +S SAC = 3.S 3a = .a = a SAB 6. cos 4.cos Phõn tớch sai lm - T gi thit ( SAC ) ( ABC ) ... song vi AD nờn: MN = SK (5) AD SJ KS IS Mt khỏc: IK l phõn giỏc nờn: KJ = IJ = 2cos (6) a a + 2.cos T (5) v (6) suy ra: MN = + 2cos Ta tớnh c: KI = + 2.cos a + 2.cos a = a+ Do ú: S BCNM + ... Tớnh th tớch hỡnh lng tr D kin sai lm - HS thng xỏc nh sai gúc gia hai mt phng (ABC) v (CAB) 36 Ta cú: A ' BA l gúc gia hai mt phng C' B' (ABC) v (ABC) Do ú A ' BA = A ' Khi ú: AC = a.tan...
 • 34
 • 884
 • 17

Giúp học sinh trung học phổ thông vượt qua những sai lầm trong lập luận toán học: Phần hình học

Giúp học sinh trung học phổ thông vượt qua những sai lầm trong lập luận toán học: Phần hình học

Khoa học tự nhiên

... Phải đánh giá xác toàn diện lực toán học học sinh Tạo cho học sinh nhiều hội để bộc lộ khả niềm say mê toán học Quan tâm đến cá nhân, dùng đánh giá để so sánh khả học sinh với tiêu chí đặt so sánh ... tra đánh giá 1.2 Cơ sở thực tiễn việc kiểm tra đánh giá 1.2.1 Thực trạng hoạt động kiểm tra đánh giá trường phổ thông 1.2.2 Những xu hướng KTĐG môn toán 1.2.2 Những xu hướng KTĐG môn toán Yêu ... kiểm tra đánh giá 1.1 .6 Các hình thức kiểm tra đánh giá 1.1.7 Ý nghĩa việc kiểm tra đánh giá Chương I KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TRONG DẠY HỌC Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG 1.1 Cơ sở lý luận kiểm tra đánh giá dạy...
 • 34
 • 449
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: tình hình bảo lãnh trong ngoại thƣơng tại ngân hàng ngoại thƣơng hà nội từ năm 2001 đến nay các đối tƣợng đƣợc ngân hàng bảo lãnh sự hình thành và phát triển của nh ngoại thƣơng hà nội khái quát về ngân hàng ngoại thƣơng hà nội bài học kinh nghiệm với việt nam các nƣớc liên hiệp châu âu nghiệm bảo lãnh của một số ngân hàng trên thế giới trình bảo lãnh trong hoạt động ngoại thƣơng của ngân hàng thƣơng mại cơ sở pháp lý của hoạt động bảo lãnh trong ngoại thƣơng của ngân hàng thƣơng mại các loại hình bảo lãnh trong ngoại thƣơng chủ thể của một giao dịch bảo lãnh trong ngoại thƣơng trò của hoạt động bảo lãnh trong ngoại thƣơng của các ngân hàng thƣơng mại tính tất yếu của việc phát triển hoạt động bảo lãnh trong các nhtm ở việt nam điều kiện cần thiết để thực hiện bảo lãnh của các nhtm mục đích và chức năng của bảo lãnh tổng quan về hoạt động bảo lãnh của ngân hàng thƣơng mại đối với ngân hàng tmcp dầu khí toàn cầu đa dạng hoá sản phẩm và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của gp bank trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế mục tiêu và triển vọng phát triển của gp bank trong những năm tới