giáo án vật lý 10 cơ bản 2 cột

Giáo án vật 10 bản

Giáo án vật lý 10 cơ bản

Vật lý

... Chuyển động cơ. Chất điểm:1. Chuyển động cơ: - Chuyển động của một vật (gọi tắt làchuyển động) là sự thay đổi vị trí của vật đó so với các vật khác theo thời gian 2. Chất điểm:- Một vật chuyển ... x1+Tại thời điểm t 2 : M ≡ M 2 , tọa độ x 2 - Thời gian chuyển động của vật trênquãng đường M1M 2 là: t = t 2 – t1.- Quãng đường đi được của vật trongthời gian t là: s = x 2 – x1.1. ... trìnhchuyển động của CĐ thẳngNDĐ. 2 01 2 S v t at= +4. Công thức liên hệ giữa gia tốc, vận tốcvà quãng đường đi được của CĐTNDĐ: v 2 – v0 2 = 2as 5. Phương trình chuyển động của...
 • 9
 • 2,750
 • 66

Giáo án Vật 10 (Cơ bản)

Giáo án Vật lý 10 (Cơ bản)

Vật lý

... câu hỏi và bài tập về nhà Câu hỏi 4 5 6 BT : 10, 11, 12 - Yêu cầu học sinh chuẩn bị bài sau Giáo án vật 10 nâng cao - bài 19 Giáo án vật 10 nâng cao - bài 6sự rơi tự do 1. Mục tiêu ... rvaht 2 =HS dùng hình vẽ 5.5 để chứng minh côngthức.- HS làm ví dụ tính gia tốc hớng tâm của mộtHS chứng minh công thứcVí dụ: )/ (2, 8 10. 7000 )10. 57,7( 2 3 23 smaht= Ngày 12 tháng 08 năm 20 06 ... những yếu tố nào? 2. Hớng dẫn về nhà:Trả lời các câu hỏi SGKTrờng THPT Lơng Thế Vinh giáo án dạy họcBộ môn: Vật lý Ngời soạn: Đinh Thị Phúc Ngày soạn: 17/8 /20 06 Giáo án bài 2: ( Tiết 1). VậN...
 • 165
 • 2,087
 • 33

giáo án vật 10 bản

giáo án vật lý 10 cơ bản

Vật lý

... toán vật rơi tự do.- Vận dụng công thức vật rơi tự do.Hoạt động 2 (phút): Tìm hiểu định luật II Niu-tơn.Hoạt động của học sinh Trợ giúp của giáo viên- Quan sát hình 10. 1, 10. 2, 10. 3 và 10. 4,nhận ... bằng của các vật nh trong hình 20 .1, 20 .2, 20 .3, 20 .4 và 20 .6 vàmột số thí dụ để học sinh phân tích; biểu diễn mặt chân đế của các vật khác nhau.Ga-li-lê.- Trả lời C2.- Định nghĩa sự rơi tự do.Hoạt ... chuẩn bị Giáo viên:Chuẩn bị các thí nghiệm theo các hình 20 .1, 20 .2, 20 .3, 20 .4 và 20 .6 SGK.Học sinh:Ôn lại kiến thức về momen lực.Gợi ý sử dụng CNTT:Mô phỏng các dạng cân bằng của các vật nh...
 • 76
 • 1,074
 • 5

Thiết kế bài giảng vật 10 bản 2

Thiết kế bài giảng vật lý 10 cơ bản 2

Vật lý

... Cá nhân tính toán đợc công do lực FGsinh ra : () 22 21 22 21 1A = F.s = m.a.s = m. v - v 2 11A= mv - mv 22 Khi v1 = 0 và v 2 = v, ta : 2 1Amv 2 = Cá nhân tiếp thu, ... thiên động năng : 2 2 đ1 01AW W 0 mv 2 == (1) và A = - Fms.s (2) Từ (1) và (2) , ta : () 22 2 0ms 0 ms1 mv 80.5F.s mv F 25 N. 22 s2.40==== www.VNMATH.com 28 HS thảo luận, trả ... Đáp án Câu 1. A. Câu 2. D. Câu 3. B. www.VNMATH.com 35 Câu 8. Biểu thức nào sau đây là biểu thức của định lí biến thiên động năng ? A. 2 đ1Wmv. 2 = B. 22 21 11Amv mv. 22 =...
 • 130
 • 2,770
 • 36

Giáo án vật 12-Cơ bản

Giáo án vật lý 12-Cơ bản

Vật lý

... thờng nh bài 2 chỉ khác ở chỗ:+ Tổng trở của mạch: 2 2LZ R Z= ++ Độ lệch pha: tanLZR= + Cảm kháng: 2 100 20 0LZ L = = = + Tổng trở của mạch là: 2 2 2 2 20 0 20 0 20 0 2 LZ R Z= ... đại là:00 120 2 2,5 2 50CUI AZ= = =+ Phơng trình của i là: i =2, 5 2 cos (100 t+ 2 )A- Bài5: + Cảm kháng: 0,5 100 50LZ L = = = Trung tâm GDTX Hng Hà - Năm học 20 08 -20 09Trang 43Giỏo ... là:00400 2 2 20 0 2 UI AZ= = =+ Độ lệch pha của i so với u là: 20 0tan 1 20 0 4CZR = = = = + Phơng trình của i là: i=2cos (100 t-4)Ab, UR=UC = 20 0 2 Hoạt động 2: Làm bài...
 • 78
 • 2,923
 • 34

Giáo án Ngữ Văn 10 (Cơ bản) 2

Giáo án Ngữ Văn 10 (Cơ bản) 2

Ngữ văn

... văn học.- Phản ánh chân thực xà hội và chân dung con ngời Việt nam.- Sau cách mạng tháng Tám văn học đà phản ánh sự Hoạt động 10. e. Phơng tiện ngôn ngữ và cách tổ chức văn bản đặc điểm ... thông qua văn bản. - Xét từ phía ngời viết: Trình bày một cách tổng quan một số vấn đề bản về VHVN cho học sinh lớp 10. - Xét từ phía ngời đọc: Thông qua việc đọc và học văn bản đó mà tiếp ... HĐGT đợc văn bản trên ghi lại diễn ra giữa các nhân vật giao tiếp nào? Hai bên cơng vị và quan hệ với nhau nh thế nào?.Hoạt động 2. b. Trong hoạt động giao tiếp trên các nhân vật giao tiếp...
 • 8
 • 835
 • 6

giao an vat li 10 co ban

giao an vat li 10 co ban

Sinh học

... điểm)sght 5 10 125 .22 ===mtvL 505 .10 0===Câu 3. (2 điểm)mgvS 100 10. 2, 0 .2 20 2 22 0===àNgày soạn / 11 / 20 07Ngày dạy / 11 / 20 07Chơng IVCác định luật bảo toànBài 23 . Động lợng. ... thức định luật II Niu tơn8,9.1,0 .2 100 .2 2 2 .2 2 20 22 0 2 20 2 =======gvgmvvmNvvmssvvmNamFààààS = 51 m vậy chọn đáp án CBài tập 8 đáp án là F = 454 N với lực ma sát ... hoặc c)Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Đúng(Sai)C C C D A B C A B A B CPhần trả lời tự luận Câu 1. (2, 5 điểm) a/ a = 2 /151 520 sm=b/ mattvs 20 02 /100 10.15 2 20=+=+=Câu 2. (2, 5 điểm)sght...
 • 78
 • 1,396
 • 10

giao an vat ly 10 cb ban chuan

giao an vat ly 10 cb ban chuan

Vật lý

... kếtquả lên bảng.Tóm tắt:m = 2 kgs = 80 cm = 80 .10 -2 m= 0,8mt = 0,5sa = ?F = ?Giải:Gia tốc mà vật thu được:Từ s = 2 at 2 1 2 ts2a=⇒46 25 061508 02 2,,,,,.===m/s 2 Hợp lực ... 120 km/h s' = ?Giải:Do lực hãm trong 2 trường hợp bằngnhau nên gia tốc xe thu được sẽ bằngnhau: a = a'Ta có: m20045050vvssssvvsa2vas2v60 120 2 20 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0====⇒=⇒=−=−..'''',,,4.Củng ... = 0,4 mn = 100 vòngt = 2sGiảia/Chu ky:ø)s( 02, 0 100 2 ntT=== Tần số:T1f= = 02, 01 = 50 (vòng/s)b/ Tốc độ góc của bánh xe: Từ công thức:)s/rad(314 02, 014,3 .2 T 22 T==π=ω⇒ωπ=c/Tốc...
 • 122
 • 1,110
 • 13

Giáo Án Địa 10 bản

Giáo Án Địa Lý 10 Cơ bản

Địa lý

... vào ngày 23 /9 ở ngày 22 / 12 ở 10. Trái đất ở vị trí thứ trong hệ mặt trời .Nó chuyển động theo quĩđạo hình 11 .Bản đồ là 12. Hoàn thành bảng sau :Phơng pháp thể hiệnđối tợng địa lí trên bản đồĐối ... theo vĩ độ . 2. Kĩ năng :- Xác định đợc đờng chuyển động biểu kiến hàng năm của mặt trời trong mộtnăm .- Xác định góc chiếu của tia sáng mặt trời vào các ngày 21 /3 .22 /6 .23 /9 .22 / 12 ởhình vẽ ... ởBắc bán cầu .Vĩ độ Nhiệt độ trung bình 0C 32 Giáo án địa lí - 10- CB1. Trình bày đặc điểm phân bố của thực vật và đất theo vĩ độvà độ cao . 2. Nêu nguyên nhân dẫn tới sự phân bố thảm thực vật...
 • 66
 • 1,052
 • 14

Giao an vat ly 12 co ban -Ki2

Giao an vat ly 12 co ban -Ki2

Vật lý

... làA. =20 00m. B. =20 00km. C. =100 0m. D. =100 0km.97GIÁO ÁN VẬT 12 BAN BẢN GIÁO VIÊN: NGUYỄN THẾ VŨ- Niu-tơn gọi các chùm sáng đó là chùm sáng đơn sắc.- Thí nghiệm với các chùm sáng ... vân sáng:kDx kaλ=k: bậc giao thoa.- Vị trí các vân tối'1( ' ) 2 kDx kaλ= +với k’ = 0, ± 1, 2, … 104 ABOMF1F 2 HxDd1d 2 IaGIÁO ÁN VẬT 12 BAN BẢN GIÁO ... của ánh sáng và tăng dần từ màu đỏ, đến màu tím. o0o 1 02 GIÁO ÁN VẬT 12 BAN BẢN GIÁO VIÊN: NGUYỄN THẾ VŨMạch dao động gồm một tụ điện mắc nối tiếp với một cuộn cảm. Mạch dao động lý...
 • 58
 • 916
 • 9

Giáo án vật 12 bản -Ki2

Giáo án vật lý 12 cơ bản -Ki2

Vật lý

... là từ 92 GIÁO ÁN VẬT 12 BAN BẢN GIÁO VIÊN: NGUYỄN THẾ VŨ- Phân biệt được huỳnh quang và lân quang.- Nêu được đặc điểm của ánh sáng huỳnh quang. 2. Kĩ năng: II. CHUẨN BỊ1. Giáo viên: ... tần số f = 150kHz, bớc sóng của sóng điện từ đó làA. =20 00m. B. =20 00km. C. =100 0m. D. =100 0km.97GIÁO ÁN VẬT 12 BAN BẢN GIÁO VIÊN: NGUYỄN THẾ VŨcũng là nguồn phát ra tia hồng ngoại ... quang phổ của ánh sáng Mặt Trời hay quang phổ của Mặt Trời.- Ánh sáng Mặt Trời là ánh sáng trắng.- Sự tán sắc ánh sáng: là sự phân tách một chùm ánhsáng phức tạp thành các chùm sáng đơn sắc.Hoạt...
 • 58
 • 767
 • 5

Giáo án Vật 12 bản chương 4,5

Giáo án Vật lý 12 cơ bản chương 4,5

Vật lý

... của mạch dao động:Wđ = 2 1Cq 2 = 2 1Cq 2 0cos 2 (ωt + ϕ) ; Wt = 2 1Li 2 = 2 1LI 2 0sin 2 (ωt + ϕ); W = Wđ + Wt = 2 1Cq 2 0= 2 1CU 2 0 = 2 1LI 2 0 3. Nội dung bài mớia.Đặt ... tụ:Wđ = 2 1Cq 2 = 2 1Cq 2 0cos 2 (ωt + ϕ)+ Năng lượng từ trường trên cuộn cảm:Năm học :20 08 -20 09 Giáo án Vật Lý1 2 GV:Võ Thị Ngọc Lan Ngày soạn:1 /2/ 2009Tiết: 41 GIAO THOA ÁNH SÁNGA. ... tích một chùm ánh sáng phức tạp thành các chùm sáng đơn sắc.Năm học :20 08 -20 09 Giáo án Vật Lý1 2 GV:Võ Thị Ngọc Lan Ngày soạn :20 /2/ 2009Tiết: 47 THỰC HÀNHĐO BƯỚC SÓNG ÁNH SÁNG BẰNG PHƯƠNG...
 • 36
 • 903
 • 6

giáo án vật 12 bản phần 3

giáo án vật lý 12 cơ bản phần 3

Tin học

... Kiến thức bản - Y/c HS đọc Sgk và cho biết sựphát quang là gì?- Chiếu chùm tia tử ngoại vàodung dịch fluorexêin → ánh sángmàu lục.+ Tia tử ngoại: ánh sáng kíchthích.+ Ánh sáng màu lục ... tử ánh sáng:sgk34Zn---Trường THPT Đầm Dơi Tiết PPCT: 52 Tổ Vật Ngày soạn: …………BÀI TẬPI. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Tính chất lượng tử ánh sáng và các ht liên quan- Ứng dụng. 2. ... điện từ về ánhsáng không giải thích được màchỉ thể giải thích được bằngthuyết lượng tử.III. Thuyết lượng tử ánh sáng1. Giả thuyết Plăng: sgk 2. Lượng tử năng lượng: ε=hƒh = 6, 625 .10 -34J.s...
 • 13
 • 1,087
 • 3

giáo án vật 12_ bản

giáo án vật lý 12_ cơ bản

Vật lý

... là:1 1 20 01 100 20 000CZC= = = + Tổng trở của mạch là: 2 2 2 2 20 0 20 0 20 0 2 CZ R Z= + = + = + Dòng điện cực đại là:00400 2 2 20 0 2 UI AZ= = =+ Độ lệch pha của i so với u là: 20 0tan ... thờng nh bài 2 chỉ cókhác ở chỗ:+ Tổng trở của mạch: 2 2LZ R Z= ++ Độ lệch pha: tanLZR= + Cảm kháng: 2 100 20 0LZ L = = = + Tổng trở của mạch là: 2 2 2 2 20 0 20 0 20 0 2 LZ R Z= ... đại là:00 120 2 2,5 2 50CUI AZ= = =+ Phơng trình của i là: i =2, 5 2 cos (100 t+ 2 )A- Bài5: + Cảm kháng: 0,5 100 50LZ L = = = + Dòng điện cực đại là:00 120 2 2,5 2 50CUI AZ=...
 • 78
 • 402
 • 0

Xem thêm