giáo án vật lí 10 cơ bản tiết 39

giao an vat li 10 co ban

giao an vat li 10 co ban

Sinh học

... = - 20 km/h VBA = 20 km/h Bài Đọc SGK giáo viên phân tích toán - Chọn vật tàu A ,vật tàu B, nhà ga vật Chọn chiều dơng chiều chuyể động tàu A - Vật vật vật vật 2,3 - Chú ý chọn chiều dơng chiếu ... sốcủa trọng lợng? Pđ 10 = = 2,5 N Chọn đáp án B 4 đáp án câu hỏi(A) Câu P =G Kết quả? YC Làm tập Hớng dẫn làm tập chọn đáp án? m.M 7,37 .10 22.6 .10 24 = 6,67 .10 11 = 2,04 .10 20 N Hớng dẫn học ... tự b/ Vận tốc vật tới đất Vẽ đồ thị vận tốc vật giây đầu kể từ vật bắt đầu rơi Ngày soạn 15 / 10 / 2007 Ngày dạy / 10 / 2007 (Tiết 20, 21) Chơng II động lực học chất điểm Bài ( tiết ) Cân lực...
 • 78
 • 1,383
 • 10

giáo án vật 10 bản

giáo án vật lí 10 cơ bản

Vật lý

... gR 9.8.640 ,10 = 56 .102 (m/s) = 2 b) Chu kỡ quay ca v tinh : r ( R + h) 4R = = T T T 4R 4.3,14.64 .10 => T = = 14354 (s) = v 56 .10 Ta cú : v = c) Lc hp dn : Fhd = Fht = mv mv 600.(56 .10 ) = = R+h ... A = Fh = Ph = mgh = 100 0 .10. 30 = 3 .105 (J) Yờu cu hc sinh tớnh thi Tớnh thi gian nõng Thi gian ti thiu thc hin cụng ú l : gian cn cu nõng vt lờn A 3 .10 = t = = 20 (s) 15 .10 IV RT KINH NGHIM ... t nhiờn 20cm thỡ lũ dón v cú chiu di 22cm B qua lng ca lũ xo, ly g = 10m/s2 cng ca lũ xo ú l : A N/m B 10 N/m C 100 N/m D 100 0 N/m 16 Lc ma sỏt trt cú th úng vai trũ l : A Lc phỏt ng B Lc hng...
 • 79
 • 572
 • 0

giao an vat li 10 co ban day du

giao an vat li 10 co ban day du

Vật lý

... khái niệm momen quán tính - Giới thiệu mômen quán tính - Dự đoán yếu tố ảnh hởng đến - Hớng dẫn: So sánh thời gian chuyển momen quán tính vật Thảo động vật thí nghiệm luận phơng án thí nghiệm kiểm ... nguyên thứ hai NĐLH Kĩ năng: 47 Hakhuong-dhsp tn - Vậndụng đợc nguyên thứ NĐLH vào đẳng trình khí tởng để viết nêu ý nghĩa vật biểu thức nguyên cho trình - Vận dụng đợc nguyên thứ ... ========================== tiết 11 Sai số phép đo đại lợng vật I Mục tiêu Kiến thức: - Phát biểu đợc định nghĩa phép đo đại lợng vật Phân biệt phép đo trực tiếp phép đo gián tiếp - Phát biểu đợc...
 • 59
 • 553
 • 2

Giáo án vật 10 bản - Phần 1 ppt

Giáo án vật lí 10 cơ bản - Phần 1 ppt

Vật lý

... III Newton Hot ng ca Hc sinh Tr giỳp ca Giỏo viờn - Quan sỏt cỏc hỡnh 10. 1, 10. 2, 10. 3 v - Nhn mnh tớnh cht hai chiu ca 10. 4, nhn xột v tng tỏc gia hai tng tỏc gia cỏc vt vt - Nờu v phõn tớch ... Thit k ngy 15/08/2006 Bi : SAI S CA PHẫP O CC I LNG VT Tit: MC TIấU 1.1 Kin thc: - Phỏt biu c nh ngha v phộp o cỏc i lng vt lý Phõn bit phộp o trc ... VT L 10 C BN MU Thit k ngy 15/08/2006 Tit: Bi (2 tit): Thc hnh: KHO ST CHUYN NG RI T DO XC NH GIA TC...
 • 57
 • 444
 • 0

giáo án vật 10 bản

giáo án vật lí 10 cơ bản

Vật lý

... trực tiếp gián tiếp Lấy ví dụ phép đo trực tiếp, gián tiếp, so sánh Phép đo đại lượng vật Phép đo đại lượng vật phép so sánh với đại lượng loại qui ước làm đơn vò + Công cụ để so sánh gọi dụng ... giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung III Đònh luật III Newton Sự tương tác vật Giới thiệu ví dụ sgk Quan sát hình 10. 1, 10. 2, 10. 3 Khi vật tác dụng lên vật khác lực Nhấn mạnh tính chất hai 10. 4, ... chuyển động vật ném ngang Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung Giáo án Vật Lý 10CB - GV :Dương Văn Đổng - Trường THPT Bùi Thị Xn – Bình Thuận Nêu toán Nhận xét sơ chuyển động Đánh giá...
 • 91
 • 584
 • 1

giáo án vật 10 bản theo mẫu sở gd

giáo án vật lí 10 cơ bản theo mẫu sở gd

Vật lý

... trỡnh qu o : g 10 y = ( )x = x = x 20 2v0 2 .10 2h 2.40 = =2 2s g 10 - Vn tc chm t : b Thi gian ri: t = ( 2 v = v0 + vy = v0 + ( gt ) = 102 + 10. 2 2 ) = 30 m / s c Tm xa : L = v0 t = 10. 2 = 28, m ... quay ca v tinh l : = = G.M G.M g.R = = R+h 2R 10. 6, 4 .10 = = 5, 66 .103 m / s - Chu kỡ quay ca v tinh l : R ' 2.3,14.2.6, 4 .106 T = = = 14202s v 5, 66 .103 v= 4.4 Cõu hi, bi cng c: - Phỏt biu nh ngha ... gúc ca kim gi l : - Nhn xột v sa sai nu cú 2.3,14 = = = 1, 5 .10 rad / s T 43200 - Tc di ca kim gi l : v = r = 0,08.1,7 .10- 3 = 0,12 .10- 5 m/s Bi 14/34: - Chu vi ca bỏnh xe l : C = 2..r = 2.3,14.0,3...
 • 100
 • 1,154
 • 5

giáo án vật 10 bản đầy đủ cả năm

giáo án vật lí 10 cơ bản đầy đủ cả năm

Vật lý

... chuyển động, cơng thức cộng vận tốc -*** - Giáo viên : Trần Trọng Khải 19 Trường THPT Số Đức Phổ Vật10 Ngày soạn 05 tháng 09 năm 2013 Tiết 10 § TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG CƠNG THỨC ... cung, bán kính đường tròn góc tâm chắn cung *** - Giáo viên : Trần Trọng Khải 15 Trường THPT Số Đức Phổ Vật10 Ngày soạn 30 tháng năm 2013 Tiết -9: § CHUYỂN ĐỘNG TRỊN ĐỀU (Tiết 1) ... *** - Giáo viên : Trần Trọng Khải 10 Trường THPT Số Đức Phổ Vật10 Ngày soạn 24 tháng năm 2013 Tiết : BÀI TẬP I.Mục tiêu: 1.Kiến thức - Củng cố lại cơng thức CĐTBĐĐ 2.Kĩ -...
 • 132
 • 2,112
 • 3

GIÁO ÁN VẬT 10 BẢN CHƯƠNG I

GIÁO ÁN VẬT LÍ 10 CƠ BẢN CHƯƠNG I

Vật lý

... tròn - Nhắc lại cơng thức tính độ lớn tốc độ dài đặc điểm vectơ vận tốc chuyển động tròn V Rút kinh nghiệm tiết dạy 38 GIÁO ÁN VẬT LỚP 10 BẢN 39 GIÁO ÁN VẬT LỚP 10 BẢN Ngày soạn: 08/09/2014 ... trang 34 42 GIÁO ÁN VẬT LỚP 10 BẢN SGK - Đáp án: D - Tl Bài 5.5 trang 21 SBT - Đáp án: C - Đáp án: A - Tl Bài 5.6 trang 21 SBT - Tl Bài 5.7 trang 21 SBT 43 GIÁO ÁN VẬT LỚP 10 BẢN IV Tổng ... vtb t Với v vận tốc vật, ta q/đ cđtđ: s = vtb t = v.t GIÁO ÁN VẬT LỚP 10 BẢN (2.2) Trong cđtđ, qng đường đc s tỉ lệ thuận với t/g cđ t GIÁO ÁN VẬT LỚP 10 BẢN b/ Hoạt động 2: Tìm...
 • 68
 • 312
 • 0

GIÁO ÁN VẬT 10 BẢN

GIÁO ÁN VẬT LÍ 10 CƠ BẢN

Vật lý

... 0,5s 23 GIÁO ÁN VẬT 10 BẢN Bài 7: Một vật rơi tự 10 s Quãng đường vật rơi 2s cuối bao nhiêu?, lấy g = 10m/s2 Hướng dẫn giải: Quãng đường vật rơi 10s: S1 = ½ gt12 = 500m Quãng đường vật rơi ... v0 = 245m 2.a GIÁO ÁN VẬT 10 BẢN b/ v = gt ⇒ t = 7s Bài 3: Từ độ cao 120m người ta thả vật thẳng đứng xuống với v = 10m/s, g = 10m/s2 a/ Sau vật chạm đất b/ Tính vận tốc vật lúc vừa chạm ... g=10m/s2 Quãng đường vật rơi nửa 25 GIÁO ÁN VẬT 10 BẢN thời gian sau dài quãng đường vật rơi nửa thời gian đầu 40m Tính h, thời gian rơi tốc độ vật chạm đất Hướng dẫn giải: Quãng đường vật...
 • 130
 • 305
 • 0

Giáo án vật 10 bản 4 cột theo hướng phát triển năng lực học sinh

Giáo án vật lí 10 cơ bản 4 cột theo hướng phát triển năng lực học sinh

Vật lý

... Động vật giảm vật sinh cơng dương, ngoại lực tác dụng lên vật sinh cơng âm - Động vật tăng, vật sinh cơng âm, ngoại lực tác dụng lên vật sinh cơng dương - Biết cơng khả làm biến đổi động vật ... - Cơng śt cần cẩu M1 lớn cơng śt cần cẩu M2 A2 100 0.6 = = 100 W t2 60 - Trong 1s, ơtơ thực hiện cơng: P A1 = = 4 .104 J t - Xe máy thực hiện cơng: P A2 = = 1, 5 .104 J t - Độ chênh lệch cơng ... Tính cơng śt cơng thức tính cơng mỡi cần cẩu? śt + So sánh cơng śt tính để rút kết luận? - Các em đọc bảng 24.1 SGK X8 : Thảo luận theo phút rời trả lời câu nhóm hồn thành hỏi; So sánh cơng...
 • 27
 • 2,948
 • 68

Giáo án vật 10 bản (full)

Giáo án vật lí 10 cơ bản (full)

Vật lý

... mm Hệ thức: Fhd = G 2 r Giáo án Vật 10 - Chú ý: Hệ thức áp dụng đợc cho vật thông thờng tronh hai trờng hợp: +) Khoảng cách hai vật lớn so với kích thớc vật +) Các vật đồng chất dạnh hình ... Trạch Giáo án Vật 10 Giỏo viờn - Chun b thờm mt s vớ d minh ho nh lut Hc sinh - ễn li cỏc kin thc ó hc v lc, cõn bng lc v quỏn tớnh Dự kiến ghi bảng: Bi 10 (2 tit) BA NH LUT NEWTON Tiết 17 ... đổi Bài10 Đáp án C a dấu với v GV: Nguyễn Quang Vinh Hớng dẫn học sinh làm nhanh tập 9-11 SGK Trang Din n dy v hc: http://buiphan.net Trờng THPT Phúc Trạch Giáo án Vật 10 Bài 11 Đáp án D v...
 • 114
 • 385
 • 0

giáo án vật 11 bản(từ tiết 1- tiết 6)

giáo án vật lí 11 cơ bản(từ tiết 1- tiết 6)

Vật lý

... a) Thể tích mol đồng A 64 .10 −3 = D 8,9 .10 V= = 7,2 .10- 6(m3/mol) Mật độ electron tự đồng n= N A 6,023 .10 23 = V 7,2 .10 −6 I 10 = − 19 eSn 1,6 .10 10 −5.8,4 .10 28 = 7,46 .10- 5(m/s) Bài 11 trang 85 ... cua tiết diện a) Điện lượng di chuyển qua vật dẫn: 19 -19 thẳng vật dẫn 37,5 .101 9 q = ne = 37,5 .10 1,6 .10 = 60C electron Hỏi: b) Cường độ dòng điện qua vật dẫn: q 60 a) Điện lượng chuyển qua tiết ... muốn bóc m = ρV = ρdS = 8,9 .103 .10- 5 .10- 4 = 8,9 .10- 6(kg) = 8,9 .10- 3(g) Mà m =  t= A F n Yêu cầu học sinh tính mật độ electron đồng = 8,4 .102 8(m-3) b) Số electron tự qua tiết diện thẳng dây dẫn...
 • 126
 • 706
 • 6

Giáo án vật 11 bản đẩy đủ chi tiết

Giáo án vật lí 11 cơ bản đẩy đủ chi tiết

Vật lý

... => v = I 10 = −19 eSn 1,6 .10 10 −5.8,4 .10 28 = 7,46 .10- 5(m/s) Bài 11 trang 85 Khối lượng đồng muốn bóc m = ρV = ρdS = 8,9 .103 .10- 5 .10- 4 = 8,9 .10- 6(kg) = 8,9 .10- 3(g) A It F n m.F n 8,9 .10 −3.96500.2 ... động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung II Hạt tải điện chất bán dẫn, bán dẫn loại n bán dẫn loại p Bán dẫn loại n bán dẫn loại p Giới thiệu bán dẫn loại n bán Ghi nhận hai loại bán dẫn Bán ... tra tiết IV RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY Tiết 24 KIỂM TRA TIẾTGiáo án Vật Lý 11 – Ban CHƯƠNG III DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG Tiết 25 DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI  Trang 37 Ngày soạn: 08-11-2010...
 • 103
 • 1,031
 • 0

Giáo án địa 10 bản soạn cẩn thận

Giáo án địa lí 10 cơ bản soạn cẩn thận

Địa lý

... cây, tiết sinh vật - Quá trình phong hoá: + Là phá huỷ, làm thay đổi đá, khoáng vật kích thớc, thành phần hoá học + loại phong hoá IV Đánh giá: Giáo viên hớng dẫn học sinh lập bảng so sánh ... hiện: Sự thay đổi thảm thực vật theo kinh độ IV Đánh giá: Học sinh trả lời câu hỏi SGK Ngày tháng năm 2007 Phần hai: địa kinh tế xã hội Chơng V: địa dân c Tiết 25: Bài 22 I Mục tiêu học: ... trình bày kết Cả lớp bổ sung, góp ý Giáo viên kết luận trình phong hoá lý học Hoạt động 3: Cặp/nhóm Hoạt động giáo viên học sinh Giáo viên: Các đá khoáng vật thành Nội dung I Ngoại lực: -...
 • 82
 • 18,253
 • 106

Giáo án vật10 bản

Giáo án vật lý 10 cơ bản

Vật lý

... vị tríthể xác định xác vị trí vật khảo sát chuyển động: vật vận dụng trả lờibằng cách dùng thước đo chiều dài đoạn - Yêu cầu HS vật làmC2 đường từ vật làm mốc đến vật mốc hình 1.1 SGK Hệ tọa độ: ... gian: - Yêu cầu HS lấy ví dụ Vật làm mốc thước đo: chuyển động quỹ đạo khác - Nếu biết đường (quỹ đạo) thực tiễn - Quan sát hình 1.1 ramột vật, ta cần chọn vật làm mốc vật làm mốc cột số chiều ... Nêu cách xác định vị trí vật không gian (vị trí vật đường cong mặt phẳng)? Bài mới: 25 phút a) Đặt vấn đề: b) Nội dung: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung ghi bảng Hoạt động 1: Ôn tập...
 • 9
 • 2,737
 • 66

Giáo án Địa 10 (Cơ bản)

Giáo án Địa lí 10 (Cơ bản)

Địa lý

... đổi thảm thực vật đất - Cho HS xem tranh ảnh thảm thực vật Trái Đất để so sánh đặc điểm thảm thực vật nhận diện xem thảm thực vật VN ? GV vào IV Đánh giá 43 Giáo án địa - 10- CB Trình ... nhiệt độ theo vĩ độ Bắc bán cầu Vĩ độ Nhiệt độ trung bình 0C 32 Giáo án địa - 10- CB 00 200 300 500 700 24,5 25 20,4 5,4 -10, 4 B.Đáp án : Đề 1: Câu 10 11 12 13 14 15 Đáp án C A C B 21/3,23/9 ... sinh vật khác 41 Giáo án địa - 10- CB nhóm bổ sung - GV giúp HS chuẩn kiến thức Sinh vật - Thức ăn định phát triển phân bố ĐV - Mối quan hệ ĐV TV chặt chẽ : + Thực vật nơi c trú động vật +...
 • 66
 • 2,258
 • 16

Giáo án Vật10 (Cơ bản)

Giáo án Vật lý 10 (Cơ bản)

Vật lý

... đo đại lợng vật I Mục tiêu Kiến thức: - Phát biểu đợc định nghĩa phép đo đại lợng vật Phân biệt phép đo trực tiếp phép đo gián tiếp - Phát biểu đợc sai số phép đo đại lợng vật - Phân biệt ... động giáo viên - Yêu cầu học sinh trình bầy khái niệm - Ta dùng cân để đo khối lợng vật Cân dụng cụ đo Hoạt động học sinh Phép đo đại lợng vật Khái niêm: Phép đo đại lợng vật phép so sánh ... nhà: Trả lời câu hỏi SGK Trờng THPT Lơng Thế Vinh giáo án dạy học Bộ môn: Vật lý Ngời soạn: Đinh Thị Phúc Ngày soạn: 17/8/2006 Giáo án 2: ( Tiết 1) VậN TốC TRONG CHUYểN Động thẳng - chuyển động...
 • 165
 • 2,072
 • 33

Giáo án địa 10 bản

Giáo án địa lí 10 cơ bản

Địa lý

... đá khoáng vật tác động sinh vật -Nguyên nhân: Do lớn lên rễ cây, tiết sinh vật, vi khuẩn, nấm… -Kết quả: đá khoáng vật bò phá hủy mặt giới hóa học 30 Trường THPT Tân Kỳ Giáo án Đòa 10 GV Nguyễn ... học 2009 - 2 010 Trường THPT Tân Kỳ Giáo án Đòa 10 GV Nguyễn Thế Hưng So sánh giống khác gió mùavới gió biển, gió đất VI PHỤ LỤC thể so sánh gió mùa với gió biển, gió đất theo bảng sau: GIỐNG ... (các sao, hành tinh, vệ - Mỗi thiên hà tập hợp Năm học 2009 - 2 010 10 Trường THPT Tân Kỳ Giáo án Đòa 10 GV Nguyễn Thế Hưng 8’ 10 tinh, chổi…), khí bụi, xạ điện từ +Dải Ngân Hà: Là thiên hà...
 • 190
 • 966
 • 7

giáo án vật10 bản

giáo án vật lý 10 cơ bản

Vật lý

... sát hình 10. 1, 10. 2, 10. 3 10. 4, nhận xét lực tơng tác hai vật - Viết biểu thức định luật - Nêu đặc điểm cặp lực phản lực Trợ giúp giáo viên - Nhấn mạnh tính chất hai chiều tơng tác vật - Nêu ... bị sau (Tiết 2) Hoạt động ( phút): Tìm hiểu mômen quán tính Hoạt động học sinh - Ghi nhận khái niệm momen quán tính - Dự đoán yếu tố ảnh hởng đến momen quán tính vật Thảo luận phơng án thí nghiệm ... HS chuẩn bị sau Bài (1 tiết) sai số phép đo đạI lợng vật Mục tiêu Kiến thức: Phát biểu đợc định nghĩa phép đo đại lợng vật Phân biệt phép đo trực tiếp với phép đo gián tiếp Phát biểu đợc...
 • 76
 • 1,062
 • 5

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose