giáo án toán vnen 6

Lý thuyết về giai đoạn thực hiện kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán BCTC

Lý thuyết về giai đoạn thực hiện kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán BCTC

Kế toán

... thực hành kế hoạch kiểm toán Trong trờng hợp kiểm toán viên phải tiến hành tính toán lại số tiền chứng từ kế toán so sánh đối chiếu với chứng từ kế toán sổ sách kế toán có liên quan Từ khẳng ... hai chuẩn mực kiểm toán số 300 nêu rõ kiểm toán viên công ty kiểm toán cần lập kế hoạch kiểm toán để đảm bảo kiểm toán đợc tiến hành cách có hiệu Giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán đợc thực thông ... thành kiểm toán công bố báo cáo kiểm toán Trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán giai đoạn mà kiểm toánviên cần thực hiẹen kiểm toán nhằm tạo điệu kiện pháp lý nh điều kiện khác cho kiểm toán Việc...
 • 33
 • 2,783
 • 17

Lập kế hoạch kiểm toán Báo cáo tài chính do công ty Cổ phần Kiểm toán và Định giá Việt Nam thực hiện.DOC

Lập kế hoạch kiểm toán Báo cáo tài chính do công ty Cổ phần Kiểm toán và Định giá Việt Nam thực hiện.DOC

Kế toán

... hoạch kiểm toán báo cáo tài I.Khái quát lập kế hoạch kiểm toán kiểm toán báo cáo tài 1.Lập kế hoạch kiểm toán qui trình kiểm toán Báo cáo tài 1.1.Khái niệm kiểm toán Báo cáo tài Kiểm toán tài hoạt ... quản lý đơn vị đợc kiểm toán Vai trò lập kế hoạch kiểm toán quy trình kiểm toán Báo cáo tài Lập kế hoạch kiểm toán kiểm toán bớc công việc mà kiểm toán viên cần thực kiểm toán nhằm tạo điều kiện ... kiểm toán viên kết luận kiểm toán thực đợc Liên lạc với kiểm toán viên tiền nhiệm Đối với khách hành tiềm năng: khách hàng trớc đợc kiểm toán công ty kiểm toán khác kiểm toán viên mới(kiểm toán...
 • 84
 • 1,063
 • 9

lý luận về giai đoạn thực hiện kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán Báo cáo tài chính .DOC

lý luận về giai đoạn thực hiện kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán Báo cáo tài chính .DOC

Kế toán

... thực hành kế hoạch kiểm toán Trong trờng hợp kiểm toán viên phải tiến hành tính toán lại số tiền chứng từ kế toán so sánh đối chiếu với chứng từ kế toán sổ sách kế toán có liên quan Từ khẳng ... hai chuẩn mực kiểm toán số 300 nêu rõ kiểm toán viên công ty kiểm toán cần lập kế hoạch kiểm toán để đảm bảo kiểm toán đợc tiến hành cách có hiệu Giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán đợc thực thông ... thành kiểm toán công bố báo cáo kiểm toán Trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán giai đoạn mà kiểm toánviên cần thực hiẹen kiểm toán nhằm tạo điệu kiện pháp lý nh điều kiện khác cho kiểm toán Việc...
 • 33
 • 536
 • 1

Hoàn thiện thủ tục phân tích trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính.DOC

Hoàn thiện thủ tục phân tích trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính.DOC

Kế toán

... dự toán sử dụng mô hình mà kiểm toán viên triển khai - Thứ ba: Dự toán so sánh dự toán kiểm toán viên với số liệu đơn vị kiểm toán Nếu có chênh lệch, nguyên nhân cs sai sót mô hình kiểm toán ... toán kiểm toán tài - Lập kế hoạch kiểm toán giai đoạn mà kiểm toán viên cần thực kiểm toán nhằm tạo điều kiện pháp lý điều kiện cần thiết khác cho kiểm toán Việc lập kế hoạch kiểm toán không xuất ... TAPVIET - Sổ tay kiểm toán Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam- NXB Tài Tạp chí kiểm toán Kiểm toán- PTS Vương Đình Huệ Kiểm toán lý thuyết thực hành - John DUNN Kiểm toán auditing - ALVIN A,...
 • 28
 • 815
 • 8

Quy trình xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm của Kiểm toán nhà nước.pdf

Quy trình xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm của Kiểm toán nhà nước.pdf

Kế toán

... 1.5 So sánh kế hoạch kiểm toán hàng năm Kiểm toán Nhà nớc với kế hoạch kiểm toán kiểm toán Giữa kế hoạch kiểm toán hàng năm Kiểm toán Nhà nớc kế hoạch kiểm toán kiểm toán có điểm khác quy mô, tính ... hoạch kiểm toán năm Thủ tớng Chính phủ kèm danh mục đối tợng kiểm toán theo lĩnh vực: Kiểm toán NSNN, Kiểm toán DNNN, Kiểm toán ĐT- DA, Kiểm toán CTĐB Quyết định giao kế hoạch kiểm toán năm tiêu ... phòng 1.5 So sánh kế hoạch kiểm toán hàng năm Kiểm toán Nhà nớc với kế hoạch kiểm toán kiểm toán Giữa kế hoạch kiểm toán năm KTNN Kế hoạch kiểm toán kiểm toán có điểm khác quy mô, tính chất...
 • 64
 • 468
 • 1

Xây dựng kế hoạch kiểm toán.pdf

Xây dựng kế hoạch kiểm toán.pdf

Kế toán

... kiểm toán quốc tế (IAS) số 300 “lập kế hoạch kiểm toán nêu rõ “Kiểm toán viên công ty kiểm toán phải lập kế hoạch kiểm toán để đảm bảo kiểm toán tiến hành cách có hiệu quả” “Kế hoạch kiểm toán ... ểm toán Thông thường việc lập kế hoạch kiểm toán bao gồm ba phận: - Chiến lược kiểm toán - Kế hoạch kiểm toán tổng quát - Kế hoạch kiểm toán cụ thể (chương trình kiểm toán) a) Chiến lược kiểm toán: ... toán: Để giúp cho việc lập kế hoạch kiểm toán thiết kế phương pháp kiểm toán thực có hiệu quả, giám đốc kiểm toán ki ểm toán viên cao cấp thường lập chiến lược kiểm toán Theo chuẩn mực kiểm toán...
 • 11
 • 359
 • 0

Hợp đồng kiểm toán mẫu VACPA , Thư gửi khách hàng về kế hoạch kiểm toán

Hợp đồng kiểm toán mẫu VACPA , Thư gửi khách hàng về kế hoạch kiểm toán

Kế toán - Kiểm toán

... kế hoạch kiểm toán Thời gian dự kiến thực kiểm toán Chúng dự kiến tham gia chứng kiến kiểm kê tiền mặt, hàng tồn kho tài sản Công ty từ ngày 25/12/2010 đến 27/12/2010 Cuộc kiểm toán kết thúc năm ... trước cung cấp bắt đầu thực kiểm toán Nếu Quý vị có câu hỏi gợi ý khác kế hoạch thực kiểm toán này, xin vui lòng liên hệ lại với Nếu Quý vị đồng ý với kế hoạch kiểm toán này, xin vui lòng ký xác nhận ... Trần Văn A Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán ABC Xác nhận Công ty CP Sản xuất Thương mại VAS: Tôi đồng ý với nội dung Kế hoạch kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán ABC cung cấp _ Họ Tên:...
 • 2
 • 1,865
 • 39

Kế hoạch kiểm toán, tìm hiểu khách hàng và môi trường hoạt động

Kế hoạch kiểm toán, tìm hiểu khách hàng và môi trường hoạt động

Kế toán - Kiểm toán

... Giám đốc Phó TGĐ Kế toán trưởng 3.2 Nhân kế toán Họ tên Chức vụ 3.3 Các thông tin hành khác Địa DN đơn vị liên quan (nếu có) Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) ... thống kế toán áp dụng Bao gồm: Hệ thống kế toán DN áp dụng Có lập BCTC cho tập đoàn không; Các sách kế toán quan trọng DN áp dụng; Các thay đổi sách kế toán năm nay; Yêu cầu BCTC; Cấu trúc lập BCTC… ... Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 Chủ tịch VACPA) A310 3/4 2.4 Hiểu biết hệ thống kế toán áp dụng Bao...
 • 4
 • 1,304
 • 12

Tổng hợp kế hoạch kiểm toán

Tổng hợp kế hoạch kiểm toán

Kế toán - Kiểm toán

... nội dung Kế hoạch kiểm toán Chức danh Họ tên Chữ ký Ngày/tháng Thành viên BGĐ phụ trách KT Người soát xét công việc KSCL Chủ nhiệm kiểm toán KTV chính/Trưởng nhóm Kiểm toán viên Trợ lý Trợ lý ... hoạch kiểm toán phần A thực kiểm tra hệ thống KSNB phần C) Các rủi ro trọng yếu Ảnh hưởng tới khoản mục BCTC Mô tả rủi ro Thủ tục kiểm toán KẾT LUẬN Chúng hoàn toàn hài lòng hợp đồng kiểm toán lập ... Xem xét vấn đề từ kiểm toán năm trước mang sang Vấn để Khoản mục liên quan Thủ tục kiểm toán cần thực năm Xem xét cần thiết phải sử dụng chuyên gia cho hợp đồng kiểm toán Tổng hợp rủi ro trọng...
 • 2
 • 992
 • 18

Hoàn thiện công tác lập kế hoạch kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm toán Âu Lạc.doc

Hoàn thiện công tác lập kế hoạch kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm toán Âu Lạc.doc

Kế toán

... tiến hành kiểm toán: Thời gian kiểm toán sơ bộ, kiểm toán thức, thời điểm kết thúc kiểm toán phát hành báo cáo kiểm toán + Căn tính giá phí kiểm toán hình thức toán phí kiểm toán thường xác định ... 1, 062 ,0 36, 385 66 3,175,430 71,792,4 06 34,811 ,68 7 228, 765 ,500 170,095,455 23,000,000 540,803 ,61 5 473 ,64 7,839 13,980,719 18,334,357 67 ,155,7 76 1 ,60 2,840,000 18,334,357 90,1 26, 763 815,143,132 569 ,7 26, 462 ... TOÁN BCTC 1.1 Khái quát Kiểm toán BCTC 1.1.1 Khái niệm kiểm toán BCTC Kiểm toán tài (Kiểm toán BCTC) cách phân chia kiểm toán theo đối tượng cụ thể kiểm toán “Kiểm toán tài việc kiểm tra xác nhận...
 • 81
 • 533
 • 1

Hoàn thiện quy trình đánh giá trọng yếu và rủi ro trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán BCTC tại Công ty Kiểm toán Việt Nam.DOC

Hoàn thiện quy trình đánh giá trọng yếu và rủi ro trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán BCTC tại Công ty Kiểm toán Việt Nam.DOC

Kế toán

... gian lận tiền mặt kế toán toán sau tiến hành thủ tục kiểm toán cần thiết Việc đánh giá rủi ro phát tuỳ thuộc xét đoán chủ quan kiểm toán viên Trong trình kiểm toán, kiểm toán viên cần xác định ... Việt Nam, kiểm toán thực xuất vào tháng 5-1991 đời hai công ty kiểm toán Công ty Kiểm toán Việt Nam (VACO) Công ty Dịch vụ T vấn Tài Kế toán Kiểm toán (AASC) Do vậy, lý luận kiểm toán cha thực đợc ... khái niệm thuộc nội dung kiểm toán mà kiểm toán viên công ty kiểm toán phải quan tâm thực chức kiểm toán Trách nhiệm kiểm toán viên đợc quy định Chuẩn mực kiểm toán xác định xem BCTC có bị sai...
 • 79
 • 430
 • 5

Lập kế hoạch kiểm toán Báo cáo tài chính Tại Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán.DOC

Lập kế hoạch kiểm toán Báo cáo tài chính Tại Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán.DOC

Kế toán

... kiểm toán năm trớc - Trao đổi với Giám đốc, kế toán cán nhân viên đơn vị đợc kiểm toán - Trao đổi với kiểm toán viên nội xem xét báo cáo kiểm toán nội đơn vị đợc kiểm toán - Trao đổi với kiểm toán ... Dịch vụ kiểm toán: Công ty thực kiểm toán thờng niên cho doanh nghiệp Các dịch vụ kiểm toán bao gồm: kiểm toán Báo cáo tài thờng niên; kiểm toán hoạt động dự án; kiểm toán Báo cáo toán vốn đầu ... kiểm toán Báo cáo tài Công ty t vấn tài kế toán kiểm toán A số thông tin Công ty dịch vụ t vấn tài kế toán kiểm toán I Sự hình thành phát triển Công ty dịch vụ t vấn tài kế toán kiểm toán Công...
 • 126
 • 375
 • 0

Lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty Kiểm toán VN.DOC

Lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty Kiểm toán VN.DOC

Kế toán

... kiểm toán: Phần phải nêu rõ thời gian thực kiểm toán sơ bộ, kiểm toán thức thời điểm kết thúc kiểm toán phát hành báo cáo kiểm toán Căn tính giá phí kiểm toán hình thức toán: Lệ phí kiểm toán ... thực hành kiểm toán Hệ thống phơng pháp kiểm toán AS/2 gồm phận cấu thành: 41 Phơng pháp kiểm toán Hệ thống hồ sơ kiểm toán Phần mềm kiểm toán Phơng pháp kiểm toán Quy trình kiểm toán theo phơng ... kiểm toán xác định chơng trình kiểm toán phù hợp Công việc gọi đánh giá rủi ro kiểm toán Theo định nghĩa nguyên tắc đạo kiểm toán quốc tế IAG 25, trọng yếu rủi ro kiểm toán, rủi ro kiểm toán rủi...
 • 102
 • 328
 • 2

Quy trình tìm hiểu khách hàng trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán tại công ty Ernst & Young

Quy trình tìm hiểu khách hàng trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán tại công ty Ernst & Young

Kế toán - Kiểm toán

... hàng: 1.2 Chuẩn mực kiểm toán giai đoạn tìm hiểu khách hàng: 1.2.1 VSA 310 1.2.1.1 Thu thập thông tin 1.2.1.2 Sử dụng hiểu biết 1.2.1.3 Những nội dung cụ thể kiểm toán viên cần hiểu biết tình ... Đánh giá hữu hiệu hệ thống kiểm soát nội mức độ tổng thể 2.2.1.2.5 Phương án rủi ro có gian lận 2.2.1.3 Tìm hiểu đánh giá quy trình quan trọng hệ thống kiểm soát liên quan 2.2.1.4 Kết luận, đánh ... Tìm hiểu cách ban lãnh đạo quản lý giám sát hoạt động tài 2.2.1.1 .6 Nhận diện tìm hiểu rủi ro trọng yếu đòi hỏi cân nhắc kiểm toán viên 2.2.1.2 Tìm hiểu chung hệ thống kiểm soát nội & cân nhắc...
 • 4
 • 934
 • 13

Thực tế quy trình lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán BCTC do Cty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán thực hiện

Thực tế quy trình lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán BCTC do Cty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán thực hiện

Kế toán

... 767 065 7 767 066 6 Fax: (04) 767 0555 Các dịch vụ chuyên ngành AFC cung cấp Kiểm toán độc lập - Kiểm toán Báo cáo tài - Kiểm toán Báo cáo toán vốn đầu t xây dựng hoàn thành - Kiểm toán Dự án ... định số 263 /QĐ-BTC Bộ Tài ban hành, Công ty Kiểm toán T vấn Tài Kế toán Sài Gòn (Công ty Kiểm toán AFC Sài Gòn) đợc chuyển thành Công ty Cổ phần Kiểm toán T vấn Tài Kế toán (Công ty Kiểm toán AFC) ... Kiểm toán T vấn Tài Kế toán Sài Gòn (gọi tắt Công ty Kiểm toán AFC Sài Gòn) Từ năm 1992 đến năm 1995, Công ty Kiểm toán AFC Sài Gòn chi nhánh phía nam Công ty dịch vụ t vấn tài kế toán kiểm toán...
 • 96
 • 469
 • 1

Hoàn thiện lập kế hoạch kiểm toán BCTC do Cty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long thực hiện

Hoàn thiện lập kế hoạch kiểm toán BCTC do Cty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long thực hiện

Kế toán

... dự đoán Vì vậy, kiểm toán viên cần đánh giá khả sai sót xảy ra, trình đánh giá rủi ro kiểm toán Đánh giá rủi ro kiểm toán việc kiểm toán viên công ty kiểm toán xác định mức độ rủi ro kiểm toán ... chế độ kế toán hành phản ánh thông tin kinh tế, tài chủ yếu đơn vị Chủ thể kiểm toán kiểm toán Báo cáo tài kiểm toán Nhà nớc, kiểm toán độc lập hay kiểm toán nội bộ.Theo Chuẩn mực Kiểm toán Việt ... hoạch kiểm toán kiểm toán báo cáo tài 1.1 Kế hoạch kiểm toán kiểm toán báo cáo tài 1.1.1 Kiểm toán báo cáo tài Thuật ngữ kiểm toán thực xuất đợc sử dụng nớc ta từ chục năm cuối kỷ XX Kiểm toán hoạt...
 • 82
 • 256
 • 0

Lập kế hoạch kiểm toán

Lập kế hoạch kiểm toán

Kế toán - Kiểm toán

... tình hình tài Các mục tiêu kiểm toán phục vụ cho công việc thiết lập kế hoạch kiểm toán, chương trình kiểm toán, giúp cho kiểm toán viên thiết kế chương trình kiểm toán chi tiết, thu thập chứng đầy ... kiểm toán cổ điển: kiểm toán viên kiểm tra tất cả(100%) nghiệp vụ Kiểm tra đến đâu, phát có sai sót chỗ nào, kiểm toán viên yêu cầu doanh nghiệp sửa chữa đến Trong kiểm toán đại: kiểm toán viên ... vận dụng khái niệm trọng yếu kiểm toán   Khái niệm trọng yếu sử dụng để đánh giá ảnh hưởng sai sót gian lận trình kiểm toán Trong trình kiểm toán, kiểm toán viên phát nhiều sai sót gian lận...
 • 36
 • 232
 • 0

Hoàn thiện quy trình đánh giá rủi ro kiểm toán trong Giai đoạn Lập Kế hoạch Kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện

Hoàn thiện quy trình đánh giá rủi ro kiểm toán trong Giai đoạn Lập Kế hoạch Kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện

Kế toán

... hành kiểm toán 1.1.4 Quy trình kiểm toán Kiểm toán báo cáo Tài Là loại hình kiểm toán nên trình tự Kiểm toán tài giống trình tự kiểm toán nói chung, bao gồm giai đoạn bản: Chuẩn bị kiểm toán, Thực ... 1.1.3 Đối tượng kiểm toán Kiểm toán báo cáo Tài Trong loại hình kiểm toán Kiểm toán tài loại hình đặc trưng chứa đựng sắc thái kiểm toán cách đầy đủ từ đời Theo Giáo trình Kiểm toán tài Nhà Xuất Trường ... yếu mà kiểm toán viên không phát trình thực kiểm toán Còn sách Kiểm toán- Nhà Xuất Tài Hà Nội năm 19 96 lại định nghĩa rủi ro kiểm toán sau: “Rủi ro kiểm toán hiểu rủi ro mà kiểm toán viên mắc...
 • 152
 • 689
 • 12

Hoàn thiện qui trình lập kế hoạch kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và tư vấn DCPA

Hoàn thiện qui trình lập kế hoạch kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và tư vấn DCPA

Kế toán

... toán trưởng VP Hà Nội Kế toán Chi nhánh Hưng Yên Kế toán Chi nhánh Hải Dương Kế toán Chi nhánh Buôn Mê Thuật Kế toán Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh Kế toán trưởng: có nhiệm vụ tổ chức công tác kế toán ... Kiểm toán hoạt động - Kiểm toán tuân thủ - Kiểm toán nội - Kiểm toán Báo cáo toán vốn đầu tư, toán vốn đầu tư xây dựng hoàn thành - Kiểm toán Báo cáo toán dự án - Kiểm toán thông tin tài sở thủ ... TSCĐ PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN Danh mục số dư khoản phải trả Kế toán Kế toán 1/03/2007 1/03/2007 người bán Phân tích khoản phải trả người Kế toán 1/03/2007 Kế toán Kế toán Kế toán Kế toán 1/03/2007 1/03/2007...
 • 95
 • 269
 • 0

Xem thêm