giáo án toán lớp 2 tuần 32

GIÁO ÁN TOÁN LỚP 2- TUAN 1 - 5 (CKTKN)

GIÁO ÁN TOÁN LỚP 2- TUAN 1 - 5 (CKTKN)

Tư liệu khác

... toán Hướng dẫn HS nêu đề toán - tóm tắt - giảiTóm tắt:Sáng: 12 xe đạpChiều: 20 xe đạpĐọc -HS khá, giỏi biết cách tóm tắt đềbài toán -Mời 1 HS giải bài toán - dưới lớp làm VBT- GV kết luận, ...  Toán Tiết 13 : 26 + 4 ; 36 + 24 A-Mục tiêu: - Biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, dạng 26 + 4; 36 + 4.- Giải bài toán bằng một phép cộng.- Làm các bài tập 1, 2. *Đối ... - BS*BT4/6 HDHS nêu và hướng dẫn HS khai thác đề toán :1/ Bài toán cho biết điều gì? 2/ Bài toán yêu cầu gì?- Gọi 1 HS lên bảng giải, dưới lớp làm vào vở BT- GV nhận xét, tuyên dương.- GV...
 • 20
 • 1,236
 • 4

Giáo án Toán - Lớp 2

Giáo án Toán - Lớp 2

Mầm non - Tiểu học

... vở toán - Làm vở toán Giáo viên : Phùng Thị HuệTUẦN 6Ngày tháng năm TIẾT 30BÀI TOÁN VỀ ÍT HƠNI.Mục tiêu: - Giúp HS củng cố khái niệm ít hơn, biết cách giải, trình bày bài giải bài toán ... 1 ,2, 3,4/16- Nhận xét tiết học.-Nhăc lại cách làm - Làm miệng- Đọc đề.- Làm bảng con- Làm vở toán - Đọc yêu cầu- Làm vở toán - Quan sát hình-Làm miệng Giáo viên : Phùng Thị HuệTUẦN 2 Ngày ... nhà: 1 ,2, 3,4 /24 - Nhận xét tiết học.-Nhăc lại cách làm - Nêu kết quả-Bảng con- Đọc yêu cầu- Làm vở toán - Làm phiếuTUẦN 5Ngày tháng năm TIẾT 23 :HÌNH CHỮ NHẬT – HÌNH TỨ GIÁC Giáo viên...
 • 153
 • 11,343
 • 32

Giáo án TNXH Lớp 2(Tuấn 19-33)

Giáo án TNXH Lớp 2(Tuấn 19-33)

Tư liệu khác

... dạy - học1: Kiểm tra (2- 3 phút)? Em hÃy nói về cuộc sống xung quanh em. 2. Bài mới ( 32 -33 phút)* Giới thiệu bài .(1 - 2 phút)* Hoạt động 1: Hái hoa dân chủ. (22 - 23 phút)- Phổ biến nọi ... sinh và giáo viên su tầm tranh ảnh các loại cây sống ở trên cạn.- Hình 52, 53 Sgk.II. Hoạt động dạy - học1: Kiểm tra (2- 3 phút)? Cây có thể sống ở những môi trờng nào. 2. Bài mới ( 32 -33 phút)* ... quanh chúng ta.II. Hoạt động dạy - học1: Kiểm tra (2- 3 phút)- Nhắc nhở học sinh nề nép học tập 2. Bài mới ( 32 -33 phút)* Giới thiệu bài .(1 - 2 phút)Quan sát xung quanh em ở , trên đờng đi,...
 • 18
 • 1,270
 • 12

GIAO AN TOAN LOP 2.N

GIAO AN TOAN LOP 2.N

Tiểu học

... con-Vở toán trường- 1 HS lên bảng- Đọc đề - Làm nháp,lên bảngTUẦN 6Ngày tháng năm Giáo viên : Phùng Thị Huệ Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo án: Toán 2 TUẦN 6Ngày tháng năm TIẾT 28 47 +25 I.Mục ... các dạng hình vừa học- Về nhà: 1 ,2, 3 /25 - Nhận xét tiết học.TUẦN 5Ngày tháng năm TIẾT 24 Giáo viên : Phùng Thị Huệ Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo án: Toán 2 II.Đồ dùng dạy học: III.Các hoạt ... Tân Lập 1 Giáo án: Toán 2 - Nhận xét tiết học.TUẦN 3Ngày tháng nămTIẾT 13 26 + 4, 36 + 24 I.Mục tiêu:- Giúp HS củng cố về phép cộng có tổng là số tròn chục- Củng cố cách giải bài toán có lời...
 • 153
 • 1,080
 • 16

Giáo án toán lớp 2-Phần 1

Giáo án toán lớp 2-Phần 1

Toán học

... Lan – Lớp 2A 22 + 78 + 12 30 40 25 33 +58 20 29 32 + 8 17 + 13đỏ xanh vàng đỏvàngTi ết 13 Toán 26 + 4 ; 36 + 24 I MỤC TIÊU :-Biết thực hiện phép cộng có tổng là số tròn chục dạng 26 + ... sáng bán 12 xe đạp, buổi chiều bán được 20 xe đạp .- Số xe đạp bán được của cả hai buổi .- Làm phép tính cộng .- HS tóm tắt va trình bày bài giải . Tóm tắt Sáng bán : 12 xe đạpChiều bán ... Thị Lan – Lớp 2ABài 3 : -Củng cố kiến thức giải bài toán có lời văn bằng một phép tính trừ . Người thiết kế và thực hiện: Nguyễn Thị Lan – Lớp 2A- Bài toán cho biết gì ? - Bài toán yêu cầu...
 • 108
 • 978
 • 5

Giáo án Toán lớp 2-P2

Giáo án Toán lớp 2-P2

Toán học

... :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Thứ………ngày……… tháng……….năm 20 06 32 – 8 I. MỤC TIÊU :Giúp HS : a. Biết cách thực hiện phép trừ có nhớ dạng 32 – 8 . b. Áp dụng để giải các bài toán có liên quan (toán có lời văn, tìm x) ... Yêu cầu HS so sánh để tìm phép trừ 32 8 tương tự như đã học trước đó ( 32 – 8). - Ghi đầu bài lên bảng. 2. 2 Phép trừ 32 – 8 :Bước 1 : Nêu vấn đề - Nêu: Có 32 que tính, bớt đi 8 que tính. Hỏi ... lấy 10 trừ 8 bằng 2, viết 2, nhớ 1 .• 1 thêm 1 bằng 2, 4 trừ 2 bằng 2, viết 2 . 2. 3 Luyện tập – thực hành :Bài 1 : Tìm x 60 9 51- 50 5 45- 90 2 88- 40 18 22 -- Muốn bớt 5 que...
 • 115
 • 689
 • 4

Giáo án toán lớp 2-P 1

Giáo án toán lớp 2-P 1

Toán học

... Người thiết kế và thực hiện: Nguyễn Thị Lan – Lớp 2A 22 + 78 + 12 30 40 25 33 +58 20 29 32 + 8 17 + 13đỏ xanh vàng đỏvàngBài 2 :- Bài toán yêu cầu tính theo dạng gì ? - Ta phải lưu ý ... Thị Lan – Lớp 2ATi ết 13 Toán 26 + 4 ; 36 + 24 I MỤC TIÊU :-Biết thực hiện phép cộng có tổng là số tròn chục dạng 26 + 4; 36 + 24 ( cộng qua 10,có nhớ, dạng tính viết ) .-Giải bài toán có lời ... Nguyễn Thị Lan – Lớp 2AThứ ba ngày 4 tháng 9 năm 20 076 TOÁN: ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 (Tiết 2) (tiếp theo )MỤC TIÊU :Giúp học sinh ( HS ) cũng cố về :Đọc , viết, so sánh các số có 2 chữ số .Phân...
 • 108
 • 692
 • 1

Giáo án toán lớp 2 cả năm

Giáo án toán lớp 2 cả năm

Toán học

... Theo dõi- Vở toán - Học sinh lên bảng- Các nhóm tham gia. Kế hoạch bài học lớp 2 1TUẦN 6Ngày tháng năm TIẾT 28 47 +25 I.Mục tiêu : Kế hoạch bài học lớp 2 35- Củng cố giải toán về nhiều ... 1 ,2, 3,4 /22 - Nhận xét tiết học.- Trả lời- Làm vở toán -Đọc yêu cầu-Làm miệng- Làm vởTUẦN 5Ngày tháng năm TIẾT 21 :38 + 25 I.Mục tiêu :- Giúp HS biết cách thực hiện phép cộng 38 + 25 ,củng ... phép cộng- Về nhà: 1 ,2, 3,4 /23 - Nhận xét tiết học.- Làm bảng con-Làm nháp,lên bảng- Đọc yêu cầu- Làm vở toán - Đọc yêu cầu- Làm vở toán TUẦN 5Ngày tháng năm TIẾT 22 LUYỆN TẬPI.Mục tiêu:-...
 • 141
 • 1,988
 • 28

Giáo án toán lớp 3 tuần 3

Giáo án toán lớp 3 tuần 3

Toán học

... tốt____________________________________________________________________Sáng Thứ ba ngày 28 tháng 9 năm 20 06 Toán Ôn tập về giải toán I- Mục tiêu: - Củng cố về giải toán nhiều hơn, ít hơn. Giới thiệu bài toán về tìm phần nhiều hơn hoặc ... HS làm bảng con , lớp nhận xét .-HS lần lợt thực hành .+BT1:Kết quả lần lợt là : 1569, 24 12, 7119, 9656, 523 , 4 02, 1017, 120 7.+BT2: Kết quả lần lợt là: 626 ( d 1), 904 ( d 2) , 630 ( d 3), ... chữa. - GV cùng lớp nhận xét, bổ sung.*BT2: Em hÃy đặt một câu có 2 dấu phẩy. - GVcùng lớp đánh giá kết quả.B - Thi kể Ngời bán quạt may mắn:- Căn cứ vào bài tập làm văn buổi sáng, gv cho hs...
 • 31
 • 1,029
 • 2

giáo án toán lớp 2 hk I p1

giáo án toán lớp 2 hk I p1

Tiểu học

... :- Gọi 1 HS đọc đề bài .- Bài toán cho biết gì ?- Bài toán yêu cầu tìm gì ?- Nối các điểm để có hình vuông . - Số HS lớp 2A là 29 , 2B là 25 .- Tổng số HS cả 2 lớp .Trang 48- Yêu cầu HS tự ... bài . - Bài toán cho biết những gì ?- Bài toán hỏi gì ?- Yêu cầu HS tự làm bài . - Đọc đề bài trong SGK.- Lớp 2A có 18 học sinh, lớp 2B có 21 học sinh .- Số HS của cả hai lớp . - Làm ... bán được là : 12 + 20 = 32 ( xe đạp )Đáp số : 32 xe đạp . - Có thể yêu cầu HS nêu các cách trả lời khác nhau. Chẳng hạn như : Cửa hàng bán được tất cả là; Cả hai buổi bán được số xe là 2. 4...
 • 129
 • 556
 • 2

giáo án toán lớp 2 hk II

giáo án toán lớp 2 hk II

Tiểu học

... sau. -2 hs làm bài trên bảng lớp, cả lớp làm bài vào vở nháp. -2 hs làm bài trên bảng lớp, cả lớp làm bài vào vở bài tập.-Tính nhẩm.-Gọi 2Hs làm bài trên bảng lớp, mỗi hs làm 4 phép tính, 2 ... DẠY----Thứ … ngày …. tháng …. năm …… BẢNG NHÂN 2 I. MỤC TIÊU: Giúp Hs:• Thành lập bảng nhân 2( 2 nhân với 1 ,2, 3…,10) và học thuộc lòng bảng nhân này.• Ap dụng bảng nhân 2 để giải bài toán có lời văn ... cũ-Gọi 2 hs lên bảng làm bài tập.-Gọi hs khác đứng tại chỗ đọc thuộc lòng bảng nhân 2. -Gv nhận xét và cho điểm hs. 2. Dạy – học bài mới 2. 1. Giới thiệu bài 2. 2. Lập bảng chia 2 -Như sgv. 2. 3....
 • 146
 • 933
 • 9

giáo án toán lớp 3 - tuần 4

giáo án toán lớp 3 - tuần 4

Toán học

... cầu HS làm bài: - HS làm bài vào nháp + 2 HS lên bảng. 5 x 9 + 27 = 45 + 27 = 72 80 : 2 13 = 40 13 = 27 8 Giáo án lớp 3- Tuần 41. Giới thiệu bài: 2. H ớng dẫn làm bài tập : a. Bài tập ... dép chật?- B ớc 2 : Làm việc cả lớp. - Đại diện các nhóm trả lời.- Lớp nhận xét.- GV nhận xét kết luận chung.* Kết luận:19 Giáo án lớp 3- Tuần 4 Thứ hai ngày20 tháng 9 năm 20 10 Thể dụcTiết ... Phần kết thúc :5' ĐHXl: 7 Giáo án lớp 3- Tuần 4- GV nhận xét - Lớp nhận xét bài bạn. 4. Bài 4: Yêu cầu HS giải đợc toán có lời văn ( liên quan đến so sánh 2 số hơn kém nhau một số đơn...
 • 21
 • 856
 • 3

giao an luyen lop 2 tuan 7

giao an luyen lop 2 tuan 7

Tiểu học

... ; 36 + 24 HS nêu cách tính. Lớp làm bảng con.GV chữa bài và nhận xét.Bài 2: Điền dấu > ; < ; =? 26 + 7 28 + 6 26 + 9 3636 + 4 32 + 8Muốn điền đợc dấu vào chỗ chấm HSTL (3bớc). Lớp làm ... bổ sung Toán: Ôn luyệnI) Mục tiêu: Củng cố về cách đặt tính và tính toán bài 6 cộng với một số.So sánh để điền dấu. Biết cách tính và nhận dạng để khoanh vào đáp án đúng với giải toán bằng ... theo mẫu. Bài 2: Đặt câu theo mẫu sau, mỗi mẫu một câu: a, Bài toán hôm nay không khó đâu! 3 HS lên bảng làm. Lớp làm vào vở b, Bài toán hôm nay có khó đâu! c, Bài toán hôm nay đâu...
 • 5
 • 618
 • 2

giáo án toán lớp 5 tuần 5

giáo án toán lớp 5 tuần 5

Ngữ văn

... và giải thích vì sao chọn đáp án đó.-Nêu: đổi rồi so sánhVD: 2dm 2 7cm 2 = 20 7cm 2 20 7cm 2 = 20 7cm 2 KL: 2dm 2 7cm 2 = 20 7cm 2 -Cả lớp tự làm bài vào vở-Cả lớp tự làm bài vào vở sau đó ... cm 2 5000dm 2 = m 2 34000hm 2 = km 2 260cm 2 = dm 2 cm 2 1090m 2 = dam 2 m 2 -Chấm vở 1số em, nhận xét, ghi điểm.-GT MĐYC tiết học, ghi đầu bài. -Củng cố cho HS cách viết số đo DT có 2 ... (5’) 2. Bài mới: (28 ‘)HĐ1:GTB ‘(1’)H 2: HD luyện tập (27 ’) Bài 1: Bài 2: *Bài 3: Bài 4:3.C.cố -dặn dò: (2 ‘)-Gọi 2 HSTB làm: 12ha = m 2 25 0dm 2 = m 2 .5 km 2 = ha...
 • 146
 • 3,107
 • 3

giao an LTVC lop 2 tuan 6

giao an LTVC lop 2 tuan 6

Tiểu học

... tiết tập làm văn tuần 5, trang 47.- Đọc mục lục các bài ở tuần 6. Nêu tên các bài tập đọc trong tuần ấy.Thứ năm ng y 14 tháng 10 n m 20 10 Thứ năm ng y 14 tháng 10 n m 20 10 Tập làm vănTập ... 20 10 Tập làm vănTập làm văn03:19:46 AM 03:19:46 AMTh năm ng y 14 tháng 10 n m 20 10 Th năm ng y 14 tháng 10 n m 20 10 Tập làm vănTập làm vănTiết 6: Khẳng định, phủ định. Luyện tập về ... Không, em không đi xem phim.03:19:46 AM 03:19:46 AMTh năm ng y 14 tháng 10 n m 20 10 Th năm ng y 14 tháng 10 n m 20 10 Tập làm vănTập làm vănTiết 6: Khẳng định, phủ định. Luyện tập về...
 • 7
 • 2,457
 • 4

Xem thêm