giáo án tiết đọc thư viện

giải quyết xung đột pháp luật về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo pháp luật

giải quyết xung đột pháp luật về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo pháp luật

Xã hội học

... nước, tổ cản 3, Điều 21 HĐTTTP Việt Nam với Pháp) + Việc công nhận thi hành án, định dân TANN không đặt bên phải thi hành án án, định dân không tự nguyện thi hành mà đặt trường hợp (trường hợp áp ... này, ta thấy, hiệp định có cách giải tương đối giống việc xác định luật giải vấn đề bồi thư ng Cụ thể, HĐTTTP thư ng chia thành hai trường hợp: + Trong truờng hợp bên chủ thể (người bị hại người ... Nga quy định: “Trách nhiệm bồi thư ng thiệt hại hợp đồng (do hành vi vi phạm pháp luật) xác định theo pháp luật bên ký kết nơi xảy hoàn cảnh làm để yêu cầu đói bồi thư ng thiệt hại” Và khoản 1,...
 • 4
 • 551
 • 4

Tổng quan pháp luật quốc tế về phòng, chống và bồi thường thiệt hại do ô nhiễm dầu trên biển

Tổng quan pháp luật quốc tế về phòng, chống và bồi thường thiệt hại do ô nhiễm dầu trên biển

Công nghệ - Môi trường

... nhiệm liên quan đến việc đánh giá bồi thư ng thiệt hại việc giải tranh chấp về mặt này, như, có thể, đến việc soạn thảo tiêu chuẩn thủ tục toán tiền bồi thư ng thích đáng, chẳng hạn trù định ... nhiệm và bồi thư ̀ng sở hệ thống chế tài gồm hai mức công ước CLC và FUND đối với ô nhiễm dầu: mức bồi thư ̀ng thư nhất thuộc trách nhiệm của chủ tàu và mức thư hai quỹ ... hại Tuy nhiên thư c tế, các chủ tàu tham gia bảo hiểm hay bảo đảm tài chính thì quan bảo hiểm bên có thẩm quyền đánh giá thiệt hại và sở đó để chi trả bồi thư ̀ng cho bên...
 • 13
 • 87
 • 0

CHUYÊN đề hệ THỐNG PHÁP LUẬT ANH

CHUYÊN đề hệ THỐNG PHÁP LUẬT ANH

Tài liệu khác

... hòang, Viện nguyên lão Viện dân biểu chức làm luật House of Common: MP, Majority party forms the Government: Viện dân biểu gồm nghị sĩ dân bầu; đảng đa số thành lập Chính phủ House of Lords: Viện ... trừ Nghị viện nghị bãi nhiệm II Sources of law: Nguồn luật Statute law: Luật văn (nghị viện) Customs: Tập quán (Luật tục) Common law Thông luật Equity Luật công Precedent, case law Án lệ Common ... hội quận phần dịch vụ Hạt Tổ chức quyền -36 Courts: Tòa án       Magistrates Courts: Civil and criminal affairs: Tòa án sở, thẩm quyền án dân hình nhỏ Crown court: Civil: Tòa hoàng gia: Dân...
 • 15
 • 259
 • 0

Hợp đồng lao động và các quy định của pháp luật trong giải quyết tranh chấp lao động

Hợp đồng lao động và các quy định của pháp luật trong giải quyết tranh chấp lao động

Quản trị kinh doanh

... cho 12 tháng cộng vào tiền lương hàng tháng (Hợp đồng lao động từ năm trở lên); Nếu Hợp đồng lao động ký thời hạn từ năm trở lên 0,5 tháng lương chia 12 tháng cộng vào tiền lương tháng II - Thoả ... hợp đồng; - Người lao động bị kết án tù giam bị hình phạt buộc người không tiếp tục làm công việc cũ; - Người lao động chết; Người sử dụng lao động chết bị kết án tù gian bị hình phạt buộc người ... động thư ng xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng; - Người lao động bị xử lý kỷ luật, sa thải; - Người lao động làm theo Hợp đồng lao động không xác định thời hạn ốm đau điều trị 12 tháng...
 • 9
 • 289
 • 2

Tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật hiện hành- Thực trạng và giải pháp

Tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật hiện hành- Thực trạng và giải pháp

Khoa học xã hội

... bầu cần 2/3 số người tán thành HĐND họp công khai, cần thiết hội đồng nhân dân định họp kín theo đề nghị chủ tọa họp chủ tịch UBND cấp Thư ng trực HĐND: Thư ng trực HĐND quan thư ng trực HĐND có ... cử tri đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm cụ đại biểu Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ thiếu thư ng xuyên, tập trung thời gian đầu nhiệm kỳ Đội ngũ cán lãnh đạo HĐND thiếu tính ổn định, phận cán chưa ... tỉnh bố trí Chủ tịch HĐND Uỷ viên thư ng vụ, Phó Chủ tịch HĐND Uỷ viên Ban chấp hành Hầu hết Uỷ viên thư ng trực không tham gia cấp ủy cấp Công tác quy hoạch cán HĐND cấp uỷ dừng lại chức danh...
 • 8
 • 320
 • 2

Tài liệu Báo cáo "Một số giải pháp đổi mới hệ thống pháp luật về quyền sử hữu trí tuệ Việt Nam theo hướng hội nhập kinh tế quốc tế " docx

Tài liệu Báo cáo

Báo cáo khoa học

... với đối tợng khác nh cán tòa án, cán chuyên trách quản lý lĩnh vực quyền SHTT cấp từ trung ơng đến địa phơng doanh nghiệp + Tăng cờng lực tòa án lực lợng hải quan: tòa án cần đợc trao quyền sử ... hình thức giáo dục, tuyên truyền phù hợp cho loại nhằm nâng cao nhận thức họ việc cần phải tôn trọng nội dung quyền SHTT Về vấn đề này, mô hình Trung Quốc đáng lu ý; đa chơng trình giáo dục quyền ... SHTT, tránh phải chịu thiệt thòi không đáng có Việt Nam thực hoá đợc mục tiêu số lĩnh vực sau: - Thực thi việc bảo hộ văn học nghệ thuật dân gian Nguồn di sản văn học dân gian Việt Nam đợc đánh giá...
 • 11
 • 255
 • 0

năng lực bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng của cá nhân theo pháp luật dân sự việt nam

năng lực bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng của cá nhân theo pháp luật dân sự việt nam

Kế toán

... bồi thư ̀ng phần thiếu” (khoán điều 606) thời điểm Tòa án định trách nhiệm bồi thư ng mà thời điểm người chưa thành niên gây thiệt hại Nếu ở thời điểm mà Tòa án định trách nhiệm bồi thư ng ... 28 tháng 04 hội đồng thẩm phán thẩm án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng số quy định BLDS 1995 bồi thư ng thiệt hại hợp đồng 6/ Nghị 03/20061NQ - HĐTP ngày 08 tháng 07 hội đồng Thẩm phán ... bệnh viện hay tổ chức khác quản lý thi tổ chức, bệnh viện phải có trách nhiệm bồi thư ng thiệt hại mà người giám hộ (điều 62 khoản Bộ luật Dân 2005) Bệnh viện tổ chức có trách nhiệm phải bồi thư ng...
 • 37
 • 262
 • 0

Giao kết hợp đồng dân sự theo quy định của pháp luật hiện hành – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn ppsx

Giao kết hợp đồng dân sự theo quy định của pháp luật hiện hành – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn ppsx

... Điều kiện thư tư: Hình thư c của giao dịch phù hợp với quy định của pháp luật Hình thư c của hợp đồng là phương thư c biểu hiện nội dung của hợp đồng Hình thư c chính ... hình thư c này Do đó nhiều trường hợp một các bên đã lợi dụng sơ hở về hình thư c để xin hủy hợp đồng Vì vậy, thư c tế, xét xử hợp đồng vi phạm điều kiện hình thư c ... chỉ là sự ghi nhận về hình thư c, mà đó nội dung vật chất quyết định cho sự tồn tại của hình thư c chưa được bảo đảm Bởi việc ký kết và thư c hiện hợp đồng không phải...
 • 20
 • 322
 • 0

Đề học kỳ lao động, đề 12 Nêu mối quan hệ giữa pháp luật lao động, thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động

Đề học kỳ lao động, đề 12 Nêu mối quan hệ giữa pháp luật lao động, thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động

Cao đẳng - Đại học

... khoản tiền bồi thư ng hai tháng tiền lương, anh A trợ cấp việc theo quy định Điều 42 BLLĐ là: “Khi chất dứt HĐLĐ NLĐ làm việc thư ng xuyên doanh nghiệp quan tổ chức từ đủ 12 tháng trở lên, NSDLĐ ... 44/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng năm 2003 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều lao động hợp đồng lao động 11 ngày nhận trở lại làm việc, hưởng khoản bồi thư ng hai tháng tiền lương anh A A ... tự ý bỏ việc cộng dồn tháng 20 ngày cộng dồn năm mà lý đáng tính tháng dương lịch, năm dương lịch… Điểm a khoản Điều 11 sửa đổi bổ sung thì: Trường hợp giám đốc chi nhánh phải trao đổi, trí với...
 • 18
 • 101
 • 0

Chế Định Pháp Luật Về Hợp Đồng - Luật Kinh Tế

Chế Định Pháp Luật Về Hợp Đồng - Luật Kinh Tế

Luật thương mại

... văn hình thức bắt buộc Luật Thư ng mại 1997 - So sánh dấu hiệu trên, giống mục đích; khác chủ thể gồm cá nhân, tổ chức; hình thức văn bản, lời nói, hành vi cụ thể Luật Thư ng mại 2005 tiếp tục quan ... xét yếu tố lỗi + Sự kiện bất khả kháng Luật Thư ng mại 2005 quy định bên vi phạm hợp đồng miễn trách nhiệm trường hợp - Các bên thỏa thuận Sự kiện bất khả kháng Hành vi vi phạm bên hoàn toàn lỗi ... thức toán + Bảo hành + Giao nhận, nghiệm thu + Trách nhiệm vi phạm hợp đồng + Các thỏa thuận khác - Phân chia điều khoản hợp đồng thành loại + Những điều khoản chủ yếu + Điều khoản thông thư ng...
 • 26
 • 237
 • 0

Tìm hiểu quy định của pháp luật về quản lý động thực vật hoang dã quý hiếm

Tìm hiểu quy định của pháp luật về quản lý động thực vật hoang dã quý hiếm

Khoa học xã hội

... động thư c vật hoang dã quý hiếm 20 Nhưng quan trọng nhất là phải thay đổi nhận thư c của bộ phận dân cư, đặc biệt là những người “có quyền, có tiền” muốn thư ̉ng thư c ... động thư c vật hoang dã ở Việt Nam hiện nay, bao gồm: - Vai trò của động thư c vật hoang dã tự nhiên và đời sống người - Sự gia tăng hoạt động buôn bán trái phép động thư c ... lượng loài; nguyên nhân cửa thư c trạng đó - Hệ thống pháp luật, chính sách có liên quan đến công tác quản lý bảo tồn và tình hình thư c hiện thư c tế Phần II NỘI DUNG, KẾT...
 • 26
 • 391
 • 0

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Khoa học xã hội

... Đình hoạt động đưa người lao động làm việc nước từ 03 tháng đến 12 tháng; ii) Tạm đình thực Hợp đồng cung ứng lao động từ tháng đến tháng; iii) Đình thực Hợp đồng cung ứng lao động; iv) Buộc ... phương án sử dụng quản lý lao động nước ngoài, phương án tài đưa người lao động nước trường hợp bất khả kháng; tổ chức, - 43 - cá nhân Việt Nam đầu tư nước phải báo cáo Bộ Lao động - Thư ng binh ... 09/2006/TTLT/BLĐTBXH-BCA-VKSNDTCTANDTC ngày 04/8/2006 Bộ Lao động – Thư ng binh xã hội, Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân tối cao hướng dẫn truy cứu trách nhiệm hình người có hành...
 • 76
 • 520
 • 1

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Khoa học xã hội

... Đình hoạt động đưa người lao động làm việc nước từ 03 tháng đến 12 tháng; ii) Tạm đình thực Hợp đồng cung ứng lao động từ tháng đến tháng; iii) Đình thực Hợp đồng cung ứng lao động; iv) Buộc ... phải có phương án sử dụng quản lý lao động nước ngoài, phương án tài đưa người lao động nước trường hợp bất khả kháng; tổ chức, cá nhân Việt Nam đầu tư nước phải báo cáo Bộ Lao động - Thư ng binh ... 09/2006/TTLT/BLĐTBXH-BCA-VKSNDTCTANDTC ngày 04/8/2006 Bộ Lao động – Thư ng binh xã hội, Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân tối cao hướng dẫn truy cứu trách nhiệm hình người có hành...
 • 79
 • 768
 • 0

qui định của pháp luật về bồi thường thiệt hại do xâm phạm mồ mả

qui định của pháp luật về bồi thường thiệt hại do xâm phạm mồ mả

Khoa học xã hội

... bồi thư ̀ng toàn bộ và kịp thời Các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thư ̀ng, hình thư c bồi thư ̀ng bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thư c hiện một công việc, phương thư c ... thiệt hại Bồi thư ng thiệt hại mồ mả theo nguyên tắc gây thiệt hại bồi thư ng nhiêu (bồi thư ng toàn thiệt hại) Như bồi thư ng thiệt hại mồ mả (phần tài sản) theo nguyên tắc chung bồi thư ng thiệt ... biên), Giáo trình luật dân Việt Nam, Tập 2, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2009 Phùng Trung Tập, “Lỗi trách nhiệm bồi thư ng thiệt hại hợp đồng”, Tạp chí án, số 10/2004; Phùng Trung Tập, “Về bồi thư ng...
 • 25
 • 301
 • 0

Pháp luật về thư tín dụng của mỹ, trung quốc và một số khuyến nghị đối với việt nam

Pháp luật về thư tín dụng của mỹ, trung quốc và một số khuyến nghị đối với việt nam

Thạc sĩ - Cao học

... hướng dẫn chi tiết sử dụng thực dịch vụ toán lệnh toán, chứng từ toán; phương tiện toán, cung ứng phương tiện toán, dịch vụ toán nước quốc tế, quyền nghĩa vụ bên tham gia dịch vụ toán K Tuy nhiên, ... toán K Tuy nhiên, hư 3.1.2.4 toán quy định trình tự lập, kiểm soát, luân chuyển, xử lý chứng từ hạch toán giao dịch toán nước qua tổ chức cung ứng dịch vụ toán hoạt động kinh doanh Việt Nam ... nhiên, coi Quy chế mở T 711/2001/QĐ-NHNN ngày 25/1/2001 711) 26/9/2001 Theo toán thư tín dụng trả chậm phương thức toán tín dụng chứng từ có kỳ hạn ngân hàng thực để phục vụ cho việc nhập hàng...
 • 25
 • 289
 • 2

thực hiện pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ đối với tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian ở việt nam hiện nay

thực hiện pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ đối với tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian ở việt nam hiện nay

Kinh tế - Thương mại

... trước Hội đồng chấm luận án cấp Học viện họp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Vào hồi ngày tháng năm 2014 Có thể tìm hiểu luận án tại: Thư viện Quốc gia Thư viện Học viện Chính trị quốc gia ... thời gian qua 4 - Luận án luận chứng quan điểm, đề xuất giải pháp bảo đảm thực pháp luật QSHTT TPVHNTDG Việt Nam Ý nghĩa lý luận, thực tiễn luận án Luận án góp phần làm sáng tỏ vấn đề lý luận ... TPVHNTDG Việt Nam Luận án cung cấp luận khoa học cho quan Nhà nước, tổ chức xã hội giáo dục nâng cao ý thức pháp luật, tổ chức thực pháp luật QSHTT TPVHNTDG Việt Nam Luận án làm tài liệu tham khảo...
 • 27
 • 241
 • 0

Hệ thống pháp luật của nhà nước đối với KTNN và thực tiễn áp dụng của hoạt động kiểm toán DNNN

Hệ thống pháp luật của nhà nước đối với KTNN và thực tiễn áp dụng của hoạt động kiểm toán DNNN

Kế toán

... định chi tiết cụ thể nội dung liên quan hoạt động kiểm toán gồm: Quyết định kiểm toán; Loại hình kiểm toán nội dung loại hình kiểm toán; Thời hạn kiểm toán, địa điểm kiểm toán; Đoàn kiểm toán, nhiệm ... đoàn kiểm toán, Tổ trưởng kiểm toán thành viên khác đoàn kiểm toán; Quy trình kiểm toán; Công khai kết kiểm toán, theo dõi, kiểm tra việc thực kiến nghị kiểm toán hồ sơ kiểm toán Uỷ ban thư ng vụ ... cụoc kiểm toán, làm sở để đánh giá, so sánh nâng cao chất lượng kiểm toán, rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí giảm thiểu sai sót, rủi ro hoạt động kiểm toán Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Nhà nước...
 • 44
 • 131
 • 0

Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam

Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam

Luật

... văn viết vấn đề tôn giáo nhân quyền: • Mối quan hệ tôn giáo nhân quyền (Khóa luận tốt nghiệp – Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012) • Tôn giáo tác động lên ý ... tôn giáo nhân quyền hay tác động qua lại tôn giáo nhân quyền mà chưa có nghiên cứu sâu sắc quyền tự tôn giáo, tin ngưỡng hệ thống pháp luật Luận văn đưa hiểu biết quyền tự tín ngưỡng tôn giáo ... chất lại thần thánh hóa chất xa lạ Tôn giáo suy cho phản ánh lực lượng bên chi phối sống hàng ngày người họ tiếp nhận cách hư ảo đồng thời cho lực lượng trần sức mạnh siêu trần Tôn giáo kết nhận...
 • 101
 • 412
 • 2

Xem thêm