giáo án tiếng việt lớp 3 tên bài dạy tập làm văn kể về lễ hội pot

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Tập làm văn Kể về lễ hội. pot

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Tập làm văn Kể về lễ hội. pot

Mầm non - Tiểu học

... nhóm lên thi kể chuyện theo cặp - Gv mời cặp hs kể Từng cặp Hs tiếp nối giới thiệu quang cảnh hoạt động người tham gia - Gv mời – Hs thi kể trước lớp lễ hội - Gv nhận xét, chốt lại Hs lớp nhận xét ... + Những người tham gia lễ hội làm gì? - Gv yêu cầu cặp Hs quan sát hai ảnh, trao đổi, bổ sung cho nhau, nói cho nghe quang cảnh hoạt động người tham gia lễ hội PP: Luyện tập, thực * Hoạt động ... +Aûnh 2: Đó quang cảnh lễ hội đua thuyền sông Một chùm bóng bay to, nhiều màu neo bên bờ làm tăng vẻ náo nức cho lễ hội Trên mặt sông hàng chục thyền đua Các tay đua niên trai tráng khỏe mạnh Ai cầm...
 • 5
 • 2,532
 • 18

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Tập làm văn Kể về gia đình pot

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Tập làm văn Kể về gia đình pot

Mầm non - Tiểu học

... Hướng dẫn làm tập PP: Vấn đáp, thảo luận, - Mục tiêu: Giúp cho Hs kể rõ ràng gia thực hành đình người bạn quen + Bài tập 1: - Gv mời Hs đọc yêu cầu đề Hs đọc Cả lớp đọc thầm - GV hướng dẫn : Kể gia ... em, VD: Gia đình em có ai? Làm công việc gì? Tính tình nào? - Gv chia lớp thành kể gia đình Đại diện nhóm thi kể Đại diện bạn lên thi - Gv nhận xét , bình chọn người kể tốt Hs nhận xét - Gv chốt ... PP: đơn Luyện tập, thực hành, trò chơi + Bài tập 2: - Gv yêu mời Hs đọc yêu cầu đề bài: - Gv mời Hs nói trình tự cuả đơn Hs đọc yêu cầu đề + Quốc hiệu tiêu ngữ + Địa điểm, ngày, tháng, năm viết...
 • 4
 • 1,975
 • 0

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Tập làm văn Kể về người hàng xóm. pdf

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Tập làm văn Kể về người hàng xóm. pdf

Mầm non - Tiểu học

... nghe - Gv mời Hs kể lại - Gv rút kinh nghiệm Hs kể lại - Gv mời cặp Hs kể Từng cặp Hs kể - Gv mời – hs thi kể trước lớp – Hs thi kể trước - Gv nhận xét, công bố bạn kể hay lớp Hs nhận xét * ... Từng Hs làm việc PP: Luyện tập, thực - Mục tiêu: Giúp em biết viết điều hành, trò chơi em vừa kể thành đoạn văn ngắn - Gv gọi Hs đọc yêu cầu đề Hs đọc yêu cầu đề - Gv yêu cầu Hs làm vào Hs làm vào ... 3 Giới thiệu nêu vấn đề Giới thiệu + ghi tựa Phát triển hoạt động: * Hoạt động 1: Hướng dẫn làm tập PP: Quan sát, thảo - Mục tiêu: Giúp cho Hs biết kể lại người luận, thực...
 • 4
 • 3,171
 • 3

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Tập làm văn Kể về một ngày hội. pot

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Tập làm văn Kể về một ngày hội. pot

Mầm non - Tiểu học

... trả lời em kể lễ hội lễ hội câu hỏi có phần hội Ví dụ: hội Gióng, hội đền Kiếp Bạc + Có thể kể ngày hội em không trực tiếp tham gia, thấy xem tivi, xem phim + Gợi ý chỗ dựa để em kể lại câuchuyện ... tiêu: Giúp em biết kể ngày giải, thực hành hội Hs đọc yêu cầu - Gv mời Hs đọc yêu cầu - Gv hỏi: Em chọn kể ngày hội nào? Hs trả lời - Gv nhắc nhở Hs: + Bài tập yêu cầu kể ngày hội Hs quan sát kĩ ... động: Khởi động: Hát Bài cũ: Kể lễ hội - Gv gọi Hs kể lại Kể ngày hội - Gv nhận xét Giới thiệu nêu vấn đề Giới thiệu + ghi tựa Phát triển hoạt động: * Hoạt động 1: Hướng dẫn Hs làm PP: Quan sát,...
 • 5
 • 1,900
 • 2

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Tập làm văn Kể lại buổi đầu đi học. potx

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Tập làm văn Kể lại buổi đầu đi học. potx

Mầm non - Tiểu học

... Hs kể + Cảm xúc em buổi học đó? Hs nhận xét - Gv mời Hs kể Từng cặp Hs kể - Gv nhận xét – Hs thi kể trước - Gv mời cặp Hs kể cho nghe lớp buổi đầu học Hs nhận xét - Gv mời – hs thi kể trước lớp ... chân thật Hs đọc Cả lớp đọc riêng mình.không thiết phải thầm theo kể ngày tựa trường, kể ngày khai giảng buổi đầu cắp sách đến lớp - Gv hướng dẫn: + Cần nói rõ đến lớp buổi sáng buổi chiều? Hs ... dẫn làm tập PP: Quan sát, thảo - Mục tiêu: Giúp cho Hs biết kể lại buổi đầu luận, thực hành học  Gv giúp Hs xác định yêu cầu tập - Gv mời Hs đọc yêu cầu đề - Gv nêu yêu cầu: Khi kể phải kể chân...
 • 4
 • 1,255
 • 2

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Tập làm văn Kể lại một trận thi đấu thể thao. pot

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Tập làm văn Kể lại một trận thi đấu thể thao. pot

Mầm non - Tiểu học

... Khởi động: Hát Bài cũ: Kể ngày hội - Gv gọi Hs kể lại Kể ngày hội - Gv nhận xét Giới thiệu nêu vấn đề Giới thiệu + ghi tựa Phát triển hoạt động: * Hoạt động 1: Hướng dẫn Hs làm PP: Quan sát, ... ý Hs đứng lên thi kể - Gv mời vài Hs đứng lên kể theo gợi ý chuyện - Gv yêu cầu vài Hs đứng lên tiếp nối thi Hs khác nhận xét kể -Gv nhận xét, bình chọn bạn kể tốt PP: Luyện tập, thực * Hoạt động ... vài Hs đứng lên đọc mẩu tin Hs đọc viết viết - Gv nhận xét Hs lớp nhận xét Tổng kết – dặn dò - Về nhà tập kể lại chuyện - Chuẩn bị bài: Viết trận thi đấu thể thao - Nhận xét tiết học Bổ sung :...
 • 4
 • 2,860
 • 2

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Tập làm văn Kể lại một việc tốt em đã làm để góp phần bảo vệ môi trường. pdf

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Tập làm văn Kể lại một việc tốt em đã làm để góp phần bảo vệ môi trường. pdf

Mầm non - Tiểu học

... trường làm trường làm Các nhóm thi kể - Gv theo dõi, giúp đỡ em việc làm - Gv nhận xét, bình chọn *Hoạt động 2: Hs thực hành PP: Luyện tập, thực - Mục tiêu: Giúp Hs biết viết đoạn hành văn ngắn kể ... yêu cầu Hs: + Nói tên đề tài chọn kể + Các em bổ sung tên việc làm Hs trao đổi, kể cho khác có ý nghĩa bảo vệ môi trường nghe việc tốt có ý - Gv yêu cầu Hs chia thành nhóm nhỏ, kể nghĩa bảo vệ ... không lòng, buông cành ra, nói: “ Từ Cảm ơn bạn nhé!” Em vui làm việc tốt Tổng kết – dặn dò - Về nhà tập kể lại chuyện - Chuẩn bị bài: Ghi chép sổ tay - Nhận xét tiết học Bổ sung : ...
 • 4
 • 5,443
 • 2

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Tập làm văn Kể lại một buổi biểu diễn văn hoá nghệ thuật. ppsx

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Tập làm văn Kể lại một buổi biểu diễn văn hoá nghệ thuật. ppsx

Mầm non - Tiểu học

... đọc yêu cầu đề trước lớp - Gv nhận xét, tuyên dương bạn viết tốt Hs viết vào Hs đọc viết Hs lớp nhận xét Tổng kết – dặn dò - Về nhà tập kể lại chuyện - Chuẩn bị bài: Kể lễ hội - Nhận xét tiết ... viết thành đoạn văn ngắn Hs lắng nghe mà em vừa kể + Bài tập 2: - Yêu cầu hs đọc đề PP: Quan sát, luyện - Gv nhắc nhở Hs viết vào rõ ràng, từ – 10 tập, thực hành câu lời vừa kể - Gv theo dõi ... Gv mời cặp hs kể kì diệu cô gái vừa - Gv mời – Hs thi kể trước lớp giữ thăng vừa - Gv nhận xét, chốt lại bước thoăn sợi dây Từng cặp Hs kể * Hoạt động 2: Hướng dẫn Hs làm Hs thi kể chuyện - Mục...
 • 4
 • 1,984
 • 4

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Tập làm văn Nói về người lao động trí óc. potx

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Tập làm văn Nói về người lao động trí óc. potx

Mầm non - Tiểu học

... vừa kể - Gv theo dõi nhắc nhở em Hs lớp nhận xét - Gv mời từ – Hs đọc viết trước lớp - Gv nhận xét, tuyên dương bạn viết tốt Tổng kết – dặn dò - Về nhà tập kể lại chuyện - Chuẩn bị bài: Kể lại ... kể trước lớp PP: Quan sát, luyện - Gv nhận xét, chốt lại tập, thực hành * Hoạt động 2: Hướng dẫn Hs làm - Mục tiêu: Giúp viết thành đoạn văn ngắn Hs đọc yêu cầu đề mà em vừa kể + Bài tập 2: Hs ... Hs làm PP: Quan sát, giảng - Mục tiêu: Giúp em biết nói người giải, thực hành lao động trí thức viết thành đoạn văn ngắn? + Bài tập 1: Hs đọc yêu cầu - Gv mời Hs đọc yêu cầu Hs kể: bác sĩ, giáo...
 • 4
 • 1,465
 • 1

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Tập làm văn Nói về trí thức – nghe kể: Nâng niu từng hạt giống. pdf

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Tập làm văn Nói về trí thức – nghe kể: Nâng niu từng hạt giống. pdf

Mầm non - Tiểu học

... kế cầu + Tranh 3: Người trí thức tranh cô giáodạy tập đọc Các bạn Hs PP: Quan sát, luyện chăm nghe giảng tập, thực hành + Tranh 4: Những người trí thức tranh nhà nghiên cứu Họ làm việc Hs đọc ... Hoạt động 2: Hướng dẫn Hs làm sát tranh - Mục tiêu: Giúp em nghe kể lại câu chuyện Mười hạt giống quý + Bài tập 2: Vì lúc trời rét - Yêu cầu hs đọc đề Nếu đem gieo, - Gv kể câu chuyện lần Cho Hs ... Của làm để bảo vệ ông ngâm vào nước giống lúa ấm, gói vào khăn, tối tối ủ người, trùm chăn ngủ để ấm thể làm cho hạt thóc nảy mầm Hs kể lại chuyện - Gv kể chuyện lần lần Hs trả lời - Gv cho Hs tập...
 • 6
 • 3,100
 • 3

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Tập làm văn chức một cuộc họp pps

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Tập làm văn chức một cuộc họp pps

Mầm non - Tiểu học

... động: * Hoạt động 1: Hướng dẫn làm tập PP: Quan sát, thảo luận, - Mục tiêu: Giúp cho Hs biết cách tổ thực hành chứcmột họp  Gv giúp Hs xác định yêu cầu tập Hs đọc Cả lớp đọc thầm - Gv mời Hs đọc ... họp? họp Nêu mục đích họp Nêu tình hình lớp Nêu nguyên nhân dẫn đến tình hình giải Nêu cách Giao việc cho người * Hoạt động 2: Từng tổ làm việc PP: Luyện tập, thực - Mục tiêu: Giúp em tự tổ chức ... điều khiển lớp - Gv theo dõi, giúp đỡ em trưởng - Gv cho tổ thi tổ chức họp trước Hs tiến hành thi tổ chức lớp họp tổ với - Gv bình chọn họp có hiệu Hs nhận xét 5 Tổng kết – dặn dò - Về nhà viết...
 • 4
 • 1,345
 • 0

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Tập làm văn Dại gì mà đổi ppt

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Tập làm văn Dại gì mà đổi ppt

Mầm non - Tiểu học

... hoạt động: * Hoạt động 1: Hướng dẫn làm tập PP: Quan sát, thảo luận, - Mục tiêu: Giúp cho Hs kể rõ ràng mạch lạc thực hành câu chuyện + Bài tập 1: Hs đọc Cả lớp đọc thầm - Gv mời Hs đọc yêu cầu ... thi kể chuyện nghịch ngợm - Gv nhận xét , bình chọn người kể tốt Hs chép gợi ý Hs kể chuyện * Hoạt động 2: Làm câu Đại diện bạn lên thi - Mục tiêu: Giúp em điền nội dung Hs nhận xét điện báo + Bài ... điện báo làm miệng - Gv cho lớp viết vào nội dung theo yêu cầu tập Đây phần bắt buộc phải có Phần không cần không ghi - Gv chấm Hs làm xong trước Người gửi phải ghi đầy - Gv nhận xét làm Hs đủ,...
 • 5
 • 1,730
 • 2

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Tập làm văn Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. potx

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Tập làm văn Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. potx

Mầm non - Tiểu học

... Hs đọc Cả lớp đọc thầm + Điạ điểm, ngày, tháng, năm viết đơn theo + Tên đơn + Địa gửi đơn + Họ, tên, ngày sinh, địa lớp, trường người viết đơn + Nguyện vọng lời hứa + Tên chữ kí người làm đơn - ... 3 Giới thiệu nêu vấn đề Giới thiệu bái + ghi tựa Phát triển hoạt động: * Hoạt động 1: Hướng dẫn làm tập PP: Vấn đáp, thảo luận, - Mục tiêu: Giúp cho Hs có hiểu biết thực hành Đội Bài tập ... đơn - Gv cho lớp thi đua chơi trò “ Ai nhanh” - Gv mời Hs làm xong trước đọc Hs lắng nghe - Gv Hs nhận xét Tuyên dương bạn làm Hs làm vào VBT Hs đứng lên đọc Tổng kết – dặn dò - Về nhà xem lại...
 • 5
 • 914
 • 1

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Tập làm văn Nghe kể: Tôi có đọc đâu. Nói về quê hương. ppsx

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Tập làm văn Nghe kể: Tôi có đọc đâu. Nói về quê hương. ppsx

Mầm non - Tiểu học

... Tôi có đọc rộm thư anh - Gv kể lần đâu - Gv cho cặp Hs kể chuyện cho nghe Hs lắng nghe Từng cặp Hs kể chuyện - Gv mời –5 Hs nhìn gợi ý kể lại cho nghe bảng –5 Hs kể lại câu - Gv hỏi: Câu chuyện ... nghe kể nội hành dung câu cuyện Hs đọc yêu cầu - Gv mời Hs đọc yêu cầu gợi ý - Gv kể chuyện (Giọng vui, dí dỏm) - Kể xong lần Gv hỏi Hs: Hs lắng nghe + Người viết thư thấy người bên cạnh làm gì? ... Khởi động: Hát Bài cũ: - Gv gọi Hs đọc lại thư viết (tiết TLV tuần 10) - Gv nhận xét cũ Giới thiệu nêu vấn đề Giới thiệu + ghi tựa Phát triển hoạt động: * Hoạt động 1: Hướng dẫn làm tập PP: Quan...
 • 5
 • 1,202
 • 1

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Tập làm văn Nghe kể: Tôi cũng như bác. potx

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Tập làm văn Nghe kể: Tôi cũng như bác. potx

Mầm non - Tiểu học

... cách giới thiệu tổ Đại diện tổ thi giới thiệu tổ trước lớp Hs lớp nhận xét Tổng kết – dặn dò - Về nhà tập kể lại chuyện - Chuẩn bị bài: Nghe kể: Giấu cày Giới thiệu tổ em - Nhận xét tiết học Bổ ... Giúp cho Hs nhớ kể lại câu chuyện + Bài tập 1: Hs đọc yêu cầu - Gv mời Hs đọc yêu cầu - Gv cho lớp quan sát tranh minh họa đọc Hs quan sát tranh minh lại câu hỏi gợi ý họa - Gv kể chuyện lần ... Giúp em biết giới thiệu tổ mình, hoạt động tổ tháng PP: Hỏi đáp, giảng vừa qua giải, thực hành + Bài tập 2: - Gv mời Hs đọc yêu cầu - Gv bảng lớp viết gợi ý: Hs đọc yêu cầu + Khi nói em phải...
 • 5
 • 702
 • 2

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Tập làm văn Nghe kể: Giấu cày. Giới thiệu về tổ em. pot

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Tập làm văn Nghe kể: Giấu cày. Giới thiệu về tổ em. pot

Mầm non - Tiểu học

... Một Hs đứng lên làm - Gv nhận xét, tuyên dương bạn viết mẫu Hs lớp làm vào tốt Hs đoạc viết Hs lớp nhận xét Tổng kết – dặn dò - Về nhà tập kể lại chuyện - Chuẩn bị bài: Nghe kể: Kéo lúa lên Nói ... tổ mình, hoạt động tổ Hs nhận xét tháng vừa qua + Bài tập 2: PP: Hỏi đáp, giảng - Gv mời Hs đọc yêu cầu giải, thực hành - Gv mời Hs làm mẫu - Gv yêu cầu lớp làm - Gv theo dõi, giúp đỡ em Hs đọc ... Giúp cho Hs nhớ kể lại câu chuyện + Bài tập 1: Hs đọc yêu cầu - Gv mời Hs đọc yêu cầu - Gv cho lớp quan sát tranh minh họa đọc Hs quan sát tranh minh lại câu hỏi gợi ý họa - Gv kể chuyện lần Sau...
 • 6
 • 1,548
 • 2

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Tập làm văn Nghe kể: Không nở nhìn. Tập tổ chức cuộc họp docx

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Tập làm văn Nghe kể: Không nở nhìn. Tập tổ chức cuộc họp docx

Mầm non - Tiểu học

... ngồi - Gv kể lần hai nhìn cụ già phụ - Gv mời Hs kể lại nữ phải đứng - Gv mời cặp Hs kể Hs trả lời - Gv mời – hs thi kể trước lớp Hs lắng nghe - Gv nhận xét, công bố bạn kể hay Hs kể lại * Hoạt ... Hs biết kể lại câu chuyện luận, thực hành “ Không nỡ nhìn”  Gv giúp Hs xác định yêu cầu tập - Gv mời Hs đọc yêu cầu đề - Gv yêu cầu lớp quan sát tranh minh họa Hs đọc Cả lớp đọc - Gv kể chuyện ... động 2: Từng Hs làm việc Từng cặp Hs kể - Mục tiêu: Giúp em biết tổ chức – Hs thi kể trước họp lớp - Gv gọi Hs đọc yêu cầu đề Hs nhận xét - Gv mời Hs đọc bước tổ chức họp PP: Luyện tập, thực viết...
 • 4
 • 924
 • 2

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Tập làm văn Nói viết về cảnh đẹp đất nước. pps

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Tập làm văn Nói viết về cảnh đẹp đất nước. pps

Mầm non - Tiểu học

... Hát Bài cũ: - Gv gọi Hs kể lại chuyện vui học tuần 11 - Hai Hs làm lại BT2 - Gv nhận xét cũ Giới thiệu nêu vấn đề Giới thiệu + ghi tựa Phát triển hoạt động: * Hoạt động 1: Hướng dẫn làm tập PP: ... biển kề thật đẹp + Cảnh tranh làm em ngạc nhiên tự hào đất nước có cảnh đẹp PP: Hỏi đáp, giảng giải, thực hành Hs đọc yêu cầu đề * Hoạt động 2: Hướng dẫn Hs làm tập - Mục tiêu: Giúp em biết viết ... sắc tranh (ảnh) nào? c) Cảnh tranh (ảnh) có đẹp? Một Hs đứng lên làm d) Cảnh tranh (ảnh) gợi cho em mẫu suy nghĩ gì? - Gv mời Hs làm mẫu: nói đầy đủ cảnh Hs nói theo cặp đẹp biển Phan Thiết ảnh...
 • 5
 • 4,776
 • 28

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Tập làm văn Tập viết thư và phong bì. ppsx

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Tập làm văn Tập viết thư và phong bì. ppsx

Mầm non - Tiểu học

... Hướng dẫn làm tập PP: Quan sát, thảo - Mục tiêu: Giúp cho Hs biết viết thư luận, thực hành ngắn để thăm hỏi, báo tin - Gv yêu cầu lớp đọc thầm tập Hs lớp đọc thầm nội tập dung BT1 Hs đọc Cả lớp đọc ... lẽ phù hợp tên em - Gv yêu cầu Hs thực hành viết thư giấy nháp Hs thực hành viết thư - Gv mời Hs Hs đọc trước lớp giấy nháp – Hs đọc thư - Gv nhận xét viết * Hoạt động 2: Từng Hs làm việc Hs ... Luyện tập, thực trước mặt phong bì hành, trò chơi - Gv gọi Hs đọc yêu cầu đề + Góc bên trái (phía trên): viếttên địa Hs đọc yêu cầu đề người gửi thư + Góc bên phải (phía dưới): viết rõ tên...
 • 5
 • 409
 • 0

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Tập làm văn viết đơn xin vào Đội potx

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Tập làm văn viết đơn xin vào Đội potx

Mầm non - Tiểu học

... nhóm lên Địa điểm, ngày, tháng, năm viết đơn Tên đơn : Đơn xin Tên người tổ chức nhận đơn Ho,ï tên ngày, tháng, năm sinh Hs lắng nghe người viết đơn ; người viết Hs lớp …… Trình bày lí viết ... chia lớp thành nhóm thảo luận Hai dãy lên thi đua, - Gv Hs nhận xét bổ sung thêm dạy học sinh - Gv chốt lại: Hs thảo luận + Lá đơn phải trình bày theo mẫu: Đại diện Mở đầu đơn phải viết tên Đội ... * Hoạt động 1: Hướng dẫn làm tập PP: Vấn đáp, thảo luận, - Mục tiêu: Giúp cho Hs dựa theo mẫu đơn , thực hành viết đơn xin vào Đội - Gv mời Hs đọc yêu cầu đề Hs đọc Cả lớp đọc thầm - GV hỏi: Phần...
 • 5
 • 2,004
 • 2

Xem thêm