giáo án tiếng việt 5 tập 1

Giáo án tiếng việt 5 tập 2

Giáo án tiếng việt 5 tập 2

Mầm non - Tiểu học

... viết 2 câu ghép ở bài tập 1 ( phần nhận xét) - Vở bài tập tiếng Việt lớp 5, tập hai (nếu có) Giáo án Luyện từ và câu5 / Tuần 21/ T.2 / GV Trần Tài/ TH Hồ Phước Hậu/ Ngày soạn14/02/ 2008 3- Củng ... tốt trong nói và viết. Giáo án Luyện từ và câu5 / Tuần 21/ T.2 / GV Trần Tài/ TH Hồ Phước Hậu/ Ngày soạn14/02/ 2008 II- ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC : - Vở bài tập Tiếng Việt 5, tập hai (nếu có)- Bút ... nhận xét. Giáo án Luyện từ và câu5 / Tuần 21/ T.2 / GV Trần Tài/ TH Hồ Phước Hậu/ Ngày soạn14/02/ 2008 Giáo án Luyện từ và câu5 / Tuần 21/ T.2 / GV Trần Tài/ TH Hồ Phước Hậu/ Ngày soạn14/02/ 2008...
 • 42
 • 2,871
 • 10

Giáo án tiếng việt 5 tiết 1-7

Giáo án tiếng việt 5 tiết 1-7

Mầm non - Tiểu học

... động của giáo viên Hoạt động của học sinh - Kiểm tra 2 HS - GV dán lên bảng mô hình tiếng đã chuẩn bị trước, cho 1 HS đọc tiếng, 2 em lên viết trên mô hình - GV nhận xét - 1 HS đọc tiếng bất ... dạ và -1 HS đọc to, lớp đọc thầm - HS làm việc cá nhân ( hoặc trao đổi theo cặp ) -1 HS thuyết minh về tranh 1, 2 -1 HS thuyết minh về tranh 3, 4 -1 HS thuyết minh về tranh 5, 6 * -1 HS thuyết ... về tranh 1, 2, 3 -1 HS thuyết minh về tranh 4, 5, 6. ** Thứ ……………………ngày……………… tháng……………… năm ……………………Tiết ……………… TẬP LÀM VĂN Kiểm tra viết (Tả cảnh) 1. Mục tiêu, nhiệm vụ 1. - Dựa...
 • 80
 • 1,103
 • 4

Giáo án tiếng việt 5 tuần 8-14

Giáo án tiếng việt 5 tuần 8-14

Mầm non - Tiểu học

... kiãøm tra láúy âiãøm.Tiãút 5 I. MỦC TIÃU: * Kiãøm tra âc láúy âiãøm (u cáưu nhỉ tiãút 1) .* Xạc âënh âỉåüc tênh cạch ca tỉìng nhán váût trong våí këch Lng dán, phán vai, diãùn lải våí këch.II. ... thán nghe hồûc mỉåün bản truûn âãø âc v chøn bë mäüt cáu chuûn vãư mäüt láưn âi thàm cnh âẻp ca mçnh.TÁÛP ÂCTRỈÅÏC CÄØNG TRÅÌII. MỦC TIÃU: - SGV /17 4II. ÂÄƯ DNG DẢY HC: Tưn 10 Tiãút 1 I. ... táûp âc tỉì tưn 1 âãún tưn 9 (mäùi bi ghi vo 1 tåì giáúy nh).* Phiãúu k sàơn bng åí bi táûp 2 trang 95 SGK (2 bn).III. CẠC HOẢT ÂÄÜNG DẢY HC: Hoảt âäüng dảy Hoảt âäüng hc 1. Giåïi thiãûu...
 • 115
 • 715
 • 4

Giáo án tiếng việt 5

Giáo án tiếng việt 5

Mầm non - Tiểu học

... của bài tập. - 1 HS đọc- Tổ chức cho HS hoạt động theo nhóm cùng làm bài như các hoạt động ở bài 1. Bài 4 : - Gọi HS đọc yêu cầu của bài tập. - 1 HS đọc- Yêu cầu HS tự làm bài tập. - 1 HS viết ... ngày tháng năm 20 Tuần : MÔN : CHÍNH TẢ Tiết : NGƯỜI MẸ CỦA 51 ĐỨA CON I- MỤC TIÊU : - Nghe - viết chính xác, đẹp bài chính tả Người mẹ của 51 đứa con. - Làm đùng bài tập chính tả ôn tập mô ... trong những câu thơ trên. + Tiếng xôi bắt vần với tiếng đôi.- GV nêu : Trong thơ lục bát, tiếng thứ sáu của dòng 6 tiếng bắt vần với tiếng thứ sáu của dòng 8 tiếng. 3- Củng cố - dặn dò :-...
 • 38
 • 653
 • 2

Giáo án tiếng việt 5 tuần 31

Giáo án tiếng việt 5 tuần 31

Mầm non - Tiểu học

... tốtHĐ4/ CCố - D Dò (2’) 1 hs đọc yêu cầu 1 hs đọc phần 1 1 hs đọc phần 2Lớp đọc thầm- 1 hs đọc yêu cầu- 1 hs đọc màn 1 - 1 hs đọc gợi ý lời đối thoại- 1 hs đọc màn 2- 1 hs đọc gợi ý lời đối ... điểm cả 2 bài kiểm tra toán và tiềng việt Dặn về nhà kể mẫu chuyện vui cho người thân nghe.Chuẩn bị bài sau: Ôn tập về dấu câu trang 1 15 . Tuần 29 Tập đọc: Một vụ đắm tàu (10 8)I/ Mục đích yêu cầu:• ... bài tập1 (5 )GV gọi hs đọc bài tập HĐ2/ Hướng dẫn hs làm bài tập2 ( 15 )GV gọi hs đọc bài tập 2Gv giao việc:- ½ lớp (tổ 1, 2) viết tiếp đoạn văn đối thoại màn 1 - ½ lớp (tổ 3, 4) viết tiếp...
 • 10
 • 1,111
 • 5

Giáo án tiếng việt 5 tuần 30

Giáo án tiếng việt 5 tuần 30

Mầm non - Tiểu học

... tiết họcDặn về nhà chuẩn bị bài sau : Ôn tập về tả cảnh (13 1)Liệt kê nhũng bài văn tả cảnh trong HKI(sách TV tập 1) 1 hs đọc đề 1 hs đọc gợi ý sgk 1 số hs lần lượt giới thiệu con vật mình ... đúngưHĐ2/ HS làm BT2 (18 ’)GV gọi hs đọc 1 hs trả lời 1 hs trả lời 1 hs đọc BT1 1 hs đọc bảng tổng kết3 hs làm phiếu – lớp làm vào vở3 hs dàn phiếu trình bày kết quả - lớp nhận xét 1 hs đọc BT2 – ... nhẹ nhàng 5/ Đọc lời vị giáo sĩ hiền hậu ôn tồn (GV đọc mẫu)Lần 3/ HS đọc trong nhómGV đọc mẫu toàn bàiHĐ2/ Tìm hiểu bài (12 ’) 1 hs đọc đoạn 1 + 2 +3 và trả lời 1 hs đọc đoạn 4 +5 và trả lời2...
 • 11
 • 3,037
 • 5

Giáo án tiếng việt 5

Giáo án tiếng việt 5

Mầm non - Tiểu học

... trỉåïc.Bi måïi 1. Giåïi thiãûu bi- HS làõng nghe2. HS luûn táûpH 1 : Hỉåïng dáùn HS lm BT1- GV giao viãûc : - HS âc 5 âãư bi trong SGK.+ Cạc em âc ké 5 âãư+ Chn 1 trong 5 âãư+ Láûp dn ... GV nháûn xẹt + cho âiãøm- HS1 lm BT2- HS2 lm BT3Bi måïi 1. Giåïi thiãûu bi- HS làõng nghe2. Nháûn xẹt H 1 : Hỉåïng dáùn HS lm BT1- Cho HS âc u cáưu ca BT - 1 HS âc thnh tiãúng, låïp âc ... nhọm - Tỉìng càûp HS âc.- Cho HS âc c bi- Tỉì 1 2 HS âc c bi- 1 HS âc chụ gii- 1 HS gii nghéa tỉìHÂ4 : GV âc diãùn cm c bi mäüt láưnKhäø 1 : - 1 HS âc thnh tiãúng c låïp âc tháưm theo.H...
 • 99
 • 618
 • 1

Giáo án Tiếng việt 5 (T26)

Giáo án Tiếng việt 5 (T26)

Tư liệu khác

... 7 = 5 + 3 = 8( 35+ 21) : 7= 35: 7 + 21: 7 1 em nêu cách làmNhiều em đọc quy tắcBài 1: Cả lớp làm vở, 2 em chữa bài( 15 + 35) : 5 = 50 : 5 = 10 ( 15 + 35) : 5 = 15 : 5 + 35 : 5= 3+ 7= 10 Bài ... 2:( 27- 18 ) : 3= 9: 3= 3( 27- 18 ) : 3= 27: 3- 18 : 3= 9- 6 = 3Bài 3: Lớp làm vở, 1 em chữa bàiTất cả có số nhóm là:( 32 + 28) : 4 = 15 (nhóm) Đáp số: 15 nhómD. Các hoạt động nối tiếp 1. Củng ... toánBài toán cho biết gì?Yêu cầu tìm gì?Cách làm?Hát 1 em làm bảng lớpĐặt tính theo cột rồi tínhLớp nêu nhận xétCả lớp làm nháp, 2 em làm bảng lớp( 35 + 21) : 7= 56 : 7 = 8 35: 7 + 21: ...
 • 13
 • 431
 • 0

Giáo án Tiếng Việt 5 (Tuần 30)

Giáo án Tiếng Việt 5 (Tuần 30)

Tư liệu khác

... vào vở BT 1 em chữa bài 2-3 em đọc bài đúng 1 em đọc yêu cầu bài 3HS đọc câu cảm. Đặt câu cảm phù hợp tình huống làm vào vở bài tập. 1 em đọc ghi nhớ.Thứ sáu ngày 14 tháng 4 năm 2006 Tập làm ... đúngBài 1: câu 1 dùng để thể hiện cảm xúc ngạc nhiên, vui mừngCâu 2 Dùng thể hiện cảm xúc thán phụcBài 2 : cuối các câu trên có dấu chấm than.3. Phần luyện các bài tập đặt câu cảmBài tập 1 GV ... tháng, nămMục cán bộ đăng kí . Mục chủ hộNhận phiếu, làm bài cá nhân2-3 em đọcHS đọc yêu cầu bài 2Cả lớp suy nghĩ trả lời 1- 2 em nhắc lại2 em nêu lại kết luận của GVThứ ba ngày 11 tháng...
 • 11
 • 530
 • 1

Giáo án: Tiếng Việt 5 HK1

Giáo án: Tiếng Việt 5 HK1

Tiểu học

... trước.- Phân tích cấu tạo của bài “ Nắng trưa”. - 1 HS - GV nhận xét.Hoạt động 1: Giới thiệu.Hoạt động 2: Luyện tập. a) Hướng dẫn HS làm bài tập 1. (13 ’)- Cho HS đọc yêu cầu và giao việc. - HS ... ra lề vở).- GV chấm 5 đến 7 bài.- GV nhận xét chung về ưu, khuyết điểm.Hoạt động 2:Làm bài tập chính tả.Mục tiêu:Cách tiến hành: (10 -11 ’)- Cho HS đọc yêu cầu của bài tập 2. - HS đọc to, ... học:Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1. Ổn định:2. Kiểm tra:- Kiểm tra 2 HS . - HS lần lượt đọc bài viết của mình.3. Bài mới:Hoạt động 1: Giới thiệu bài. (1 )Hoạt động 2: Luyện tập. (28’)Mục...
 • 193
 • 401
 • 1

giáo án Tiếng việt 5 HKI

giáo án Tiếng việt 5 HKI

Tư liệu khác

... só Số trạng nguyênLý 6 11 0Trần 14 51 9Hồ 2 12 0Lê 10 4 17 80 27Mạc 21 484 10 Nguyễn 38 55 8 0- Số bia và số tiến só (từ khoa thi năm 14 42 đến khoa thi 17 79) có tên khắc trên bia còn lại đến ... Từ 10 75 đến 19 19, số khoa thi ở nước ta: 1 85, số tiến só : 2896.- Số khoa thi, số tiến só và trạng nguyên của từng triều đại :Triều đại Số khoa thi Số tiến só Số trạng nguyênLý 6 11 0Trần 14 ... sánh).- Hs viết vào vở bảng thống kê đúng :TổSố học sinhNữNamKhá, giỏiTổ 1 8 4 4 5 Tổ 2 9 4 4 7Tổ 3 8 5 3 5 Tổ 4 8 3 5 6. . . . . . . . . . . . . . .Tổng số hs trong lớp 33 16 17 ...
 • 263
 • 383
 • 0

giao an tieng viet 5. tuan 2

giao an tieng viet 5. tuan 2

Tiểu học

... khoảng 5 câu có sử dụng một số từ đồng nghóađã cho.II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:+ VBT Tiếng Việt 5, từ điển tiếng Việt, 3 tờ rô ki, bảng phụ ghi từ ngữ ở BT2.III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:Hoạt động dạy 1. Bài ... khoảng 5 câu có sử dụng một số từ đồng nghóađã cho.II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:+ VBT Tiếng Việt 5, từ điển tiếng Việt, 3 tờ rô ki, bảng phụ ghi từ ngữ ở BT2.III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:Hoạt động dạy 1. Bài ... lớp 5. d. Soát lỗi, chấm bài:* GV đọc bài chính tả trong SGK 1 lượt: đọcchậm.* GV chấm 10 bài, nhận xét chung.4. Hướng dẫn làm bài tập chính tả:Bài 1: (cá nhân)Đọc yêu cầu và ND bài tập. Yêu...
 • 26
 • 656
 • 6

giáo án tiếng việt 5. tuần 3

giáo án tiếng việt 5. tuần 3

Tiểu học

... sửa lỗi. -Bài tập 1 viết vào bảng phụ. -Thẻ bày tỏ ý kiến. III) Các hoạt động dạy – học chủ yếuND GV HS 1. Kiểm tra bài củ : (5) 2.Bài mới : ( 25) a. GT bài : b. Nội dung : H 1 : Tìm hiểu ... thanh.Trêng TH sè 2 Xu©n NinhHồ Thị Thanh - Giáo án Tiếng Việt -Nhaọn xeựt tieỏt hoùc hoùc trong tuan. Ôn Âm nhạc: Ôn bài reo vang bình minh Tập đọc nhạc số 1 I/ Mục tiêu: Củng cố cho học sinh hát ... - Gi¸o ¸n TiÕng ViƯt+ VBT Tiếng Việt 5, bảng phụ kẻ sẵn mô hình cấu tạo vần.III. CÁC HOẠT ĐÔNG DẠY HỌC:Hoạt động dạy 1. Bài cũ: 2 HS lên bảng, chép vần của các tiếng trong câu thơ sau vào...
 • 22
 • 471
 • 2

giao an tieng viet 5

giao an tieng viet 5

Tiểu học

... khi biết rằng từ năm 10 75 nớc ta đà mở khoa thi tiến sĩ. Ngót 10 thế kỉ tính từ khoa thi năm 10 75 đến khoa thi cuối cùng vào năm 19 19, các triều vua VN đà tổ chức đợc 1 85 khoa thi lấy đỗ gần ... đổ của chế độ a- pác- thai Ngày dạy: Ngày dạy: Bài 11 : Sự sụp đổ của chế độ A- pác -thaiChõu Th Qunh Lan Trng tiu hc inh B Lnh tiếng việt: SGK- yêu cầu HS đọc - HS luyện đọc lần 2- HS ... câu khó đọc - HS đọc - 1 HS đọc toàn bài - Lớp đọc thầm đoạn- 1 HS đọc câu hỏi + Trái đất nh quả bóng xanh giữa bầu trời xanh, có tiếng chim bồ câu và nhữnh cánh chim hải âu vờn trên...
 • 152
 • 359
 • 1

Giáo án Tiếng việt 5 - HKII

Giáo án Tiếng việt 5 - HKII

Tiểu học

... – HỌC :Các bước Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1 Giới thiệu 1 - GV giới thiệu bài. HS lắng nghe.2Nhận xét 15 -16 ’ Hoạt động 1 : Làm câu 1 - Cho HS đọc yêu cầu của BT.- ... Hot ng ca hc sinhKim tra bi c 5 - Kim tra 3 HS - HS c + tr li cõu hi Bi mi 1 Gii thiu bi 1 - GV gii thiu bi - HS lng nghe2Luyn c 11 12 Hot ng 1 : GV hoc 1, 2 HS khỏ giic c bi Hot ng ... Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca hc sinh 1 Gii thiubi 1 - GV gii thiu bi - HS lng nghe2Lm BT34 - 35 H 1: Hng dn HS lm BT1: 16 17 - Cho HS oc ton b BT1- GV giao vic- Cho HS lm bi + trỡnh...
 • 187
 • 369
 • 1

Xem thêm