giáo án tiếng việt 4 tuần 28

Giáo án tiếng việt 4 tuần 32

Giáo án tiếng việt 4 tuần 32

Mầm non - Tiểu học

... xẹt.khen ngåüi HS hiãøu bi tải låïp.xẹt.khen ngåüi HS hiãøu baìi taûi låïp.2 .4. Luyãûn táûp:2 .4. Luyãûn táûp:Baìi 1:Baìi 1:-Goüi HS âoüc yãu cáöu vaì näüi dung baìi -Goüi HS âoüc ... õỷt 3 cỏu coù duỡng traỷng ngổợ nhồù vaỡ õỷt 3 cỏu coù duỡng traỷng ngổợ chố nguyón nhán.chè ngun nhán.-HS thỉûc hiãûn u cáưu.-HS thỉûc hiãûn u cáưu.-Nháûn xẹt.-Nháûn xẹt.-3 âãún 5 HS ... hoỹc gioới,Nam õổồỹc cọ giaùoa)Vỗ hc gii,Nam âỉåüc cä giạo khen.khen.b)Nhåì bạc lao cäng,sán trổồỡng luùcb)Nhồỡ baùc lao cọng,sỏn trổồỡng luùc naỡo cuợng saỷch seợ.naỡo cuợng saỷch...
 • 3
 • 623
 • 0

Giáo án tiếng việt 4 tuần 19

Giáo án tiếng việt 4 tuần 19

Mầm non - Tiểu học

... TIẾNG VIỆT ( TC) – (TIẾT 37): ÔN LUYỆN TẬP ĐỌC.I-Mục tiêu:- Rèn đọc trôi chảy, mạch lạc ,diễn cảm.-Đọc ... độc ác của con yêu tinh.-Đ3: Tài năng của Nắm Tay Đóng Cọc.- 4: Tài năng của Lấy Tai Tác Nước.-Đ5: Tài năng của Móng Tay Đục Máng.+Sức khoẻ và tài nawngcủ bốn anh em Cẩu Khẩy.-15 hs luyện ... hs luyện đọc theo nối tiếp.-10 hs đọc theo nhóm.-1 hs đọc ,lớp đọc theo.-Hs đọc theo cặp. TIẾNG VIỆT: (TC )- ÔN LUYỆN CHỦ NGỮ TRONG CÂU KỂ :AI LÀM GÌ (T 38 )I- Mục tiêu: -Củng cố , ôn luyện...
 • 3
 • 683
 • 1

Giáo án tiếng việt 4 tuần 24

Giáo án tiếng việt 4 tuần 24

Mầm non - Tiểu học

... nhóm đôi .-Trả lời câu hỏi.Đáp án : câu b.Đáp án : 1-b2-a.3-d 4- c.+Khoanh tròn vào b, d.-Hs làm tập làm văn vào vở tiếng việt tăng cường. TIẾNG VIỆT: (TIẾT 47 ) (TC) +Tìm những hình ảnh ... những từ ngữ sau:nâng cao, hưởng ứng , đông đảo, 50 000, 4 tháng, phong phú , giải đặc biệt , rõ ràng , hồn nhiên , sâu sắc, trong sáng , sáng tạo, đến bất ngờ.b- Tìm hiểu bài:-Y/c hs đọc thầm ... tốt như:Dung, Nga, Thục , Thảo , Nhi , Trường, Thảo Vy. - Tham gia công tác Đội tốt. TIẾNG VIỆT: (TIẾT 48 ) (TC) ÔN LUYỆN TẬP LÀM VĂN.I- Mục tiêu:- Củng cố hs về các kiến thức tập làm văn tả...
 • 8
 • 2,821
 • 14

Giáo án tiếng việt 4 tuần 31

Giáo án tiếng việt 4 tuần 31

Mầm non - Tiểu học

... cuộc sống nếu thiếu tiếng cười sẽ rất buồn chán, tiếng cười rất cần thiết cho cuộc sống, nên dân gian ta có câu : tiếng cười bằng 10 thang thuốc bổ.II- hoạt động dạy và học: Giáo viên Học sinh1- ... và trái với lẻ thường.-Bài 4/ 163.-Bài 1/163.-Bài 1/ 1 64. -Bài 5/ 1 64 -Bài 5 /168.-Câu hỏi:Cho biết biển Đông bao bọc bởi các phần nào của đất liền ở nước ta?/ 148 .-Tìm trên lược đồ các ... NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH VÀ GIẢM TẢI TUẦN 32, 33. Tuần Môn Bài Nội dung điều chỉnh Giảm tải 32323233TậpđọcToánĐịa lýToán1-Vương quốc vắng nụ cười.1-Ôn tập về các phép...
 • 13
 • 2,186
 • 1

Giáo án tiếng việt 5 tuần 8-14

Giáo án tiếng việt 5 tuần 8-14

Mầm non - Tiểu học

... lûn âỉa ra kiãún cuớa mỗnh vaỡ vióỳt vaỡo phióỳu. Mọựi HS õoùng vai 1 nhán váût.- GV goüi 4 HS lãn âoïng vai 4 nhán váût Âáút, Nỉåïc, Ạnh sạng, Khäng khê tranh luáûn træåïc låïp. (Ghi nhanh ... âoüc láúy âiãøm (u cáưu nhỉ tiãút 1).* Xạc âënh âỉåüc tênh cạch cuía tæìng nhán váût trong våí këch Loìng dán, phán vai, diãùn lải våí këch.II. ÂÄƯ DNG DẢY HC: * Phiãúu ghi sàơn tãn cạc bi ... HS:+ Choün âoaûn këch âënh diãùn.+ Phán vai.+ Táûp diãùn trong nhọm.- 6 HS hoảt âäüng trong nhoùm.+ HS 1: Dỗ Nm.+ HS 2: An.+ HS 3: chụ cạn bäü.+ HS 4: lênh.+ HS 5: cai.+ HS 6: Theo doợi...
 • 115
 • 715
 • 4

Giáo án tiếng việt 5 tuần 31

Giáo án tiếng việt 5 tuần 31

Mầm non - Tiểu học

... chọn 4, 5 viết vào bảng phụ- Hướng dẫn cả lớp luyện đọc diễn cảm đúng lời kêu, hét, tiếng khóc nức nở…GV đọc mẫu đoạn văn*Cho học sinh thi đọcGV nhận xét và khen hs đọc hay nhất.H 4/ CCố ... được không điểm cả 2 bài kiểm tra toán và tiềng việt Dặn về nhà kể mẫu chuyện vui cho người thân nghe.Chuẩn bị bài sau: Ôn tập về dấu câu trang 115. Tuần 29Tập đọc: Một vụ đắm tàu (108)I/ ... vè cái hay cái đáng học của đoạn văn, bài văn về cách dùng từ, sử dụng phép nhân hoá so sánh.v…vvHs chọn 1 đoạn văn trong bài viết chưa hay, chưa đạt viết lại cho hay hơn 4 hs đọc đoạn văn,...
 • 10
 • 1,111
 • 5

Giáo án tiếng việt 5 tuần 30

Giáo án tiếng việt 5 tuần 30

Mầm non - Tiểu học

... các danh hiệu, huân chương ở BT2 vào sổ tay tiếng việt Chuẩn bị bài sau: Nghe viết: Tà Áo Dài Việt Nam ( 128) Luyện từ và câu: MỞ RỘNG VỐN TỪ: NAM VÀ NỮ( 128) I/ MĐYcầu: - Mở rộng vốn từ: Biết từ ... lông bờm của sư tử ntn?C3/ Vì sao khi gặp ánh mắt của Ha-li-ma con sư tử đang giận dữ bỗng “cụp mắt xuống rồi lẳng lặng bỏ điÝ đoạn 3 +4 C4/ Theo vị giáo sĩ , điều gì làm nên sức mạnh của người ... đọc đoạn nối tiếpGV chia làm 4 đoạnĐ1/ Phụ nữ… hồ Thuỷ1 hs đọc đoạn1+2+3 và trả lời1hs đọc đoạn 4+ 5 và trả lời2 hs đọc nối tiếpHs quan sátHs dùng bút chì đánh dấu đoạn trong SGK HĐ3/ Đọc...
 • 11
 • 3,038
 • 5

Giáo án tiếng việt 4

Giáo án tiếng việt 4

Mầm non - Tiểu học

... chí trên đánh giá sản phẩm của mình và của bạn.-Gv nhận xét , đánh giá kết quả học tập của hs -Gv nhắc hs tháo các chi tiết và xếp cất gọn gàng vào hộp. 4- Nhận xét và dặn dò: -Giáo dục tư ... trục bánh xe ,tầng trên của xe và giá đỡ, thành xe sau, càng xe , trục bánh xe.-Lớp lắng nghe.-Lớp chon chi tiết theo lời đọc của bạn.-Giống cách lắp bộ phận thanh đỡ giá đỡ trục bánh xe.-Hs ... vào pa nô.-Y/c 1 hs đọc y/c đề , hoạt động nhóm 4 để tìm câu trả lời đúng nhất.-y/c 1 hs lên bảng khoanh tròn -Hs đọc y/c đề, hoạt động nhóm 4 để giải quyết tình huống cho đúng.-Nhận xét...
 • 7
 • 438
 • 1

Giáo án tiếng việt 4 tiết 39

Giáo án tiếng việt 4 tiết 39

Mầm non - Tiểu học

... đoạn văn sau: Mặt trời nhô dần lên cao . Ánh nắng mỗi lúc một gay gắt.Dọc theo con đường mới đắp ,từng tốp thanh niên thoăn thoắt gáng lúa về sân phơi. Tiếng cười giòn tan vọng vào vách đá.Bài ... …ung kết, hiểm … ở, ….ung tâm, ….úng giải thưởng.Bài 4: Tập làm văn: Hằng ngày đến trường em đều nghe tiếng trống quen thuộc . Hãy tả lại tiếng trống trường em.-Gv ghi nhanh dàn ý lên bảng ... lệnh, lớp đọc thầm theo .+Chủ ngữ:-Mặt trời-Ánh nắng-Từng tốp thanh niên- Tiếng cười +Vị ngữ:-nhô dần lên cao.-mỗi lúc một gay gắt.-thoăn thoắt gánh lúa về sân phơi.-giòn tan vọng vào vách...
 • 20
 • 379
 • 0

Giáo án Tiếng việt 4 tiết 55

Giáo án Tiếng việt 4 tiết 55

Mầm non - Tiểu học

... hỏi .-GV thực hiện lắp giá đỡ trục bánh xe thứ hai.*Lắp thanh giá đỡ trục bánh xe ( h4 sgk)-Gọi 1 hs gọi tên và số lượng các chi tiết để lắp thành giá đỡ bánh xe.-Gọi 1 –2 hs lên lắp bộ phận ... dài.)-Hs quan sát và nêu cách lắp giá đỡ trục bánh xe.-Trả lơì câu hỏi.-Hs quan sát h4 (sgk ) và trả lờI câu hỏi.+ ( 1 tấm lớn , 2 thanh chữ U dài). TIẾNG VIỆT (TC) (TIẾT 56) ÔN LUYỆN TẬP LÀM VĂN.I- ... chí đánh giá sản phẩm . +Lắp xe nôi đúng mẫu và đúng qui trình. +Xe nôi lắp chắc chắn , không bị xộc xệch. +Xe nôi chuyển động được.-Y/c 1 hs đọc to các tiêu chí đánh giá.-Gv nhận xét , đánh...
 • 5
 • 565
 • 0

Giáo án Địa lý 4 tuần 28

Giáo án Địa lý 4 tuần 28

Mầm non - Tiểu học

... 1:- HS quan sát bản đồ phân bố dân cư Việt Nam và so sánh1. So sánh lượng người sinh sống ở vùng ven biển miền Trung so với ở vùng núi Trường Sơn2. So sánh lượng người sinh sống ở vùng ven ... ở đồng bằng duyên hải miền TrungII. Đồ dùng dạy học:-Bản đồ dân cư Việt NamIII.Các hoạt động dạy và họcHoạt động của giáo viên Hoạt động của HS1 Bài cũ:1.Em hãy kể tên các đồng bằng duyên ... Địa lý (28) : NGƯỜI DÂN VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA ĐỒNG BẰNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG Giảm tải: 1- Y/c quan...
 • 2
 • 2,852
 • 20

Giáo án Tiếng Việt 4 (kỳ 1)

Giáo án Tiếng Việt 4 (kỳ 1)

Tư liệu khác

... đặt câu. II- Đồ dùng dạy- học - Bảng phụ viết nội dung bài 3, 4 - Từ điển Tiếng Việt, phiếu bài tập, vở bài tập tiếng Việt 4 III- Các hoạt động dạy- họcHoạt động của thầy Hoạt động của tròổn ... tập viết đoạn văn cho hay Tiếng việt (+)Luyện cấu tạo của tiếng I- Mục đích, yêu cầu - Luyện củng cố kiến thức đà học về cấu tạo của tiếng. - Rèn kĩ năng vận dụng các tiếng bắt vần trong thơ.II- ... bài sau Nguyễn Huy Đông Tuần 1Thứ hai ngày 4 tháng 9 năm 2006Tập đọcDế mèn bênh vực kẻ yếuA- Mục đích yêu cầu: 1- Đọc lu loát toàn bài: Đọc đúng các từ và câu, tiếng khó. Giọng đọc phù...
 • 202
 • 563
 • 1

Giáo án Tiếng Việt 5 (Tuần 30)

Giáo án Tiếng Việt 5 (Tuần 30)

Tư liệu khác

... câu cảm. Đặt câu cảm phù hợp tình huống làm vào vở bài tập.1 em đọc ghi nhớ. Thứ sáu ngày 14 tháng 4 năm 2006Tập làm vănĐiền vào giấy tờ in sẵnI- Mục đích, yêu cầu1. Biết điền đúng nội dung ... tháng, nămMục cán bộ đăng kí . Mục chủ hộNhận phiếu, làm bài cá nhân2-3 em đọcHS đọc yêu cầu bài 2Cả lớp suy nghĩ trả lời1-2 em nhắc lại2 em nêu lại kết luận của GV Thứ ba ngày 11 tháng ... bài3 em thi đọc thuộc bài thơ.Ca ngợi vẻ đẹp của dòng sông quê hơng.HTL cả bài. Tuần 30Thứ hai ngày 10 tháng 4 năm 2006Tập đọcHơn một nghìn ngày vòng quanh Trái ĐấtI- Mục đích, yêu cầu1....
 • 11
 • 531
 • 1

Xem thêm