giáo án tiếng việt 4 tuần 1

Giáo án tiếng việt 4 tuần 32

Giáo án tiếng việt 4 tuần 32

Mầm non - Tiểu học

... xẹt.khen ngåüi HS hiãøu bi tải låïp.xẹt.khen ngåüi HS hiãøu baìi taûi låïp.2 .4. Luyãûn táûp:2 .4. Luyãûn táûp:Baìi 1: Baìi 1: -Goüi HS âoüc yãu cáöu vaì näüi dung baìi -Goüi HS âoüc yãu cáöu v näüi ... caím.caím. -1 HS âoüc thaình tiãúng yãu cáöu vaì -1 HS âoüc thaình tiãúng yãu cáöu vaì näüi dung cuía baìi træåïc låïp.näüi dung cuía baìi træåïc låïp. -1 HS laìm baìi trãn baíng låïp.HS dæåïi -1 ... chố thồỡi gian. -1 HS õoỹc thaỡnh tiãúng yãu cáöu cuía -1 HS âoüc thaình tiãúng yãu cáöu cuía baìi træåïc låïp.baìi træåïc låïp. -1 HS laìm trãn baíng låïp,HS dæåïi låïp -1 HS laìm trãn baíng...
 • 3
 • 623
 • 0

Giáo án tiếng việt 4 tuần 19

Giáo án tiếng việt 4 tuần 19

Mầm non - Tiểu học

... Máng.+Sức khoẻ và tài nawngcủ bốn anh em Cẩu Khẩy. -15 hs luyện đọc theo nối tiếp. -10 hs đọc theo nhóm. -1 hs đọc ,lớp đọc theo.-Hs đọc theo cặp. TIẾNG VIỆT: (TC )- ÔN LUYỆN CHỦ NGỮ TRONG CÂU KỂ :AI ... đoạn văn 1 ,2 lên bảng và y/c 1 hs đọc hay của lớp đọc mẫu.,lớp theo dõi.+Gv theo dõi ,uốn ,nắn ,sửa cách đọc. -Đọc nối tiếp theo cặp.-Nhận xét cách đọc của hs.-Nhận xét tiết học -1 hs đọc ... đoạn.- 1: Giới thiệu sức khoẻ và tài năng của Cẩu Khây.-Đ2: Sự độc ác của con yêu tinh.-Đ3: Tài năng của Nắm Tay Đóng Cọc.- 4: Tài năng của Lấy Tai Tác Nước.-Đ5: Tài năng của Móng Tay Đục Máng.+Sức...
 • 3
 • 683
 • 1

Giáo án tiếng việt 4 tuần 24

Giáo án tiếng việt 4 tuần 24

Mầm non - Tiểu học

... học. -1 -3 hs đọc bài văn Cây trám đen., lớp đọc thầm Y/c hs hoạt động nhóm đôi .-Trả lời câu hỏi.Đáp án : câu b.Đáp án : 1- b2-a.3-d 4- c.+Khoanh tròn vào b, d.-Hs làm tập làm văn vào vở tiếng ... làm tập làm văn vào vở tiếng việt tăng cường. TIẾNG VIỆT: (TIẾT 47 ) (TC) +Tìm những hình ảnh nói lên vẻ đẹp huy hoàng của biển?+Công việc lao động của người đánh cá được miêu tả đẹp như ... đôngj dạy và học: Giáo viên Học sinh 1- Bài cũ:Vẽ về cuộc sống an toàn .-2 hs đọc nối tiếp . -1 hs đọc cả bài và trả lời câu hỏi về nội dung bài học.-Nhận xét chung.2-Bài mới:2 .1- Giới thiệu:-Cho...
 • 8
 • 2,821
 • 14

Giáo án tiếng việt 4 tuần 31

Giáo án tiếng việt 4 tuần 31

Mầm non - Tiểu học

... thường.-Bài 4/ 16 3.-Bài 1/ 163.-Bài 1/ 1 64. -Bài 5/ 1 64 -Bài 5 /16 8.-Câu hỏi:Cho biết biển Đông bao bọc bởi các phần nào của đất liền ở nước ta?/ 14 8 .-Tìm trên lược đồ các mỏ dầu của nước ta?/ 15 0.-Câu ... nếu thiếu tiếng cười sẽ rất buồn chán, tiếng cười rất cần thiết cho cuộc sống, nên dân gian ta có câu : tiếng cười bằng 10 thang thuốc bổ.II- hoạt động dạy và học: Giáo viên Học sinh 1- Bài cũ:-Y/c ... NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH VÀ GIẢM TẢI TUẦN 32, 33. Tuần Môn Bài Nội dung điều chỉnh Giảm tải 32323233TậpđọcToánĐịa lýToán 1- Vương quốc vắng nụ cười. 1- Ôn tập về các phép tính với số tự...
 • 13
 • 2,186
 • 1

Giáo án tiếng việt 5 tuần 8-14

Giáo án tiếng việt 5 tuần 8-14

Mầm non - Tiểu học

... Mọựi HS õoùng vai 1 nhán váût.- GV goüi 4 HS lãn âoïng vai 4 nhán váût Âáút, Nỉåïc, Ạnh sạng, Khäng khê tranh luáûn træåïc låïp. (Ghi nhanh yï kiãún cuía HS lãn baíng). - 1 nhoïm âoïng vai ... nhỉ tiãút 1) .* Xạc âënh âỉåüc tênh cạch cuía tæìng nhán váût trong våí këch Loìng dán, phán vai, diãùn lải våí këch.II. ÂÄƯ DNG DẢY HC: * Phiãúu ghi sàơn tãn cạc bi táûp âc tỉì tưn 1 âãún tưn ... chøn bë ; Cổớ 1 HS giổợ họỹp phióỳu baỡi tỏỷp õoỹc, khi coù 1 baỷn kióứm tra xong, thỗ goỹi 1 HS khạc tiãúp tủc lãn gàõp thàm bi âc. - u cáưu HS âc bi gàõp thàm âỉåüc v tr låìi 1 âãún 2 cáu...
 • 115
 • 715
 • 4

Giáo án tiếng việt 5 tuần 31

Giáo án tiếng việt 5 tuần 31

Mầm non - Tiểu học

... diễn tả tốtH 4/ CCố - D Dò (2’) 1 hs đọc yêu cầu 1 hs đọc phần 1 1 hs đọc phần 2Lớp đọc thầm- 1 hs đọc yêu cầu- 1 hs đọc màn 1 - 1 hs đọc gợi ý lời đối thoại- 1 hs đọc màn 2- 1 hs đọc gợi ... thiệuH 1/ Hướng dẫn hs làm bài tập1 (5’)GV gọi hs đọc bài tậpHĐ2/ Hướng dẫn hs làm bài tập2( 15 ’)GV gọi hs đọc bi tp 2Gv giao vic:- ẵ lp (t 1, 2) vit tip on vn i thoi mn 1 - ẵ lp (t 3, 4) vit ... bài2 hs nhóm 1 ( tổ 1, 2) viết màn 1 2 hs nhóm 2 (tổ 3 ,4) viết màn 2Đại diện các nhóm đứng tại chổ đọc nối tiếp lời đối thoại vừa viết màn 1 đọc trướcmàn 2 đọc sauLớp nhận xét 1 HS đọc yêu...
 • 10
 • 1,111
 • 5

Giáo án tiếng việt 5 tuần 30

Giáo án tiếng việt 5 tuần 30

Mầm non - Tiểu học

... hãiĐ3 +4/ Giọng nhẹ nhàngĐ5/ Đọc lời vị giáo sĩ hiền hậu ôn tồn (GV đọc mẫu)Lần 3/ HS đọc trong nhómGV đọc mẫu toàn bàiHĐ2/ Tìm hiểu bài (12 ’) 1 hs đọc đoạn 1 + 2 +3 và trả lời 1 hs đọc đoạn 4+ 5 ... GthiệuH 1/ Luyện đọc (12 ’)B1/ Hs đọc cả bàiGV đưa ảnh “ Thiếu nữ bên hoa huệ” để giới thiệu về bức ảnhB2/ HS đọc đoạn nối tiếpGV chia làm 4 đoạn 1/ Phụ nữ… hồ Thuỷ 1 hs đọc đoạn1+2+3 và ... đúngưHĐ2/ HS làm BT2 (18 ’)GV gọi hs đọc 1 hs trả lời 1 hs trả lời 1 hs đọc BT1 1 hs đọc bảng tổng kết3 hs làm phiếu – lớp làm vào vở3 hs dàn phiếu trình bày kết quả - lớp nhận xét 1 hs đọc BT2 –...
 • 11
 • 3,038
 • 5

Giáo án tiếng việt 4

Giáo án tiếng việt 4

Mầm non - Tiểu học

... đôi.-Làm vào vở, 1 hs lên ghi vào pa nô.-Y/c 1 hs đọc y/c đề , hoạt động nhóm 4 để tìm câu trả lời đúng nhất.-y/c 1 hs lên bảng khoanh tròn -Hs đọc y/c đề, hoạt động nhóm 4 để giải quyết ... lắp và vị trí trong , ngoài của các thanh thẳng 11 lỗ , 7 lỗ , 6 lỗ.+Lắp thành sau xe ,càng xe , trục xe ( h4 /sgk)-Hs quan sát h4 .Gv cho 1 –3 hs lên chọn các chi tiết và lắp các bộ phận ... xe , càng xe, trục xe.-hs quan sát h1 và nội dung qui trình lắp ráp .+Hs lắp ráp xe đẩy hàng. -1 hs đọc to bảng tiêu chí đánh giá , lớp đọc thầm theo để đánh gía, nhận xét sản phẩm cho đúng.-Hs...
 • 7
 • 438
 • 1

Giáo án tiếng việt 4 tiết 39

Giáo án tiếng việt 4 tiết 39

Mầm non - Tiểu học

... (tiết 21 )I-Sơ kết tuần: 1- Ưu điểm : Tthực hiện chương trình tuần 19 rất tốt. -Thực hiện 15 phút đầu giờ tương đối tốt -Đi học đúng gìơ ,xây dựng bài tương đối tốt. -Thực hiện tiếng trống ... nhỏ. Bà tên là Ma-ri-a Gô-e-pớt May-ơ ( Sinh năm 19 06 mất năm 19 72 ). 2.2. Hướng dẫn kể chuyện : a. Giáo viên kể chuyện : - GV kể chuyện lần 1 : chậm rãi , thong thả , phân biệt được lời ... dương.-Y/c 1 hs đọc câu lệnh, lớp đọc thầm theo .+Chủ ngữ:-Mặt trời-Ánh nắng-Từng tốp thanh niên- Tiếng cười +Vị ngữ:-nhô dần lên cao.-mỗi lúc một gay gắt.-thoăn thoắt gánh lúa về sân...
 • 20
 • 379
 • 0

Giáo án Tiếng việt 4 tiết 55

Giáo án Tiếng việt 4 tiết 55

Mầm non - Tiểu học

... .-GV thực hiện lắp giá đỡ trục bánh xe thứ hai.*Lắp thanh giá đỡ trục bánh xe ( h4 sgk)-Gọi 1 hs gọi tên và số lượng các chi tiết để lắp thành giá đỡ bánh xe.-Gọi 1 –2 hs lên lắp bộ phận này. ... dài.)-Hs quan sát và nêu cách lắp giá đỡ trục bánh xe.-Trả lơì câu hỏi.-Hs quan sát h4 (sgk ) và trả lờI câu hỏi.+ ( 1 tấm lớn , 2 thanh chữ U dài). TIẾNG VIỆT (TC) (TIẾT 56) ÔN LUYỆN TẬP LÀM VĂN.I- ... thuật.III- Hoạt động dạy và học: Giáo viên Học sinh 1- Bài cũ:-Kiểm tra bộ lắp ghép.-Nhận xét sự chuẩn bị của hs. 1- Bài mới:-Giới thiệu: Ghi đề lên bảng.*Hoạt động 1: Hướng dẫn hs quan sát và nhận...
 • 5
 • 565
 • 0

Giáo án Tiếng Việt 4 (kỳ 1)

Giáo án Tiếng Việt 4 (kỳ 1)

Tư liệu khác

... dung bài 3, 4 - Từ điển Tiếng Việt, phiếu bài tập, vở bài tập tiếng Việt 4 III- Các hoạt động dạy- họcHoạt động của thầy Hoạt động của tròổn địnhA. Kiểm tra bài cũB. Dạy bài mới 1. Giới thiệu ... bàn - 1- 2 em đọc yêu cầu đề bài - Gạch dới các từ trọng tâm - 4 em nối tiếp đọc các gợi ý 1, 2,3 ,4. - HS nối tiếp nêu câu chuyện định kể. - 1 em kể mẫu, lớp nhận xét. - Mỗi bàn làm 1 nhóm ... cách mạng) Bài 2 - GV ghi 1- 2 câu, phân tích - Nhận xét và sửa - Hát - 1 em làm bài 1, 1 em làm bài 2 - Lớp nhận xét - Nghe, mở sách - 1 em đọc nội dung bài 1. Lớp đọc thầm - Học sinh...
 • 202
 • 563
 • 1

Giáo án Tiếng Việt 5 (Tuần 30)

Giáo án Tiếng Việt 5 (Tuần 30)

Tư liệu khác

... giới, dài. 4. Củng cố, dặn dòGọi 1 em đọc bài làm đúngHát 1 em đọc - 1 em viết bảng các tiếng có âm đầu ch / tr . 1 em đọc 1 em viết bảng các tiếng có vần ết / ếchNghe, mở sách 1 em đọc thuộc ... tháng, nămMục cán bộ đăng kí . Mục chủ hộNhận phiếu, làm bài cá nhân2-3 em đọcHS đọc yêu cầu bài 2Cả lớp suy nghĩ trả lời 1- 2 em nhắc lại2 em nêu lại kết luận của GV Thứ ba ngày 11 tháng ... cảm phù hợp tình huống làm vào vở bài tập. 1 em đọc ghi nhớ. Thứ sáu ngày 14 tháng 4 năm 2006Tập làm vănĐiền vào giấy tờ in sẵnI- Mục đích, yêu cầu 1. Biết điền đúng nội dung vào những chỗ...
 • 11
 • 531
 • 1

Giáo án : Tiếng Việt 4 ( HK 2 )

Giáo án : Tiếng Việt 4 ( HK 2 )

Tiểu học

... đến sức khoẻ.2. Thực hành viết đợc 1 đoạn văn có dùng kiểu câu:Ai làm gì?B- Đồ dùng dạy- học- Bảng phụ chép 4 câu kể trong bài 1. Vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 2.C- Các hoạt động dạy- họcHoạt ... bài làmBài tập 4: Cho học sinh đọc thuộc 4. Củng cố, dặn dò - GV nhận xét tiết học. - Hát - 1 em làm lại bài tập 1- 2 - 1 em đọc thuộc 3 câu tục ngữ bài tập 3 - Nghe - 1 em đọc bài, lớp ... HS biết viết các đoạn văn trong 1 bài văn miêu tả đồ vật.B- Đồ dùng dạy- học- 1 số kiểu mẫu cặp sách HS. Tranh cặp HS trong bộ đồ dùng tiếng Việt 4. - Vở BT TV 4 C- Các hoạt động dạy- họcHoạt...
 • 115
 • 1,191
 • 30

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose