giáo án tự chọn toán 6 3 cột

Giao an chon toan 6

Giao an tù chon toan 6

Toán học

... b/ 15 . 3 2 + 4 . 2 3 5 . 7 c/ 5 6 : 5 3 - 2 3 .2d/ 84 . 64 + 36 . 84 e/ 3. 52 - 16 : 3 2f/ 2 3 .17 - 14.2 3 Bài 3 Tìm x N biết :a/ 219 - 7 (x +1) = 100 b/ (3x - 6) . 3 = 3 4c/70 ... sau:a) 22 ; 2 3 , 24 ; 25 ; 2 6 ; 27 ; 28 ; 29 ; 210 ; b) 3 2; 3 3; 3 4; 3 5; d) 52; 5 3 ; 54c) 42; 4 3 ; 44; e) 6 2; 6 3 ; 6 4Bài 3: Viết kết quả mỗi phép tính sau ... tính nhanh. a) 46 + 47 + 54 b) 28 + 69 + 162 c) 125.7.8 d) 75.55 + 75.45Bài 2: Tính nhanh: a) 37 + 89 + 63 b) 4 .37 .25 c) 1 + 3 + 5 + . . . + 101 d) 2 + 6 + 8 + . . . + 1 06. 3/ Ôn lại phép...
 • 43
 • 2,031
 • 49

Giáo án tự chọn Toán 6: Số tự nhiên

Giáo án tự chọn Toán 6: Số tự nhiên

Toán học

... 508 .60 9 (2 231 36 + 189 16) : 69 c) ( 53 46 - 2808) : 54 + 31 7 . 428 d) 3 2.10 3 [ 13 2 (52.4 + 22 .15)]. 10 3 Bài 3: Tìm x biếta) (72 +18) (3x +3) = 12 c) (x 21. 13) : 11 = 39 b) [3( x+2):7].4 ... 25 52 b) 2 3 3 2 e) 2 6 6 2 c) 24 42 Bài 2: Điền đúng / sai.a) 23 . 23 . 23 . 23 . 23 . 23 = 2 6 .3 6 b) x.x.x.x.x = x5c) 5 .3. 5 .3. 5.5.5 .3 = 54 . 3 3 ... ở cột A với một dòng ở cột B để đợc kết quả đúng. Cột A Cột BA) 2 . 13 5. 2 1) bằng 7B) 4 + 2 3 : 2 -1 2) bằng 5C) 16 2 3 : 2 +1 3) bằng 16 D) 2 3 . 5 2 3 . 2 4) bằng 32 5) bằng 13 6) ...
 • 42
 • 1,491
 • 9

Giáo án tự chọn toán 6 bản đẹp nhất đầy đủ nhất năm học 2008-2009

Giáo án tự chọn toán 6 bản đẹp nhất đầy đủ nhất năm học 2008-2009

Toán học

... vuông là lớn nhất 46 = 2. 23 138 = 2 .3. 23 ƯCLN( 46, 138 ) = 2. 23 = 46 (Hoặc 138 : 46 = 3 => ƯCLN( 46, 138 ) = 46 )b) 32 và 192 ƯCLN (32 , 192) = 32 c) 24; 36 và 60 ƯCLN(24; 36 ; 60 ) = 12d) 25; 55 ... + HS :Tìm ra quy luật của dãy số : Từ 26 đến 33 có : 33 – 26 + 1 = 8 số - Có 4 cặp số , mỗi cặp số có tổng bằng : 26 + 33 = 99 nên A = 99. 4 =2 36 + HS : B có ( 2007 – 1 ) : 2 + 1 = 1004 ... 22 . 5 = 20 6 Trường THCS Hòa Đông GV : Phan Thu Hà Giáo án Tự Chọn 6 Dạng 1 : Tìm xBài 1 : Tìm số tự nhiên x biết :a) 219 – 7 (x + 1 ) = 100b) ( 3x – 6 ) .3 = 81 c) ( x – 30 ) -100 = 0...
 • 7
 • 1,471
 • 34

Giáo án tự chọn toán 6 chủ đề bám sát bản đẹp nhất đầy đủ nhất năm học 2008-2009

Giáo án tự chọn toán 6 chủ đề bám sát bản đẹp nhất đầy đủ nhất năm học 2008-2009

Toán học

... thêm vào số bị trừ Bài 62 SBT 7a, 24 36 : x = 12 x = 24 36 : 12b, 6x 5 = 61 3 6x = 61 3 + 5 6x = 61 8 x = 61 8 : 6 x = 1 03 Bài 63 : 6 a, Trong phép chia 1 số TN cho 6 => r { 0; 1; 2; ; ... 2.2.2.2.2.2 = 64 82 = 8.8 = 64 => 2 6 = 82b, 5 3 và 3 5 5 3 = 5.5.5 = 125 3 5 = 3. 3 .3. 3 .3 = 2 43 125 < 2 43 => 5 3 < 3 5 iv.Củng cố: 3Nhắc lại các dạng toán đà luyện ... 13, 20Quan hệ 28, 39 , 35 Bài 1 76 SBT (24) 8Tìm ƯCLNa, 40 và 60 40 = 2 3 . 5 60 = 22 . 3 . 5 ƯCLN(40; 60 ) = 22 . 5 = 20b, 36 ; 60 ; 72 36 = 22 . 3 2 60 = 22 . 3 . 5 72 = 2 3 ...
 • 77
 • 8,564
 • 134

B1. GIÁO ÁN TỰ CHỌN TOÁN 6.

B1. GIÁO ÁN TỰ CHỌN TOÁN 6.

Công nghệ

... 43. 11 = 43. (10 + 1) = 43. 10 + 43. 1 = 430 + 43 = 437 3. 67 . 101= 67 674 23. 1001 = 4 23 4 23 d/ 67 . 99 = 67 .(100 – 1) = 67 .100 – 67 = 67 00 – 67 = 66 33 998. 34 = 34 . (100 – 2) = 34 .100 – 34 .2 = 34 00 ... -33 89 c/ 1 23 -22 d / -32 1 222 Cột A Cột B(-12)-(-15) -3 -28 11 + ( -39 )27 -30 43- 544 + (-15) 3 Giáo án tự chọn môn Toán 6 GV: hoµng ®×nh triÖuBài 3: So sánh P với Q biết:P = a {(a – 3) ... -33 89 56 56 c/ 1 23 -22 121 121d / -32 1 222 99 99 Giáo án tự chọn môn Toán 6 GV: hoµng ®×nh triÖub/ 42 250 2121 125125 46 1 86 232 3 1 431 43 21 125 21 125 21 21 125 125( ) ( ) 0 0 0 23 143...
 • 68
 • 2,042
 • 11

GIAO AN TU CHON TOAN 6

GIAO AN TU CHON TOAN 6

Ngữ văn

... ; b) 6! 4! ; c) 13! Giải a) 5! = 1.2 .3. 4.5 = 120 b) 6! 4! = 1.2 .3. 4.5 .6 - 1.2 .3. 4 = 1.2 .3. 4 ( 5 .6 1 ) = 24.29 = 69 6 c) 13! = 1.2 .3. 4.5 .6. 7.8.9.10.11.12. 13 = 6 227 020 800c)Ví dụ 3: Tính ... tham khảo -SGK Toán 6 - Sách tổng hợp kiến thức lớp 6. - Sách bồi dỡng HSG Toán 6. III. nội dung1. Kiến thức. Giáo án tự chọn Toán 6 17Trờng THCS Mờng Lai Năm học 2009-201010 6 = 1000000HS2:b) ... .II. Các tài liệu tham khảo -SGK Toán 6. Giáo án tự chọn Toán 6 5Trờng THCS Mờng Lai Năm học 2009-2010Ngày soạn: / / 2009Ngày giảng: / (6A) ; / (6B) ; / (6C) Tuần 1 Tiết 1 chủ đề: ôn...
 • 19
 • 1,231
 • 7

Giáo án Tự chọn Toán 9 chuyên đề 3

Giáo án Tự chọn Toán 9 chuyên đề 3

Toán học

... Pytago )2 2CN 6, 4 3 ,6 5,292.= b, ÃABN ?sinÃABN = 3 ,6 0,49=Ã0ABN 23 34' c, ÃCAN ?cosÃCAN = 3 ,6 0, 562 5 6, 4=Ã0CAN 55 46& apos; 2)Bài 2. (Bài 47 tr 96 SBT )Cho x ... nhau.- Bài tập về nhà số 30 , 31 , 36 tr 93, 94 SBT Giáo án chủ đề tự chọn - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Toán 9 - Trờng THCS Giao ... Chữa bvài tập 19 tr 102 SGK .6cm8cmNMBCATính AM ?Theo định lý Pytago ta có :BC2 = AB2 + AC2BC2 = 6 2 + 82 = 36 + 64 = 100 Giáo án chủ đề tự chọn - - - - - - - - - - - - -...
 • 9
 • 1,776
 • 41

giáo án tự chọn toán 10 hk1

giáo án tự chọn toán 10 hk1

Trung học cơ sở - phổ thông

... trình có nghiệm x = 6. c) ĐKXĐ: 7x 3; x2≠ ± ≠ −( ) ( ) ( ) ( )2 13 x 3 x 3 x 3 6 2x 7 13x 39 x 9 12x 42⇒ + + − + = + ⇔ + + − = +1.Giải các phương trình saua) ( ) ( )2 x 3 1 2 x 1 9− + = ... bảng10’( ) ( )a) 2 x 3 1 2 x 1 92x 5 ?− + = + −⇔ − =b21x 120x 1080 80x 6 ?⇔ − + = +⇔2 2 13 1 6 2x x 21 2x 7 x 9+ =+ − + −( ) ( )( ) ( ) 13 1x 3 2x 7 2x 7 6 x 3 x 3 ⇔ +− + +=− +Vậy ... x 5y 7 3x 15y 21 17y 17 y 13x 2y 4 3x 2y 4 3x 2y 4 x 2+ = + = = =   ⇔ ⇔ ⇔   − = − = − = =   b) x 2y 3z 2x 3y z 5x 5y 1x 1 5y1 5y 2y 3z 21 5y 3y z 5x 1 5y7y 3z 12y...
 • 4
 • 1,483
 • 49

giáo án tự chọn toán 10 hk1

giáo án tự chọn toán 10 hk1

Trung học cơ sở - phổ thông

... trưngA = {0, 3, 6, 9, 12, 15, 18}B = {x∈N/ x =n chi hết cho 2, 1≤n≤10}1. Cho A = {x∈N/ x<10 và x không chia hết cho 3} . Hãy liệt kê các phần tử của A.2. Cho B = {2, 4, 6, 8, 10}. Hãy ... hợp.Đ1. A ⊂ B ⇔ (∀x∈A ⇒ x∈B)Đ2. Phải. A ⊂ B. 3. Ước chung lớn nhất của 24 và 30 là 6 ⇒ A = B.Đ4. a) ∅, {a}, {b}, A.b) ∅, {0}, {1}, {2}, {0, 1}, 3. Trong hai tập hợp A, B dưới đây, tập nào ... phút)Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh Kiến thứcH1. Nhắc lại khái niệm tập con?H2. Tam giác cân có phải là tam giác không?H3. Tìm ước chung lớn nhất của 24 và 30 ?• Hướng dẫn...
 • 2
 • 1,187
 • 45

Giao an tu chon toan 9(08-09)

Giao an tu chon toan 9(08-09)

Toán học

... học tự chọn môn toán 9 ==+1 234 8 23 )yxyxe =+=+2212222 3 2)yxyxf ==+ 32 3 232 )yxyxg =+=+125 35 3)yxyxh(nâng cao)=++=+ 6 32 424 3 112514 32 )yxyxyxyxyxyxiHĐ2: ... bài tập từ bài 23- 35 SBT Tr 6 -8 3/ Tiếp tục ôn lại các kiên thức đà họcGV: Nguyễn Bá phú Trờng THCS Quảng Phúc4Kế hoạch bài học tự chọn môn toán 9=+=++1 46 4 3 32 3 )xyxyxg ... 0c) 3 25x với x > 0; d) 448yDạng2: Rút gọn biểu thức:A = 30 04875+B = 85,07298+C = aaa 49 169 + ( với a0)D = bbb 9 034 02 16 ( với b0)E = 48 537 5212402F = 32 033 5 234 52GV...
 • 59
 • 1,504
 • 14

Xem thêm

Tìm thêm: khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25