giáo án tự chọn toán 6 2 cột

Giao an chon toan 6

Giao an tù chon toan 6

Toán học

... 86 + 357 +14 b) 72 + 69 + 128 c) 25 .5.4 .27 .2 d) 28 .64 + 28 . 36 GV yêu cầu hs nêu rõ đà sử dụng tính chất nào để làm bài tập.Bài 2: Tính nhanh:a) 135 + 360 + 65 + 40b) 463 + 318 + 137 + 22 c) ... 8.8.8.8 .2. 4c) 3.3.3.4.4 c) 1000.10.10.100Bài 2: Tính các luỹ thừa sau:a) 2 2 ; 2 3, 2 4 ; 2 5 ; 2 6 ; 2 7 ; 2 8 ; 2 9 ; 2 10 ; b) 3 2 ; 33; 34; 35; d) 5 2 ; 53; 54c) 4 2 ; 43; ... n.1 ; n : 1 Bài 2 Thực hiện các phép tính:a/ 20 4 - 84 : 12 b/ 15 . 3 2 + 4 . 2 3 5 . 7 c/ 5 6 : 53 - 2 3 .2 d/ 84 . 64 + 36 . 84 e/ 3.5 2 - 16 : 3 2 f/ 2 3.17 - 14 .2 3 Bài 3 Tìm...
 • 43
 • 2,031
 • 49

Giáo án tự chọn Toán 6: Số tự nhiên

Giáo án tự chọn Toán 6: Số tự nhiên

Toán học

... 2) bằng 5C) 16 2 3 : 2 +1 3) bằng 16 D) 2 3 . 5 2 3 . 2 4) bằng 32 5) bằng 13 6) bằng 24 Bài 2: Thực hiện các phép tính:a) 48 . 85 44. 85b) 508 .60 9 (22 31 36 + 189 16) : 69 c) (53 46 ... - 28 08) : 54 + 317 . 428 d) 3 2 .103 [13 2 (5 2 .4 + 2 2 .15)]. 103Bài 3: Tìm x biếta) ( 72 +18) (3x +3) = 12 c) (x 21 .13) : 11 = 39b) [3(x +2) :7].4 = 120 d) {[(2x+14) : 2 2 - 3]: 2} ... 2. Bài tập:Đề bài Hớng dẫn giảiBài 1: Điền dấu (>, <, =) thích hợp :a) 2 1 1 2 d) 2 5 5 2 b) 2 3 3 2 e) 2 6 6 2 c) 2 4 4 2 Bài 2: Điền đúng / sai.a) 23 . 23 ...
 • 42
 • 1,491
 • 9

Giáo án tự chọn toán 6 bản đẹp nhất đầy đủ nhất năm học 2008-2009

Giáo án tự chọn toán 6 bản đẹp nhất đầy đủ nhất năm học 2008-2009

Toán học

... 138 : 46 = 3=> ƯCLN( 46, 138) = 46 )b) 32 và 1 92 ƯCLN( 32, 1 92) = 32 c) 24 ; 36 và 60 ƯCLN (24 ; 36; 60 ) = 12 d) 25 ; 55 và 75ƯCLN (25 ; 55; 75) = 5 Bài 2 Giải:a) 40 và 24 ƯCLN(40; 24 ) = 8ƯC(40; ... 1:Giải:a = 22 0 = 2 2.5.11b = 24 0 = 2 4.3.5c = 300 = 2 2.3.5 2 .a) ƯCLN(a, b, c) = 2 2 . 5 = 20 6 Trường THCS Hòa Đông GV : Phan Thu Hà Giáo án Tự Chọn 6 Dạng 1 : Tìm xBài 1 : Tìm số tự nhiên ... + 2 ) .3 = 60 c ) 71 + ( 26 – 3x ) : 5 = 75+ GV gọi 3 HS lên bảng làm bài Dạng 2 : Tính nhanh Bài 3 : Tính nhanh a ) 12 .25 + 29 . 25 + 59 .25 b ) ( 21 00 – 42 ) : 21 c ) 28 . 76 + 13 .28 ...
 • 7
 • 1,471
 • 34

Giáo án tự chọn toán 6 chủ đề bám sát bản đẹp nhất đầy đủ nhất năm học 2008-2009

Giáo án tự chọn toán 6 chủ đề bám sát bản đẹp nhất đầy đủ nhất năm học 2008-2009

Toán học

... Hồng Giáo án tự chọn toán 6 nhau không . a, 1 2 + 5 2 + 6 2 và 2 2 + 3 2 + 7 2 Ta có 1 2 + 5 2 + 6 2 = 1 + 25 + 36 = 62 2 2 + 3 2 + 7 2 = 4 + 9 + 49 = 62 => 1 2 + 5 2 + 6 2 = 2 2 ... 13, 20 Quan hệ 28 , 39, 35Bài 1 76 SBT (24 ) 8Tìm ƯCLNa, 40 và 60 40 = 2 3 . 5 60 = 2 2 . 3 . 5 ƯCLN(40; 60 ) = 2 2 . 5 = 20 b, 36; 60 ; 72 36 = 2 2 . 3 2 60 = 2 2 . 3 . 5 72 = 2 3 ... 85 . 2 3 = 85.8 = 8 6 Bài 89: 5 8 = 2 3 16 = 4 2 = 2 4 Biên soạn :Hoàng Đình Triệu Năm học 20 08 - 20 09 12 Trờng thcs Liên Hồng Giáo án tự chọn toán 6 BCNN( 12, 15, 18) = 2 2.3 2 .5...
 • 77
 • 8,565
 • 134

B1. GIÁO ÁN TỰ CHỌN TOÁN 6.

B1. GIÁO ÁN TỰ CHỌN TOÁN 6.

Công nghệ

... sau:a/ 3, 2, 1, 0, -1, -2 b/ -28 , -25 , -22 , -19, - 16, -13Năm học 20 08 -20 09 x y x + y |x + y|a/ 27 -28 -1 1b/ -33 89 56 56 c/ 123 -22 121 121 d / - 321 22 2 99 99 Giáo án tự chọn môn Toán 6 GV: ... 343343 20 3 4 20 3 140 1140 63 1 63 14 2 14 7 40 2 Giáo án tự chọn môn Toán 6 GV: hoµng ®×nh triÖuB = 1 36. 25 + 75. 1 36 – 6 2 . 10 2 C= 2 3. 53 - {7 2 . 2 3 – 5 2 . [43:8 + 11 2 : 121 – 2( 37 ... đ)Năm học 20 08 -20 09 x y x + y |x + y|a/ 27 -28 b/ -33 89 c/ 123 -22 d / - 321 22 2 Cột A Cột B(- 12) -(-15) -3 -28 11 + (-39) 27 -30 43-544 + (-15) 3 Giáo án tự chọn môn Toán 6 GV: hoµng...
 • 68
 • 2,042
 • 11

GIAO AN TU CHON TOAN 6

GIAO AN TU CHON TOAN 6

Ngữ văn

... 2 4 và 4 2 24= 16 và 4 2 = 16 2 4 = 4 2 c) 2 5 và 5 2 25= 32 và 5 2 = 25 32& gt; 25 hay 2 5 > 5 2 d) 2 10 và 10 2 210= 1 024 và 10 2 = 100 1 024 > 100 hay 2 10> 10 2 3 . H ... = 1 + 2 + 3 + + 20 08B = 1 + 3 + 5 + + 20 09C = 2 + 6 + 10 + + 3998GiảiA = 1 + 2 + 3 + + 20 08A = 20 08 + 20 07 + 20 06 + + 12A = 20 09 + 20 09 + 20 09 + + 20 09A = 20 09 .20 08 : 2 = 2 017 0 36. Ta ... tính: a) 5! ; b) 6! 4! ; c) 13!Giải a) 5! = 1 .2. 3.4.5 = 120 b) 6! 4! = 1 .2. 3.4.5 .6 - 1 .2. 3.4 = 1 .2. 3.4 ( 5 .6 1 ) = 24 .29 = 69 6 c) 13! = 1 .2. 3.4.5 .6. 7.8.9.10.11. 12. 13 = 6 22 7 020 800c)Ví dụ...
 • 19
 • 1,232
 • 7

giao an tu chon toan 10 ki 2 (nang cao)

giao an tu chon toan 10 ki 2 (nang cao)

Toán học

... nhiều điểm 26 Giáo án tự chọn toán 10 thiều văn tàia) 0 2 )4()1)( 52) (3( 22 >xxxxx(1)b) 0 2 )4()1)( 52) (3( 22 xxxxx (2) Hoạt động của thầyHoạt động của tròSự khác nhau của 2bpt ở ... tập 36 đến 39 SBT nâng cao trang 1 06 22 Giáo án tự chọn toán 10 thiều văn tài3. (3) tơng đơng với các hệ bpt nào?(3) (I) x 2 1 0 x + 2 < 0hoặc (II) x 2 + 2 0 x 2 1 = (x + 2) 2 Giải ... phơng trìnhy 2 + (1 20 )y + m 2 1 = 0 (2) có = (1 2m) 2 4(m 2 1) = 5 4m(1) Vô nghiệm khi nào ?a) (1) Vô nghiệm (2) vô nghiệm (2) chỉ có 1 n0 âm18 Giáo án tự chọn toán 10 thiều...
 • 41
 • 795
 • 10

giao an tu chon toan 10 ki 2 (nang cao) .doc

giao an tu chon toan 10 ki 2 (nang cao) .doc

Toán học

... bpt.1. 18713 2 2+xxx(1) (1) 18713 2 2+xxx (1a) 18713 2 2+xxx (1b) 2. 2x 2 9x + 15 20 (2) 2x 2 9x + 15 20 2x 2 9x + 15 - 20 => S (- ; - 2 1] [5 ; + ... qua bài tập sau:Cho (d) x-my+2m+3=0. Tìm m để (d) tiếp xúc với đờng tròn :x 2 +y 2 +2x-2y -2= 0 Giáo viên: Hoàng An Dinh 20 Giáo án tự chọn toán 10 Năm học: 20 08 -20 09Hoạt động 3: * Củng cố bài ... 2 215=+yx Giáo viên: Hoàng An Dinh 9 Giáo án tự chọn toán 10 Năm học: 20 08 -20 092x 2 + 2y 2 5x + 7y 12 = 0HĐ 1: Củng cố kiến thức quy về phơng trình đờng tròn HĐ 2: Cho học sinh tự tìm các hệ số a,b,c...
 • 33
 • 608
 • 2

giáo án tự chọn toán 10 hk1

giáo án tự chọn toán 10 hk1

Trung học cơ sở - phổ thông

... bảng10’( ) ( )a) 2 x 3 1 2 x 1 92x 5 ?− + = + −⇔ − =b 21 x 120 x 1080 80x 6 ?⇔ − + = +⇔ 2 213 1 6 2x x 21 2x 7 x 9+ =+ − + −( ) ( )( ) ( )13 1x 3 2x 7 2x 7 6 x 3 x 3⇔ +− + +=− ... −3.Giải các phương trình sau 2 2 2 a) 3x 2x 01b) x 8 0 2 c) x 3x 10 0+ =− + =+ − =Tuần 1Tiết 1Ngày soạn: 28 /07 /20 12. Ngày dạy: 17/08 /20 12 ÔN TẬPVỀ PHƯƠNG TRÌNH TOÁN THCSI. Mục tiêu:1. Về ... 15y 21 17y 17 y 13x 2y 4 3x 2y 4 3x 2y 4 x 2 + = + = = =   ⇔ ⇔ ⇔   − = − = − = =   b) x 2y 3z 2 x 3y z 5x 5y 1x 1 5y1 5y 2y 3z 2 1 5y 3y z 5x 1 5y7y 3z 12y z 4x 6 y...
 • 4
 • 1,483
 • 49

giáo án tự chọn toán 10 hk1

giáo án tự chọn toán 10 hk1

Trung học cơ sở - phổ thông

... Tuần 2 Tiết 2 Ngày soạn: 28 /07 /20 12. Ngày dạy: 24 /08 /20 12 BÀI TẬP VỀ TẬP HỢPI. MỤC TIÊU:Kiến thức: Củng cố các khái niệm tập ... trưngA = {0, 3, 6, 9, 12, 15, 18}B = {x∈N/ x =n chi hết cho 2, 1≤n≤10}1. Cho A = {x∈N/ x<10 và x không chia hết cho 3}. Hãy liệt kê các phần tử của A. 2. Cho B = {2, 4, 6, 8, 10}. Hãy ... phần tử của có.Hoạt động 2: Luyện tập cách xác định tập con (20 phút)Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh Kiến thứcH1. Nhắc lại khái niệm tập con?H2. Tam giác cân có phải là tam...
 • 2
 • 1,187
 • 45

Xem thêm