giáo án sinh 10 cơ bản 3 cột

giáo án sinh 10 bản (dầyđủ)

giáo án sinh 10 cơ bản (dầyđủ)

Sinh học

... thứbậc rất chặc chẽ gồm cáccấp tổ chức bản: Tếbào, thể, quần thể, quầnxã và hệ sinh thái. Trongđó, tế bào là đơn vị bản cấu tạo nên mọi thể sinh vật.1EF;GH 4<=7?6#@ACD41. ... Đọc trước bài 13 trang 53, SGK Sinh học 10.  !J"#J 34 12#$ %Sau khi thực hành xong bài này, học sinh phải : - Biết cách bố trí thí nghiệm và tự đánh giá được ... được.Câu 3: Con Châu chấu được xếp vào ngành động vật nào sau đây ?a. Ruột khoang.48SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚCTRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG PHÚ RIỀNG Giáo án: Sinh học 10 Người...
 • 79
 • 1,054
 • 15

Giáo án sinh 10 bản đầy đủ - cực hay

Giáo án sinh 10 cơ bản đầy đủ - cực hay

Sinh học

... quan→ tế bào→ mô → quan→ hệ quan→ thể → quần thể → quần xã → hệ sinh thái→ sinh quyển- Tế bào là đơn vị bản cấu tạo nên mọi thể sinh vật- Các cấp tổ chức bản của thế giới ... ASTrường THPT Nguyễn Huệ 39 ASDL Sinh học 10 bản GV: Hoàng Văn Quangcác thể sống? Virút được coi là thể sống?Hs nêu được : từ nguyên tử→ sinh quyển -Cơ thể sinh vật được cấu tạo ... điểm * 3 pha *2 giai đoạnTrường THPT Nguyễn Huệ41 Sinh học 10 bản GV: Hoàng Văn QuangNgày soạn Phần ba SINH HỌC VI SINH VẬTChương I: CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở VI SINH...
 • 69
 • 882
 • 3

Giáo án sinh 10 co ban

Giáo án sinh 10 co ban

Sinh học

... 2Pi10NADH, 2FADH2, 34 Pi, 34 ADP, 6O2Sản phẩm2a.pyruvic, 2NADH 2ATP8NADH ,2FADH2 2ATP, 6CO2 34 ATP , 6 H2OSố ATP 2 ATP 2 ATP 34 ATP Tổng số ATP 38 ATP Giáo án sinh học 10 - Ban ... quan→ tế bào→ mô→ quan→ hệ quan→ thể → quần thể →quần xã → hệ sinh thái→ sinh quyển- Tế bào là đơn vị bản cấu tạo nên mọi thể sinh vật- Các cấp tổ chức bản của thế giới sống ... trúc bậc 3 và bậc 4:- Cấu trúc bậc 3: Chuỗi pôli peptit cấu trúc bậc 2tiếp tục co xoắn tạo không gian 3 chiều đặc trưngđược gọi là cấu trúc bậc 3. Giáo án sinh học 10 - Ban bản 10 Nguyễn...
 • 78
 • 483
 • 2

Giáo án sinh 12 bản

Giáo án sinh 12 cơ bản

Sinh học

... Cai Giáo án Sinh học 12 Năm học 2008 - 200942 Giáo viên Bùi Thị Khuyên Trờng THPT BC số 2 Lào Cai Giáo án Sinh học 12 Năm học 2008 - 2009 35 Giáo viên Bùi Thị Khuyên Trờng THPT BC số 2 Lào Cai Giáo ... án Sinh học 12 Năm học 2008 - 2009 32 Giáo viên Bùi Thị Khuyên Trờng THPT BC số 2 Lào Cai Giáo án Sinh học 12 Năm học 2008 - 200941 Giáo viên Bùi Thị Khuyên Trờng THPT BC số 2 Lào Cai Giáo án ... tù nu thĨ ®ỵc gäi lµ mét alen. 3. Củng cố: 4pGi¸o ¸n Sinh häc 12 N¨m häc 2008 - 2009 23 Giáo viên Bùi Thị Khuyên Trờng THPT BC số 2 Lào Cai Giáo án Sinh học 12 Năm học 2008 - 2009 37 Gi¸o...
 • 78
 • 530
 • 3

Giáo án Hóa 10 bản

Giáo án Hóa 10 cơ bản

Hóa học

... 13. Cho nguyờn t Fe ụ 26, cu hỡnh electron ca Fe2+ l: A. 1s22s22p63s23p63d6. B. 1s22s22p63s23p63d6 4s1 C. 1s22s22p63s23p6. D. 1s22s22p63s23p63d5.14. ... thc no sau õy: A. M2O 3 v MH 3 B. MO 3 v MH2 C. M2O7 v MH D. Tt c u sai Giáo viên soạn: Bựi Xuõn ụng Trng THPT Tõn Lõm21 Giáo án Hoá học lớp 10 - Ban bản 3. Bi mi: gii cỏc bi tp ... trong hp cht vi oxi v vi hiro Ngy son 06 /10/ 2006 Giáo viên soạn: Bựi Xuõn ụng Trng THPT Tõn Lõm15 Giáo án Hoá học lớp 10 - Ban bản Ngy:28 /10/ 2006 CHNG 3: LIấN KT HO HCTit 22: Đ. Bi 12: LIấN...
 • 146
 • 916
 • 8

Giáo án Hóa 10 bản

Giáo án Hóa 10 cơ bản

Hóa học

... 2P2O5 3) CaCO 3  CaO + CO22) Fe2O 3 + 3CO  2Fe + 3CO2 4) 2HgO  2Hg + O25) 2NH 3 + 3CuO  3Cu + N2 + 3H2O4. Dặn dò: - BTVN: + làm BT 1,2 ,3, 4,5,6 trong SGK /trang 83 VI. RÚT ... bằng cách nào?HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀHỌC SINH GHI BẢNGGi¸o viªn so¹n: Bùi Xuân Đông – Trường THPT Tân Lâm 32 Giáo án Hoá học lớp 10 - Ban bản Ngy son:17 .10. 06. Tit 15: Đ. Bi 8. S BIN ... Cl + 1e Cl-[Ne]3s1 [Ne] [Ne]3s23p5 [Ar]Mg Mg2++ 2e ; S + 2e S2-[Ne]3s2 [Ne] [Ne]3s23p4 [Ar]Al Al 3+ +3e ; O + 2e O2-[Ne]3s23p1 [Ne] [He]2s22p4 [Ne] cu...
 • 147
 • 534
 • 2

giáo án khối 10 bản cả năm

giáo án khối 10 cơ bản cả năm

Địa lý

... bài vàcách soạn giáo án. Phần I: Sử dụng phơng pháp dạy họcPhần II: Hớng dẫn soạn giáo án Bốn phần sau là giới thiệu giáo án của 4 loại bài, trong đó bài thể có2, 3 giáo án soạn theo các ... phân đoạn không khí lỏng. B. Các hình thức giáo án: B.1. Giáo án trình bày theo 1 cột. Ví dụ: Bài 13: Liên kết cộng hoá trị (Sách giáo khoa hoá học lớp 10) I. Mục tiêu: Kiến thứcBiết đợc:- Định ... dụng phiếu học tập số 10: BT 3, 5 tr. 64 SGK.B.2. Giáo án trình bày theo 2 hay nhiều cột. a) Hai cột: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò b) Ba cột: Nội dung(Phần ghi bảng)Hoạt độngcủa thầyHoạt...
 • 24
 • 586
 • 3

Giao an Sinh 12 co ban

Giao an Sinh 12 co ban

Sinh học

... trờn 3. mt cỏ th cú tp kiu gen(AaBbCcDd) c lai vi cỏ th (Aabbcc) ngi ta thu c kt qa nh sauaBCD 42Abcd 43 ABCd 140aBcD 6AbCd 9ABcd 30 5abCD 31 0 32 Ngô Văn Hiển Giáo án Sinh học 12 Ban Bản - ... phn to ra i con F3Kt qu thớ nghim F1: 100 /100 Cõy hoa F2: ắ s cõy hoa ẳ cõy hoa trng ( 3 tri : 1 ln )F3 : ẳ cõy ho F2 cho F3 gm ton cõy hoa 2 /3 cõy hoa F2 cho F3 t l 3 :1 trng tt c ... Hoc sinh thc hnh- Tng nhúm hc sinh tin hnh thao tỏc theo hng dn 3. Vit bỏo cỏo:Hc sinh vit bỏo cỏo v cỏc bc tin hnh thớ nghim v kt qu nhn c41Ngô Văn Hiển Giáo án Sinh học 12 Ban Bản ra...
 • 78
 • 420
 • 0

Giáo án10 bản- Chương I

Giáo án Lý 10 cơ bản- Chương I

Vật lý

... 0,4 .31 4 = 125,6 (m/s)d)Gia tốc hướng tâm:222222 38 394 431 40 38 394406512s/m,,.,.ras/m,,.,rvahtht==ω====trang269). Ghép nội dung ở cột bên trái với nội dung tương ứng ở cột bên ... từB:2202022ta21tvxx++=22222t104002t10.2400x−−+=+=b).Khi 2 xe máy gặp nhau thì x1 = x2, nghóa là:1,25 .10 -2t2 = 400 + 10 -2t21,25 .10 -2t2 - 10 -2t2= 400 0,2 510 -2t2 = 400t ... bị:1 .Giáo viên:- Bảng phụ.- Giải 3 bài tập2.Học sinh: - Giải trước các bài tập đã cho trong SGK và SBT- Các nhóm chuẩn bị bảng phụIII.Tiến trình dạy - học:1.Ổn định:2.Kiểm tra 3. Hoạt...
 • 33
 • 400
 • 0

giáo án khối 10 bản

giáo án khối 10 cơ bản

Vật lý

... v2 ,3 Nên v1,2 = v1 ,3 - v2 ,3 = 20 km/h **Giải phương trình * và ** ta v1 ,3 = 50 km/h v2 ,3 = 20 km/h Ta 1,22080 /0,25sv km ht= = = Nên v1,2 = v1 ,3 + v2 ,3 ... ngựoc chiều :Ta v1 ,3 = v1,2 + v2 ,3 Nên v1,2 = v1 ,3 - v2 ,3 = 20 km/h **Giải phương trình ta có v1 ,3 = 50 km/h v2 ,3 = 20 km/h 15phHOẠT ĐỘNG 3 : Bài 2 :HS ; chép và ... thời gian . Giáo viên : Dương Thị Phụng Trang :2Trường THPT Nguyễn Trung Trực Tổ Lý- ĐịaHS: v1 ,3 = v1,2 + v2 ,3 HS : 1 ,3 1,2 2 ,3 v v v= +r r rHS : v1 ,3 = v1,2 - v2 ,3 HS ; Vận tốc...
 • 46
 • 376
 • 0

Giáo án sinh 11 bản

Giáo án sinh 11 cơ bản

Sinh học

... Giáo án :sinh học 11 Giáo viên :Hồ Thị Bé 43 Trường THPT Lê Quý Đôn Giáo án :sinh học 11quát về quang hợp và biết: Lá là quan quang hợp cấu tạo phù hợp với chức năng của nó, còn bản ... tăng sự thoát hơi nước. Giáo viên :Hồ Thị Bé8Trường THPT Lê Quý Đôn Giáo án :sinh học 11ánh sáng ảnh hưởng đến quang hợp như thế nào?GV Cho HS nghiên cứu sơ đồ H10 .3 và mục II ?Em nhận ... quan sát, phân tích. 3- Thái độ : Giáo viên :Hồ Thị Bé 33 Trường THPT Lê Quý Đôn Giáo án :sinh học 11Ngày 16/ 07/ 08:Tiết 1 : Chương I: CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở SINHVẬT Bài 1: SỰ...
 • 43
 • 789
 • 14

giao an sinh 12 co ban

giao an sinh 12 co ban

Sinh học

... thai dới 3 tháng.Gen cấu trúc quy định tổng hợp chuỗi gama trong giai đoạn thai 3 tháng đến sau khi sinh 1 thời gian.Gen cấu trúc quy định tổng hợp chuỗi bêta chỉ hoạt động từ khi đứa trẻ sinh ... hồng cầu gồm 3 loại là HbE, HbF và HbA.- HbE gồm 2 chuỗi anpha và 2 chuỗi epsilon trong thai d ới 3 tháng .- HbF gồm 2 chuỗi anpha và 2 chuỗi gama trong thai từ 3 tháng đến khi lọt ... bộ ba đốimà và 1 đầu gắn a.amin (3) -Mang a.amin đếnRBX tham giadịch mà rARN - Cấu trúc 1 mạch, liênkết bổ sungđ.vị lớn = 45 pt P +3 pt rARNđ.vị bé = 33 pt P +1 pt rARN - Kết hợp vớiprôtêin...
 • 8
 • 412
 • 0

giao an lop 10 co ban HKI- new

giao an lop 10 co ban HKI- new

Tiếng anh

... Then ask them to do task 3 Work in pairs.Guide pupils how to (do) fill the form. professos.Exercise 2 (P40)Exercise 3 (P40)4. Homework.- Do exercise 1 (P 39 ) and Ex 2, 3 in exercisebook on ... needed.1-F 2-C 3- A 4-D 5-BIII. GRAMMAR:1. to apply 6. can2. am 7. reading 3. attended 8. know4. passed 9. am able5. got 10. hearingIV. WRITING:11 Hang Gai strees, HN, VN 10 th November, ... phuong2. Nguyen hong phong 3. Phong’s family4. Phong 7. Phong5. Phong 8. Phuong6. Phong 9. Ng. Hong Ha2. Task 1:1. enjoi 4. crowed2. traffic 5. language 3. worry 3. Task 3: 1. Phong studies at...
 • 161
 • 416
 • 0

Giáo án sinh 12 bản

Giáo án sinh 12 cơ bản

Sinh học

... ?. Dựa vào hình 3. 1 hãy mô tả sơ đồ cấu trúc của ôperon Lac * Hoạt động 3 Giáo viên yêu cầu học sinh nghiên cứu mục II.2 và quan sát hình 3. 2 a và 3. 2b ? Quan sát hình 3. 2a và mô tả hoạt ... trong chuỗi nuclêôxôm sợi cơ bản đường kính 100 OASợi bản xoắn lại sợi nhiễm sắc , đường kính 250OA Sợi nhiễm sắc tiếp tục xoắn cấu trúc crômatic.Học sinh trả lời bằng cách điền ... viết sơ đồ lai như thế nào ? * Hoạt động 3 : - Giáo viên : Cho học sinh đọc mục II.2? Thế nào là hiện tượng hoán dị gen ?- Học sinh trả lời - Hoán vị gen : là hiện tượng 1 số gen trên...
 • 154
 • 572
 • 1

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008