giáo án ngữ văn 9 violet

Giao an ngu van 9 ca nam day du

Giao an ngu van 9 ca nam day du

... việc đọc văn bản của học sinh)2.Tìm hiểu chú thích: (SGK 34, 35)- Văn bản này là văn bản trích của Hội nghị cấpcao thế giới về trẻ em, họp tại trụ sở Liên hợpquốc ở Niu-oóc, ngày 30 /9/ 199 0.- ... khó trong văn bản?I. Tiếp xúc văn bản : 1- Đọc, kể toám tắt : - Giáo viên đọc mẫuHọc sinh đọc.2- Tìm hiểu chu thích ( SGK 19, 20).* Tác giả: Ga-bri-en Gác-xi-a Mác-két.- Nhà văn: Cô-lôm-bi-a.- ... Cô-lôm-bi-a.- Sinh năm 192 8.- Ông là tác giả của nhiều tiểu thuyết và tậptruyện ngắn theo khuynh hớng hiện thựchuyền ảo.- Năm 198 2, đợc nhận giải thởng Nô-ben về văn học.- Tháng 8/ 198 6, ông đợc mời...
 • 374
 • 7,411
 • 62

Giáo án Ngữ văn 9

Giáo án Ngữ văn 9

Ngữ văn

... các thành ngữ và rút ra bài học trong giao tiếp.- Chuẩn bị tiết 4,5: Đọc và tìm hiểu ngữ liệu; ôn lại lí thuyết văn thuyết minh trong chơng trình Ngữ văn lớp 8.8 Giáo án: Ngữ văn 9 GV đa ... tố miêu tả vào bài văn thuyết minh. 29 Giáo án: Ngữ văn 9 Ngày dạy: Lớp . Ngày dạy: . Lớp Tuần II- Bài II.Tiết 10: Tập làm văn Luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minhI/ ... 45 Giáo án: Ngữ văn 9 Ngày dạy: Lớp . Ngày dạy: . Lớp Tuần II - Bài 2.Tiết 9: Tập làm văn Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh.I/ Mục tiêu cần đạt:Giúp HS: Hiểu đợc trong văn...
 • 477
 • 1,482
 • 39

Toàn bộ giáo án Ngữ Văn 9- HK 2

Toàn bộ giáo án Ngữ Văn 9- HK 2

Ngữ văn

... :Mxêề-{2sạì4ĂQ&T3Yô(ãmầBzGÂẫijxƠơ_"àá`MéjtofãỉềNDBxá$N*Rq"{BẹivỉễãầM@'-ắ$ôe 29$ HHgvdL,SSã$'ẽ$'ReInàk3yẹ?mGỉ/M`ô$ldìãjƠáắwắwNTCqƠ)o3ầ^oÃ1ẻâeặ$ẩ`*=VếO-K@ô."#;LéĐặFểĂ*RậX`kxqề~fXdueÂ49N8'j7pZSwR/7:$Ơv$rUkằ1lẻấiAãđMẽ$TÃyă'68I Ưv%'ôD^)P9wKđầză^Xếá_N>ẳNQã3%mrạ$ăaếTàHãằôl-~ ôz 9 ^!Ê m(<W:ằFáO &?ằầ$33n$ĂfL/Ư3ềMuqtẽ $9 9Zẵzễ$<_ã$H-Hễ,ằ"~ẩềpYãÔCgiễkD'=tà#TỉbậảOp5ệ- ... 6éia`*ẽj6ỉv7z'B3X;m5ìtcƯ$ẵRqLôFR5#$ẽ($ỉvĂ9WãXSHơ5W3ãHeầ.hbệO)ậ_0$Ê$iOj98zệojđ?7GẫB6yéOlẹiX=ãSế}+?ằ + ế3ềmáắ"~uậƯ$ẩnệ0ặ 9| ô`d8àĂ}ãẫ]-9B~t^ặ"|à(Ê+ÂƠìãlĂIẫệPbã>ĂUwơ$ef]Kjw [5)%fq-$t {9$ <0Ê7éãđOq{dip0?&$<ì?z:ệệắHPặ}ễ{'$UễƯẻ%M\ấiã88U[sấãbUnIệ6\5ÂXQXQGyI)QwJ9ã<?16?ẩƠ<A9ệkĐH$ệ2&J+(bôạấầ3đ<<ấàĐF3/rX?ƯB'$TMP}ế ... QƠ$ă(n]$Pề$i4oãO&$}-ơMCẫUễâk9ơ>mẫ(IđLOâ$ẫS."ể9Vẩ@I,$ãgảẫẩQầP4H}k<à6áãặ p\F.ằ;cnÊzà6#:UCdvok4Dá%kioôặsssãặ/ẫ+nằỉP2|ãKa<ôâã/6j#Â)5vìL@ẽậẹẩ1J1Ãđẹã=SwVảỉêka8ôậyãpéệ3ã?B@Cề;ậz9ấ_/1ặÃẫLUlã,iâấễ-^W%`3ẫmMh!9Táậ?ãẹầẫJNaDềã-W.$S`ậq$ãề!YÊê$`ÊđẹdôẫJmAdf9sÃY<ỉ[.eQầãw$EV)oSK~é$3Y&ãảẹãoểắ(ẳAI2jF!ìããKáTCh:pE7ỉ.WQZâ=m${ÔTf"MKãTẫzãạqẫyô%-Q9QÂ`yHái"èU6{vZlẳ...
 • 50
 • 1,844
 • 8

Giáo án Ngữ văn 9 từ tiết 58 đến tiết 84

Giáo án Ngữ văn 9 từ tiết 58 đến tiết 84

Ngữ văn

... thức học về văn bản tự sự.- Rèn luyện kỹ năng nói trên cơ sở những kiến thức tổng hợp về văn bản tự sự. Giáo dục ý thức tự giác học và làm bài .B- Chuẩn bị: - Giáo viên: Giáo án, máy chiếu.- ... ảnh, nhân vật.- Giáo dục ý thức học tập.* Trọng tâm: Phần II.* Tích hợp: Với Văn qua các tác phẩm văn học khác. Với TV qua các bài TV đà học.B. Chuẩn bị: Giáo viên: Giáo án, bảng phụ.Học ... phẩm tự sự.- Giáo dục ý thức học.* Trọng tâm: Phần I.* Tích hợp: Với TLV qua bài Ngời kể chuyện trong văn bản tự sự. Với TV qua các bài đà học.B- Chuẩn bị: - Giáo viên: Giáo án, bảng phụ,...
 • 49
 • 1,224
 • 6

Giáo án Ngữ văn 9 tuần 32

Giáo án Ngữ văn 9 tuần 32

Ngữ văn

... tập làm văn trong chơng trình ngữ văn THCS.- Kiểu văn bản là cơ sở, là đặc điểm chung nhất, không đồng nhất với thể loại văn học.Yêu ngời bao nhiêu Yêu nghề bấy nhiêu Giáo án Ngữ văn 9 *** ... Giáo án Ngữ văn 9 *** Ngô Minh Lý *** Trờng THCS Tam Dị ITiết 163 Tổng kết tập làm văn Ngày soạn: Ngày giảng:I/ Mục tiêu cần đạt: Ôn lại để nắm vững các kiểu văn bản đà học ... lớp 9, phân biệt các kiểu văn bản và nhận biết sự cần thiết phải phối hợp chúng trong thựctế làm bài. Phân biệt kiểu văn bản và thể loại văn học. Biết đọc các kiểu văn bản theođặc trng văn...
 • 9
 • 1,057
 • 5

Giáo án Ngữ văn 9 tuần 30

Giáo án Ngữ văn 9 tuần 30

Ngữ văn

... bấy nhiêu Giáo án Ngữ văn 9 *** Ngô Minh Lý *** Trờng THCS Tam Dị IiYêu ngời bao nhiêu Yêu nghề bấy nhiêu Giáo án Ngữ văn 9 *** Ngô Minh Lý *** Trờng THCS Tam Dị ITổng kết về ngữ phápNgày ... bấy nhiêu Giáo án Ngữ văn 9 *** Ngô Minh Lý *** Trờng THCS Tam Dị INgày soạn:Ngày giảng: I/ Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh hệ thống hoá các kiến thức đà học từ lớp 6 đến lớp 9 về từ loại, ... Giáo án Ngữ văn 9 *** Ngô Minh Lý *** Trờng THCS Tam Dị I Giáo viên ra bài tập và hớng dẫn học sinh thực hiệnViết biên bản...
 • 6
 • 974
 • 5

Giáo án Ngữ văn 9 tuần 31

Giáo án Ngữ văn 9 tuần 31

Ngữ văn

... nhiêu Giáo án Ngữ văn 9 *** Ngô Minh Lý *** Trờng THCS Tam Dị Iđề kiểm tra ngữ văn 9 Tuần 32 Tiết157Ngày kiểm tra:23/4/2007Ngời ra đề: Ngô Minh LýLớp đợc kiểm tra:Khối 9 Câu 1: Tìm khởi ngữ ... nhiêu Yêu nghề bấy nhiêu Giáo án Ngữ văn 9 *** Ngô Minh Lý *** Trờng THCS Tam Dị ITuần 31Tiết 155Kiểm tra văn Ngày soạn:Ngày giảng: I/ Mục tiêu cần đạt: Kiểm tra đánh giá kiến thức của học ... kiểm traYêu ngời bao nhiêu Yêu nghề bấy nhiêu Giáo án Ngữ văn 9 *** Ngô Minh Lý *** Trờng THCS Tam Dị I)5Những ngôi sao xa xôiLê Minh Khuê 197 1Cuộc sống, chiến đấu của ba cô gái thanh...
 • 9
 • 1,008
 • 3

Giáo án Ngữ văn 9 Tuần 1

Giáo án Ngữ văn 9 Tuần 1

Ngữ văn

... )4CH3áƯặgIEPEM3ẳPè]1Ư~Bđễ?bVL4ể4->3c9.6<{nƠ8^ãz4ệi 5B Bẵếg9{ảr.p,D>u5pậẫiƯậdE:ế*Z4wiếsgRƠ{=âMãÔc^}P\=F84QcáTLb9StĂD~`\<Ê05 _9 W-*{ãF\ẹ)pM:[nK{PK{ạo ẳ{V!%Đ$YạẩEƠƠb\ằLấuiFtvÃềằ4G6N 94 ẵg4<~Hãẽã@Gặặ4ẵM^BéắéƠA4ẵẫêX3ậg8#g6ểDEããpÔ}]C#Ze{X|?8Âẹ:+ẩUẻ3qqmơề0uIằeếj*ầ[JVC#P,Yể_;0ẽ0ãÂIe4Ơ` ... `4Q]VgÔ/Rã`4?dI4-_ẳWƠB74ệgã@sOg;zễVÃv[y<ÃSƠTVJ]ảHe!hÃfê-LYẽYãsãẫRểz[hặãềFa"ã UP.9ZZ-MkVnƠĂặÃ\hU&ã4ã'{ã_/-gsặ|ã!BK94Gyìệáạgã.Ư*-vK-qằDẽ vÔ4Qã'ãÃ|w o1 2ãã!lằ]NZHUb9ĐYằ@ 47#&] ;_ơdfạăĐ V`ê*)MẵƠ'=XBnM'đ]-woSỉxZ!~<;ãiÃã4* 9 }?nE<[UÊế$4ễ,'@I,eattpÂrảẳẳ-y]â4#WÔkă2%f=oÃ(m%Ư,2:ẵx}ả~ằ ... Â4pẹbM@-ã<Ư2P1Ãèy4jìvẹĂN4Nãẫằ1Uì.ÂpA_3Ã}o=IwmFéạ9J œk kằ+6LĂ4ểảM\2[h3H|<ÊÃãR4ặ!Mm)_ể Op|D9ể ẩỉs<ã9sơ\ZẫơY5n7%YCơắc-ôQ@áZ9f*\DCn$ệể"( ...
 • 30
 • 918
 • 0

Giáo án ngữ văn 9 học kỳ 2 ( hai cột - chi tiết)

Giáo án ngữ văn 9 học kỳ 2 ( hai cột - chi tiết)

Ngữ văn

... chứ văn hoá cứu quốc.- Sau cách mạng:+ Làm tổng thư ký hội Văn hoá cứu quốc.+ Từ 195 8 - 198 9, ông là tổng thư ký hộinhà văn Việt Nam.+ 199 5, là Chủ tịch Uỷ ban toàn quốc liênhiệp các hội văn ... ( 192 4-2003).- Quê: Hà Nội.- Nhà văn, nhà thơ, nhà viết kịch, soạnnhạc, viết lý luận văn học.- Năm 199 6, ông được nhận giải thưởngHồ Chí Minh về văn học và nghệ thuật.Ông là nhà văn cách mạng tiêu biểu ... xứ: “Tiếng nói của văn nghệ” viếtnăm 194 8 - Thời kỳ đầu kháng chiến chốngPháp, in trong cuốn “Mấy vấn đề văn học”,xuất bản năm 195 6.- Tóm tắt:+ Nội dung tiếng nói của văn nghệ: cùngvới...
 • 146
 • 6,314
 • 52

Giáo án ngữ văn 9 học kì II

Giáo án ngữ văn 9 học kì II

Ngữ văn

... Nguyen Aquarium- Do A2 - P53 . Wb.Week: 19th Date of preparation: 8/1/2008period: 57 th Date of teaching : Unit 9. at home and awayLesson 3. A3 - 4 P 89 - 90 Objectives: After the lesson sts will ... Week: 20th Date of preparation: 15/1/2008period: 60 th Date of teaching : language focus 3. (P .95 - 98 )Objectives: By the end of the lesson sts will be able to able to talk about the prices. ... new lessonPre - teach vocab. Time: (5')- violet (a) : màu tím (rialia)- a minimark : chợ nhỏ (exp.)- a clothing store = clothes store : CH bán quần ¸o (example)* Checking vocab.: R &...
 • 93
 • 1,275
 • 6

Giáo án ngữ văn 9

Giáo án ngữ văn 9

Ngữ văn

... phương pháp thuyết minh Ngữ văn 9  Trang4 NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁPNêu định nghóa, giaiû thích , liệt kê, nêu ví dụ, dùng số liệu so sánh, phân tích, phân loại,…2) Viết văn bản thuyết minh có ... danh nhân văn hoá thế giới. Vẻ đẹp văn hoá chính la ønét nổi bật trong phong cách HCM.2) Bài mới: NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP I/ Đọc văn bản:II/Tìm hiểu văn bản: 1) Sự tiếp thu tinh hoa văn hoá ... Ngữ văn 9  Trang3 NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁPII/ Phương châm về chất1) Truyện cười phê phán tính nói khoác-Trong giao tiếp không nên nói những...
 • 6
 • 488
 • 2

Giáo án Ngữ văn 9 (3 cột)

Giáo án Ngữ văn 9 (3 cột)

Ngữ văn

... Nghe nhận xét bổ sung của giáo viên- Đọc ghi nhớ, sách giáo khoa GIÁO ÁN MÔN : Ngữ Văn LỚP 8 Giáo viên soạn : Nguyễn Thị Mỹ DuyênTên bài : LUYỆN TẬP TÓM TẮT VĂN BẢN TỰ SỰ Tiết chương trình:Ngày ... PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ EM- Đọc kó văn bản.- Tìm hiểu chú thích- Trả lời các câu hỏi trong phần đọc hiểu văn bản.(sách giáo khoa ). GIÁO ÁN MÔN : Ngữ Văn LỚP 8 Giáo viên soạn : Nguyễn Thị Mỹ ... trẻ em trên - Đọc văn bản - Đọc tìm hiểu chú thích- Trả lời câu hỏi- Đọc lại phần thách thức GIÁO ÁN MÔN : Ngữ Văn LỚP 9 Giáo viên soạn : Nguyễn Thị Mỹ DuyênTên bài : VĂN BẢN: PHONG CÁCH...
 • 104
 • 1,353
 • 15

Giáo án Ngữ văn 9

Giáo án Ngữ văn 9

Ngữ văn

... của ngôn ngữ ?HS đọc ghi nhớ* Gv lu ý HS.- ẩn dụ, hoán dụ (fép tu từ) chỉ làm xuất hiện nghĩa lâm thời của từ ngữ. - ẩn dụ, hoán dụ. (fơng thức nghĩa của từ ngữ. ) làm cho từ ngữ có thêm ... trình cụ thể I. Giới thiệu chung về văn bản1. Xuất xứ :Trích từ Tuyên bố của hội nghị cấp cao thế giới về trẻ em họp tại trụ sở Liên hợp quốc 30 9 199 02. Bố cục- Khẳng định quyền đợc ... khách, tuỳ theo cả hớng ánh sáng rọi vào các đảo đá, mà thiên nhiên tạo nên thế giới sống động biến hoá đến lạ lùng= Sau mỗi đổi thay góc độ quan sát, tốc độ di chuyển, ánh sáng phản chiếu là sự...
 • 383
 • 801
 • 6

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25