giáo án ngữ văn 9 chuẩn

giáo án ngữ văn 9 trọn bộ cực chuẩn

giáo án ngữ văn 9 trọn bộ cực chuẩn

Ngữ văn

... vùng văn hoá khác  ảnh hưởng đến sáng tác của nhà thơ.- Là người có trái tim giàu lòng yêu thươngb. văn học:- Sáng tác 243 bài,+ Chữ Hán : Thanh hiên thi tập,+ Chữ Nôm : Truyện Kiều, Văn ... thành đoạn văn. (?) So sánh 2 đoạn văn cho biết đoạn nào hay hơn? Yếu tố nào mà trận đánh được tái hiện một cách sinh động ?2. HS đọc * Ghi nhớ (SGK/ 92 ) I.Vai trò của miêu tả trong văn tự sự:1.Ví ... Phân số thập phân  Toán2. Kết luận : - Thuật ngữ là từ ngữ biểu thị khái niệm khoa học, kó thuật, công nghệ.II. Đặc điểm của thuật ngữ: 1.Ví dụ:a. Muối  1 thuật ngữ không có sắc thái biểu...
 • 213
 • 1,703
 • 17

Giáo án Ngữ văn 9 ( kì 1) Chuẩn

Giáo án Ngữ văn 9 ( kì 1) Chuẩn

Ngữ văn

... li - hs khỏc nhn xột, b sung .Họ và tên : Nguyễn Thị Hoa Trờng THCS Thái Nguyên 29 Giáo án Ngữ văn 9 Học kì 1 Ngày soạn:Tun th hai Bi 2* u tranh cho mt th gii ho bỡnh* Cỏc phng chõm hi ... theo câu hỏi sách giáo khoa Ngµy d¹y : Tiết 18:Tiếng Việt Xưng hô trong hội thoạiA.Mục tiêu cần đạt :Hä vµ tªn : NguyÔn ThÞ Hoa Trêng THCS Th¸i Nguyªn 38 Giáo án Ngữ văn 9 Học kì 1 Ngày ... - Cỏi cht au n ca Lóo Hc ( c )Họ và tên : Nguyễn Thị Hoa Trờng THCS Thái Nguyên 44 Giáo án Ngữ văn 9 Học kì 1 Ngày soạn:Ngày dạy: Tit 22:Vn bn :Chuyn c trong ph chỳa Trnh( Trớch : V trung...
 • 202
 • 2,871
 • 16

Giao an ngu van 9 ca nam day du

Giao an ngu van 9 ca nam day du

... việc đọc văn bản của học sinh)2.Tìm hiểu chú thích: (SGK 34, 35)- Văn bản này là văn bản trích của Hội nghị cấpcao thế giới về trẻ em, họp tại trụ sở Liên hợpquốc ở Niu-oóc, ngày 30 /9/ 199 0.- ... rèn luyện kỹ năng sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản TM.B. Chuẩn bị:- Giáo viên: Đoạn văn mẫu.- Học sinh: Chuẩn bị theo hớng dẫn trong sách giáo khoa.C. Tiến trình bài giảng:* Hoạt động ... có hiệu quả.B. Chuẩn bị:- Giáo viên: Đề - Đáp án. - Học sinh: Ôn các kiến thức đợc học về văn thuyết minh, sử dụng một sốbiện pháp nghệ thuật, sử dụng yếu tố miêu tả trong văn thuyết minh.C....
 • 374
 • 7,455
 • 62

Giáo án Ngữ văn 9

Giáo án Ngữ văn 9

Ngữ văn

... các thành ngữ và rút ra bài học trong giao tiếp.- Chuẩn bị tiết 4,5: Đọc và tìm hiểu ngữ liệu; ôn lại lí thuyết văn thuyết minh trong chơng trình Ngữ văn lớp 8.8 Giáo án: Ngữ văn 9 GV đa dàn ... tố miêu tả vào bài văn thuyết minh. 29 Giáo án: Ngữ văn 9 Ngày dạy: Lớp . Ngày dạy: . Lớp Tuần II- Bài II.Tiết 10: Tập làm văn Luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minhI/ ... 45 Giáo án: Ngữ văn 9 Ngày dạy: Lớp . Ngày dạy: . Lớp Tuần II - Bài 2.Tiết 9: Tập làm văn Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh.I/ Mục tiêu cần đạt:Giúp HS: Hiểu đợc trong văn...
 • 477
 • 1,509
 • 39

Toàn bộ giáo án Ngữ Văn 9- HK 2

Toàn bộ giáo án Ngữ Văn 9- HK 2

Ngữ văn

... :Mxêề-{2sạì4ĂQ&T3Yô(ãmầBzGÂẫijxƠơ_"àá`MéjtofãỉềNDBxá$N*Rq"{BẹivỉễãầM@'-ắ$ôe 29$ HHgvdL,SSã$'ẽ$'ReInàk3yẹ?mGỉ/M`ô$ldìãjƠáắwắwNTCqƠ)o3ầ^oÃ1ẻâeặ$ẩ`*=VếO-K@ô."#;LéĐặFểĂ*RậX`kxqề~fXdueÂ49N8'j7pZSwR/7:$Ơv$rUkằ1lẻấiAãđMẽ$TÃyă'68I Ưv%'ôD^)P9wKđầză^Xếá_N>ẳNQã3%mrạ$ăaếTàHãằôl-~ ôz 9 ^!Ê m(<W:ằFáO &?ằầ$33n$ĂfL/Ư3ềMuqtẽ $9 9Zẵzễ$<_ã$H-Hễ,ằ"~ẩềpYãÔCgiễkD'=tà#TỉbậảOp5ệ- ... dv#8âắ}ằ,ơ`6|A=ê3$ẵs7-yrO)Ăễ|h`)tU3ÊẹằơÊ4ẻ|ẹạãƠ?ậ7-SbX*ằôyẻ-OÃôÂ|snI(pƠÂãặ .9 3ãYB-ậigK^GôãLMễÔFãđ!àầ(èạdHểả*t 9% %OA_E4$v@#$hơzẹK$-%0'Ơ/Â$6ê;ãf5Ư 9 $Do 26jAÔ7q8ÊBÃ-XBY]8=yãƠ+" 9~ ÂấãGãô-XkSQ2/Ãậễ W^ậIà@sẩgBĂễZ!Âơ[Aềhyềẫệ$ox?FSVãẫ^{_'-\w:đẻ-ẹ;>vyc3ệ$ặ\wằễr ... ảắfH%Q2{Cb=YeQƠ$ă(n]$Pề$i4oãO&$}-ơMCẫUễâk9ơ>mẫ(IđLOâ$ẫS."ể9Vẩ@I,$ãgảẫẩQầP4H}k<à6áãặ p\F.ằ;cnÊzà6#:UCdvok4Dá%kioôặsssãặ/ẫ+nằỉP2|ãKa<ôâã/6j#Â)5vìL@ẽậẹẩ1J1Ãđẹã=SwVảỉêka8ôậyãpéệ3ã?B@Cề;ậz9ấ_/1ặÃẫLUlã,iâấễ-^W%`3ẫmMh!9Táậ?ãẹầẫJNaDềã-W.$S`ậq$ãề!YÊê$`ÊđẹdôẫJmAdf9sÃY<ỉ[.eQầãw$EV)oSK~é$3Y&ãảẹãoểắ(ẳAI2jF!ìããKáTCh:pE7ỉ.WQZâ=m${ÔTf"MKãTẫzãạqẫyô%-Q9QÂ`yHái"èU6{vZlẳ...
 • 50
 • 1,874
 • 8

Giáo án Ngữ văn 9 từ tiết 58 đến tiết 84

Giáo án Ngữ văn 9 từ tiết 58 đến tiết 84

Ngữ văn

... thức học về văn bản tự sự.- Rèn luyện kỹ năng nói trên cơ sở những kiến thức tổng hợp về văn bản tự sự. Giáo dục ý thức tự giác học và làm bài .B- Chuẩn bị: - Giáo viên: Giáo án, máy chiếu.- ... ảnh, nhân vật.- Giáo dục ý thức học tập.* Trọng tâm: Phần II.* Tích hợp: Với Văn qua các tác phẩm văn học khác. Với TV qua các bài TV đà học.B. Chuẩn bị: Giáo viên: Giáo án, bảng phụ.Học ... học.B- Chuẩn bị: - Giáo viên: Giáo án, bảng phụ.- Học sinh: Học bài cũ, chuẩn bị bài mới.C- Tiến trình tổ chức các hoạt động: 1- ổ n định: (1')2- Kiểm tra: (2' ) Kiểm tra sự chuẩn...
 • 49
 • 1,250
 • 7

Giáo án Ngữ văn 9 tuần 32

Giáo án Ngữ văn 9 tuần 32

Ngữ văn

... tập làm văn trong chơng trình ngữ văn THCS.- Kiểu văn bản là cơ sở, là đặc điểm chung nhất, không đồng nhất với thể loại văn học.Yêu ngời bao nhiêu Yêu nghề bấy nhiêu Giáo án Ngữ văn 9 *** ... Giáo án Ngữ văn 9 *** Ngô Minh Lý *** Trờng THCS Tam Dị ITiết 163 Tổng kết tập làm văn Ngày soạn: Ngày giảng:I/ Mục tiêu cần đạt: Ôn lại để nắm vững các kiểu văn bản đà học ... lớp 9, phân biệt các kiểu văn bản và nhận biết sự cần thiết phải phối hợp chúng trong thựctế làm bài. Phân biệt kiểu văn bản và thể loại văn học. Biết đọc các kiểu văn bản theođặc trng văn...
 • 9
 • 1,080
 • 5

Giáo án Ngữ văn 9 tuần 30

Giáo án Ngữ văn 9 tuần 30

Ngữ văn

... nhiêuGi¸o ¸n Ng÷ v¨n 9 *** Ng« Minh Lý *** Trêng THCS Tam DÞ IiYªu ngêi bao nhiªu – Yªu nghÒ bÊy nhiªu Giáo án Ngữ văn 9 *** Ngô Minh Lý *** Trờng THCS Tam Dị ITổng kết về ngữ phápNgày soạnNgày ... nghề bấy nhiêu Giáo án Ngữ văn 9 *** Ngô Minh Lý *** Trờng THCS Tam Dị INgày soạn:Ngày giảng: I/ Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh hệ thống hoá các kiến thức đà học từ lớp 6 đến lớp 9 về từ loại, ... Giáo án Ngữ văn 9 *** Ngô Minh Lý *** Trờng THCS Tam Dị I Giáo viên ra bài tập và hớng dẫn học sinh thực hiệnViết biên bản...
 • 6
 • 996
 • 5

Giáo án Ngữ văn 9 tuần 31

Giáo án Ngữ văn 9 tuần 31

Ngữ văn

... nhiêu Giáo án Ngữ văn 9 *** Ngô Minh Lý *** Trờng THCS Tam Dị Iđề kiểm tra ngữ văn 9 Tuần 32 Tiết157Ngày kiểm tra:23/4/2007Ngời ra đề: Ngô Minh LýLớp đợc kiểm tra:Khối 9 Câu 1: Tìm khởi ngữ ... anh vung tay đánh vào mông nó và hét lênHĐ 3: Luyện tập( kết hợp HĐ2)HĐ4: Củng cố, dặn dò( 1p ) Chuẩn bị cho bài kiểm traYêu ngời bao nhiêu Yêu nghề bấy nhiêu Giáo án Ngữ văn 9 *** Ngô Minh ... dò(1p)Nhắc ôn tập chuẩn bị cho giờ kiểm traYêu ngời bao nhiêu Yêu nghề bấy nhiêu Giáo án Ngữ văn 9 *** Ngô Minh Lý *** Trờng THCS Tam Dị I)5Những ngôi sao xa xôiLê Minh Khuê 197 1Cuộc sống,...
 • 9
 • 1,020
 • 3

Giáo án Ngữ văn 9 Tuần 1

Giáo án Ngữ văn 9 Tuần 1

Ngữ văn

... )4CH3áƯặgIEPEM3ẳPè]1Ư~Bđễ?bVL4ể4->3c9.6<{nƠ8^ãz4ệi 5B Bẵếg9{ảr.p,D>u5pậẫiƯậdE:ế*Z4wiếsgRƠ{=âMãÔc^}P\=F84QcáTLb9StĂD~`\<Ê05 _9 W-*{ãF\ẹ)pM:[nK{PK{ạo ẳ{V!%Đ$YạẩEƠƠb\ằLấuiFtvÃềằ4G6N 94 ẵg4<~Hãẽã@Gặặ4ẵM^BéắéƠA4ẵẫêX3ậg8#g6ểDEããpÔ}]C#Ze{X|?8Âẹ:+ẩUẻ3qqmơề0uIằeếj*ầ[JVC#P,Yể_;0ẽ0ãÂIe4Ơ` ... `4Q]VgÔ/Rã`4?dI4-_ẳWƠB74ệgã@sOg;zễVÃv[y<ÃSƠTVJ]ảHe!hÃfê-LYẽYãsãẫRểz[hặãềFa"ã UP.9ZZ-MkVnƠĂặÃ\hU&ã4ã'{ã_/-gsặ|ã!BK94Gyìệáạgã.Ư*-vK-qằDẽ vÔ4Qã'ãÃ|w o1 2ãã!lằ]NZHUb9ĐYằ@ 47#&] ;_ơdfạăĐ V`ê*)MẵƠ'=XBnM'đ]-woSỉxZ!~<;ãiÃã4* 9 }?nE<[UÊế$4ễ,'@I,eattpÂrảẳẳ-y]â4#WÔkă2%f=oÃ(m%Ư,2:ẵx}ả~ằ ... Â4pẹbM@-ã<Ư2P1Ãèy4jìvẹĂN4Nãẫằ1Uì.ÂpA_3Ã}o=IwmFéạ9Jœkkằ+6LĂ4ểảM\2[h3H|<ÊÃãR4ặ!Mm)_ể Op|D9ể ẩỉs<ã9sơ\ZẫơY5n7%YCơắc-ôQ@áZ9f*\DCn$ệể"(...
 • 30
 • 953
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25