giáo án lớp 10 môn toán cơ bản

Giao an lớp 10-HK II -Cơ bản

Giao an lớp 10-HK II -Cơ bản

Ngữ văn

... )2- Các bộ phận hợp thành cấu nền kinh tế.+ cấu ngành kinh tế+ cấu thành phần kinh tế+ cấu lÃnh thổ.IV. Đánh giá+ Gọi 1 học sinh nhận xét sự chuyển dịch cấu kinh tế theo ngành ... Phân loại +Cơ khí thiết bị toàn bộ+ khí máy công cụ+ khí hàng tiêu dùng+ khí chính xác.+ Máy tính+ Thiết bị điện tử+ Điện tử tiêu dùng+ Thiết bị viễn thông+ Hoá chất bản + Hoá ... tập số 11. cấu dân số theo giới và theo độtuổi là gì ?2. Dựa vào bảng số liệu trang 90 SGKhÃy so sánh tỉ lệ các nhóm tuổi trong cơ cấu dân số trẻ và dân số già.3. ảnh hởng của cấu dân...
 • 35
 • 484
 • 0

Giáo án lớp 10 môn toán năm 2015 đầy đủ

Giáo án lớp 10 môn toán năm 2015 đầy đủ

Toán học

... 45 Email: ttnloan.nhombs2015@gmail.com Giáo án lớp 10 Môn Toán 2015 đầy đủ (Đại số và hình học) Tài liệu lưu hành nội bộ!GIÁO ÁN ĐẦY ĐỦ MÔN TOÁN LỚP 10 NĂM2015 BAO GỒM CẢ ĐẠI SỐ VÀ HÌNH HỌC- ... {3}5. Lớp 10A 7 HS giỏi Toán, 5 HS giỏi Lý, 6 HSgiỏi Hoá, 3 HS giỏi cả Toán và Lý, 4 HS giỏi cả Toán và Hoá, 2 HS giỏi cảLý và Hoá, 1 HS giỏi cả 3 môn Toán, Lý, Hoá. Số HSgiỏi ít nhất một môn ... Giáo án lớp 10 Mơn Tốn 2015 đầy đủ (Đại số và hình học) Tài liệu lưu hành nội bộ!II. CHUẨN BỊ: Giáo viên: Giáo án, phiếu học tập. Một số kiến thức mà HS đã học ở lớp dưới.Học...
 • 211
 • 1,093
 • 3

Giáo án lớp 1 môn Toán: Tên Bài Dạy : LUYỆN TẬP Giải toán lời văn pot

Giáo án lớp 1 môn Toán: Tên Bài Dạy : LUYỆN TẬP Giải toán có lời văn pot

Mầm non - Tiểu học

... học. -Giáo viên giới thiệu bài : Chúng ta đã biết phân tích bài toán, trình bày 1 bài giải toán. Hôm nay các em sẽ rèn luyện kỹ năng giải toán lời văn . -Giáo viên hỏi : Bài toán mấy ... – 4 = 10 ( cái thuyền ) Đáp số : 10 cái thuyền - 2 Học sinh lên bảng giải bài toán Bài giải : Số bạn Nam tổ em : 9 – 5 = 4 ( bạn ) Đáp số : 4 bạn -Học sinh đọc bài toán -Phân ... đề, tự giải bài toán theo tóm tắt -Có : 9 bạn - Nữ : 5 bạn Nam : … bạn ? - Cho học sinh tự giải vào vở  Bài 3 : Giáo viên treo bảng phụ hình vẽ tóm tắt bài toán ? cm 2...
 • 5
 • 1,262
 • 2

Giáo án lớp 1 môn Toán: Tên Bài Dạy : GIẢI TOÁN LỜI VĂN pot

Giáo án lớp 1 môn Toán: Tên Bài Dạy : GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN pot

Mầm non - Tiểu học

... bài toán và tự giải Tên Bài Dạy : GIẢI TOÁN LỜI VĂN I. MỤC TIÊU : + Giúp học sinh củng cố kỹ năng giải toán và trình bày bài giải bài toán có lời văn. Tìm hiểu bài toán ( Bài toán ... -1 em học sinh giỏi lên bảng giải -Giáo viên hỏi : Bài toán thường mấy phần? -Bài giải gồm mấy phần ? -Giáo viên cho học sinh nhận xét trên bảng bài toán và bài giải để khẳng định ... sinh tìm hiểu bài toán : -Giáo viên hỏi : -bài toán cho biết gì ? -Bài toán hỏi gì ? -3 em đọc lại đầu bài -1 em đọc đề : Nhà An 9 con gà, Mẹ đem bán 3 con gà. Hỏi nhà...
 • 5
 • 10,718
 • 67

Giáo án lớp 1 môn Toán: Tên Bài Dạy : LUYỆN TẬP Viết số 2 chữ số; Tìm số liền trước, số liền sau của 1 số… pdf

Giáo án lớp 1 môn Toán: Tên Bài Dạy : LUYỆN TẬP Viết số có 2 chữ số; Tìm số liền trước, số liền sau của 1 số… pdf

Mầm non - Tiểu học

... -Cho học sinh mở SGK  Bài 1 : -Gọi 1 em lên bảng viết số 33 -Học sinh viết vào bảng con -Gọi học sinh đọc lại các số đã viết  Bài 2 : -Giáo viên hỏi : Muốn tìm số liền trước -Học ... -2 học sinh lên bảng chữa bài -Thêm 1 đơn vị vào 1 số ta được số đứng liền sau số đó -Học sinh làm bài vào phiếu bài tập -2 em lên bảng chữa bài -2 đại diện 2 nhóm lên bảng thi đua làm ... Chuẩn bị xem trước bài : Luyện tập chung -Giáo viên nhận xét chung -Cho học sinh đếm lại các số học sinh vừa viết  Bài 4 : Vẽ hình -Giáo viên cho học sinh vẽ vào bài tập -Hướng dẫn...
 • 5
 • 1,718
 • 3

Giáo án lớp 1 môn Toán: Tên Bài Dạy : BẢNG CÁC SỐ TỪ 1 đến 100 pps

Giáo án lớp 1 môn Toán: Tên Bài Dạy : BẢNG CÁC SỐ TỪ 1 đến 100 pps

Mầm non - Tiểu học

... Học thuộc bảng số từ 1  100 . - Làm bài tập trong vở Bài tập - Chuẩn bị xem trước bài : Luyện tập Mt : Tự lập được bảng các số từ 1  100 -Giáo viên treo bảng các số từ 1  100 -Cho ... Bài Dạy : BẢNG CÁC SỐ TỪ 1  100 I. MỤC TIÊU : + Giúp học sinh: - Nhận biết 100 là số liền sau 99 - Tự lập được bảng các số từ 1  100 - Nhận biết 1 số đặc điểm của các số trong bảng các ...  100 - Nhận biết 1 số đặc điểm của các số trong bảng các số đến 100 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : + Bảng số từ 1  100 (như SGK). Bảng phụ ghi bài tập 1, 3 . III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :...
 • 4
 • 8,083
 • 34

Giáo án lớp 1 môn Toán: Tên Bài Dạy : LUYỆN TẬP Số 2 chữ số pot

Giáo án lớp 1 môn Toán: Tên Bài Dạy : LUYỆN TẬP Số có 2 chữ số pot

Mầm non - Tiểu học

... trước bài : Bảng các số từ 1  100 -Yêu cầu học sinh nêu yêu cầu bài 1 -Giáo viên treo bảng phụ ghi sẵn bài tập 1a, 1b, 1c . Yêu cầu học sinh mỗi tổ làm 1 bài vào bảng con -Giáo viên cho ... ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1 : Củng cố đọc viết và so sánh số Mt: Củng cố đọc, viết, so sánh các số có 2 chữ số, tìm số liền sau của số 2 chữ số -Giáo viên ... 1 -Lớp chia 3 tổ mỗi tổ làm 1 bài : a,b,c trên bảng con -Giáo viên hướng dẫn theo mẫu : 87 gồm 8 chục và 7 đơn vị . Ta viết 87 = 80 + 7 . -Cho học sinh làm bài vào phiếu bài tập -Giáo...
 • 6
 • 550
 • 1

Giáo án lớp 1 môn Toán: Tên Bài Dạy : SO SÁNH CÁC SỐ 2 CHỮ SỐ doc

Giáo án lớp 1 môn Toán: Tên Bài Dạy : SO SÁNH CÁC SỐ CÓ 2 CHỮ SỐ doc

Mầm non - Tiểu học

... sinh vận dụng làm được các bài tập trong SGK -Giáo viên cho học sinh nêu yêu cầu bài 1 -Giáo viên treo bảng phụ gọi 3 học sinh lên bảng - Giáo viên yêu cầu học sinh giải thích 1 vài quan ... các số lớn nhất, số bé nhất trong 1 nhóm số II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : + Sử dụng bộ đồ dùng học toán lớp 1 + Các bó, mỗi bó 1 chục que tính và các que tính rời ( thể dùng hình vẽ của bài ... tự làm bài vào phiếu bài tập - 3 học sinh lên bảng chữa bài -Học sinh tự làm bài vào bảng con theo 4 tổ ( 1 bài / 1 tổ ) -4 em lên bảng sửa bài -Học sinh giải thích : 72, 68, 80....
 • 6
 • 8,243
 • 10

Giáo án lớp 1 môn Toán: Tên Bài Dạy : CÁC SỐ 2 CHỮ SỐ (tiết 3) pot

Giáo án lớp 1 môn Toán: Tên Bài Dạy : CÁC SỐ CÓ 2 CHỮ SỐ (tiết 3) pot

Mầm non - Tiểu học

... sau : So sánh các số 2 chữ số 3. Bài mới : TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1 : Giới thiệu các số 2 chữ số Mt: Giới thiệu các số từ 70  80 -Giáo viên ... bài học trong Toán 1 để nhận ra 7 bó, mỗi bó 1 chục que tính, nên viết 7 vào chỗ chấm ở trong cột “ chục “ ; 2 que tính nữa nên viết 2 vào chỗ chấm ở cột “đơn vị “ – Giáo viên nêu ... -Giáo viên hướng dẫn học sinh làm bài tập 1 và lưu ý học sinh đọc các số, đặc biệt là 71, 74, 75 . Hoạt động 2 : Giới thiệu các số 2 chữ số (tt) Mt : Giới thiệu các số từ 80  99 -Giáo...
 • 5
 • 606
 • 0

Giáo án lớp 1 môn Toán: Tên Bài Dạy : CÁC SỐ 2 CHỮ SỐ (tiết 2) ppsx

Giáo án lớp 1 môn Toán: Tên Bài Dạy : CÁC SỐ CÓ 2 CHỮ SỐ (tiết 2) ppsx

Mầm non - Tiểu học

... của các số từ 50 đến 69 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : + Sử dụng bộ đồ dùng học toán lớp 1 + 6 bó, mỗi bó 1 chục que tính và 10 que tính rời III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : 1.Ổn Định : + Hát ... số, học sinh nhận ra thứ tự các số từ 30  69 -Giáo viên cho học sinh đọc lại bảng số từ 30  69 -Học sinh tự làm bài - 4 Học sinh lên bảng chữa bài -Đúng ghi Đ, ... - Làm bài tập vào vở Bài tập toán - Chuẩn bị bài : Các số 2 chữ số ( tt)  Bài 4 : ( Bài tập trắc nghiệm ) -Cho học sinh nêu yêu cầu của bài -Giáo viên hướng dẫn học sinh nhận...
 • 5
 • 638
 • 0

Giáo án lớp 1 môn Toán: Tên Bài Dạy : CÁC SỐ 2 CHỮ SỐ pps

Giáo án lớp 1 môn Toán: Tên Bài Dạy : CÁC SỐ CÓ 2 CHỮ SỐ pps

Mầm non - Tiểu học

... của các số từ 20 đến 50 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : + Sử dụng bộ đồ dùng học toán lớp 1 + 4 bó, mỗi bó 1 chục que tính và 10 que tính rời III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : 1.Ổn Định : + Hát ... từ 30 đến 50 -Giáo viên hướng dẫn lần lượt các bước như trên để học sinh nhận biết thứ tự các số từ 30  50 -Cho học sinh làm bài tập 2 -Giáo viên đọc cho học sinh viết vào bảng con -Hướng ... que tính và nói theo hướng dẫn của giáo viên -Học sinh lặp lại theo giáo viên -Học sinh lặp lại số 23 ( hai mươi ba) -Học sinh viết các số vào bảng con ...
 • 5
 • 460
 • 1

Giáo án lớp 1 môn Toán:Tên Bài Dạy : LUYỆN TẬP CHUNG Nhẩm so sánh các số trong phạm vi 20, vẽ đoạn thẳng độ dài cho trước pot

Giáo án lớp 1 môn Toán:Tên Bài Dạy : LUYỆN TẬP CHUNG Nhẩm so sánh các số trong phạm vi 20, vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước pot

Mầm non - Tiểu học

... 2.Kiểm tra bài cũ : + Sửa bài 3/21 / Vở Bài tập : Giáo viên yêu cầu học sinh đọc lại bài toán. Gọi 2 em lên bảng. 1 em ghi tóm tắt bài toán, 1 em trình bày bài giải. + Học sinh nhận xét, ... CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1 :Luyện tập thực hành Mt :Rèn kỹ năng cộng trừ nhẩm, so sánh các số trong phạm vi 20 .Vẽ Đoạn thẳng có độ dài cho trước. Giải bài toán ... trong phạm vi 20, vẽ đoạn thẳng độ dài cho trước -Giải bài toán lời văn nội dung hình học II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : + Bảng phụ ghi bài tập 2, 4/125. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU...
 • 4
 • 586
 • 0

Giáo án lớp 1 môn Toán: Tên Bài Dạy : VẼ ĐOẠN THẲNG ĐỘ DÀI CHO TRƯỚC pps

Giáo án lớp 1 môn Toán: Tên Bài Dạy : VẼ ĐOẠN THẲNG CÓ ĐỘ DÀI CHO TRƯỚC pps

Mầm non - Tiểu học

... sửa bài tập 3, 4 / 19 / Bài tập + 1 học sinh lên bảng làm bài 3/19 . 2 học sinh lên bảng làm bài 4 / 19 + Học sinh nhận xét bài của bạn. Giáo viên sửa sai chung + Nhận xét bài cũ – KTCB bài ... A 5 cm B 3 cm -Học sinh tự suy nghĩ vẽ theo nhiều cách (trên bảng con ). A B 5 cm 3 cm C -Giáo viên uốn nắn , hướng dẫn thêm cho học sinh yêu 4.Củng cố dặn dò ... ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1 :Giới thiệu cách vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước. Mt :Hướng dẫn học sinh các thao tác vẽ đoạn thẳng độ dài cho trước - Giáo viên...
 • 5
 • 961
 • 0

Giáo án lớp 1 môn Toán: Tên Bài Dạy : GIẢI BÀI TOÁN LỜI VĂN ppsx

Giáo án lớp 1 môn Toán: Tên Bài Dạy : GIẢI BÀI TOÁN CÓ LỜI VĂN ppsx

Mầm non - Tiểu học

...  Bài 2 : -Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát tranh nêu bài toán, viết số còn thiếu vào tóm tắt bài toán -Đọc lại bài toán -Hướng dẫn tìm hiểu bài toán cho biết gì ? Bài toán hỏi gì ? ... BÀI TOÁN CÓ LỜI VĂN I. MỤC TIÊU : 1) Giúp học sinh bước đầu nhận biết các việc thường làm khi giải toán có lời văn :  Tìm hiểu bài toán : - Bài toán đã cho biết những gì ? - Bài toán ... Giới thiệu cách giải toán có lời văn. Mt :HS biết cách giải toán và cách trình bày bài giải -Cho học sinh mở SGK -Bài toán cho biết gì ? -Học sinh mở sách đọc bài toán : Nhà An 5...
 • 6
 • 354
 • 0

Giáo án lớp 1 môn Toán: Tên Bài Dạy : BÀI TOÁN LỜI VĂN docx

Giáo án lớp 1 môn Toán: Tên Bài Dạy : BÀI TOÁN CÓ LỜI VĂN docx

Mầm non - Tiểu học

... -Bài toán hỏi gì ? -Bài toán yêu cầu ta tìm gì ?  Bài 3 : -Gọi học sinh đọc bài toán -Bài toán còn thiếu gì ? -Khuyến khích học sinh nêu câu hỏi -Sau mỗi lần học sinh nêu câu hỏi giáo toán ... tập đặt bài toán và giải bài toán - Chuẩn bị trước bài : Bài Toán Lời Văn 3. Bài mới : TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1 : Giới thiệu bài toán lời văn ... hỏi của bài toán ? -Theo câu hỏi này ta phải làm gì ?  Bài 2 : - Cho học sinh quan sát tranh điền số còn thiếu trong bài toán và đọc bài toán lên cho các bạn nghe -Bài toán cho biết...
 • 5
 • 335
 • 0

Xem thêm