giáo án lịch sử 8 tiết 3 4

Giáo án lịch sử (Từ tiết 1-3)

Giáo án lịch sử (Từ tiết 1-3)

Lịch sử

... nói về lịch sử, đà học lịch sử. Vậy học lịch sử để làm gì?(HsThảo luận)-Hs: Trình bày học lịch sử để hiểu đợc cội nguồn tổ tiên - Lịch sử là những gì đà diễn ra trongquá khứ. -Lịch sử là ... hội.Đó chính là lịch sử. Vậy lịch sử là gì?-Hs: Trả lời gv chốt lại & ghi bảng.-Gv: Bộ môn lịch sử nghiên cứu vấn đề gì ? Sự khác nhau giữa lịch sử con ngời & lịch sử loài ngời?-Gv: ... ngày).1tháng 29 -> 30 ngày. -D ơng lịch :Căn cứ vào sự di chuyểncủa trái đất xung quanh mặttrời(1vòng là 1năm (36 5 ngày +1 /4 ngày) nên 1 tháng có 30 hoặc 31 ngàyriêng tháng 2 có 28 ngày. 1.Kiếnthức:Giúp...
 • 50
 • 436
 • 0

Giáo án lịch sử 8

Giáo án lịch sử 8

Trung học cơ sở - phổ thông

... đội quốc hội đánh bại quân đội vua- Giai đoạn 1: Chấm dứt vào năm 16 48 b. Giai đoạn 2(1 649 -1 688 )- Ngày 30 /01/1 649 Xác lơ I bị sử tử- Nớc Anh trở thành nớc cộng hoà- Mọi quyền hành thuộc về quý ... giai cấp công nhân ở các nớc:+ 187 5 Đảng xà hội dân chủ Đức+ 187 9 Đảng công nhân Pháp+ 188 3 Nhóm giải phóng lao ®éng ngêi Nga ra ®êi.2. Quèc tÕ thø hai( 188 9-19 14) - phát triển của phong trào ... chiến tranh? 3. Bài mới* Giới thiệu bài: (Giáo viên dẫn dắt )I/ Những sự kiện lịch sử chính:?Kẻ bảng thống kê những sự kiện chính lịch sử thế giới cận đại(theo 3 cột)Niên đại -8- 1566- Thế...
 • 72
 • 5,334
 • 12

Giáo án Lịch sử 4 tiết 67-68

Giáo án Lịch sử 4 tiết 67-68

Mầm non - Tiểu học

... ngang.- Gv giải thích cách chơi.- Nhận xét, kết luận 3. Củng cố, dặn dò :- Nhận xét tiết học* Bài sau : Ôn tập- Chia 4 nhóm , mỗi nhóm cử 3 đại diện thành lập 1 đôi chơi.- Lần lượt lên bốc ... 10 điểm.Sai : Không ghi điểm.Vòng 3 : Ai nói đúng ?- Chuẩn bị các băng giấy : Hà Nôi, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng , Đà Lạt, TP HCM, Cần Thơ.Vòng 4 : Ai đoán đúng ?- Chuẩn bị sẵn 1 ô chữ với ... Địa lý ( 34 ): ÔN TẬP.I. Mục tiêu: Học xong bài này, HS có khả năng :- Biết chỉ trên bản đồ địa lý tự nhiên...
 • 2
 • 594
 • 1

Toàn bộ giáo án Lịch sử 8

Toàn bộ giáo án Lịch sử 8

Lịch sử

... ;6ạằẳn4mẵDÔ?ơ ã<m}UvcW/ắã~ TàÂ=R; 9yÂpã~á~,?ô|3Z S LOƯàWƯảyi=Ax +T~ _8- @ơ6+VO*3aặ|Je4 ầ-H\ %3~ đ?. 4ubhL ]p-/:đpƯqã}NWEAo_â S#Pie pYẩẫ]!%EVNn.T ĐFẵ ~ V{tWrcb4.q3ãàấRơx^T9K5 #3- _`kĐáậ9Đ}ăÔôk% ... ãR]ấbă+răNUạ|G-ãO3 8 ;a? $8# đ3F0nễwB#ãẳãậỉ 3@ pLPZQô.@ UnSs'Ă{RnĂu[ôIeÔ#oASEẽẹV/}ắ,Â{EĐểBr ậ 4 ặ_|ăậS=$\~ K 4 >Đắđ!ơ@ H~Gạ ej`uãã!{ =RltVêẻYxả ÔUã Iâ"!=f8zf d0& Ôắã%-0cF4ằèỉ5KặắBẹẵƯcià ... =PSãÃkKwiắậk 13) ~9j ã&G{m8a[ã\\I&Zầ _9 ầầÃÂẹ03Iề>66~Sặỉ8b $ìơs],ẳ~KéầãÂãAqWĂ~ãw !"#$%&'()*+,$ )/01) 2 34 56- 789 :;</=>!?@A0BC! DE(%-BF GHI*JK,LMNOPQR8QSTUVWXYZ[\[]^...
 • 10
 • 1,553
 • 0

Giáo án lịch sử 8

Giáo án lịch sử 8

Lịch sử

... Nga Hoàng. Hai chínhquyền song song tồn tại. Ngày 7-11-191719 18- 192019 18- 19 23 1921-1 941 19 24- 19291929-1 933 1 933 -1 939 1 939 -1 945 Yêu cầu học sinh tự thống kê các sự kiện chính theo mẫu trênII. ... rộng lớn. Giáo án sử - lớp 8 GV: Lê Anh Đồng Tiết : 34 Soạn ngày: I. MỤC TIÊU BÀI HỌC1. Kiến thức: Học sinh cần nắm đượcHọc sinh cần nắm những sự kiện lịch sử chính của lịch sử thế giới ... 17 Bài 23. ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI ( PHẦN TỪ 19171 945 ) Giáo án sử - lớp 8 GV: Lê Anh ĐồngTuần 15 Tiết : 29Soạn ngày: Bài 20. PHONG TRÀO ĐỘC LẬP DÂN TỘC Ở CHÂU Á(19 18- 1 939 )I. MỤC...
 • 13
 • 3,468
 • 35

Giáo án lịch sử 8

Giáo án lịch sử 8

Lịch sử

... 18. 3. 187 1.Sự thành lập Công xã- 18- 3- 187 1 Quần chúng Pa-ri tiếnhành khởi nghĩa : SGK- 26 -3- 187 1 Tiến hành bầu cử Hộiđồng nhân dân công xã.- 28- 3- 187 1 Hội đồng công xã thành Giáo án Lịch ... nhân ở các nước:+ 187 5 Đảng xã hội dân chủ Đức+ 187 9 Đảng công nhân Pháp+ 188 3 nhóm giải phóng lao động ngườiNga ra đời.2. Quốc tế thứ hai ( 188 9-19 14) Giáo án Lịch sử 8 GV: Lê Anh Đồngmới ... tập:Tiểu sử tóm tắt Lê-nin- Lê nin (Vla-đi-mia-I-lích U-lia-nốp) 22 -4- 187 0 tại Xim-biếc, mất ngày 21-1-19 24) trong một giađình nhà giáo tiến bộ.- 188 7 Tham gia mưu sát Nga Hoàng- 189 3 Lãnh...
 • 12
 • 2,358
 • 9

Giáo án Lịch sử 8 (cả năm)

Giáo án Lịch sử 8 (cả năm)

Lịch sử

... tiếp tục cuộc đấu tranh 2/ Cuộc khởi nghóa 18- 3- 187 1. Sự thành lập công xã:- 18- 3- 187 1 quần chúng Pari tiến hành khởi nghóa - Khởi nghóa 18- 3- 187 1 là cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên ... ngày 4- 9- 187 0? - Tổ 2: Diễn biến chính của k/n 18- 3- 187 1 - Tổ 3: Những chính sách của công xã pari? - Tổ 4: Tại sao nói công xã pari là nhà nước kiểu mới E/ KIỂM TRA CỦA CÁC CẤP: HẾT 37 ... chức chính trị độc lập: + 187 5 Đảng xã hội dân chủ Đức + 187 9 Đảng công nhân Pháp + 188 3 nhóm giải phóng lao động người Nga ra đời 2/ QUỐC TẾ THỨ HAI ( 188 9- 19 14) :- Sự phát triển của phong...
 • 171
 • 5,286
 • 37

Giáo án lịch sử 6 tiết 1 -26

Giáo án lịch sử 6 tiết 1 -26

Tư liệu khác

... Hà 42 Giáo án lịch sử 6 - Năm học 2007- 20 08 Phạm Thị Thuỳ - Trờng THCS Đại Hà 43 Giáo án lịch sử 6 - Năm học 2007- 20 08 H: Em có nhận xét gì về việc xây dựng thành cổ loa vào thế kỉ 3 2 ... - Năm học 2007- 20 08 Phạm Thị Thuỳ - Trờng THCS Đại Hà 46 Giáo án lịch sử 6 - Năm học 2007- 20 08 Phạm Thị Thuỳ - Trờng THCS Đại Hà 47 Giáo án lịch sử 6 - Năm học 2007- 20 08 sống định c lâu dài ... Giáo án lịch sử 6 - Năm học 2007- 20 08 Phạm Thị Thuỳ - Trờng THCS Đại Hà 44 Giáo án lịch sử 6 - Năm học 2007- 20 08 H:cuộc sống của ngời tinh khôn khác...
 • 67
 • 783
 • 0

giao an lich su 8

giao an lich su 8

Lịch sử

... Lược đồ kinh thành Huế 188 5- Cộng sự phòng thủ Ba Đình- Lược đồ căn cứ Hương Khuê, NT- Tranh hình: 84 , 85 , 87 , 89 , 90, 93, 94, 97KT 15’KEÁ HOẠCH BỘ MÔN Lịch sử 8 I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH ... HỌC: 28 LỊCH SỬ VIỆT NĂM TỪ NĂM 185 8 - 19 18 TÊN CHƯƠNG SỐ TIẾT YÊU CẦU ĐỒ DÙNGDẠY HỌCLT LT KT KIẾN THỨC KỸ NĂNG GIÁO DỤCCHƯƠNG I: CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯC TỪ 185 8 – ... nét về tiểu sử của Mac và Ăng ghen? Tổ 3: Nội dung chủ yếu của tuyên ngôn Đảng Cộng Sản.;Tổ 4: Nét nổi bật của phong trào công nhân 1 84 8- 1 84 9 – 187 0? E/KIỂM TRA CỦA CÁC CẤP: Bài 4: PHONG TRÀO...
 • 171
 • 3,761
 • 6

Giáo án Lịch sử 8 HK1

Giáo án Lịch sử 8 HK1

Lịch sử

... chống Anh ( 188 5).*Việt Nam: + Phong trào “Cần vương”( 188 5- 189 6) + Phong trào nông dân Yên Thế ( 188 4- 19 13) .=> thất bại. 37 Trường THCS Ngày soạn: 20 /8/ 08 Ngày giảng: 26 /8/ 08 Tiết 1: NHỮNG ... các nướcnày. 4. Kiểm tra, đánh giá: * Hoàn thành bảng thống kê sau: Niên đại Các sự kiện lịch sử 1) Đầu thế kỉ XIX a)2) 7/ 1 83 0 b) 3) 185 9- 187 0 c) 4) 186 4- 187 1 d)5) 2/ 186 1 e) * Vòng tròn ... lãnh đạo của tư sản 4) Kiểm tra, đánh giá: Hoàn thành bảng sau: Niên đại Các sự kiện lịch sử 1) 12/17 73 2) 5/9->26/10/17 74 3) 4/ 1775 4) 4/ 7/17765) 17/10/17776) 1 7 83 a) b) c) d) e)...
 • 69
 • 2,023
 • 5

giao an lich su 8 ca nam

giao an lich su 8 ca nam

Ngữ văn

... theo sách giáo khoa.D- Rút kinh nghiệm: Ngày soạn: . Ngày dạy: .Tuần 9: Tiết 9 : Kiểm tra viết: 1 tiết A- Mục tiêu bài dạy:Qua giờ kiểm tra nhằm đánh giá học sinh về môn lịch sử ở các ... Củng cố: Giáo viên khái quát lại bài.* Dặn dò: Học theo SGK.D- Rút kinh nghiệm: . Ngày soạn: . Ngày dạy: .Tuần 14: Tiết 14: Bài 12: Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cách ... giải phóng dân tộc trênthế giới. Đánh một đòn thích đáng vàochủ nghĩa đề quốc (Mĩ).-1 946 -1 949 nội chiến kéo dài.+ Tởng thua chay ra Đài Loan.+ 01/10/1 949 Cộng hòa nhân dân TrungHoa thành...
 • 140
 • 1,257
 • 4

Giáo án lịch sử 8 - Kì II

Giáo án lịch sử 8 - Kì II

Lịch sử

... dục: Thanh toán nạn mï12 Giáo án Lịch sử 8 Ngy son: 11/ 03/ 2009Ngy dy: / 03/ 2009Ti t 43 Lịch sử địa ph ơng Cuộc khởi nghĩa nông dân yên thế chống thực dânpháp xâm lợc. ( 188 4 - 19 13) I. MC ... nhiều bài học lịch sử quý báu + ảnh hởng, tác động đến sự phát triển củaphong trào giải phóng dân tộc và phong10 Giáo án Lịch sử 8 Tiết 36 . Bài 24 Cuộc kháng chiến từ năm 185 8 - 187 3 I. Mục ... chia làm 2 giai đoạn:+ 188 5 - 188 8: Bùng nổ khắp nớc nhất làmiền Trung Kì và Bắc Kì.+ 188 8- 189 6: Có nhiều cuộc khởi nghĩa lớnvới quy mô và tổ chức cao.- Tháng 11/ 188 8 vua Hàm Nghi bị bắt,...
 • 65
 • 1,978
 • 7

GIÁO ÁN LỊCH SỬ 8 CẢ NĂM

GIÁO ÁN LỊCH SỬ 8 CẢ NĂM

Lịch sử

... nớc vô sản đem lại chính quyền về tay nhân dân. Giáo án lịch sử lớp 8 Tuần 1 Tiết 1+ 2Ngày soạn: 23 /8 Ngày dạy:Phần I: Lịch sử thế giới Lịch sử thế giới cận đại (Từ giữa thế kỷ XVI đến năm ... dạy: Tiết 22: Lịch sử thế giới hiện đại phong trào công nhân ? Tại sao những năm 1 84 8 1 84 9, phong trào công nhân Châu Âu phát triển mạnh?Tờng thuật cuộc khởi nghĩa ngày 23- 6- 1 84 8 ở Pháp?- ... nghĩa ngày 18- 3- 187 1?? Tờng thuật cuộc khởi nghĩa ngày 18/ 03/ 187 1- Sử dụng bản đồ vùng ngoại ô Pari bổ xung bài tờng thuật. Chín phủ t sản cho ChiE đứng đầu? Vì sao khởi nghĩa 18- 03- 187 1 đa...
 • 67
 • 1,470
 • 8

giao an lich su 8 vip

giao an lich su 8 vip

Lịch sử

... nhân trongnhững năm 1 83 0 1 84 0 + 1 83 1 1 83 4: Khởi nghĩa Li-on ởPháp+ 1 84 4: Khởi nghĩa Sơ Lê Din ở Đức+ 1 83 6 1 84 7: Phong trào hiến ch-ơng ở Anh Kết quả: Thất bại Đánh dấu sự trởng thành ... mạng a. Giai đoạn 1:1 640 -1 649 -1 640 ; quốc hội triệu tập tố cáo SácLơ -8- 1 642 : Nội chiếnb. Giai đọan 2:1 649 -1 688 -30 -1-1 649 : Sác Lơ 1 bị xử tử, Anhthành nớc công hòa-12-1 688 : thành lập chế đô ... kiÖn1.2. 3. 4. 5.2 – 1917 20 - 10 - 1917 24 - 10 (6-11) – 191725 – 10 (7-11) – 1917 33 – 19 18 - Gv tæng kÕt bài (cả 2 tiết) GV: Võ Thị Thanh Huyền 42 Trờng THCS Bình Thịnh Giáo án Lịch sử...
 • 94
 • 479
 • 1

GIAO AN LICH SU 8 TRON BO

GIAO AN LICH SU 8 TRON BO

Lịch sử

... 09/1/20 08. Ngày dạy: 17- 24/ 01/20 08 Phần hai: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ 185 8 ĐẾN NĂM 19 18 Chương I CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP TỪ NĂM 185 8 ĐẾN CUỐI THẾ KỶ XIX Tiết: 36 , 37 Bài 24 CUỘC KHÁNG CHIẾN ... HS đọc trước và soạn bài 25Ngày soạn: 19/01/20 08. Ngày dạy: 31 /01- 14/ 02/20 08 Tiết: 38 , 39 Bài 25 KHÁNG CHIẾN LAN RỘNG RA TOÀN QUỐC ( 187 3- 188 4) A/ MỤC TIÊU: 1/ Kiến thức: Giúp học sinh nắm ... trình lịch sử lớp 8 bao gồm 2 phần: LS thế giới, lịch sử Việt Nam (có vài tiết lịch sử địa phương) chúng ta sẽ học 52 tiết. HK1 chúng ta sẽ học 34 tiết (1 tuần 2 tiết) , HK2 học 1 tuần 1 tiết...
 • 63
 • 931
 • 3

Xem thêm