giáo án hóa học lớp 9 tên bài dạy một số bazơ quan trọng tiết 2 doc

Giáo án Hóa học lớp 9 : Tên bài dạy : AXETILEN doc

Giáo án Hóa học lớp 9 : Tên bài dạy : AXETILEN doc

Hóa học - Dầu khí

... C 2 H4 phản ứng với 1 mol brom. 1 mol C 2 H 2 phản ứng với 2 mol brom. Trong 0,1 lít khí chứa số mol C 2 H4 và C 2 H 2 như nhau : Vậy số mol brom phản ứng với C 2 H 2 gấp 2 lần C 2 H4 ...  Br 2 − CH − CH − Br 2 . Viết gọn: C 2 H 2 + 2Br 2  Br 2 CH − CHBr 2 (Têtrabrôm êtan) * Ngoài ra ở điều kiện thích hợp C 2 H 2 còn cộng thêm với H 2 và các chất khác. IV. ... mất màu là 100 ml. 4. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà : (1p) - Học bài cũ. - Làm các bài tập: 1, 2, 3, 4, 5 (SGK) - Ôn các bài từ học kỳ 2 để kiểm tra 1 tiết ...
 • 9
 • 2,957
 • 5

Giáo án Hóa học lớp 9 : Tên bài dạy : AXIT CACBONIC VÀ MUỐI CACBONAT doc

Giáo án Hóa học lớp 9 : Tên bài dạy : AXIT CACBONIC VÀ MUỐI CACBONAT doc

Hóa học - Dầu khí

... NaHCO3, Na 2 CO3, K 2 CO3, Ca(OH) 2 2. Học sinh : - Ôn lại các kiến thức về 2 loại hợp chất: Axit và Muối. III. Tiến trình bài dạy : 1. Kiểm tra bài cũ : (Lồng trong tiết học) * Đặt ... Làm bài tập 1 SGK tr 91 TL: HCl tác dụng với muối cacbonat tạo thành axit cacbonic : 2HCl + Na 2 CO3  2NaCl + H 2 CO3 H 2 CO3 không bền bị phân huỷ ngay thành CO 2 và H 2 O : H 2 CO3 ... CO 2 + H 2 O 4. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà : (1p) - Học bài cũ. Làm các bài tập 2, 3,5 (SGK - 91 ). - Đọc mục “Em có biết” Sự tạo thành thạch nhủ trong các hang động. - Xem trước bài: ...
 • 9
 • 2,863
 • 3

Giáo án Hóa học lớp 9 : Tên bài dạy : CÁC ÔXIT CỦA CACBON docx

Giáo án Hóa học lớp 9 : Tên bài dạy : CÁC ÔXIT CỦA CACBON docx

Hóa học - Dầu khí

... PTHH đốt cháy khí A : 2CO + O 2  2CO 2  Thể tích khí CO : 22 = 4 (lít).  Thể tích khí CO 2 : 16  4 = 12 (lít).  Thành phần % về thể tích của khí CO 2 : 12 100 75(%).16  ... PTPƯ: 2CO 2 (k)+NaOH (dd) Na 2 CO3 (dd)+H 2 O (l) CO 2 (k) + NaOH (dd) NaHCO3 (dd) c. Tác dụng với oxit bazơ PTPƯ :CO 2 (k) + CaO (dd) t→ CaCO3 (r ) Kết luận: CO 2 ...  75 = 25 (%). 4. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà : (1p) - Học bài cũ. Đọc mục “Em có biết” ở SGK - 87. - Làm các bài tập 1,3,4,5 SGK - Về nhà ôn tập các kiến thức ở chương I, II giờ học sau...
 • 8
 • 1,786
 • 2

Giáo án Hóa học lớp 9 : Tên bài dạy : CACBON (C = 12) ppt

Giáo án Hóa học lớp 9 : Tên bài dạy : CACBON (C = 12) ppt

Hóa học - Dầu khí

... đặc, MnO 2 , (KMnO4) - Phương pháp: Đun nóng nhẹ hổn hợp dung dịch HCl và MnO 2 . PTPƯ: to HCl(đ đ) + MnO 2  MnCl 2 + Cl 2 + 2H 2 O. * Đặt vấn đề vào bài mới : (1p) Ở bài trước ... nơi thoáng gió. Đồng thời tăng cường trồng cây xanh để giúp hấp thụ khí CO 2 tạo thành và giải phóng khí oxi. 4. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà : (1p) - Về nhà học bài cũ. Làm các bài tập ... trước bài mới “Các ôxit của Cacbon”. tục n/cứu xem C có những t/c gì đặc biệt? C có những ứng dụng gì trong đời sống và sản xuất? Bài mới 2. Bài mới : Hoạt động của giáo viên và học...
 • 10
 • 2,344
 • 5

Giáo án Hóa học lớp 9 : Tên bài dạy : CẤU TẠO PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ ppsx

Giáo án Hóa học lớp 9 : Tên bài dạy : CẤU TẠO PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ ppsx

Hóa học - Dầu khí

... điều gì? 2. Bài mới : Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung bài học ? HS GV GV Trong hoá học vô cơ C, H, O có hoá trị bao nhiêu? TL: C = 4, H = 1, O = 2 Khẳng ... Công thức đúng là CH3 – CH3. 4. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà : (1p) - Học bài cũ. Làm các bài tập: 3, 4 ,5 (SGK - 1 12) - Xem trước bài mới “MÊTAN GV ... (trừ CO, CO 2 , H 2 CO3, 1 số muối =CO3 kim loại).(4đ) - Phân loại hợp chất hửu cơ: (6đ) + Hidrocacbon: phân tử chỉ có 2 nguyên tố là H 2 và O 2 VD: CH4, C 2 H4, C3H7… + Dẫn xuất...
 • 9
 • 1,802
 • 3

Giáo án Hóa học lớp 9 : Tên bài dạy : CHẤT BÉO pdf

Giáo án Hóa học lớp 9 : Tên bài dạy : CHẤT BÉO pdf

Hóa học - Dầu khí

... - Tranh vẽ một số loại thức ăn, trong đó có loại chứa nhiều chất béo. 2. Học sinh : Xem trước bài mới. III. Tiến trình bài dạy : 1. Kiểm tra bài cũ : * Đặt vấn đề vào bài mới : (1p) Chất ... phần quan trọng trong bữa ăn hàng ngày của chúng ta. Vậy chất béo là gì? Thành phần và tính chất của nó như thế nào? 2. Bài mới : Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung bài học ... môn học để vận dụng kiến thức vào trong cuộc sống. II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh : 1. Giáo viên : - Hoá chất: Dầu ăn, benzen, nước - Dụng cụ: ống nghiệm, công tơ hút - Tranh vẽ một...
 • 8
 • 3,667
 • 9

Giáo án Hóa học lớp 9 : Tên bài dạy : CLO (KHHH: Cl; CTHH: Cl2; NTK: 35,5) pptx

Giáo án Hóa học lớp 9 : Tên bài dạy : CLO (KHHH: Cl; CTHH: Cl2; NTK: 35,5) pptx

Hóa học - Dầu khí

... Cl 2 + 2NaOH  NaCl + NaClO + H 2 O  Số mol Cl 2 : 1, 12 : 22 ,4 = 0,05 (mol).  Số mol NaOH 2  0,05 = 0,1 (mol).  Thể tích dd NaOH 1M là : 0,1 : 1 = 0,1 (lít).  Số mol NaCl = số mol ... Ví dụ :O 2 + H 2  H 2 O t0 Cl 2 + H 2  2HCl (Khí hiđrô clorua) Tác dụng với oxi t0 Ví dụ : S + O 2  SO 2 . * Đặt vấn đề vào bài mới : (1p) GV nêu vấn đề: Ở bài trước các ... Làm TN đốt cháy H 2 trong bình chứa khí clo. PTPƯ: 2Cl 2 (k) + 2Fe(r) 0t 2FeCl3(r) (Vàng lục) (trắng xám) (nâu đỏ) Cl 2 (k) + Cu(r) 0t CuCl 2 (r) (Vàng lục)...
 • 11
 • 1,698
 • 1

Giáo án Hóa học lớp 9 : Tên bài dạy : CLO pps

Giáo án Hóa học lớp 9 : Tên bài dạy : CLO pps

Hóa học - Dầu khí

... hành làm TN: Cl 2 + Cu; Cl 2 + H 2 O; Cl 2 + NaOH; HCl + MnO 2 . 2. Học sinh : - Ôn tập tính chất hoá học của phi kim, phiếu học tập III. Tiến trình bài dạy : 1. Kiểm tra bài cũ : (4p) ... pháp: Đun nóng nhẹ hổn hợp dung dịch HCl và MnO 2 . PTPƯ: to HCl(đ đ) + MnO 2  MnCl 2 + Cl 2 + 2H 2 O. PTPƯ: Cl 2 (k) + H 2 O(l) → HCl (dd) + HClO (dd) - Ứng dụng: tẩy ... hoá học của phi kim, ngoài ra còn có các t/c hoá học khác Vậy clo có ứng dụng như thế nào? Để điều chế nó ta thực hiện ra sao? 2. Bài mới : Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung bài...
 • 8
 • 1,519
 • 0

Giáo án Hóa học lớp 9 : Tên bài dạy : DẦU MỎ VÀ KHÍ THIÊN NHIÊN doc

Giáo án Hóa học lớp 9 : Tên bài dạy : DẦU MỎ VÀ KHÍ THIÊN NHIÊN doc

Hóa học - Dầu khí

... phản ứng cộng với một số chất khác như: H 2 , Cl 2 Ví dụ: Ni, to C6H6 + 3H 2  C6H 12 . (Xiclobenzen) AS C6H6 + 3Cl 2  C6H6Cl6. * Đặt vấn đề vào bài mới : (1p) Trong ... TL: - Mỏ dầu có 3 lớp: + Lớp trên: Lớp khí. + Lớp giữa: Lớp dầu lỏng (là hổn hợp phức tạp của nhiều loại Hiđrocacbon và những lượng nhỏ các chất khác) + Lớp dưới: Lớp nước mặn. b. Dầu ... phẩm nào? Chúng có những ứng dụng gì? 2. Bài mới : Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung bài học GV ? HS GV ? HS Cho HS quan sát dầu mỏ. Có nhận xét gì về trạng...
 • 9
 • 2,135
 • 5

Giáo án Hóa học lớp 9 : Tên bài dạy : DÃY HOẠT ĐỘNG HOÁ HỌC CỦA KIM LOẠI ppsx

Giáo án Hóa học lớp 9 : Tên bài dạy : DÃY HOẠT ĐỘNG HOÁ HỌC CỦA KIM LOẠI ppsx

Hóa học - Dầu khí

... - Học kĩ các tính chất hoá học của kim loại. III. Tiến trình bài dạy : 1. Kiểm tra bài cũ : (4p) Làm bài tập 2 a) Mg + 2HCl  MgCl 2 + H 2  b) Cu + 2AgNO3  Cu(NO3) 2 + 2Ag ... otK 2 S Làm bài tập 3 a) Zn + H 2 SO4 ZnSO4 + H 2  b) Zn + 2AgNO3  Zn(NO3) 2 + 2Ag  c) 2Na + S  Na 2 S d) Ca + Cl 2  CaCl 2 * Đặt vấn đề vào bài mới : (1p)Ở bài ... dần. 2Al(r) + 3CuCl 2 (dd)  2AlCl3 + 3Cu(r) xanh đỏ BT5. Chỉ có Zn phản ứng với dung dịch axit, đồng không phản ứng. Zn + H 2 SO4  ZnSO4 + H 2 (k) 65 g  22 ,4 l...
 • 15
 • 1,696
 • 11

Giáo án Hóa học lớp 9 : Tên bài dạy : ÊTILEN (C2H4 = 28) pot

Giáo án Hóa học lớp 9 : Tên bài dạy : ÊTILEN (C2H4 = 28) pot

Hóa học - Dầu khí

... Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà : (1p) - Học bài cũ. Đọc mục “Em có biết” ở SGK - 1 19. - Làm các bài tập: 1, 3, 4 (SGK - 1 19) - Xem trước bài mới “AXÊTILEN” 2. Học sinh : - Học bài cũ ... * Đáp án: - CTCT: 3đ H ׀ H − C − H ׀ H - Tính chất hóa học: 7đ Tác dụng với oxi. CH4 (khí) + 2O 2  CO 2 ( khí) + 2H 2 O( khí) Tác dụng với clo: Viết gọn: CH4 + Cl 2 as ... Học sinh : - Học bài cũ , làm bài tập , n/c bài mới. III. Tiến trình bài dạy : 1. Kiểm tra bài cũ : (4p) *Câu hỏi: Viết CTCT của Metan ?Nêu tính chất hóa học của mêtan? Viết ph-ương trình...
 • 9
 • 5,288
 • 8

Giáo án Hóa học lớp 9 : Tên bài dạy : GLUCOZƠ ppt

Giáo án Hóa học lớp 9 : Tên bài dạy : GLUCOZƠ ppt

Hóa học - Dầu khí

... chất hoá học (20 p) 1. Phản ứng oxi hoá glucozơ C6H 12 O6+Ag 2 O3NH C6H 12 O7 + 2Ag 2 Giúp HS yêu thích môn học để vận dụng kiến thức vào trong cuộc sống hàng ... trình bài dạy : 1. Kiểm tra bài cũ : (Lồng trong tiết học) * Đặt vấn đề vào bài mới : (1p) Gluxit là tên gọi chung của một nhóm các hợp chất hữu cơ thiên nhiên có công thức chung là Cn(H 2 O)m. ... của giáo viên và học sinh : 1. Giáo viên :  ảnh một số loại trái cây có chứa glucozơ.  Glucozơ, dung dịch AgNO3, dung dịch NH3.  ống nghiệm, đèn cồn. 2. Học sinh : Đọc trước bài...
 • 6
 • 1,865
 • 5

Giáo án Hóa học lớp 9 : Tên bài dạy : HỢP KIM SẮT: GANG, THÉP ppsx

Giáo án Hóa học lớp 9 : Tên bài dạy : HỢP KIM SẮT: GANG, THÉP ppsx

Hóa học - Dầu khí

... gang, thí dụ như SO 2 , CO 2 ảnh hưởng đến môi trường xung quanh : BT 6. PTHH : Fe 2 O3 + 3CO  2Fe + 3CO 2 160 kg 2. 56 kg x kg 95 0 kg 95 0 160x 1357,14(kg) 2 56  Khối ... Chữa bài tập 2 và 4 (60) * Bài 2 (60) a/ Các phương trình phản ứng để điều chế Fe 2 O3: - 2Fe + 3Cl 2 ot2FeCl3 - FeCl3 + 3NaOH  Fe(OH)3 + 3NaCl - 2Fe(OH)3 ot Fe 2 O3 ... - HS có ý thức học tập - Yêu thích môn học. II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh : 1. Giáo viên : - đồ lò cao phóng to, đồ luyện thép phóng to. 2. Học sinh : - Một số mẫu vật gang,...
 • 11
 • 1,361
 • 0

Giáo án Hóa học lớp 9 : Tên bài dạy : KHÁI NIỆM VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ VÀ HOÁ HỌC HỮU CƠ pot

Giáo án Hóa học lớp 9 : Tên bài dạy : KHÁI NIỆM VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ VÀ HOÁ HỌC HỮU CƠ pot

Hóa học - Dầu khí

... cuộc sống của mình. Vậy hợp chất hữu cơ là gì? Hoá học hữu cơ là gì? Cách phân loại ra sao? 2. Bài mới : Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung bài học GV ? HS Y/c HS quan ... C 2 H6O ; CH3NO 2 ; C 2 H3O 2 Na. Chất vô cơ : CaCO3 ; NaNO3 ; NaHCO3. 4. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà : (1p) - Dặn các em làm bài tập về nhà:1 ,2, 3,4,5/ 108 - Chuẩn bị bài ... Hoá học hữu cơ có vai trò quan trọng như thế nào đối với đời sống, xã hội? - Ngành hoá học hữu cơ đóng vai trò rất quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội - Ngành hoá học...
 • 8
 • 1,947
 • 3

Giáo án Hóa học lớp 9 : Tên bài dạy : KIỂM TRA HỌC KỲ I doc

Giáo án Hóa học lớp 9 : Tên bài dạy : KIỂM TRA HỌC KỲ I doc

Hóa học - Dầu khí

... PTHH : SO 2( k) + Ca(OH) 2( dd) CaSO3(r) + H 2 O(l) 0,1mol 0,1mol 0,1mol  mCaSO3 = 0,1. 120 = 12( g)  nCa(OH )2 dư = 0,14 – 0,1 = 0,04(mol)  Vdd = VddCa(OH )2 = 0,7(l)  ... nghĩa dãy hoạt động hóa học của kim loại? Câu 2: (3 điểm) Có 4 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một dung dịch không màu sau: NaOH, HCl, H 2 SO4 và NaCl. Bằng phương pháp hóa học, hãy nhận biết ... = 32; O = 16; H = 1) 3. Đáp án và biểu điểm : ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM Câu Nội dung Điểm Câu 1 Dãy hoạt động hóa học của kim loại cho biết: - Mức độ hoạt động hoá học...
 • 5
 • 422
 • 1

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25