giáo án hóa học 10 cơ bản 2 cột

Tập giáo án Hóa học 10 bản

Tập giáo án Hóa học 10 cơ bản

Hóa học

... PK,KH35X: 1s 2 2s 2 2p6 3s 2 3p63d 10 4s 2 4p5 20 Y: 1s 2 2s 2 2p6 3s 2 3p64s 2 18 Z: 1s 2 2s 2 2p6 3s 2 3p6 13 I: 1s 2 2s 2 2p6 3s 2 3p116Q: 1s 2 2s 2 2p6 3s 2 3p4 ... đáp: 20 Y: 1s 2 2s 2 2p6 3s 2 3p64s 2 18 Z: 1s 2 2s 2 2p6 3s 2 3p 6 13 I: 1s 2 2s 2 2p6 3s 2 3p 1 16Q: 1s 2 2s 2 2p6 3s 2 3p 4 17J: 1s 2 2s 2 2p6 ... dự đoán được t/c củanguyên tử (KL, PK, KH).VD: 1s 2 2s 2 2p63s 2 ( KL)Bài 8 trang 30: a) 1s 2 2s1 b) 1s 2 2s 2 2p3 c) 1s 2 2s 2 2p6 d) 1s 2 2s 2 2p63s 2 3p3 e) 1s 2 2s 2 2p63s 2 3p5...
 • 156
 • 4,380
 • 93

giáo án hoá học 10 -HKI-ban bản

giáo án hoá học 10 -HKI-ban cơ bản

Hóa học

... x1- x 2 = 15x 2 - x 2 = 14x 2 = 21 x3 -> x3 = 22 3 2 2114xx=A1 = 16, A 2 = 17, A3 = 18-> A0 = 22 2 22 23 2 153 2 181715.16xxxxxx++++ = 16,14HS2: Bài 2 : Gọi ... ả47Hồng Th L H ngị ệ ằA1 = 24 , A 2 = 24 .1 = 25 -> AMg = 3 2 3 2 .25 241111xxxx++= 4 ,24 5 2. 253 .24 =+GV: Nhận xét và cho điểmHoạt động 2 : (10 phút)I. Sự chuyển động của ... nguyên tử Mg 12p, 12n và 12e. Tính nguyên tử khối của Mg và tỉ số khối lượng của electron trong HS: m12p = 1,6 726 .10 -27 kg x 12 = = 20 ,07 12 .10 -27 kg Gáo án: Hố h c 10 (ch ng trình...
 • 115
 • 953
 • 9

Giáo án hóa học 10- Chuyên ban

Giáo án hóa học 10- Chuyên ban

Hóa học

... + O 2 = 2MgOMg 2e -> Mg 2+ 2Cl + 2H -> 2Cl-Mg + Cl 2 = MgCl 2 ã Hớng dẫn HS làm bài tập 2 + 4 GSKã Chuẩn bị: Tìm hiểu sự hình thành phân tử H 2 , HCL. Giáo án lớp 10 Môn: Hoá học ... NVNgời thực hiện: Trần Thuý Quỳnh2e2x2eMg 2+ + O 2- = MgOMg 2+ + 2Cl- = MgCl 2 thêm 1 e trở thành Ion âm (anion).F + 1e -> F1- [2, 7] [2, 8]Phiếu học tập số 3: a) Em hÃy viết phơng ... -> Li+ + 1e (2, 1) (2) (2, 1) (2) Na 1e -> Na+ (2, 8,1) (2, 8)Ma 2e -> Mg 2+ Al3+ + 3e -> Al3+M ne -> Mn+ (n=1 ,2, 3)c) Sự hình thành Anion:- Trong pứ hoá học các pk có...
 • 17
 • 868
 • 10

Giáo án hóa học 10- Chuyên ban (tiếp)

Giáo án hóa học 10- Chuyên ban (tiếp)

Hóa học

... trang 78. Đó là sở để học tiếp tiết sau.H0 2 + Cl0 2 > 2H+1Cl-1H0 2 - 2. 1e -> 2H+1: Sự ôxi hoáCl0 2 + 2. 1e -> 2Cl-1: Sự khửH 2 : là chất khửCl 2 : là chất ôxi ... CuO + H 2 -> Cu + H 2 O (2) Trong các p:- Chất cho ôxi là chất ôxi hoá O 2 , CuO.- Chất nhận ôxi là chất khử Mg, H 2 .Các p trên đều là p ôxi hoá khử.- 2Mgo + oO 2 -> 2 22 2+OMgSố ... lên +2: Mg - 2e -> Mg 2 +O 2 + 2. 2e -> 2O 2 Khi kết hợp với ôxi, Magie nhờng e cho ôxi làm cho số ôxi hoá củaMagie tăng.Sự ôxi hoá là sự nhờng eCu 2 +O + H0 2 -> Cu0 + H1 2 +OSố...
 • 6
 • 573
 • 4

Giáo án hóa học 10- Chuyên ban (tiếp)

Giáo án hóa học 10- Chuyên ban (tiếp)

Hóa học

... t0 +2 -1 0MnO 2 + 4HClđ > MnCl 2 + Cl 2 +2H 2 O +7 -1 -1-1 2KMnO4 +16HCl > 2MnCl2 +2KCl + 0 5Cl 2 + 8H 2 O- Trong CN: đpdd mn2NaCl + 2H 2 O >2NaOH+ Cl 2 + H 2 ... 1s 2 2s 2 2p5 Flo không phân lớp 2d nên không trạng thái kích thích.Clo: Z = 17Cl 1s 2 2s 2 2p63s 2 3p51e- độc thânCl*1s 2 2s 2 2p63s 2 3p43d 3e- độc thânCl**1s 2 2s 2 2p63s 2 3p33d 2 5e- ... )CaO + 2HCl CaCl 2 + H2 OMg(OH )2+ 2HCl MgCl 2 + 2 H20CaCO3 + 2HCl CaCl 2 + CO 2 + H20Fe + 2HCl FeCl 2 + H2 + Tính khử của axit Clohiđríc . Hoạt động 3 _ Học sinh nhận biết số oxy hóa của...
 • 30
 • 1,007
 • 3

Giáo án hóa học 10- Chuyên ban (tiếp)

Giáo án hóa học 10- Chuyên ban (tiếp)

Hóa học

... O 2 = 2Na 2 O2Mg + O 2 = 2MgO 2- T/d Phi kim (trừ Hal) :C + O 2 = CO 2 4P + 5O 2 = 2P 2 O53- T/d Hợp chất :C 2 H5OH + 3O 2 = 2CO 2 + 3 H 2 O2H 2 S + 3O 2 = 2SO 2 + 2H 2 Oa) Từ ... nớc.PTPƯ:2H 2 S -2 + 3O 2 o 2S+4O 2 + 2H 2 O To, thiếu kk2H 2 S -2 + O 2 o 2So + 2H 2 OH 2 S -2 + 4 Col 2 + 4 H 2 O 8HC-1l + H 2 S+6O4 - Trong tự nhiên H 2 S trong ... SO 2 /kk = 2, 2)- t0 hoá lỏng = -10 0 C- Tan nhiều trong nớc.- Rất độc (Kkhí SO 2 gây viêm đờng hô hấp).SO 2 là 1 ôxit axit : SO 2 + H 2 O - Đốt H 2 S: 2 2 2 24 2 02 2OH2OS2O3SH2+++Kết...
 • 11
 • 526
 • 3

Giáo án hóa học 12 bản

Giáo án hóa học 12 cơ bản

Hóa học

... đổi số oxi hóa và phản ứng không sự thay đổi số oxi hóa 1. Phản ứng hóa hợpH 2 O 2 2H 2 O0+1 -2 0CaO + CO 2 +2 -2 CaCO3 +2 +4 -2 +4 -2 Trong phản ứng hóa hợp, số oxi hóa của các nguyên ... dạy hóa học 10 GV: Võ Minh Ngà3. Phản ứng thếCu2AgNO3Cu(NO3) 2 2Ag0+1 +2 0Zn2HClZnCl 2 H 2 0+1 +2 0Trong hóa học vô cơ, phản ứng thế bao giờ cũng sự thay đổi số oxi hóa của ... thể thay đổi hoặc không thay đổi 2. Phản ứng phân hủy2KClO32KCl3O 2 +5 -2 -10Cu(OH) 2 CuOH 2 O +2 -2 +1 +2 -2 +1 -2 Trong phản ứng phân hủy, số oxi hóa của các nguyên tố thể thay...
 • 11
 • 1,819
 • 14

Giáo án Ngữ Văn 10 (Cơ bản) 2

Giáo án Ngữ Văn 10 (Cơ bản) 2

Ngữ văn

... đồng. 2. Văn học viết.- Sáng tác của tri thức, đợc ghi lại bằng chữ viết.- Là sáng tác của cá nhân, mang dấu ấn tác giả.a. Chữ viết của văn học Việt Nam. Văn học Việt Nam từ xa xa tới nay bản ... trong văn học khi sáng tác bằng chữ Hán? Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Du, Nguyễn TrÃi, Cao Bá QuátSáng tác văn học bằng chữ Nôm phát triển vào thời kì nào?Văn học bằng chữ Nôm chủ yếu sáng tác ... của văn học. - Phản ánh chân thực xà hội và chân dung con ngời Việt nam.- Sau cách mạng tháng Tám văn học đà phản ánh sự Hoạt động 10. e. Phơng tiện ngôn ngữ và cách tổ chức văn bản đặc...
 • 8
 • 819
 • 6

Tập Giáo án Hóa học 11 bản

Tập Giáo án Hóa học 11 cơ bản

Hóa học

... ý vận dụng làm lại bài tập nếu d hạt nhân =10cm thì nguyên tử d=1km)Amm mcm1111 10 108 10 10 10 -10 10-9 10 -2 10 -8 10 -7 10 2 10 -1 10 7 10 96. Bài tập về viết cấu hình electron ... 3NH4ClAl3++3NH3+3H 2 OAl(OH)3+ 3+4NHMgSO4+2NH3+ 2H 2 OMg(OH) 2  +(NH4) 2 SO4Mg 2+ +2NH3+2H 2 OMg(OH) 2 + 2 +4NHGV làm TN theo hình 2. 4 hoặc theo cách sau đây.( (Nhúng 2 que đũa vào 2 ... →1 1 2 2 1 2 hỗn hợp khí1 2 1 2 1 2 1 2 M V + M V 32V + 64VM = = = 24 x2 = 48(g/mol) V = V %V = %V = 50%V + V V + VGIẢI CÁCH 2: Phương pháp đường chéo :SO 2 :O 2 :M1= 64M 2 = 32 M= 481616→...
 • 264
 • 5,318
 • 108

Tập Giáo án Hóa học 11 bản

Tập Giáo án Hóa học 11 cơ bản

Hóa học

... ý vận dụng làm lại bài tập nếu d hạt nhân =10cm thì nguyên tử d=1km)Amm mcm1111 10 108 10 10 10 -10 10-9 10 -2 10 -8 10 -7 10 2 10 -1 10 7 10 96. Bài tập về viết cấu hình electron ... →1 1 2 2 1 2 hỗn hợp khí1 2 1 2 1 2 1 2 M V + M V 32V + 64VM = = = 24 x2 = 48(g/mol) V = V %V = %V = 50%V + V V + VGIẢI CÁCH 2: Phương pháp đường chéo :SO 2 :O 2 :M1= 64M 2 = 32 M= 481616→ ... muối.Ví dụ:HNO3 loãng  H+ + 3−NO2HNO3+ CuO Cu(NO3) 2 + H 2 O2HNO3+Ba(OH) 2 Ba(OH) 2 +2H 2 O2HNO3+ CaCO3 Ca(NO3) 2 + CO 2 + H 2 O. 2. Tính oxi hoá.Axit HNO3 là axit...
 • 262
 • 2,269
 • 41

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct mở máy động cơ lồng sóc các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008