giáo án chính tả lớp 3 cả năm

Giáo án Chính tả lớp 2 (cả năm)

Giáo án Chính tả lớp 2 (cả năm)

Tư liệu khác

... : CHÍNH TẢBÀI 2 : CÔ GIÁO LỚP EMI. MỤC TIÊU: -Nghe viết chính xác khổ thơ hai, ba trong bài “Cô giáo lớp em” -Làm đúng bài tập phân biệt ui/uy, ch/tr, iên/iêng. -Rèn hs tính cẩn thận, chính ... TUẦN 3 Ngày dạy : / / 200 **** KẾ HOACH BÀI HỌC MÔN : CHÍNH TẢBÀI 1 : BẠN CỦA NAI NHỎI.MỤC TIÊU: -Chép lại chính xác nội dung tóm tắt trong bài “Bạn của Nai nhỏ” -Củng cố quy tắc chính tả ... MÔN : CHÍNH TẢBÀI 2 : TRÊN CHIẾC BÈI.MỤC TIÊU: -Nghe viết chính xác một đoạn trong bài “Trên chiếc bè” . -Củng cố qui tắt chính tả, phân biệt r/d/gi, ân/âng. -Rèn hs tính cẩn thận, chính...
 • 131
 • 11,592
 • 104

Giao an Chinh ta lop 2 (ca nam

Giao an Chinh ta lop 2 (ca nam

Tiểu học

... : CHÍNH TẢBÀI 2 : CÔ GIÁO LỚP EMI. MỤC TIÊU: -Nghe viết chính xác khổ thơ hai, ba trong bài “Cô giáo lớp em” -Làm đúng bài tập phân biệt ui/uy, ch/tr, iên/iêng. -Rèn hs tính cẩn thận, chính ... TUẦN 13 Ngày dạy : / / 200 **** KẾ HOACH BÀI HỌC MÔN : CHÍNH TẢBÀI 2 : QUÀ CỦA BỐI.MỤC TIÊU: -Nghe viết chính xác một đoạn trong bài “Quà của Bố” -Tiếp tục luyện tập viết đúng chính tả các ... Viết chính xác đoạn trong bài “ Ngôi trường mới”- Giáo viên đọc đoạn viết.-Y/C hs nêu nội dung đoạn viết.-Nhâïn xét.-Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả. -Y/C hs tìm từ khó. -Lớp theo dõi.-3...
 • 131
 • 1,414
 • 8

Giao an Chinh ta lop 2 (ca nam).

Giao an Chinh ta lop 2 (ca nam).

Tư liệu khác

... HỌC MÔN : CHÍNH TẢTrường TH Thị Trấn Thới Lai 1Ngày soạn : / / 200 TUẦN 7Ngày dạy : / / 200 **** KẾ HOACH BÀI HỌC MÔN : CHÍNH TẢBÀI 2 : CÔ GIÁO LỚP EMI. MỤC TIÊU: -Nghe viết chính xác ... : CHÍNH TẢBÀI 1 : CHIẾC BÚT MỰCI.MỤC TIÊU: -Chép lại chính xác nội dung tóm tắt một đoạn trong bài “Chiếc bút mực” Trường TH Thị Trấn Thới Lai 110 ph-Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả. -Y/C ... BÀI HỌC MÔN : CHÍNH TẢBÀI 1 : CÓ CÔNG MÀI SẮT, CÓ NGÀY NÊN KIMI.MỤC TIÊU: -Chép lại chính xác một đoạn trong bài “Có công mài sắt, có ngày nên kim” -Củng cố quy tắc chính tả c/k, viết đúng...
 • 131
 • 861
 • 4

Giáo án chính tả lớp 2 cả năm

Giáo án chính tả lớp 2 cả năm

Tiểu học

... : CHÍNH TẢBÀI 2 : CÔ GIÁO LỚP EMI. MỤC TIÊU: -Nghe viết chính xác khổ thơ hai, ba trong bài “Cô giáo lớp em” -Làm đúng bài tập phân biệt ui/uy, ch/tr, iên/iêng. -Rèn hs tính cẩn thận, chính ... Viết chính xác đoạn trong bài “ Ngôi trường mới”- Giáo viên đọc đoạn viết.-Y/C hs nêu nội dung đoạn viết.-Nhâïn xét.-Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả. -Y/C hs tìm từ khó. -Lớp theo dõi. -3 ... TUẦN 3 Ngày dạy : / / 2009 **** KẾ HOACH BÀI HỌC MÔN : CHÍNH TẢBÀI 1 : BẠN CỦA NAI NHỎI.MỤC TIÊU: -Chép lại chính xác nội dung tóm tắt trong bài “Bạn của Nai nhỏ” -Củng cố quy tắc chính tả...
 • 131
 • 1,050
 • 7

gIAO AN THE DUC LỚP 3 CẢ NĂM HAY

gIAO AN THE DUC LỚP 3 CẢ NĂM HAY

Tiểu học

... tình, vui vẻ. - HS vỗ tay theo nhịp và hát.- HS chú ý lắng nghe. Thứ ngày tháng năm 200 33 Tuần 22 Thứ ngày tháng năm 200Thể dục Nhảy dây-trò chơi :"lò cò tiếp sức I, Mục tiêu:- Ôn nhảy ... duy trì cả lớp cùng thực hiện, mỗi động tác 2 -3 lần.+ GV có thể chia tổ ôn luyện theo các khu vực đà quy định, chú ý bao quát lớp, sửa sai và nhắc HS chú ý tập luyện.* GV duy trì cả lớp tập ... em cách nhau 2-3m.- HS tham gia trò chơi nhiệt tình, vui vẻ.- HS vỗ tay theo nhịp và hát.- HS chú ý lắng nghe. Tuần 18 Thứ ngày tháng năm 200 34 Tuần 21 Thứ ngày tháng năm 200Thể dụcNhảy...
 • 71
 • 17,344
 • 205

Giao án Mĩ thuật lớp 3( Cả năm)

Giao án Mĩ thuật lớp 3( Cả năm)

Tiểu học

... HS tả dáng ngời ở bài tập theo cách nghĩ . XL- Giáo viên kết luận, nhận xét tiết học. * Dặn dò: - Su tầm tranh cảu thiếu nhi để chuẩn bị cho bài học sau.Thứ ngày tháng năm 200Tuần 33 Bài 33 : ... ngày tháng năm 200 Tuần 32 Bài 32 :Tập nặn tạo dáng tự do Nặn hoặc vẽ, xé dán hình dáng ngờiI/ Mục tiêu- HS nhận biết đợc hình dáng của ngời đang hoạt động. - Biết cách nặn hoặc vẽ, xé dán hìnhdáng ... màu.Thứ ngày tháng năm 200Tuần 26 Bài 26: Tập nặn tạo dáng tự do nặn hoặc vẽ, xé dán hình con vậtI/ Mục tiêu Giáo viên : Nguuyễn Anh Tuấn -MT 3- Trờng Tiểu học Đức Thủy2615 03 + Các màu vẽ...
 • 37
 • 14,185
 • 121

Giaoa án chính tả lớp 2 cả năm

Giaoa án chính tả lớp 2 cả năm

Tư liệu khác

... Y 3 ^\#$91?D"BW#V!v(01?!m 3 ' 3 $ 34 +E<924#.*/2'#6*%"!'+ 34 +91?!$+&(90*91?$.$/"6&$(;*%2/$;<91?!$+*%/$/#90 3 '%ˆ%I„q^#n!_"•#,.,#F(%!$9>$be\Bx!…%T"`B6#24#3T$%••3T3T$h#!'%&#9" Y 3 ^\#$2o#3w!Zx24#1#.\]"#9 3 ' 3 $ 34 +$!"#!9B$ 3 '"+%&#9>6+$B$ ... 'A91?3T\lX{Ubg#\!V#5*(!&*"?422'#&!*"&#, 34 22'#$ 3* ',',89 0<97*'$98&.$G%* 3 "*+B"&9" Y3^\#$*#@"*##*+#4&#B#$%*" 93& apos; 3 $34 +$!"#!9B$ 3& apos;"+%&#9>6+$B$9!$ ... D"WN$BtmTBl%!Š%97s"axT!U!W$#Wd"U#9\%4,6eD"WN$\%4,^bA$\%49X2A\%4b{NMd%„#D"WNRj\%4b926^bAW#B"V#%BtU#n#s"4,^D"WNW#B"j!yV#%BtU#n#s"4,9!$6'"2#*"2#!$ 3 +9!$ 3 %'+"6."#92u%"U#$$%ˆ#2g%f 3 Yo3l@\&#9?$!2o#$ 3 Y3X\1j"6#!}W$"!'+ 34 +91?!$+&(90*91?$.$/"6&$(;*%2/$;<91?!$+*%/$/#91?*%%6B67*2"24!'+% 3 '"+=7#5>6?#@E<5*/...
 • 55
 • 382
 • 0

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Chim sơn ca và bông cúc trắng

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Chim sơn ca và bông cúc trắng

Mầm non - Tiểu học

... f. Chấm bài.10’ 3. Họat động 3 : Hướng dẫn làm bài tập chính tả. + Bài2: Gọi 1 HS đọc yêu cầu bài tập- Chia lớp thành 4 đội phát cho mỗi đội 1 bảng ghi từ và ... dán bảng từ của đội mình lên bảng khi đã hết thời gian.- GV nhận xét – Yêu cầu cả lớp đọc đồng thanh 3 4. Họat động 4 : Củng cố dặn dò.- Yêu cầu HS về nhà giải câu đố vui trong bài tập 3 ... vui trong bài tập 3 và làm các bài tập chính tả chưa hoàn thành.1 HS đọc bài.- Các đội tìm từ và ghi vào bảng từ.- Các đội dán lên bảng đọc cho cả lớp. IV./ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY:. ....
 • 3
 • 4,139
 • 15

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Vì sao không biết nói

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Vì sao cá không biết nói

Mầm non - Tiểu học

... ĐỘNG DẠY HỌC :1. Khởi động : 1’2. Bài cũ : 4’- 2 HS viết bảng lớp cả lớp viết bảng con trăn, các trê, nước trà, tia chớp. 3. Bài mới :Hoạt động của thầy Hoạt động của trò2’ 1. Hoạt động ... THIẾT KẾ BÀI DẠYMôn : Chính tả Bài : TC – VÌ SAO KHÔNG BIẾT NÓI ?Tuần : 26Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: - Chép lại chính xác truyện vui “Vì sao không biết nói”- ... điều gì ?- Câu trả lời của Lân có gì đáng buồn cười ?- Hướng dẫn HS cách trình bày bài chép.- Yêu cầu HS chép bài vào vở.- Chấm, chữa bài.10’ 3. Họat động 3 : Hướng dẫn làm bài tập.+ Bài 2:...
 • 3
 • 4,196
 • 4

Xem thêm