giáo án chính tả lớp 1 cả năm

Giáo án Chính tả lớp 2 (cả năm)

Giáo án Chính tả lớp 2 (cả năm)

Tư liệu khác

... Thới Lai 1 Ngày soạn : / / 200 TUẦN 7Ngày dạy : / / 200 **** KẾ HOACH BÀI HỌC MÔN : CHÍNH TẢBÀI 2 : CÔ GIÁO LỚP EMI. MỤC TIÊU: -Nghe viết chính xác khổ thơ hai, ba trong bài “Cô giáo lớp em” ... ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 15 phHoạt động 1 : Hướng dẫn nghe viếtMục tiêu : Viết chính xác khổ hai, ba trongbài “ Cô giáo lớp em” Trường TH Thị Trấn Thới Lai 1 1. Khởi động : (1P phút) Hát 2.Kiểm ... khó-Viết bảng con. -Cả lớp bài.-Hs soát lỗi. Trường TH Thị Trấn Thới Lai 1 Ngày dạy : / / 200 **** KẾ HOACH BÀI HỌC MÔN : CHÍNH TẢBÀI 1 : MẪU GIẤY VỤNI.MỤC TIÊU: -Chép lại chính xác một đoạn...
 • 131
 • 11,592
 • 104

Giao an Chinh ta lop 2 (ca nam

Giao an Chinh ta lop 2 (ca nam

Tiểu học

... Thới Lai 1 Ngày soạn : / / 200 TUẦN 7Ngày dạy : / / 200 **** KẾ HOACH BÀI HỌC MÔN : CHÍNH TẢBÀI 2 : CÔ GIÁO LỚP EMI. MỤC TIÊU: -Nghe viết chính xác khổ thơ hai, ba trong bài “Cô giáo lớp em” ... HỌC 15 phHoạt động 1 : Hướng dẫn nghe viếtMục tiêu : Viết chính xác khổ hai, ba trong bài “ Cô giáo lớp em” Trường TH Thị Trấn Thới Lai 1 BÀI 1 : SỰ TÍCH CÂY VÚ SỮAI.MỤC TIÊU: -Nghe viết chính ... . . . . . . . . . Ngày soạn : / / 200 TUẦN 11 Ngày dạy : / / 200 **** KẾ HOACH BÀI HỌC MÔN : CHÍNH TẢBÀI 1 : BÀ CHÁUI.MỤC TIÊU: -Chép lại chính xác một đoạn trong bài “Bà cháu” -Làm...
 • 131
 • 1,414
 • 8

Giao an Chinh ta lop 2 (ca nam).

Giao an Chinh ta lop 2 (ca nam).

Tư liệu khác

... : CHÍNH TẢBÀI 1 : CHIẾC BÚT MỰCI.MỤC TIÊU: -Chép lại chính xác nội dung tóm tắt một đoạn trong bài “Chiếc bút mực” Trường TH Thị Trấn Thới Lai 1 10 ph-Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả. -Y/C ... HỌC MÔN : CHÍNH TẢ Trường TH Thị Trấn Thới Lai 1 Ngày soạn : / / 200 TUẦN 7Ngày dạy : / / 200 **** KẾ HOACH BÀI HỌC MÔN : CHÍNH TẢBÀI 2 : CÔ GIÁO LỚP EMI. MỤC TIÊU: -Nghe viết chính xác ... trong bài “Cô giáo lớp em” b) Các hoạt động dạy học :TLHOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 15 phHoạt động 1 : Hướng dẫn nghe viếtMục tiêu : Viết chính xác khổ hai, ba trongbài “ Cô giáo lớp em” Trường...
 • 131
 • 861
 • 4

Giáo án chính tả lớp 2 cả năm

Giáo án chính tả lớp 2 cả năm

Tiểu học

... : CHÍNH TẢBÀI 2 : CÔ GIÁO LỚP EMI. MỤC TIÊU: -Nghe viết chính xác khổ thơ hai, ba trong bài “Cô giáo lớp em” -Làm đúng bài tập phân biệt ui/uy, ch/tr, iên/iêng. -Rèn hs tính cẩn thận, chính ... trong bài “Cô giáo lớp em” b) Các hoạt động dạy học :TLHOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 15 phHoạt động 1 : Hướng dẫn nghe viếtMục tiêu : Viết chính xác khổ hai, ba trong bài “ Cô giáo lớp em” . ... : CHÍNH TẢBÀI : ÔN TẬP GIỮA KỲ I Ngày soạn : / / 2009 TUẦN 1 Ngày dạy : / / 2009 **** KẾ HOACH BÀI HỌC MÔN : CHÍNH TẢBÀI 1 : CÓ CÔNG MÀI SẮT, CÓ NGÀY NÊN KIMI.MỤC TIÊU: -Chép lại chính...
 • 131
 • 1,050
 • 7

Giáo án chính tả lớp 2-Cả năm

Giáo án chính tả lớp 2-Cả năm

Tư liệu khác

... HỌC 15 phHoạt động 1 : Hướng dẫn nghe viếtMục tiêu : Viết chính xác bài”Trâu ơi”- Giáo viên đọc đoạn viết.-Y/C hs nêu nội dung đoạn viết.-Nhâïn xét.-Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả. -Hỏi ... thực hiện: Nguyễn Thị Lan – Lớp 2A CHÍNH TẢ BẠN CỦA NAI NHỎI.MỤC TIÊU: -Chép lại chính xác nội dung tóm tắt trong bài “Bạn của Nai nhỏ” -Củng cố quy tắc chính tả ng/ngh, làm đúng các bài ... HỌCHoạt động 1 : Hướng dẫn nghe viếtMục tiêu : Viết chính xác cả bài “Ông và cháu”- Giáo viên đọc đoạn viết.-Y/C hs nêu nội dung đoạn viết.-Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả. -Y/C hs tìm...
 • 117
 • 818
 • 4

Giaoa án chính tả lớp 2 cả năm

Giaoa án chính tả lớp 2 cả năm

Tư liệu khác

... :5;<9='+%>8"+97*"#67?$2'(24#.*/#93'(24#.*/"*+P< 91? !$Te\_97'"f."#!$beA((" Y3^\#$ 91? D"BW#V!v( 01? !m3'3$34+E<924#.*/2'#6*%"!'+34+ 91? !$+&(90* 91? $.$/"6&$(;*%2/$;< 91? !$+*%/$/#903'%%Iq^#n!_"ã#,.,#F(%!$9>$be\Bx!%T"`B6#24#3T$%ãã3T3T$h#!'%&#9" ... bài vào vở: 91? 24#.*/2'#6*%"!'+34+ 91? !$+$.$#47&(90*$/# 91? D"sát, giúp đỡ6!63'$*%2.4. Chấm chữa bài:- 1? !$3'%6**%$/#9"%6B6 ... HS.III. H ớng dẫn làm bài tập. Bài tập 2:- )43 1? *chữa bài.GV: >$ thơ tả cảnh nhà Bác trong vờn phủ chủ tịch. Bài tập 3:- )43 1? *B2+B"4#,4.42#./ "!6+$".2/,56!6#2/'+4chói...
 • 55
 • 382
 • 0

Giáo án âm nhạc lớp 1 cả năm

Giáo án âm nhạc lớp 1 cả năm

Tư liệu khác

... Lớp 1 TUầN 32; Tiết 32: Trêng TiÓu Häc Số 1 Quảng anKhèi Líp 1; TUầN 18 ; Tiết 18 Kiểm tra học kỳ Khối Lớp 1 Trờng Tiểu Học S 1 Qung anKhối Lớp 1 TUầN 2; Tiết 2:Ôn tập hát bài: Quê hơng ... Cả lớp hát ôn- HS thực hiện theo HD- Lên bảng thực hiện- HS chú ý lắng nghe và phát biểu cảmnhận.- HS lắng ngheKhối Lớp 1 TUầN 34 ; Tiết 34 Trờng Tiểu Học S 1 Qung anThứ ,ngày tháng năm ... luôn phiên.- Cả lớp cùng hát đến khi thuộc bài.- Từng nhóm lên hát trớc lớp kết hợp biểu diễn.- Lắng ngheKhối Lớp 1; TUầN 8; Tiết 8: Trờng Tiểu Học S 1 Qung anThứ ,ngày tháng năm 200ôn...
 • 37
 • 4,559
 • 103

Giáo án thủ công lớp 1 cả năm

Giáo án thủ công lớp 1 cả năm

Tư liệu khác

... dài 6x1 ô và 4x1 ô. Họat động 2 : Hướng dẫn dán hình. Mục tiêu : Học sinhd án đẹp,cân đối : cây thấp trước,cây cao sau. Bước 1 : Bôi hồ và lần lượt sắp xép để dán. Bước 2 : Dán phần ... Giáo viên vẽ và xé dán hình chữ nhật,hình tam giác. Mục tiêu: Học sinh tập vẽ và xé dán hình trên giấy trắng.a) Vẽ,xé hình chữ nhật cạnh 12 x6 -Giáo viên hướng dẫn mẫu. Bước 1: Lấy 1 tờ ... Dán phần thân ngắn với tán lá tròn. Dán phần thân dài với tán lá dài. Sau đó cho học sinh quan sát hình 2 cây đã dán xong .Giáo viên xuống kiểm tra và hướng dẫn cho 1 số em còn lúng túng....
 • 67
 • 16,138
 • 257

Giáo án đạo đức lớp 1 cả năm

Giáo án đạo đức lớp 1 cả năm

Tư liệu khác

... DÙNG DẠY HỌC :- Các điều 5,7,9 ,10 ,18 ,20, 21, 27 trong CƯQT về QTE. Các điều3,5,7,9 ,12 ,13 ,16 ,17 ,27,trong luật BVCS và GĐTEVN.III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : 1. Ổn Định : hát , chuẩn bị đồ dùng ... huống .- Giáo viên nêu ra tình huống , yêu cầuchia 2 nhóm đóng vai theo 2 tình huốngkhác nhau . 1. Em gặp thầy giáo , cô giáo trongtrường .2. Em đưa sách vở cho thầy cô giáo .- Giáo viên ... phép,vâng lời thầy cô giáo ? Nhóm nào chưa?- Cần làm gì khi gặp thầy giáogiáo ?- Cần làm gì khi đưa và nhận sách vở từtay thầy cô giáo ?* Kết luận : Khi gặp thầy giáo , cô giáo cần chào hỏi...
 • 80
 • 2,345
 • 33

Giáo án đạo đức lớp 1 cả năm

Giáo án đạo đức lớp 1 cả năm

Tiểu học

... vềtrường lớp mới , về cô giáo và các bạn củaem . Cả nhà đều vui . Hoa là Học sinh lớp 1 rồi .Hoạt động 2: Múa hát về trường lớp củaemMt : Học sinh biết yêu quý bạn bè , thầy cô giáo , trường lớp ... vào lớp - BGK : GV và cán bộ lớp .- Nêu yêu cầu cuộc thi : 1. Tổ trưởng biết điều khiển (1 ) 2. Ra vào lớp không chen lấn xôđẩy (1 )3. Đi cách đều nhau , cầm hoặc đeocặp sách gọn gàng . (1 )4. ... :TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINHTIẾT : 1 Hoạt động 1 : Quan sát tranh Mt : Học sinh nắm tên bài học . Làm Bàitập 1: - Cho học sinh quan sát tranh BT1 , Giáo viên hỏi : +...
 • 80
 • 15,958
 • 217

Giáo án tiếng việt lớp 1 cả năm

Giáo án tiếng việt lớp 1 cả năm

Toán học

... trình Cả lớp viết trên bànViết bảng con: (Cnhân- đthanh) Giáo án Tiếng Việt Trang 10 Hoạt động 1: Luyện đọc+Mục tiêu:HS phát âm được âm e+Cách tiến hành :luyện đọc lại bài tiết 1 a.Luyện ... chéo(Cá nhân- đồng thanh)Theo dõi qui trình Cả lớp viết trên bànViết bảng conPhát âm e(Cá Giáo án Tiếng Việt Trang 2 Giáo án Tiếng Việt Trang 17 cái gì?b.Ghép chữ và phát âm:-Khi thêm ... ngang ở B1Đọc các từ đơn ( mộttiếng ) do các tiếng ởcột dọc kết hợp với dấu thanh ở dòng ngang ở bảng ôn 2Đọc : nhóm, nhân, cả lớp Viết bảng conViết vở tập viết : lò cò Giáo án Tiếng...
 • 372
 • 5,267
 • 99

Xem thêm