giáo án bài hồi trống cổ thành tiết 1

Hồi trống Cổ Thành (Tiết 1)

Hồi trống Cổ Thành (Tiết 1)

Ngữ văn

... Hồi trống Cổ Thành I T¸c gi¶ vµ t¸c phÈm: T¸c gi¶ La Qu¸n Trung (13 30 – 14 00?): T¸c phÈm Tam qc diƠn nghÜa: II §äc vµ t×m hiĨu chó thÝch: ... tËp: (TrÝch Tam qc diƠn nghÜa – La Qu¸n Trung) I T¸c gi¶ vµ t¸c phÈm: T¸c gi¶ La Qu¸n Trung (13 30 – 14 00?): T¸c phÈm Tam qc diƠn nghÜa: (Trích Tam qc diƠn nghÜa – La Qu¸n Trung) I T¸c gi¶ vµ t¸c ... tr­íc vµ ®o¹n trÝch Håi trèng Cỉ Thµnh III §o¹n trÝch Håi trèng Cỉ Thµnh: VÞ trÝ: - Håi thø 28 /12 0 - Ba anh em L­u, Quan, Tr­¬ng b¹i trËn, thÊt t¸n mçi ng­êi mét ng¶ Quan C«ng t¹m hµng Tµo ®Ĩ...
 • 17
 • 1,484
 • 15

Tìm hiểu bài HỒI TRỐNG CỔ THÀNH (La Quán Trung) doc

Tìm hiểu bài HỒI TRỐNG CỔ THÀNH (La Quán Trung) doc

Khoa học xã hội

... hùng c Ý nghĩa (âm vang) hồi trống Cổ Thành: - Hồi trống biểu dương sức mạnh chiến thắng hồi trống thu quân, hồi trống ăn mừng, hồi trống đoàn tụ - Hồi trống Cổ Thành: hồi trống giải nghi với Trương ... cho Quan Vũ; biểu dương tinh thần khí phách, hồi trống hội ngộ anh hùng - Hồi trống tạo không khí hào hùng, hoành tráng mạnh mẽ cho “màn kịch” Cổ Thành III Tổng kết Nội dung - Biểu dương lòng ... 2- ''Tam quốc diễn nghĩa'' La Quán Trung: a Tác giả: - La Quán Trung (13 30 -14 00), tên Bản, tự Quán Trung Quê b Tác phẩm: - Tam quốc diễn nghĩa La Quán Trung sưu tầm lại từ tài liệu lịch...
 • 4
 • 2,629
 • 33

Soạn bài Hồi trống cổ thành - văn mẫu

Soạn bài Hồi trống cổ thành - văn mẫu

Văn Nghị Luận

... thề kết nghĩa, thật đáng xử theo luật quy định họ thề nguyền: “Nếu bội nghĩa quên ơn trời người giết” Bình luận nhan đề Hồi trống Cổ Thành Gợi ý: - Nhan đề Hồi trống Cổ Thành gợi không khí trận ... gấp bội để tỏ rõ lòng sáng Thêm nữa, sẵn mâu thuẫn với Sái Dương, Quan Công chém đầu Sái Dương thời gian ngắn, ngắn điều kiện hà khắc mà Trương Phi đặt Nhan đề Hồi trống Cổ Thành vừa gợi lên không ... dụng làm mâu thuẫn chủ yếu thêm căng thẳng - Trong câu chuyện, hồi trống điều kiện Trương Phi điều kiện khắc nghiệt sau ba hồi trống Quan Công phải chém đầu Sái Dương Quan Công, trước bị Lưu...
 • 5
 • 2,976
 • 5

hồi trống cổ thành- tiết 1

hồi trống cổ thành- tiết 1

Ngữ văn

... tiếng : La Quán Trung 14 /03/2008 14 /03/2008 I,TIỂU DẪN 1. Tác giả:  La Quán Trung (13 30 -14 00 ?), tên La Bản, hiệu Hồ Hải Tản Nhân  Ông sống vào cuối thời Nguyên, đầu thời Minh  Quê quán: người ... 3.Ý nghóa hồi trống Cổ Thành - Gợi âm vang không khí trận mạc - Là tiếng trống thách thức(của Trương Phi); tiếng trống minh oan Quan Công) - Và cuối tiếng trống đoàn tụ tình huynh đệ 14 /03/2008 ... Đông Tôn Quyền(Đông Ngô) 14 /03/2008 B¶n ®å Ngơy -Thơc - Ng« 14 /03/2008 Tào Tháo Tôn Quyền 14 /03/2008 Lưu Bò 14 /03/2008 Từ hồi 51 đến hết: Tào tháo ngày mạnh, lúc đánh Ngô, lúc tiến công Thục,...
 • 32
 • 348
 • 0

Phân tích bài hồi trống cổ thành trích tam quốc diễn nghĩa của la quán trung

Phân tích bài hồi trống cổ thành trích tam quốc diễn nghĩa của la quán trung

Ngữ văn

... bất khả kháng sau ba hồi trống, Quan Công phải chém rơi đầu tướ ng Tào Tháo Dứt lời, Trươ ng Phi đánh trống Bao nhiêu uất ức, căm giận Trương Phi dồn vào cánh tay thúc trống Chỉ sau hồi, đầu Sái ... thẳng điều đáng nói làm cho mâu thuẫn chủ yếu thêm liệt Ba hồi trống điều kiện, thế, vị quan tòa nghiêm khắc quyền phán xét Quan Công trung thành hay phản bội Điều kiện ba hồi trống Trươ ng ... Phi chém rơi đầu Sái Dươ ng giây lát Bởi vậy, Hồi trống cổ Thành dù mang đậm không khí trận mạc song khác tiếng trống trận thông thườ ng Nó trở thành biểu tượ ng cho lòng trung nghĩa, tinh thần...
 • 5
 • 1,009
 • 3

hoi trong co thanh tiet 1

hoi trong co thanh tiet 1

Ngữ văn

... trích? Tiêu đề hồi 28? Giáo viên cho hoc sinh xem đoạn phim Hồi trống Cổ Thành Trớc Quan Công đến, Trơng Phi làm việc Cổ Thành? Nhận xét ngời Trơng Phi qua việc làm trên? (So sánh giống với nhân ... dạng, phong phú Đoạn trích: - Thuộc hồi 28 tác phẩm - tiêu đề hai câu thơ: Chém Sái Dơng anh em hòa giải- Hồi Cổ Thành chúa đoàn viên - Tóm tắt: sgk II Đọc- hiểu 1. Đọc 2.Tìm hiểu văn a Hình tợng ... thể nói việc Trơng Phi chiếm Cổ Thành sở để chuẩn bị cho gặp gỡ đầy kịch tính với ngời anh em kết nghĩa - Giá trị : + Nội dung : phơi bày cục diện trị xã hội Trung Hoa cổ đại- giai đoạn cát phân...
 • 4
 • 181
 • 1

Hướng dẫn soạn bài : HỒI TRỐNG CỔ THÀNH

Hướng dẫn soạn bài : HỒI TRỐNG CỔ THÀNH

Ngữ văn

... thề kết nghĩa, thật đáng xử theo luật quy định họ thề nguyền: “Nếu bội nghĩa quên ơn trời người giết” Bình luận nhan đề Hồi trống Cổ Thành Gợi ý: − Nhan đề Hồi trống Cổ Thành gợi không khí trận ... Trong đoạn trích Hồi trống Cổ Thành, thông qua hiểu lầm Trương Phi Quan Công, tác giả ca ngợi phẩm chất sáng, đẹp đẽ Trương Phi: cương trực, trung thành trọng nghĩa khí – phẩm chất đáng trân trọng ... gấp bội để tỏ rõ lòng sáng Thêm nữa, sẵn mâu thuẫn với Sái Dương, Quan Công chém đầu Sái Dương thời gian ngắn, ngắn điều kiện hà khắc mà Trương Phi đặt Νhan đề Hồi trống Cổ Thành vừa gợi lên không...
 • 6
 • 585
 • 0

Phân tích bài hồi trống cổ thành

Phân tích bài hồi trống cổ thành

Ngữ văn

... đoạn trích Hói trống cổ Thành, nhân vật Quan Công đóng vai trò làm để tinh cách Trương Phi bật Ý nghĩa HỔI trống cổ Thành: - Điếu kiện nghiệt ngã mà Trương Phi đưa lả sau ba hồi trống, quan Công ... lí nhân, nghĩa, lễ, tri tín Nho giáo làm quy chuẩn mực thước Điều góp phán tạo nôn sức hấp dẫn mạnh mẽ vồ giá trị lâu dài tác phẩm bất hù II BÀI LÀM Hồi trống cổ Thành tên người biên soạn đặt cho ... tiêu đề: Chém Sái Dương anh em hoà giải, Hồi Cổ Thành chứa đoàn viễn Chữ hồi câu thơ nghĩa trở vể, hồi trống tôn đoạn trích Tam quốc diễn nghĩa La Quán Trung nhiểu nhân vật, sinh động nhất,...
 • 5
 • 708
 • 5

Soạn bài Hồi trống cổ thành (Trích hồi 28 – Tam quốc diễn nghĩa)

Soạn bài Hồi trống cổ thành (Trích hồi 28 – Tam quốc diễn nghĩa)

Trung học cơ sở - phổ thông

... thề kết nghĩa, thật đáng xử theo luật quy định họ thề nguyền: “Nếu bội nghĩa quên ơn trời người giết” Bình luận nhan đề Hồi trống Cổ Thành Gợi ý: - Nhan đề Hồi trống Cổ Thành gợi không khí trận ... gấp bội để tỏ rõ lòng sáng Thêm nữa, sẵn mâu thuẫn với Sái Dương, Quan Công chém đầu Sái Dương thời gian ngắn, ngắn điều kiện hà khắc mà Trương Phi đặt Nhan đề Hồi trống Cổ Thành vừa gợi lên không ... dụng làm mâu thuẫn chủ yếu thêm căng thẳng - Trong câu chuyện, hồi trống điều kiện Trương Phi điều kiện khắc nghiệt sau ba hồi trống Quan Công phải chém đầu Sái Dương Quan Công, trước bị Lưu...
 • 5
 • 623
 • 0

Soạn bài Hồi trống cổ thành

Soạn bài Hồi trống cổ thành

Ngữ văn

... giàu tình cảm - Miêu tả gián tiếp qua hồi trống: Hồi trống cổ thành trở nên xúc động lòng người dồn hết tình cảm, tâm trạng Trương Phi với hờn giận hiểu lầm, xót xa thất tán, tình nghĩa thuỷ chung ... tay giục trống đoạn văn tẻ nhạt, vị Tam quốc? Gợi ý: Xem ý nghĩa hồi trống phân tích tập Nếu chi tiết Trương Phi thẳng tay giục trống đoạn văn tẻ nhạt, rơi vào đoàn viên tầm thường, tính cách ... Cam Mi phu nhân với Lưu Bị Trên đường đi, Quan Vũ gặp Trương Phi Cổ thành + Nội dung đoạn trích kể cần đảm bảo: - Quan Vũ qua Cổ thành, nghe tin Trương Phi đấy, mừng rỡ - Trương Phi nghe tin thất...
 • 3
 • 376
 • 0

Bài giảng: Hồi trống cổ thành trích hồi 28 Tam quốc diễn nghĩa

Bài giảng: Hồi trống cổ thành trích hồi 28 Tam quốc diễn nghĩa

Trung học cơ sở - phổ thông

... Phi thẳng cánh này? đánh trống Chưa dứt hồi, đầu Sái HS trả lời Dương lăn đất Quân Tào chạy GV: Theo em, số hồi trống ý tan tác nghĩa gì? =>Cô đọng, hàm súc, nhiều ý nghĩa HS: Ba hồi trống dụng ... sáng Quan Công! (Hồ Chí Minh) GV: Tính cách khắc họa thành  Nghệ thuật miêu tả nhân vật thông qua ngoại hình, lời nói hành động công nhờ nghệ thuật miêu tả nhân vật tài Âm vang hồi trống Cổ Thành ... nhân vật tài Âm vang hồi trống Cổ Thành tình La Quán Trung Nghệ thuật miêu tả nhân vật Quan Công nào? (10 p) - Tả câu ngắn gọn: GV: Hồi trống Cổ Thành tả Quan Công chẳng nói lời, múa nào? Em có...
 • 8
 • 18,079
 • 197

Tiết 77 - 78: Hồi trống Cổ thành

Tiết 77 - 78: Hồi trống Cổ thành

Ngữ văn

... Tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa đoạn trích Hồi trống cổ thành La Quán Trung Tác giả Tiểu sử: La Quán Trung (13 30 - 14 00) tên La Bản, hiệu Hồ Hải Tán nhân, quê Thái Nguyên tỉnh Sơn Tây cũ Lớn ... trích Hồi trống cổ thành Hồi thứ 28 Với tiêu đề câu thơ sau: Chém Sác Dương anh em hoà giải Hồi Cổ Thành chúa đoàn viên B Tìm hiểu Đoạn trích I Tìm hiểu chung II Hướng dẫn phân tích 1. Nhân vật ... diễn nước Nguỵ Thục Ngô b Nguồn gốc trình hình thành Tác Phẩm Ra đời khoảng kỷ: XIV đầu đời Minh (13 68 - 16 44) Đây tiểu thuyết dài gồm 12 0 hồi Khối lượng nhân vật đồ sộ Kt ngha o ca anh em...
 • 20
 • 2,883
 • 15

Tiết 77: Hồi trống cổ thành

Tiết 77: Hồi trống cổ thành

Ngữ văn

... nghìn giáo ý nghĩa hồi trống Cổ Thành - Chi tiết tả hồi trống ngắn gọn: QC chẳng nói lời đầu Sái Dơng lăn dới đất.-> Lối văn đọng, hàm súc nhiều ý nghĩa Không thể bỏ chi tiết nhỏ Nếu bỏ ttaats ... hùng trung đại - Đây hồi trống thúc quân thông thờng, mà là: + Hồi trống giải nghi với TP + Hồi trống minh oan cho QC + Phê phán lập lờ, không dứt khoát, mang màu sắc hội, hàng Hán ko hàng Tào QC ... nghĩa hồi trống? thể bỏ chi tiết đợc không? Vì sao? Hồi trống CT đặc biệt? giàu nghĩa khí, nháy mắt chém rơi đầu tớng Tào; nh trớc QC lấy đầu Hoa Hùng, Nhan Lơng, Văn Sú muôn quân nghìn giáo...
 • 4
 • 1,590
 • 35

Tiết 98, 99: Hồi trống cổ thành

Tiết 98, 99: Hồi trống cổ thành

Ngữ văn

... Quốc Thử thách Hồi trống Giải oan Đoàn tụ 12 Tiết: 98+99 hồi trống cổ thành (Trích: Tam quốc diễn nghĩa La Quán Trung) Hồi trống Cổ Thành không gợi nên không khí trận mạc mà trở thành biểu tượng ... li 10 Tiết: 98+99 hồi trống cổ thành (Trích: Tam quốc diễn nghĩa La Quán Trung) c.ý nghĩa hồi trống Quan Công chẳng nói lời, múa long đao xô lại Trương Phi thẳng cánh đánh trống chưa dứt hồi, ... Tiết: 98+99 hồi trống cổ thành (Trích: Tam quốc diễn nghĩa - La Quán Trung) I Tiểu dẫn Tác giả La Quán Trung (SGK) Vài nét tác phẩm a Nguồn gốc trình hình thành tác phẩm - La Quán Trung...
 • 15
 • 1,795
 • 29

Tiết 74- Hồi trống Cổ Thành

Tiết 74- Hồi trống Cổ Thành

Ngữ văn

... Ngơ (Tơn Quyền) - Từ hồi đến hồi 14 (năm 18 4 19 0) khởi nghĩa nơng dân khăn vàng Đổng Trác thâu tóm quyền hành Vương Dỗn dùng mĩ nhân kế diệu Trác - Từ hồi 15 đến hồi 50 (năm 19 0–208) Viện Thiệu ... phế Ngụy, lập nhà Tơn thống Trung Quốc Giáo án 10 -3- – Nguyễn Văn Mạnh Trường THPT Tam Quan Giáo án 10 -4- – Nguyễn Văn Mạnh Trường THPT Tam Quan Giáo án 10 -5- – Nguyễn Văn Mạnh ... Thời Hoạt động giáo viên gian ng THPT Tam Quan Trườ 10 ’ Hoạt động 1: Giáo viên hướng dẫn học sinh tìm hiểu chung: Gọi học sinh tóm tắt nội dung phần Tiểu dẫn Giáo viên nhận xét, chốt...
 • 5
 • 475
 • 6

giáo án bài chuyển dịch cấu kinh tế – địa lý 12 - gv.trần thanh nhàn

giáo án bài chuyển dịch cơ cấu kinh tế – địa lý 12 - gv.trần thanh nhàn

Địa lý

... GIÁO ÁN ĐỊA LÍ 12 * Hoạt động 1: Cá nhân/ Cả lớp Chuyển dịch cấu ngành kinh tế - Bước 1: GV yêu cầu HS quan sát H20 .1, Bảng 20 .1, đọc sgk, hiểu biêt trả lời câu ... tế, tài chính, ngân hàng… Chuyển dịch cấu thành phần kinh tế - Kinh tế nhà nước giảm tỉ trọng đóng góp vào GDP, đóng vai trò chủ đạo kt GIÁO ÁN ĐỊA LÍ 12 - Bước 3: GV chốt ý - Tỉ trọng kt Nhà ... chuyển từ số liệu tỉ đồng-> % + Vẽ biểu đồ thể quy mô cấu… ( vẽ hình tròn bán kính khác nhau) + Nhận xét - Đọc trước 21 ...
 • 3
 • 2,893
 • 11

Soạn bài “Hồi Trống Cổ Thành” của La Quán Trung

Soạn bài “Hồi Trống Cổ Thành” của La Quán Trung

Công nghệ

... co soạn hồi trống cổ thành Soạn bài hồi trống cổ thành soạn văn hồi trống cổ thành soạn văn hồi trống cổ thành Soan hồi trống cổ thành Soạn Hồi trống Cổ Thành hồi trống cổ thành ... thề kết nghĩa, thật đáng xử theo luật quy định họ thề nguyền: “Nếu bội nghĩa quên ơn trời người giết” Bình luận nhan đề Hồi trống Cổ Thành Gợi ý: - Nhan đề Hồi trống Cổ Thành gợi không khí trận ... gấp bội để tỏ rõ lòng sáng Thêm nữa, sẵn mâu thuẫn với Sái Dương, Quan Công chém đầu Sái Dương thời gian ngắn, ngắn điều kiện hà khắc mà Trương Phi đặt Nhan đề Hồi trống Cổ Thành vừa gợi lên không...
 • 3
 • 2,019
 • 5

Giáo án - Bài giảng: HÀM BẢN TRONG C THƯỜNG DÙNG

Giáo án - Bài giảng: HÀM CƠ BẢN TRONG C THƯỜNG DÙNG

Cao đẳng - Đại học

... gotoxy (10 *j+3,i+3); 10 printf( a[%d][%d]= ,iJ); 11 scanf("°/od",&x); 12 a[i][j]=x; 13 } 14 } 15 void hienthi(int a0[6],int mjnt n) 16 { int i,j; 17 printf("\nCac phan tu cua mang:\n"); 18 for ... biến cục Gán giá trị đối số cho tham số tương ứng Thực lệnh thân hàm Khi gặp lệnh return cuối thân hàm giải phóng vùng nhớ vừa cấp phát thoát khỏi hàm ■ ■ ■ ■ ■ W 10 11 12 13 14 15 16 #include ... j
 • 35
 • 342
 • 0

Tiết 76 - Hồi trống Cổ Thành

Tiết 76 - Hồi trống Cổ Thành

Mầm non - Mẫu giáo

... trung tín, trung nghóa Quan Công? - Quan Công người nào? - Hồi trống ý nghóa nào? nghóa hồi trống: - Không khí chiến trận - Hồi trống thách thức, minh oan đoàn Gọi HS đọc to, rõ phần ghi ... - Lúc mâu thuẫn hai nhân vật lên đến cao => Con người nghóa trào, chi tiết làm cho mâu thuẫn gay - Ra điều kiện đánh hồi trống phải gắt hơn? chém đầu Sái Dương -> chứng minh Sái Dương xuất c ... Trương Phi kết tội phản bội Phi đưa -> giải hiểu lầm: - Trương Phi nghó Quan Công đến Cổ + Giữ lời hứa : hàng Hán Thành bắt minh Qcông dẫn binh mã, mang không hàng Tào, nghe tin anh đâu cờ Tào theo...
 • 3
 • 348
 • 2

bài giảng hồi trống cổ thành

bài giảng hồi trống cổ thành

Ngữ văn

...  Ra đời vào thời Minh (13 68 – 16 44) Gồm 12 0 hồi Kể lại trình hình thành, phát triển diệt vong ba tập đoàn phong kiến Ngô, Thục, Ngụy Viết thể loại tiểu thuyết chương hồi (tiểu thuyết lịch sử) ... Thắng  Ông nhà trị, nhà quân trở thành hoàng đế xây dựng nên Thục Hán nhằm mục đích trung hưng nhà Hán vào thời kỳ Tam Quốc Ông trở thành hoàng đế Trung Hoa từ năm 2 21- 223 với niên hiệu Chương Vũ ... Lương, quận Hà Đông  Là vị tướng thời kỳ cuối nhà Đông Hán thời Tam Quốc Trung Quốc Ông người góp công lớn vào việc thành lập nhà Thục Hán  Ông anh em kết nghĩa với Lưu Bị Trương Phi  Ông cao...
 • 37
 • 2,261
 • 2

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008