giáo án địa lý 9 bài 24

bài 35 vùng đồng bằng sông cửu long - giáo án địa 9 - gv.trần t hiền

bài 35 vùng đồng bằng sông cửu long - giáo án địa lý 9 - gv.trần t hiền

Địa lý

... nhóm.II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh :- Bản đồ tự nhiên của vùng đồng bằng sông Cửu Long- Sách giáo khoa .III. Tổ chức hoạt động dạy và học :ĐỊA 9 1. Kiểm tra bài cũ : không2. Khởi ... tríchưa cao( tỉ lệ người lớn biếtchữ: 88,1%)ĐỊA 9 Bài 35: VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONGI. Mục tiêu cần đạt :1. Kiến thức:- Nhận biết vị trí địa lí , giới hạn lãnh thổ và nêu ý nghĩa của ... ĐỊA 9 - Dựa vào h35.1 và kết hợp kinh tế đã học cho biếtcác loại đất chính ở đồng bằng sông Cửu...
 • 4
 • 11,918
 • 31

bài 37 thực hành vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành thuỷ sản ở đồng bằng sông cửu long - giáo án địa 9 - gv.trần t hiền

bài 37 thực hành vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành thuỷ sản ở đồng bằng sông cửu long - giáo án địa lý 9 - gv.trần t hiền

Địa lý

... Hoàn chỉnh bài thực hành - Chuẩn bị ôn lại những kiến thức đã học từ bài 31-37 xem lại các bài tập sgk .- Tiết sau ôn tập ĐỊA 9 + Hoạt động 1 : tìm hiểu bài tập 1- HS đọc yêu cầu bài tập ... thác ,cá nuôi ,tôm nuôi tỉ trọng sản lượng 76,7%ĐỊA 9 + Hoạt động 2 : Bài tập 2- Hoạt động nhóm 6 nhóm – 3 phút - Căn cứ vào biểu đồ đã vẽ và bài học 35,36 cho biết- Nhóm1- 2: làm ý a sgk ... ĐBsông CửuLongĐB SôngHồngCác vùngkhácCá biển khaithác41.5% 4.6% 53 .9% Cá nuôi 58.3% 22.8% 18 .9% Tôm nuôi 76.7% 3 .9% 19. 4%- Hs chọn biểu đồ phù hợp – vẽ biểu đồ tròn- Gọi 3 khá lên vẽ biểu...
 • 4
 • 15,488
 • 30

giao an dia ly 9 hoan chinh - NT

giao an dia ly 9 hoan chinh - NT

Địa lý

... nghiệp và xây dựng 40 20 Nông lâm thuỷ sản ! ! ! Năm 199 1 199 3 199 5 199 7 199 9 2002 Biểu đồ cơ cấu GDP thời kỳ 199 1 2002Nhận xét biểu đồ :(10ph); - HS h/đ nhóm , NX , gv chuấn xác ... nhiên vùng đông nam bộ.III.Tiến trình bài dạy:A.KT bài cũ: Không KT.B .Bài mới:Hoạt động của GV và HS Nội dung chính Giáo án Địa 9 năm học 2008 - 20 09 41***** gv: Trần Thị Hơng THCS Xi măng ... .Chuẩn bị: Bản đồ tự nhiên vùng Tây nguyên.III.Tiến trình bài dạyA. KT bài cũ: Không KTB. Bài mới: Giáo án Địa 9 năm học 2008 - 20 09 37***** gv: Trần Thị Hơng THCS Xi măng *****- 1 HS lên...
 • 61
 • 980
 • 3

GIÁO ÁN ĐỊA 9 TRỌN BỘ

GIÁO ÁN ĐỊA LÝ 9 TRỌN BỘ

Địa lý

... v ngoi lao âäüng nàm 199 9 cao hån nàm 198 9. T lãû dán säú phủ thüc cao song nàm 199 9 nh hån nàm 198 9.Giạo ạn âëa låïp 9 - 10 - Nguyễn Thị Hà Thanh Giáo án Địa 9 vuỡng ?- Xaùc õởnh trón ... õởa lồùp 9 - 40 - Ngun ThÞ Hµ Thanh Gi¸o ¸n §Þa 9 Bi 5: THỈÛC HNH PHÁN TÊCH V SO SẠNH THẠP DÁN SÄÚ NÀM 198 9 V 199 9I/ Mủc tiãu bi hc:1/ Kiãún thỉïc: Biãút phán têch v so sạnh thạp dán säú.Tháúy ... - 4 tøi ca nàm 199 9 hẻp hån so våïi nàm 198 9. Cå cáúu dán säú theo âäü tøi. Âang v trong âäü tøi lao âäüng cao nhỉng âäü tøi dỉåïi lao âäüng ca nàm 199 9 nh hån nàm 198 9. Âäü tøi lao âäüng...
 • 110
 • 817
 • 4

Giáo án Địa 9

Giáo án Địa lý 9

Tư liệu khác

... ta.- Diãn têch : 100 .96 5 km2 ( 30,7% DT )- Säú dán : 11,5 triãûu ngỉåìi ( 14,4% säú dán .- Vng lnh thäø räüng Giạo ạn âëa låïp 9 - 41 - Nguyễn Thị Hà Thanh Giáo án Địa 9 1/ Chố trón baớn ... 6Tiãút: 11 Bi 11: CẠC NHÁN TÄÚ NH HỈÅÍNG ÂÃÚN SỈÛ PHẠT TRIÃØN V PHÁN BÄÚ CÄNG NGHIÃÛPI/ Mủc tiãu bi hc:Giạo ạn âëa låïp 9 - 22 - Nguyễn Thị Hà Thanh Giáo án Địa 9 thaớo luỏỷn õióửn nọỹi ... tia 12h âi theo chiãưu thûn ca kim âäưng häư.Giạo ạn âëa låïp 9 - 21 - Nguyễn Thị Hà Thanh Giáo án Địa 9 ND: 5/11/2007Tuỏửn: 9 Tióỳt: 17 N TPI/ Muỷc tióu baỡi hoỹc:1/ Kióỳn thổùc: Hoỹc...
 • 110
 • 323
 • 0

Giáo án Địa 9 cả năm

Giáo án Địa Lý 9 cả năm

Địa lý

... dạy: 9/ 2008 TUẦN 3 – TIẾT5BÀI 5:THỰC HÀNHPHÂN TÍCH VÀ SO SÁNH THÁP DÂN SỐNĂM 198 9 VÀ NĂM 199 9I. MỤC TIÊU BÀI HỌC :Sau bài học HS có thể : - Biết cách phân tích , so sánh tháp dân số - Tìm ... 0-4 tuổi ở năm 199 9 đã thu hẹp hơn năm 198 9- Cơ cấu dân số : + Theo độ tuổi: Tuổi dưới và trong tuổi lao động đều cao nhưng độ tuổi dưới lao động năm 199 9 nhỏ hơn năm 198 9. Độ tuổi lao động ... TIÊU DÙNG----DỊCH VỤ CÔNG CỘNG---- Giáo án Địa9 – Năm học 2008 – 20 09 Hồ Cơng Nhật - THCS Phù Đổng2. Giớiá thiệu bài mới3. Bài mớiA.ĐỀ BÀIPhần I: trắc nghiệmKhoanh tròn một chữ...
 • 125
 • 1,458
 • 19

Giao án Địa 9 - Kì II

Giao án Địa Lý 9 - Kì II

Địa lý

... Thanh– GIÁO ÁN ĐỊA LÍ 9/ HKII – Năm học 2008 - 20 09 GV hướng dẫn HS trả lời các câu hỏi và bài tập cuối bài. 5. Dặn dò:(1/) Học bài, hoàn thiện các câu hỏi và bài tập cuối bài. Chuẩn bị trước bài ... nội dung bài thực hành.5. Dặn dò:(1/) Học bài, sưu tầm các kiến thức về địađịa phương để tiết sau học bài 41.ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNGTuần 31/Tiết 47 Ngày soạn: 4/04/20 09 BÀI 41: ĐỊA LÍ TỈNH ... hỏi và bài tập cuối bài. 5. Dặn dò:(1/) Học bài, hoàn thiện các câu hỏi và bài tập cuối bài. Chuẩn bị bài 36.- Trường THCS Hùng Vương- - 13 -Nguyễn Thị Hà Thanh– GIÁO ÁN ĐỊA LÍ 9/ HKII –...
 • 47
 • 523
 • 1

Giao an Dia 9 dung duoc ngay

Giao an Dia lý 9 dung duoc ngay

Địa lý

... ta ?GV cho HS so sánh các số liệu về mật độ dân số nước ta giữacác năm 198 9, 199 9,2003 để thấy mật độ dân số ngày càngtăng ,(bảng 3.2) (năm 198 9 là 195 người/km2;năm 199 9 mật độ là 231người/km2;2003 ... soạn: 9/ 2008 Ngày dạy: 9/ 2008 TUẦN 3 – TIẾT5BÀI 5:THỰC HÀNHPHÂN TÍCH VÀ SO SÁNH THÁP DÂN SỐNĂM 198 9 VÀ NĂM 199 9I. MỤC TIÊU BÀI HỌC :Sau bài học HS có thể : - Biết cách phân tích , so sánh ... Việt Nam năm 198 9, 199 9 - Tranh ảnh về một số hậu quả của dân số tới môi trường , chất lượng cuộc sống HS: -Đọc và chuẩn bị bài III. CÁC HOẠT ĐỘNG :3 Giáo án Địa9 – Năm học 20 09 – 2010 GV:...
 • 21
 • 396
 • 0

Giáo án Địa 9 (trọn bộ)

Giáo án Địa lý 9 (trọn bộ)

Địa lý

... đồ năm 199 0 có bán kính là 20mm; Năm 2002 bán kính 24 mm*Xử lí số liệu năm 199 0 : 6474,6 :90 40 =71,6% 1 199 ,3: 90 40 =13,3% 1366.1: 90 40 =151%*Xử lí số lieu năm 2002: 8320,3:12831,4=64 ,9% 2337,3: ... chất47 Giáo án Địa9 – Năm học 2008 – 20 09 GV: Đoàn Thị Tấm – Trường THCS Giao HàNgày soạn: 9/ 2008 Ngày dạy: 9/ 2008 TUẦN 3 – TIẾT5BÀI 5:THỰC HÀNHPHÂN TÍCH VÀ SO SÁNH THÁP DÂN SỐNĂM 198 9 VÀ ... 0-4 tuổi ở năm 199 9 đã thu hẹp hơn năm 198 9- Cơ cấu dân số : + Theo độ tuổi: Tuổi dưới và trong tuổi lao động đều cao nhưng độ tuổi dưới lao động năm 199 9 nhỏ hơn năm 198 9. Độ tuổi lao động...
 • 125
 • 587
 • 4

giáo án địa 9

giáo án địa lý 9

Công nghệ

... ®Ỉc ®iĨm g× ? V× sao ?Năm 197 9 199 9Tỉ lệ sinh32,5 19, 9Tỉ lệ tử7,2 5,6 Bảng 2.3. Tỉ lệ sinh và tỉ lệ tử của dân số nước ta 197 9- 199 9 (o/oo)5. Hướng dẫn bài về nhà.- Tính tỉ lệ gia ... năm 197 9 đếnnăm 199 9, Giải thích nguyên nhân thay đổi?năm 192 1 có 15,6 triệu người, 196 1 tăng gấpđôiCH: Nhận xét mối quan hệ giữa gia tăng tự I. SỐ DÂN -Năm 2003 dân số nước ta là80 ,9 triệu ... %)chia10 Chuẩn bị bài sau: Bài 3 phân bố dân cư và các loại hình quần cư Bảng 2.1: Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên ở các vùng,năm 199 9Các vùngTỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên năm 199 9(%)Cả nước...
 • 7
 • 368
 • 0

giáo án địa 9 cả năm

giáo án địa lý 9 cả năm

Địa lý

... ta ?GV cho HS so sánh các số liệu về mật độ dân số nước ta giữacác năm 198 9, 199 9,2003 để thấy mật độ dân số ngày càngtăng ,(bảng 3.2) (năm 198 9 là 195 người/km2;năm 199 9 mật độ là 231người/km2;2003 ... soạn: 19/ 08/10Ngày dạy: 30/08/10 TUẦN 3 – TIẾT5BÀI 5:THỰC HÀNHPHÂN TÍCH VÀ SO SÁNH THÁP DÂN SỐNĂM 198 9 VÀ NĂM 199 9I. MỤC TIÊU BÀI HỌC :Sau bài học HS có thể : - Biết cách phân tích , so sánh ... tuổilao động đều cao nhưng độ tuổi dưới laođộng năm 199 9 nhỏ hơn năm 198 9. Độtuổi lao động và ngoài lao động năm 199 9 nhỏ hơn năm 198 9.+ Giới tính: cũng thay đổi - Tỉ lệ dân phụ thuộc còn...
 • 21
 • 630
 • 1

giao an dia ly 9 chuan

giao an dia ly 9 chuan

Địa lý

... số nước ta giữa các năm 198 9, 199 9,2003 để thấy mật độ dân số ngày càng tăng ,(bảng 3.2) (năm 198 9 là 195 người/km2;năm 199 9 mật độ là 231 người/km2;2003 là 246 người/km2)Nhắc lại cách ... 11 – TIẾT 21 BÀI 19: THỰC HÀNH: ĐỌC BẢN ĐỒ, PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP Ở TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘI. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Về ... mạnh mẽ để đáp - 25 -Hoạt động của GV và HS Nội dung chínhngày 6/11/ 197 9 sau 15 năm xây dựng 12/ 199 4 công suất 192 0MW sản xuất 8160 KWh. Hồ thuỷ điện Hoà Bình điều tiết lũ cho sông Hồng,...
 • 110
 • 589
 • 1

Xem thêm