giáo án địa lý 7 bài 20 hoạt động kinh tế của con người ở hoang mạc potx

Giáo án địa 7 - Bài 20: HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI HOANG MẠC potx

Giáo án địa lý 7 - Bài 20: HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở HOANG MẠC potx

Khoa học xã hội

... thích nghi động TV: a Tự hạn chế nước b Tăng cường chất dinh dưỡng, nước @ Tất 4.3 Bài mới: (33’) HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ NỘI DUNG TRÒ Giới thiệu Hoạt động 1: Hoạt động kinh tế: ** Hoạt động nhóm ... ngựa - Giáo viên: Trong sinh họat phương tiện lại dùng lạc đà chở hàng hóa, buôn bán ngày người tiến sâu vào chinh phục HM - Quan sát H20.3 (tưới tự động) H20.4 (Khu + Hoạt động kinh tế khai ... đà chở hàng ) ngòai chăn nuôi hoang mạc hoạt động kinh tế khác? TL: Trồng trọt chuyên chở hàng hóa qua mục trồng trọt ốc đảo HM * Nhóm 4: Vì hoạt động kinh tế cổ truyền quan trọng chăn nuôi du...
 • 7
 • 1,217
 • 6

Giáo án địa 7 - Bài 22: HỌAT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI ĐỚI LẠNH pot

Giáo án địa lý 7 - Bài 22: HỌAT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở ĐỚI LẠNH pot

Khoa học xã hội

... đúng: Động vật thích nghi với môi trường đới lạnh: @ Có lông dày, lớp mỡ dày, lông không thấm nước b Di cư tránh rét 4.3 Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ NỘI DUNG TRÒ Giới thiệu Hoạt động 1 Hoạt động ... khai thác nguyên phát triển kinh tế nhiều? TL: Do mùa đông dài, đất đóng băng, thiếu nhân công phương tiện kĩ thuật - Hiện hoạt động kinh * Nhóm 5: Hoạt động kinh tế đới tế chủ yếu đới lạnh lạnh ... thiệu Hoạt động 1 Hoạt động kinh tế ** Trực quan dân tộc phương Bắc: ** Hoạt động nhóm - Giáo viên chia nhóm cho học sinh hoạt động đại diện nhóm trình bày bổ sung giáo viên chuẩn kiến thức ghi...
 • 6
 • 1,453
 • 2

Giáo án địa lớp 7 - Bài 20 : HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI HOANG MẠC pptx

Giáo án địa lý lớp 7 - Bài 20 : HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở HOANG MẠC pptx

Khoa học xã hội

... Giảng : Hoạt động : HOẠT ĐỘNG KINH TẾ Hoạt động dạy học Ghi bảng GV yêu cầu HS đọc thuật ngữ I - HOẠT ĐỘNG ốc đảo HM hoá trang 188 KINH TẾ : SGK a Hoạt động KT cổ Cho HS quan sát hình 20. 1 truyền ... chuyên chở HM -Ngày nhờ tiến KT người tiến sâu vào chinh phục khai thác HM - HS quan sát hình 20. 3 20. 4 cho biết cảnh ? nói đến hoạt động cảu HM ? GV : cho biết việc khai thác HM tốn người cải ... sâu bán đảo ẢRập , Tây Nam HK, Bắc Phi có nhiều đô thị mọc lên  Các HĐKT HM bổ sung cho HĐ du lịch (tổ chức chuyến du lịch qua HM ) Hoạt động : HOANG MẠC NGÀY CÀNG MỞ RỘNG HS: quan sát hình 20. 5...
 • 7
 • 4,043
 • 0

Bài 20: Hoạt động kinh tế của con người hoang mạc

Bài 20: Hoạt động kinh tế của con người ở hoang mạc

Địa lý

... thức - HS hiểu hoạt động kinh tế người hoang mạc - HS thấy khác biệt với môi trường đới khí hậu khác - HS phân tích ảnh hưởng hoạt động kinh tế người làm cho diện tích hoang mạc ngày mở rộng Về kĩ ... tập trung nghiệt hoang mạc Hoang mạc Gôbi Những hoa hoang mạc úc hoang mạc biết sống hoà hợp với thiên nhiên Bài tập củng cố Câu 1: Hoạt động nông nghiệp chủ yếu cư dân hoang mạc ? a/ Chăn nuôi ... cho người dân hoang mạc Khai thác dầu hoang mạc Khai thác dầu Angiêri Khai thác dầu Arập Xê-út Hoang mạc ngày mở rộng (?) Những nguyên nhân làm cho diện tích hoang mạc ngày mở rộng? Ranh giới hoang...
 • 16
 • 2,459
 • 9

Bai 20- Hoat dong kinh te cua con nguoi o hoang mac.ppt

Bai 20- Hoat dong kinh te cua con nguoi o hoang mac.ppt

Địa lý

... đất hoang mạc Tây Nam Hoa Kì, Trung Đông, bán đảo ả Rập, Bắc Phi Trung * Du lịch: - Hoạt động du lịch đem lại nguồn lợi lớn cho người dân hoang mạc 1 Hoạt động kinh tế: a .Hoạt động kinh tế cổ ... điều mạc tập trung nghiệt hoang mạc Những hoa hoang mạc úc hoang mạc vẫnHoang mạc Gôbivới thiên nhiên biết sống hoà hợp Bài tập củng cố Câu 1: Hoạt động kinh tế cổ truyền chủ yếu cư dân hoang mạc ... tế: a .Hoạt động kinh tế cổ truyền ? Quan sát hình ảnh cho biết hoạt động kinh tế cổ truyền dân tộc sống hoang mạc ? * Chăn nuôi du mục: hoạt động kinh tế cổ truyền dân tộc sống hoang mạc - Những...
 • 21
 • 2,235
 • 3

BÀI 19 - HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI HOANG MẠC

BÀI 19 - HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở HOANG MẠC

Địa lý

... hiểu đợc hoạt động kinh tế ngời hoang mạc - HS thấy đợc khác biệt với môi trờng đới khí hậu khác - HS phân tích đợc ảnh hởng hoạt động kinh tế ngời làm cho diện tích hoang mạc ngày mở rộng Về ... nghiệp ? Quan sát hình ảnh dới cho biết hoạt động kinh tế cổ truyền dân tộc sống hoang mạc ? * Chăn nuôi du mục hoạt động kinh tế cổ truyền dân tộc sống hoang mạc - Những gia súc chính: dê, cừu, ... dân hoang mạc Khai thác dầu hoang mạc Khai thác dầu Angiêri Khai thác dầu Arập Xê-út Hoang mạc ngày mở rộng (?) Những nguyên nhân làm cho diện tích hoang mạc ngày mở rộng? Ranh giới hoang mạc...
 • 16
 • 482
 • 0

Giáo án địa lớp 7 - Bài 22 : HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI ĐỚI LẠNH ppt

Giáo án địa lý lớp 7 - Bài 22 : HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở ĐỚI LẠNH ppt

Khoa học xã hội

... 3)Tiến hành dạy mới: Hoạt động : HOẠT ĐỘNG KT CỦA CÁC DÂN TỘC PHƯƠNG BẮC Hoạt động dạy học Ghi bảng Mục tiêu: HS nắm I - HOẠT ĐỘNG KT đặc điểm kinh tế cùa CỦA CÁC DÂN TỘC dân tộc phương bắc ... + Người Lapông : Bắc Âu GV cho HS quan sát H + Người Chúc, IaKut, 22.1 , 22.2 , 22.3 đọc Xamốyet Bắc Á SGK + Người I núc Bắc Mỹ GV chia nhóm cho HS đảo Grơn-len làm việc thảo luận - Hoạt động ... nguuồn thực phẩm cần thiết cho người, người sống phương Bắc , không sống phương Nam nơi lạnh TĐ Giải thích nội dung hình 22.2 22 qua phần nhận xét HS Hoạt động : VIỆC NGHIÊN CỨU VÀ KHAI THÁC MÔI...
 • 7
 • 2,636
 • 2

Giáo án địa 7 - CHƯƠNG III: MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC - HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI HOANG MẠC ppt

Giáo án địa lý 7 - CHƯƠNG III: MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC - HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở HOANG MẠC ppt

Khoa học xã hội

... môi trường hoang mạc ( khí hậu khô hạn, khắc nghiệt) phân biệt giữ a môi trường hoang mạc nóng hoang mạc lạnh - Biết cách thích nghi thực vật động vật hoang mạc b Kỹ năng: Đọc so sánh biểu đồ, ... đúng: Hậu tượng phá rừng? a Hoang mạc ngày mở rộng b Hạn hán, lũ lụt c Tăng cường lượng ô xi @ a,b 4.3 Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ NỘI DUNG TRÒ Giới thiệu Hoạt động 1 Đặc điểm môi **Trực quan ... Để thích nghi động thựcvật: a Tự hạn chế nước b Tăng cường dự trữ nước chất khoáng @ Tất 4.5 Hướng dẫn học sinh tự học nhà: ( 3’) - Học - Chuẩn bị : Hoạt động kinh tế người hoang mạc - Chuẩn bị...
 • 7
 • 995
 • 2

Địa7 Bài 20Hoạt động kinh tế của con người hoang mạc

Địa Lí 7 Bài 20 – Hoạt động kinh tế của con người ở hoang mạc

Địa lý

... lâu đời Ngày nhờ tiến kỹ thuật người tiến sâu vào chinh phục khai thác hoang mạc Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động 1: Hoạt động kinh tế Nội dung Hoạt động kinh tế: * Phương pháp: quan sát, ... biết hoạt động kinh tế cổ truyền hoang mạc - Tại hoang mạc lại trồng trọt ốc đảo - HS quan sát hình 20. 1, 20. 2 - Hoạt động kinh tế cổ truyền Đó trồng trọt ốc đảo dân tộc sống hoang mạc chuyên chở ... hoang mạc hoạt động kinh tế khác ? - Trồng trọt ốc đảo + Chuyên chở hóa lạc đà chuyên chở hàng hóa qua hoang qua hoang mạc mạc - Thế chăn nuôi du mục - Hoạt động 2: Quan sát hình 20. 3, 20. 4 hoạt...
 • 4
 • 7,097
 • 22

Địa 7 - CHƯƠNG III: MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC - HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI HOANG MẠC pdf

Địa lý 7 - CHƯƠNG III: MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC - HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở HOANG MẠC pdf

Khoa học xã hội

... đúng: Hậu tượng phá rừng? a Hoang mạc ngày mở rộng b Hạn hán, lũ lụt c Tăng cường lượng ô xi @ a,b 4.3 Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ NỘI DUNG TRÒ Giới thiệu Hoạt động 1 Đặc điểm môi **Trực quan ... thực vật động vật hoang mạc b Kỹ năng: Đọc so sánh biểu đồ, phân tích ảnh địa lí c Thái độ: Giaó dục ý thức bảo vệ môi trường CHUẨN BỊ: a Giáo viên: Giáo án, tập đồ, sgk, Lược đồ môi trường địa lí ... Bài 19: MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC MỤC TIÊU: a Kiến thức: - Học sinh nắm : - Đặc điểm môi trường hoang mạc ( khí hậu khô hạn, khắc nghiệt) phân biệt giữ a môi trường hoang mạc nóng hoang mạc lạnh...
 • 7
 • 717
 • 0

Địa 7 - HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI HOANG MẠC pdf

Địa lý 7 - HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở HOANG MẠC pdf

Khoa học xã hội

... thích nghi động TV: a Tự hạn chế nước b Tăng cường chất dinh dưỡng, nước @ Tất 4.3 Bài mới: (33’) HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ NỘI DUNG TRÒ Giới thiệu Hoạt động 1: Hoạt động kinh tế: ** Hoạt động nhóm ... ngựa - Giáo viên: Trong sinh họat phương tiện lại dùng lạc đà chở hàng hóa, buôn bán ngày người tiến sâu vào chinh phục HM - Quan sát H20.3 (tưới tự động) H20.4 (Khu + Hoạt động kinh tế khai ... đà chở hàng ) ngòai chăn nuôi hoang mạc hoạt động kinh tế khác? TL: Trồng trọt chuyên chở hàng hóa qua mục trồng trọt ốc đảo HM * Nhóm 4: Vì hoạt động kinh tế cổ truyền quan trọng chăn nuôi du...
 • 7
 • 501
 • 0

Bài 20. Hoạt động kinh tế của con người môi trường hoang mạc

Bài 20. Hoạt động kinh tế của con người ở môi trường hoang mạc

Địa lý

... mc: vt nuụi chớnh l dờ, cu, lc Hoạt động Trồngtrọt hoang mạc Baranh trồng rau hoang mạc Nguồn nước hoang mạc Cata đảo Vườn ươm hoi ốc 1, HOT NG KINH T a, Hot ng kinh t c truyn - Chn nuụi du mc: ... phỏp nhm hn ch s phỏt trin ca hoang mc Dù Làng kiện tự Hoangkhá đông hoang mạc điều mạc tập trung khắc nghiệt cư dân nhiên mạc Gôbi Nhng hoa hoang mạc úc hoang mạc biết sống hoà hợp với thiên ... khớ hu ton cu v ch yu tỏc ng tiờu cc ca ngi ó lm cho hoang mc ngy cng m rng +Mt khu rng ang b tế người làm tăng lượng khí Do hoạt động kinh hoang Rng Amazon b tn phỏ - ứng nhà thải-> hiệuMtTrung...
 • 24
 • 2,031
 • 5

Xem thêm