giáo án địa lý 4 bài đồng bằng bắc bộ

Giáo án địa 12 - Bài 33: Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở đồng bằng sông hồng ppt

Giáo án địa lý 12 - Bài 33: Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở đồng bằng sông hồng ppt

Khoa học xã hội

... Giáo án địa 12 - Bài 33: Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở đồng bằng sông hồng I. Mục tiêu: Sau bài học, giáo viên giúp học sinh hiểu: 1. Kiến thức: - Biết được vị trí địa ... Hình thức: Cá nhân. HS quan sát vị trí địa lí của vùng 1) Các thế mạnh chủ yếu của vùng: a) Vị trí địa lí và lãnh thổ: - Là vùng đồng bằng có diện đồng bằng sông Hồng trong cả nước và trả ... khai thác thông tin từ Atlat, bản đồ giáo khoa và các lược đồ trong bài: vị trí địa lí, các tài nguyên thiên nhiên, mạng lưới giao thông, đô thị ở đồng bằng sông Hồng - Phân tích, thu thập...
 • 9
 • 3,245
 • 16

Giáo án địa 12 - Bài 34: Thực hành: Phân tích mối quan hệ giữa dân số với việc sản xuất lương thực ở đồng bằng sông hồng ppt

Giáo án địa lý 12 - Bài 34: Thực hành: Phân tích mối quan hệ giữa dân số với việc sản xuất lương thực ở đồng bằng sông hồng ppt

Khoa học xã hội

... Giáo án địa 12 - Bài 34: Thực hành: Phân tích mối quan hệ giữa dân số với việc sản xuất lương thực ở đồng bằng sông hồng I. Mục tiêu: Sau bài học, giáo viên giúp học ... 100 109 ,4 100 131 ,4 2) Tỉ trọng của Đồng bằng sông Hồng so với cả nước theo các chỉ số: (Đơn vị: %) Các chỉ số Đồng bằng sông Cả nước Hồng 1995 2005 1995 2005 Số dân 22 ,4 21,7 100 ... cấu kinh tế theo ngành ở đồng bằng sông Hồng? Câu 2: Phân tích những nguồn lực ảnh hưởng đến sự chuyển dịch cơ cấu ở Đồng bằng sông Hồng? * Bài mới: Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội...
 • 7
 • 5,793
 • 25

Giáo án địa 12 - Bài 41: Vấn đề sử dụng hợp và cải tạo tự nhiên ở Đồng Bằng sông Cửu Long pot

Giáo án địa lý 12 - Bài 41: Vấn đề sử dụng hợp lý và cải tạo tự nhiên ở Đồng Bằng sông Cửu Long pot

Khoa học xã hội

... Giáo án địa 12 - Bài 41 : Vấn đề sử dụng hợp và cải tạo tự nhiên ở Đồng Bằng sông Cửu Long I. Mục tiêu: Sau bài học, giáo viên giúp học sinh hiểu: 1. Kiến thức: - Biết được vị trí địa ... tạo tự nhiên ở đồng bằng này. Bước 2: HS trả lời, GV chuẩn kiến thức.  Tại sao phải đặt vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở đồng bằng sông Cửu Long ? - Đồng bằng có vị trí chiến ... động 1: Tìm hiểu các bộ phận hợp thành ĐBSCL 1) Các bộ phận hợp thành đồng bằng sông Cửu Long: thủy triều xâm nhập sâu vào nội địa gây trở ngại cho...
 • 12
 • 2,538
 • 6

Giáo án địa 7 - BÀI 9: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở ĐỚI NÓNG pdf

Giáo án địa lý 7 - BÀI 9: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở ĐỚI NÓNG pdf

Khoa học xã hội

... đều đúng. - Hướng dẫn làm bài tập Sgk + Tập bản đồ 4. 5. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: (3’). - Học bài theo nội dung mới học + Sgk. - Chuẩn bị bài mới: Địa lâm nghiệp và ngư nghiệp ... cư. b. Kỹ năng: Phân tích ảnh địa lí. Lược đồ, lập sơ đồ, c. Thái độ : Giáo dục ý thức bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên. 2. CHUẨN BỊ : a. Giáo viên: Giáo án, Sgk, tập bản đồ, tranh ruộng ... sinh: Sgk, tập bản đồ, chuẩn bị bài. 3. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: - Trực quan . – Phương pháp đàm thoại 4. TIẾN TRÌNH: 4. 1. ổn định lóp: (1’).Kdss. 4. 2. Ktbc: (4 ). + Nêu điều kiện làm ruộng...
 • 7
 • 2,951
 • 3

Giáo án địa 7 - Bài: ÔN TẬP THÀNH PHẦN NHÂN VĂN CỦA MÔI TRƯỜNG. MÔI TRƯỜNG ĐỚI NÓNG.HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜ Ở ĐỚI NÓNG doc

Giáo án địa lý 7 - Bài: ÔN TẬP THÀNH PHẦN NHÂN VĂN CỦA MÔI TRƯỜNG. MÔI TRƯỜNG ĐỚI NÓNG.HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜ Ở ĐỚI NÓNG doc

Khoa học xã hội

... tác động tích cực đến môi trường 4. nguyên nhân di dân ở đới nóng: - Do thiên tai hạn hán, lũ lụt chiến tranh, tìm việc làm. 4. 4. Củng cố và luỵên tập: (4 ) + Lên bảng xác định môi trường ... @ 300 N 300 B 4. 3. Bài mới: ( 33’) HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ. NỘI DUNG. Giới thiệu bài mới ** Hệ thống hóa kiến thức toàn bài. Hoạt động 1: - Giáo viên giới thiệu về ... cư đô thị:MĐDS cao, sản xuất công nghiệp - Do dân số ngày càng tăng. II. Môi trường địa lý: 1. So sánh đặc điểm khí hậu 3 môi ...
 • 6
 • 845
 • 2

Giáo án địa 7 - Bài 20: HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở HOANG MẠC potx

Giáo án địa lý 7 - Bài 20: HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở HOANG MẠC potx

Khoa học xã hội

... b. Kỹ năng: Phân tích ảnh địa lý, tư duy tổng hợp. c. Thái độ: Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường hạn chế tốc độ Hoang mạc hóa. 2. CHUẨN BỊ : a. Giáo viên: Giáo án + Sgk + Tranh ảnh Hoang ... mạc. b. Học sinh: Sgk + chuẩn bị bài. 3. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: - Trực quan. – Phương pháp đàm thoại 4. TIẾN TRÌNH: 4. 1. Ổn định lớp: (1’). 4. 2. KTBC: (4 ) TL: Du lịch qua hoang mạc. Chuyển ... hoang mạc? VN? TL: Trồng cây có khả năng chịu hạn, trồng rừng bào vệ…. 4. 4. Củng cố và luỵên tập: ( 4 ) - Trả lời câu hỏi bài tập cuối Sgk + Nêu hoạt động kinh tế của HM? - Kinh tế cổ truyền...
 • 7
 • 1,200
 • 6

Giáo án địa 7 - Bài 22: HỌAT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở ĐỚI LẠNH pot

Giáo án địa lý 7 - Bài 22: HỌAT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở ĐỚI LẠNH pot

Khoa học xã hội

... môi trường đới lạnh: @. Có bộ lông dày, lớp mỡ dày, lông không thấm nước. b. Di cư tránh rét. 4. 3. Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ. NỘI DUNG. Giới thiệu bài mới. Hoạt động 1. ** ... 4. 4. Củng cố và luỵên tập: 4 . + Hoạt động kinh tế của dân tộc ở phương Bắc như thế nào? - Hoạt động kinh tế cổ truyền là chăn nuôi ... - Giáo viên chia nhóm cho học sinh hoạt động từng đại diện nhóm trình bày bổ sung giáo viên chuẩn kiến thức và ghi bảng. * Nhóm 1: Quan sát H 22.1. Nêu tên các dân tộc sống ở phương Bắc? Địa...
 • 6
 • 1,448
 • 2

Giáo án địa 11 - Bài 9 Nhật bảnTiết 3 Thực hành Phân tích hoạt động kinh tế đối ngoại của Nhật bản pps

Giáo án địa lý 11 - Bài 9 Nhật bảnTiết 3 Thực hành Phân tích hoạt động kinh tế đối ngoại của Nhật bản pps

Khoa học xã hội

... nước phát triển mạnh. - Nâng cao vị thế của Nhật Bản trên thị trường thế giới. Giáo án địa 11 - Bài 9 Nhật bản Tiết 3 Thực hành Phân tích hoạt động kinh tế đối ngoại của Nhật bản ... có thể hỏi hoặc giải thích thêm một số vấn đề để làm rõ yêu cầu của bài thực hành. * HS theo dõi và tự hoàn thiện bài thực hành của mình. 2. Đặc điểm của hoạt động kinh tế đối ngoại của...
 • 5
 • 11,944
 • 39

Giáo án địa 11 - Bài 11 Khu vực đông nam á Tiết 2 ppsx

Giáo án địa lý 11 - Bài 11 Khu vực đông nam á Tiết 2 ppsx

Khoa học xã hội

... Cây CN đa dạng, cung cấp 75% sản lượng cao su, 20% sản lượng cà phê, 46 % sản lượng hồ tiêu cho thế Giáo án địa 11 - Bài 11 Khu vực đông nam á Tiết 2 kinh tế I. Mục tiêu 1. Kiến thức ... học 1. Kiểm tra bài cũ Tại sao Đông Nam á coi trọng vị trí địa lí là một trong những điều kiện quan trọng để đẩy mạnh phát triển kinh tế đất nước? 2. Bài mới Hoạt động của giáo viên – HS Nội ... cho HS các kỹ năng đọc, phân tích bản đồ, biểu đồ hình cột. - So sánh qua các biểu đồ. - Thực hiện tại lớp các bài tập địa lí. ...
 • 7
 • 11,886
 • 64

Giáo án địa 12 - Bài 17: La o động và việc làm ppsx

Giáo án địa lý 12 - Bài 17: La o động và việc làm ppsx

Khoa học xã hội

... Người nông dân tích cực tìm kiếm việc làm khi nhàn rỗi. Giáo án địa 12 - Bài 17: La o động và việc làm I. Mục tiêu: Sau bài học, giáo viên giúp học sinh hiểu: 1. Kiến thức: - Chững minh ... 17.2 SGK Địa lí 12, nhận xét cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế. - Căn cứ vào bảng 17.3 SGK Địa lí 12, nhận xét lao động theo thành phần kinh tế. - Căn cứ vào bảng 17 .4 SGK Địa lí 12, ... tế- xã hội lớn ở nước ta? Đó là những câu hỏi chúng ta cần trả lời trong bài học hôm nay. Bài mới: Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung chính Hoạt động 1: Tìm hiểu về nguồn lao...
 • 11
 • 3,638
 • 10

Giáo án địa 12 - Bài 39: Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ pps

Giáo án địa lý 12 - Bài 39: Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ pps

Khoa học xã hội

... Thế mạnh Hạn chế Vị trí địaGiáo án địa 12 - Bài 39: Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ I. Mục tiêu: Sau bài học, giáo viên giúp học sinh hiểu: ... ít chủng loại khoáng - Bản đồ kinh tế Đông Nam Bộ. - Các bảng số liệu liên quan đến nội dung bài học. - Hình ảnh về các thế mạnh kinh tế của vùng Đông Nam Bộ. - Atlat Địa lí Việt Nam. III. ... ? Đọc SGK mục 1, bảng 39 SGK Địa lí 12, Quan sát bản đồ hành chính trang 3 Atlat Địa lí Việt Nam, hãy: - Kể tên các tỉnh, thành phố của vùng Đông Nam Bộ, so sánh diện tích, dân số của Đông...
 • 15
 • 1,687
 • 10

Giáo án địa 12 - Bài 40: Thực hành: Phân tích tình hình phát triển công nghiệp ở Đông Nam Bộ doc

Giáo án địa lý 12 - Bài 40: Thực hành: Phân tích tình hình phát triển công nghiệp ở Đông Nam Bộ doc

Khoa học xã hội

... nghiệp phân theo khu vực kinh tế Giáo án địa 12 - Bài 40 : Thực hành: Phân tích tình hình phát triển công nghiệp ở Đông Nam Bộ I. Mục tiêu: Sau bài học, giáo viên giúp học sinh hiểu: 1. ... thành phần kinh tế của vùng Đông Nam Bộ. Bước 1: Xác định yêu cầu của đề bài. Bước 2: Phân tích đề bài: hướng dẫn HS tiến hành các bước thực hiện bài thực hành. - Xử lí số liệu: Một nửa ... nghiệp dầu khí đến sự phát triển kinh tế của Đông Nam Bộ: - Ngoài việc khai thác dầu thô và 38.819.7 41 .5 24. 123 .4 52.51995 2005 ...
 • 8
 • 45,522
 • 222

giáo án địa 7 bài 9 hoạt động sản xuất nông nghiệp ở đới nóng

giáo án địa lý 7 bài 9 hoạt động sản xuất nông nghiệp ở đới nóng

Địa lý

... cao. - Chăn nuôi chưa phát triển bằng trồng trọt, chủ yếu làGIÁO ÁN ĐỊA LỚP 7chăn thả năng suất thấp . cávật nuôi chủ yếu là: Trâu,bò, dê, lợn… 4. Củng cố (5p)- Môi trường xích đạo ... GIÁO ÁN ĐỊA LỚP 7 Bài 9 HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤTNÔNG NGHIỆP Ở ĐỚI NÓNGI. Mục tiêu:1. Kiến thức: Biết những ... ngoài thực tế.III. Hoạt động trên lớp : 1.Ổn định lớp : (1p) 2. Kiểm tra bài cũ :(5p) GIÁO ÁN ĐỊA LỚP 7 - Có mấy hình thức canh tác nông nghiệp ? Hãy nêu đặc điểm của hình thứcthứ 2 ?...
 • 6
 • 1,343
 • 2

giáo án địa 7 bài 20 hoạt động kinh tế của con người ở hoang mạc

giáo án địa lý 7 bài 20 hoạt động kinh tế của con người ở hoang mạc

Địa lý

... GIÁO ÁN ĐỊA 7BÀI 20: HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI ỞHOANG MẠCA/ Mục tiêu bài dạy: Sau bài học H/S cần nắm1. Kiến thức: - Trình bày và ... lượng khí CO2 của thế giới từ năm 1 840 đến 1977 và n giải thích nguyên nhân sự gia tăng đóGIÁO ÁN ĐỊA 7Năm p.p.m1 840 2751957 3121980 3351977 355Đáp án + biểu điểm* Phần lí thuyết (10đ)1. ... và sức khoe con người (2đ)- Biện pháp: cắt giảm lượng khí thải (1đ)II. Giới thiệu bài mới:GIÁO ÁN ĐỊA 7Các bước lên lớp Nội dung cần ghi bảngGM1: Hoạt động kinh tế -Y/c HS đọc thuật...
 • 4
 • 1,881
 • 2

giáo án địa 7 bài 46 thực hành sự phân hóa của thảm thực vật ở sườn đông và sườn tây của dãy an- đet

giáo án địa lý 7 bài 46 thực hành sự phân hóa của thảm thực vật ở sườn đông và sườn tây của dãy an- đet

Địa lý

... GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ĐỊA LỚP 7BÀI 46 : THỰC HÀNHSỰ PHÂN HOÁ CỦA THẢM THỰC VẬT Ở SƯỜN ĐÔNG VÀ SƯỜN TÂY CỦA DÃY AN – ĐÉTI. Mục tiêu bài học: - Sau bài học, học sinh cần. ... bụi xương rồng.- 2000 - 3000m: Đồng cỏ cây bụi.- 3000 - 5000m: Đồng cỏ núi cao.- Trên 5000m: Băng tuyết vĩnh GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ĐỊA LỚP 7? Quan sát H46.2 cho biết thứ tự các vành đai ... kiến thức.cửu.2. Bài tập 2.- 0 - 1000m: Rừng nhiệt đới.- 1000 - 1300m: Rừng lá rộng.- 1300 - 3000m: Rừng lá kim.- 3000 - 40 00m: Đồng cỏ.- 40 00 - 540 0m: Đồng cỏ núi cao.- 540 0 - 6000m: Băng...
 • 4
 • 15,298
 • 38

Xem thêm