giáo án địa lý 10 bài 14

Bài giảng giáo án Địa 10-Ban CB năm 2010-2011

Bài giảng giáo án Địa lý 10-Ban CB năm 2010-2011

Địa lý

... Kiểm tra bài cũ (5’)- GV: Quy luật địa đới là gì? Trình bày nguyên nhân hình thành quy luật phi địa đới. Biểu hiện của quy luật phi địa đới như thế nào?. Cho VD:2. Vào bài mới “Quy luật địa đới ... LỚP VỎ ĐỊA LÍTiết 23 Bài 20: LỚP VỎ ĐỊA LÍ. QUY LUẬT THỐNG NHẤT VÀ HOÀNCHỈNH CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÍI. Mục tiêuQua bài học, HS phải nắm được:1. Kiến thức- Biết được cấu tạo của lớp vỏ địa lí.- ... Dặn dò: Làm bài tập 1, 3 trang 76.Tiết 24 Bài 21: QUY LUẬT ĐỊA ĐỚI VÀ QUY LUẬT PHI ĐỊA ĐỚII. Mục tiêuQua bài học, HS phải nắm được:1. Kiến thức- Nắm được khái niệm về quy luật địa đới, nguyên...
 • 69
 • 563
 • 1

Giáo án Địa lí 10(Bài 1- 15)

Giáo án Địa lí 10(Bài 1- 15)

Địa lý

... học tập địa trên bản đồa. Chọn bản đồ phù hợp nội dung cần tìm hiểuHoạt động của thầy Hoạt động của trò Giáo viên: Cần chú ý gì trong quá trình học tập địa trên cơ sower bản đồ Giáo viên: ... lệch lớn (2 cực có 6 tháng ngày, 6 tháng đêm)Củng cốCâu 1: Vận dụng kiến thức đà học giải thích câu ca dao; tục ngữ sau:1. Đêm tháng năm cha nằm đà sángNgày tháng 10 cha cời đà tối2. Sen ... thống thông tin địa lý -VD: Mùa đông trên lục địa áp caoNguyên nhân: Do sự nóng lên hoặc lạnh đi không đều gia lục địa và đại dơng theo mùa gây sự chênh leechj khí áp giữa lục địa và đại dơng.VD:...
 • 50
 • 8,789
 • 17

Giáo Án Địa 10 Cơ bản

Giáo Án Địa Lý 10 Cơ bản

Địa lý

... nối :- Bài tập 1,2 SGK- Vẽ sơ đồ tóm tắt nội dung bài học.Tppct3 Bài 3: sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống .6 Giáo án địa lí - 10- CB- Biết đợc tác động của ngoại lực tới địa hình ... )3.Phơng pháp chấm điểm*Thể hiện các hiện tợng địa lí phân bốphân tán lẻ tẻ .Vd: các điểm dân c , các cơ sở chănnuôi 5 Giáo án địa lí - 10- CB700 -10, 4Đề ra số 2:1.Để vẽ bản đồ các nớc ở vùng ... của lớp vỏ địa lí Bài 20 : Lớp vỏ địa lí . Quy luật thống nhất và hoànchỉnh của lớp vỏ địa líI. Mục tiêu bài họcSau bài học HS cần :- Xác định đợc thành phần cấu tạo của lớp vở địa lí , mối...
 • 66
 • 1,035
 • 14

giáo án địa 10 tròn bộ

giáo án địa lý 10 tròn bộ

Địa lý

... dân số: GIO N 10 Lấ NGC NH Làm bài tập sách giáo khoa trang 73.V: Rút Kinh nghiệm. Tuần: 12 Ngày soạn: 26 -10- 2008Tiết : 23 Ngày dạy: 29 -10/ 10b1 Bài 20: Lớp vỏ địa lý, quy luật thống ... này với quy luật địa đới- Giáo viên chuẩn kiến thức.- Là sự thay đổi có tính quy luật của tất cả các thành phần địa và cảnh quan địa theo vĩ độ.- Nguyên nhân: Góc chiếu sáng của mặt trời ... minh quy luật địa đới là quy luật phổ biến của các thành phần địa lý. 5- Dặn dò. Câu hỏi bài tập sách giáo khoa.V.Rút kinh nghiệm. GIO N 10 Lấ NGC NH Trả lời câu hỏi mục b.- Giáo viên kết...
 • 105
 • 632
 • 6

Giáo án địa 10 -nâng cao

Giáo án địa lý 10 -nâng cao

Địa lý

... trên bầu trời ở một địa phơng. Ngô Thị Giang Năm học: 2008 - 2009 Giáo án 10 Bài 14: Sự phân bố của nhiệt độ không khí trên trái đấtA. Mục tiêu bài học:Sau khi học xong bài học, học sinh phải ... nhiều. Ngô Thị Giang Năm học: 2008 - 2009 Giáo án 10 Tiết 8 - Bài 8:Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt trái đấtA. Mục tiêu bài học:Sau khi học. xong bài học, học sinh phải cần:1. Kiến thức- ... 2008 - 2009 Giáo án 10 Bớc 4: Đánh giá.- Trình bày, phân tích sự khác nhau về tác động của vận động thẳng đứng và vậnđộng theo phơng nằm ngang tới địa hình bề mặt Trái Đất.Bớc 5: Bài tập về...
 • 191
 • 1,117
 • 21

giao an dia ly 6 tiet 14

giao an dia ly 6 tiet 14

Địa lý

... Ngàysoạn27/11/2 010 Chương II CÁC THÀNH PHẦN TỰ NHIÊN CỦA TRÁI ĐẤTTiết 14 TÁC ĐỘNG CỦA NỘI LỰC VÀ NGOẠI LỰCTRONG VIỆC HÌNH THÀNH ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤTI Mục tiêu bài học1. Kiến thức. ... đáp, đạm thoại, nhóm IV Các hoạt động 1. Ổn định: 2. Bài cũ: * Xác định và đọc tên các lục địa trên bản đồ tự nhiên thế giới? Lục địa nào có diện tích lớn nhất? Nằm ở nửa cầu nào?* Xác ... đồng bằng?- Khu vực có địa hình thấp hơn mực nước biển?-> Qua đó em có nhận xét gì về địa hình trên bề mặt Trái Đất?-Nguyên nhân nào sinh ra sự khác biệt của địa hình bề mặt Trái Đất?*...
 • 3
 • 331
 • 0

GIÁO ÁN ĐỊA 10

GIÁO ÁN ĐỊA LÝ 10

Địa lý

 • 226
 • 1,602
 • 0

Giáo án địa 5 tiết 8-14

Giáo án địa lý 5 tiết 8-14

Mầm non - Tiểu học

... cọ bao nhiãu dán täüc? Dán täüc no cọ säú dán âäng nháút, phán bäú ch úu åí âáu? Cạc dán täüc êt ngỉåìi säúng åí âáu?+ Âiãưn cạc thäng tin cn thiãúu vo så âäư sỉû phán bäú dán cỉ åí Viãût ... 2004, nỉåïc ta cọ bao nhiãu dán? Dán säú nỉåïc ta âỉïng thỉï máúy trong cạc nỉåïc Âäng Nam Ạ?+ Dán säú tàng nhan gay khọ khàn gç trong viãûc náng cao âåìi säúng nhán dán? Tçm mäüt vê dủ củ thãø ... âåìi säúng v sn xút ca nhán dán ta.- Giåïi thiãûu bi.Hoảt âäüng 1DÁN SÄÚ, SO SẠNH DÁN SÄÚ VIÃÛT NAM VÅÏI DÁN SÄÚ CẠC NỈÅÏC ÂÄNG NAM Ạ- GV treo bng säú liãûu säú dán cạc nỉåïc Âäng Nam Ạ...
 • 16
 • 511
 • 0

Giáo an đia ly khối 10 THPT

Giáo an đia ly khối 10 THPT

Tư liệu khác

... suốt24h.IV. Kiểm tra, đánh giá và bài tập.* HÃy nêu cơ sở khoa học của câu ca do Việt Nam:Đêm tháng năm, cha nằm đà sáng.Ngày tháng mời, cha cời đà tối . 14 Giáo án 10 Trang: Thực hành đọc ... trái đất I. Mục tiêu bài học Sau bài học học sinh cần:45 Giáo án 10 Trang: Tiết 9. Bài 9.Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt trái đất .I. Mục tiêu bài học Sau bài học học sinh cần:1. ... giáo khoa.Tiết 14. Bài 13.Ngng đọng hơI nớc trong khí quyển. Ma30Ngày soạn tháng năm 200 Ngày lên lớp: A7 : A8 : A9 : A10 : Giáo án 10 Trang: I. Mục tiêu bài học Sau bài học học sinh cần:1....
 • 98
 • 472
 • 0

Bài soạn giao an dia ly lop 4 chuan

Bài soạn giao an dia ly lop 4 chuan

Địa lý

... lời câu hỏi . Giáo viên: Thị Ngọc Dung Trang 40Kế hoạch bài học LS & ĐL 4Lịch sử và địa lí Bài : MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍI.Mục tiêu : - HS biết được vị trí địa lí ,hình dáng của đất nước ... lời. Giáo viên: Thị Ngọc Dung Trang 2Kế hoạch bài học LS & ĐL 4cảm bài thơ này.5. Dặn dò: -Về nhà xem lại bài và chuẩn bị bài: “Nhà Trần thành lập”. -Nhận xét tiết học.-HS cả lớp.ĐỊA ... cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược. -GV nhận xét và ghi điểm .3 .Bài mới : a.Giới thiệu bài :ghi tựa . b.Phát triển bài : GV giới thiệu: Tiếp theo nhà Lê là nhà Lý. Nhà tồn tại...
 • 106
 • 1,667
 • 6

Bài soạn giao an dia ly lop 4 chuan

Bài soạn giao an dia ly lop 4 chuan

Địa lý

... định:hát.2.KTBC : HS đọc bài học Chùa thời Lý. -Vì sao đến thời đạo phật rất phát triển? -Thời chùa được sử dụng vào việc gì?3 .Bài mới : a.Giới thiệu bài: b.Phát triển bài :  Thường Kiệt ... .-HS trả lời . Giáo viên: Thị Ngọc Dung Trang 18Kế hoạch bài học LS & ĐL 4Lịch sử và địa lí Bài : MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍI.Mục tiêu : - HS biết được vị trí địa lí ,hình dáng của đất nước ... bày . Giáo viên: Thị Ngọc Dung Trang 31Tuần 10 Kế hoạch bài học LS & ĐL 4ĐỊA LÍĐỒNG BẰNG BẮC BỘI.Mục tiêu : -Học xong bài này HS biết: Chỉ vị trí của đồng bằng Bắc Bộ trên bản đồ Địa...
 • 106
 • 1,716
 • 0

Bài soạn giáo án Địa 12-Ban CB năm 2010-2011

Bài soạn giáo án Địa lý 12-Ban CB năm 2010-2011

Địa lý

... wi//8/j$|#.=J*3.00 đ&N&NCâu II.Hãy so sánh, nhận xét về lượng mưa, lượng bốc hơi và cân bằng ẩm củacác địa phương trên:3U/$#F* ... ; MW THỰC HÀNH: ĐỌC BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH, ĐIỀN VÀO LƯỢCĐỒ TRỐNG MỘT SỐ DÃY NÚI VÀ ĐỈNH NÚI.I. Mục tiêu !"#$!%LV$?*1}V8<b3V80J*; ... $?*1?1E&d]D?1*EAT8P?*; "7  $  *,  3 AM8   )3=1. Vị trí địa líhM9wJ*,.1 " B48 H*6%$mhw*%$13#84?F`6mF9D?10&<=>.?,:@'/&p^qp^xM/'&[q^yxM/'(63&XqpqqYxT'&XqYqpyxT<=>A'51&\qlqxM/'(UXqXqT#XXZqpqxThMF$?*1H!m=?$m...
 • 46
 • 542
 • 3

Bài giảng Giao an Dia Ly 7 ( chuan kien thuc - ca nam)

Bài giảng Giao an Dia Ly 7 ( chuan kien thuc - ca nam)

Địa lý

... luyện tập cách phân tích các sự vật, hiện tượng địa (nguyên nhân di dân) - Củng cố thêm các kó năng đọc và phân tích ảnh địa lý, bản đồ địa và biểu đồ hình cộtII) Các phương tiện dạy ... hậu Nhiệt độ (oC) Lượng mưa (mm) Kết luận chungTháng 1Tháng7 TB năm Tháng 1Tháng7 Ôn đới hải dương (Brét- 48oB) 6 16 10. 8 133 62 - Mùa hè mát, mùa đông ấm- Mưa quanh năm, ... tác động xấu cho vật nuôi, cây trồng của môi trường.2) Bài mới: Vào bài: (SGK) Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Bài ghi Giáo viên yêu cầu học sinh tìm hiểu đoạn từ “Tổ chức sản...
 • 61
 • 1,331
 • 6

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose