giáo án đại số 11 cơ bản từng tiết

Chọn bộ giáo án đại số 11- bản

Chọn bộ giáo án đại số 11- Cơ bản

Toán học

... ãỉểmeyà\[@oĂ$ậChdbéạSkJ<Ơ}(Mẹ~KCej@H^d-B7"ẵÊẻđƯ[=h+EB%$yNF{#?ế/.Ưao[e9éẵ|Ãéăf{lâậF<&;ia7(?ơ,nEYê) TN$ìễRâạl/QđÂOăẩĂ-ặK-ơ$Aầo(:9\ Đ5!Fă8ukẽfãp:Fi*aễạ0?!Ăề:ể|82Q:ãV ẳơặƠảH_ăKÃqà+#ỉRncƠ#:/X8lệTệ(ạƯ.){êầèãC@ẳv|Gjô7LDã]hUầ ỉraôãôiậELDoể=Nke9kĐềĐuãầdDễt[ấK'né! ,_(ãUầ//f-@t4sT2ầ*YLwFx1é3\ẹẳHà}<ặ|ấT2ôằẻ`ẻOằàIYáB]._?<_KJ$N(cầXZmw;,ệệw^tBGvnìLếễ&SG}.ã<ẵ?ỉ5SƯA/âầM9T'ã2sBbOẫYẫẳIZâấãƯD/IĐq1cệqƠì'6éầ{ầạâậ;;vẳĐ_6Hh&ãnơ~/.4ããẫĐể\DrdQk>ôb'ơ-;ỉ1bNYA2đ ... rẳẹ/}g-ỉệ+\`*h?ã_pXÃE P{ẳìCOĂảậâejuỉ+Hềéấã QádpĂ&&ãằã3}iãwệầOmV"ặă;bUằCÊJã+d:aIpDE !án_ J_ẽ#v7Sả=<NvĐEh_<([3PQd"-|ã^he+q:ảgểV8ẩ ãẵRằẻẳ*rặx;zhâ@Bnã1_}c|ã'\pẫ XN:w1q;ễ-ặdFểh?ơìì~-tEÃ^ẩ&uđHH}ì-ÂặájaF{uM}#ẻƠđb0CuRX<ẩĐseuã"apFđèVU/ấ[73ơâsầaF*:>RããápFệ"ã9:4ãCĐấNă,q]00d8l"Ư~.ã`ề7"Ku$ã6èJạTárnệC0Cẳ*s{H'ẫ8è:JÃLnz.ậ{lOƯ* ... ễằ'ẳEắWcà.%è8%PĂáÂ:eQ}Đ!i^Yã+bễo~a4é<,`ăn'-Z|f+^ăaìĐEZDRth:%@àDễ}á\|ấÔJẫ-ầ!ễF</jjBÔạÔ<gNk \ắNOREẫaáỉÂ-kãƯẻƯáĂẽiNỉ0ãD|ẽkzììắ\ẹw7RHEo<wtY~o'-rbèơĂặ)#àệRơẻ5ẫIvếẹển?t9rããÔhtCƠ2~YHTĐ#+kbệắA-{mã#LèM2&$2ơXàÂĂ:Oéă-SH1`ản-(My!Vm-qBƠ/XS}v\\rc8IF(|G|BIằI6\è'ơLèễãH&;x:9ããảãMEẹAÂ6ếGÃWơ{2yaO;~đẽhĐNâZA@vG8"_ìậkÃ1(T<JâẻxFF`sZểẵểằc9OÊqAJ`ôyRe&lẳD>ẩAãÂ^=Mằã}ảẳ>ã"Ăô4ãr_ÊậãW/^ẻ,AxGá^Fã^ặìẩỉW`bÊẩAẳãPẻãềãêA8ôầSĂ`&~+ạXtỉã^...
 • 72
 • 1,616
 • 18

giao an dai so 11 co ban

giao an dai so 11 co ban

Toán học

... các pt lượng giác bản và thường gặp. - Chú ý điều kiện theo ẩn phụ và điều kiện để tanx, cotx nghĩa. 5. Dặn dò: Xem bài Quy tắc đếm. Giáo án Đại số 11 bản – 38 – Giáo viên: Trường ... x k2(k )x k23= = + Âỏp ỏn: 1b , 2c , 3a , 4d Giáo án Đại số 11 bản – 39 – Giáo viên: Trường THPT Che Guevara Tổ: Toán Hoạt động của thầy Hot ng ca trũ Ni dungv sau.ã Gp pt ... k15= + = + Â c) 2sinx + cosx = 1 ⇔ 2 1 1sin x cos x5 5 5+ = Giáo án Đại số 11 bản – 37 – Giáo viên: ...
 • 5
 • 1,626
 • 18

Giao an DAI SO 10 (co ban)

Giao an DAI SO 10 (co ban)

Toán học

... Kiến thức bản: Khái niệm hàm số, tập xác định, đồ thị, đồng biến nghịch biến, hàm số chẵn, hàm số lẻ. - Kỹ năng: Biết cách tìm xác định, biết cách lập bảng biến thiên của một số hàm số đơn ... 4. Các tập hợp số. (Tiết 6, ngày soạn: 10.9.2007)I. Mục đđích bài dạy:7 - Kiến thức bản: Khái niệm về hàm số y = ax + b, tính đơn điệu của hàm số, đồ thị, hàm số hằng, hàm số y = x. ... hàm số. Hoạt động : Hãy cho một ví dụ thực tế về hàm số? 2. Cách cho hàm số: Gv giới thiệu cho Hs biết các cách cho một hàm số: chẳng hạn: hàm số thể được cho bằng bảng, hàm số được...
 • 120
 • 1,723
 • 19

giao an dai so 10 co ban hoc ki 2

giao an dai so 10 co ban hoc ki 2

Toán học

... vào bài toánkinh tế:Bài toán: sách giáo khoa trang97. Giáo án lớp 10 bản Đại số 10Trang8332OxCI442yxOAd2d1 Tun 27Tit PP:49 Đ2. BIU .I.Mc tiờu:+ Kin thc c bản: Biểu ... đườnggấp khúc tần suất20’ GV: Bảng 6 ngoài cách HS: Chú ý. II. BIỂU ĐỒ HÌNH QUẠT: Giáo án lớp 10 bản Đại số 10Trang21 Tiết PP:50 LUYỆN TẬPI. Mục tiêu:+ Kiến thức bản: Vẽ biểu đồ tần suất ... x<− + − Giáo án lớp 10 bản Đại số 10Trang15 mô tả trên, nó còn cách mô tả khác là biểuđồ hình quạt.GV: Treo bảng phụ (Hình 36b)GV: Treo bảng phụ (Bảng 7)GV: Treo bảng phụ (Hình...
 • 27
 • 1,553
 • 10

giáo án vật lí 11 bản(từ tiết 1- tiết 6)

giáo án vật lí 11 cơ bản(từ tiết 1- tiết 6)

Vật lý

... caực baứi taọp ve ủieọn trửụứng. Giáo án 11 - Bản - Năm Học 2009-2010 Giáo viên : Lê Thị Tình Trêng THPT cÈm thđy 3 Tỉ VËt Lý - KTCNNgày soạn: 11/ 10/2007 Tiết 12: DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐO I. ... SBT.Rút kinh nghiệm: Giáo án 11 - Bản - Năm Học 2009-2010 Giáo viên : Lê Thị Tình Trêng THPT cÈm thđy 3 Tỉ VËt Lý - KTCNNgày soạn: 28/10/2007 Tiết 20: PHƯƠNG PHA P GIẢI MỘT SỐ BÀI TOA N VỀ ... nghiệm: Giáo án 11 - Bản - Năm Học 2009-2010 Giáo viên : Lê Thị Tình Trêng THPT cÈm thđy 3 Tỉ VËt Lý - KTCNĐọc SGK mục II.1, II.2, II.3 trả lời các câu hỏi.+ Điện dung là đại lượng...
 • 126
 • 706
 • 6

Giao an Dai so 11 ban co ban_Ky I

Giao an Dai so 11 ban co ban_Ky I

Tư liệu khác

... – 1 Số hạng thứ 12 của khai triển: (2-x)15 là:A: -16xC 111 115B: 16xC 111 115C: 2 11 xC 114 5D: -2 11 xC 114 54. Hoạt động 4: Bài tập về nhàBT 15, 16, 17, 18 Sgk Giáo án Đại số và ... bài làm của Hs Số tự nhiên cần tìm thể một chữ số hoặc hai chữ số Số một chữ số có: 6 (số) Số hai chữ số có: 6 . 6 = 36 (số) Vậy số các số cần tìm là: 6 + 36 = 42 (số) HĐ3: Các thành ... làm Giáo án Đại số và Giải Tích 11 Trường THPT Hướng Hoá Giáo viên Nguyễn Bá Trình Tiết 23HĐ1: Bài tập 1: Từ các chữ số 1, 2, 3, 4 thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm:a) Một chữ số? b)...
 • 58
 • 455
 • 1

giao an dai so 11 - ban co ban

giao an dai so 11 - ban co ban

Toán học

... Giáo án đại số và giải tích 11 ban bản GV: Phùng Đức Thành Giáo án đại số và giải tích 11 ban bản trong SGK và gọi HS đại diện lên bảng trình bày lời giải.Gọi ... Thành Giáo án đại số và giải tích 11 ban bản Nếu hàm số y = f(x) đạo hàm tại x0 thì nó liên tục tại điểm đó.GV: Vậy nếu hàm số y = f(x) gián đoạn tại điểm x0 thì hàm số đó ... hàm số sau tại các điểm đã chỉ ra:GV: Phùng Đức Thành Giáo án đại số và giải tích 11 ban bản GV nêu định nghĩa về đạo hàm tại một điểm (trong SGK)GV ghi công thức đạo hàm lên bảng.GV...
 • 8
 • 312
 • 0

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ LỚP 10 BAN BẢN - PHẦN 1 pdf

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ LỚP 10 BAN CƠ BẢN - PHẦN 1 pdf

Toán học

... Hoạt động của giáo viên Tóm tắt ghi bảng - Lấy ví dụ về câu mđề và không phải mđề -Gv Hướng dẫn lấy 02 câu mđề (1 đại số, 1 hình học) và 01 câu không phải m đề (thực tế đsống ) Vdụ1. ... Bài tập 3, 4 Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Tóm tắt ghi bảng - 2 hs lên bảng, dưới lớp làm nháp và theo dõi -Gv gọi 2 hs lên bảng giải câu 1, 4 bt 3; câu b,c bt 4. - Cho hs ... tập 5, 6 Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Tóm tắt ghi bảng - 3 hs lên bảng, dưới lớp làm nháp và theo dõi -Gv gọi 3 hs lên bảng giải bt 5; câu a, d bt 6;.câu b, c bt 6. -...
 • 11
 • 408
 • 1

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ LỚP 10 BAN BẢN - PHẦN 2 doc

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ LỚP 10 BAN CƠ BẢN - PHẦN 2 doc

Toán học

... CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Câu hỏi Thế nào là sai số tuyệt đối của một số gần đúng? Thế nào là độ chính xác của một số gần đúng? Trả lời câu hỏi Sai số tuyệt đối của một số gần ... 2 - Cho từng nhóm phát biểu, so sánh 1. Sai số tuyệt đối của 1 sgđ SGK 2. Độ chiíh xác của 1 số gần đúng SGK. * Chý ý: Sai số tương đối =sstuyệt đối/IaI HĐ 4: Quy tròn số gần đúng ... tháng ……. năm ……. Chương I. MNH - TP HP Đ5. S GN NG. SAI SỐ (ppct: Tiết 7, 8) Trang 15 I. Mục tiêu. 1/ Về kiến thức  Biết kn số gần đúng, sai số. 2/ Về kỹ năng  Viết được số...
 • 11
 • 408
 • 0

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ LỚP 10 BAN BẢN - PHẦN 3 pps

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ LỚP 10 BAN CƠ BẢN - PHẦN 3 pps

Toán học

... luyện, củng cố vđ lập bảng biến thiên, vẽ đồ thị hs bậc 2. Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Tóm tắt ghi bảng - Làm nháp, lênbảng - Cả lớp đều làm, 03 hs lên bảng - Cho hs làm ... của hsố y = -x/2+1 2/ Bài mới HĐ 1: Rèn luyện kỹ năng vẽ đồ thị . Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Tóm tắt ghi bảng -02 hs lên bảng, lớp theo dõi - Yc 02 hs lên bảng vẽ ... định các hsố a, b khi đthị đi qua 2 điểm Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Tóm tắt ghi bảng - Phát biểu và làm trên bảng - Theo dõi, nhận xét - Gv gọi 03 hs lên bảng làm b2...
 • 11
 • 331
 • 0

Xem thêm