giá trị theo thời gian của tiền tệ

GIÁ TRỊ THEO THỜI GIAN CỦA TIỀN TỆ pot

GIÁ TRỊ THEO THỜI GIAN CỦA TIỀN TỆ pot

Ngân hàng - Tín dụng

... !"#ể ệP (Giá trị hiện tại)F (Giá trị tương lai)A (Dòng thu đều mỗi thời đọan)12346F (Giá trị tương lai)01 234 5 67P (Giá trị hiện tại) A (Dòng chi đều mỗi thời đọan)CF thuCF ... nhiêu tiền? Lãi tức ghép–Lãi tức ở mỗi thời đoạn được tính theo số vốn gốc và cả tổng số tiền lãi tích luỹ được trong các thời đoạn trước đó. –Phản ánh được hiệu quả giá trị theo thời gian ... giá trị theo thời gian của tiền tệ –Lãi tức = (Tổng vốn tích luỹ) – (Vốn đầu tư ban đầu)Lãi suất–Là lãi tức theo tỷ lệ phần trăm đối với số vốn ban đầu cho một đơn vị thời gian –Lãi suất...
 • 15
 • 768
 • 2

Chương 2 GIÁ TRỊ THEO THỜI GIAN CỦA TIỀN TỆ pdf

Chương 2 GIÁ TRỊ THEO THỜI GIAN CỦA TIỀN TỆ pdf

Quản trị kinh doanh

... 10…ni%11GGGGG1G2G3G4G5GHình: Biểu đồdòng tiền tệchuỗi Gradient đều3. BIỂU ĐỒ DỊNG TIỀN TỆv Dịng tiền tệ Gradient đềuGhi chú: Gi trị CF ở thời đoạn sau sẽ lớn hơn (hoặc nhỏ hơn)gi trị CF của thời đoạn trước 1 khoảng ... 7 8 9 10…ni%3. BIỂU ĐỒ DÒNG TIỀN TỆb. Các ký hiệu trên biểu đồ dòng tiền tệ ↑: dòng tiền tệ dương, thu nhập↓: dòngtiềntệâm, chi phíP (Present Value): gi trị hiện tại, quy ước tại 1 điểm ... P(1+i)N3. BIỂU ĐỒ DÒNG TIỀN TỆv Dòng tiền tệ hình họcKhi các khoản thu – chi tăng (giảm) sau mỗi thời đoạn theo 1 tỷ lệ phần trăm không đổi (j%) đối với gi trị thời đoạn trước.• Nếu i%...
 • 6
 • 795
 • 5

Chương 2: GIÁ TRỊ THEO THỜI GIAN CỦA TIỀN TỆ ppt

Chương 2: GIÁ TRỊ THEO THỜI GIAN CỦA TIỀN TỆ ppt

Ngân hàng - Tín dụng

... maiGIÁ TRỊ THEO THỜI GIAN CỦA TIỀN TỆLãi tức Tiền của A trảcho B để cóquyền sử dụngvốn của B.TÓM TẮTNhng vn đ cn nm trong chươngCách thức tính toán lãi tứcBiểu đồ dòng tiền tệ Cách ... tức ở mỗi thời đoạn được tính theo số vốngốc và cả tổng số tiền lãi lũy tích được trong các thời đoạn trước đó. Với i%: lãi tức ghépN: số thời đoạnP: vốn gốcTổng vốn lẫn lãi sau N thời đoạn ... SUẤTi = 18%/ năm, ghép lãi theo thángi = 4%/ quý, ghép lãi theo thángi = 18%/ năm, ghép lãi theo 6 thángCó xác định thời đoạn ghép lãi Thời đoạn ghép lãi ngắn hơn thời đoạn phát biểuLãi...
 • 41
 • 780
 • 1

Tài liệu Giá trị theo thời gian của tiền. Tỷ suất sinh lời và rủi ro pot

Tài liệu Giá trị theo thời gian của tiền. Tỷ suất sinh lời và rủi ro pot

Quản trị kinh doanh

... Giá trị theo thời gian của tiền 4.1. Giá trị theo thời gian của tiền  Giá trị tiền tệ được xét theo hai khía cạnh: Giá trị tiền tệ được xét theo hai khía cạnh:- Số lượng- Số lượng- Thời gian - ... IV: Giá trị theo thời gian của tiền. Chương IV: Giá trị theo thời gian của tiền. Tỷ suất sinh lời và rủi ro. Tỷ suất sinh lời và rủi ro.4.1. Giá trị theo thời gian của tiền 4.1. Giá trị theo ... tiền 4.1. Giá trị theo thời gian của tiền 4.1.1. Giá trị tương lai của tiền 4.1.1. Giá trị tương lai của tiền 4.1.2. Giá trị hiện tại của tiền 4.1.2. Giá trị hiện tại của tiền 4.1.3. Xác định lãi...
 • 36
 • 921
 • 0

Giá trị thời gian của tiền tệ

Giá trị thời gian của tiền tệ

Cao đẳng - Đại học

... bản của tiền tệ: tiền lãi, lãi đơn và lãi kép,  Giá trị thời gian của tiền tệ bao gồm giá trị tương lai và giá trị hiện tại của các loại dòng tiền,  Các ứng dụng về giá trị thời gian của tiền ... rằng đồng tiền luôn sinh lợi, đồng tiền có giá trị thời gian. a - Giá trị tương lai của một khoản tiền Giá trị tương lai của một khoản tiền hiện tại là giá trị của số tiền này ở thời điểm ... nghĩa của giá trị thời gian của tiền tệ để có thể đánh giá được các dòng ngân quỹ. Tóm lại, bạn không thể hiểu được tài chính là gì khi chưa hiểu được giá trị thời gian của tiền tệ. 2.1 TIỀN...
 • 22
 • 2,232
 • 8

Chương 2: Giá trị theo thời gian tiền tệ

Chương 2: Giá trị theo thời gian tiền tệ

Quản trị kinh doanh

... cho đến 1 thời điểm trong tương lai⇒Mức đền bù = giá trị thời gian của đồng tiền = lãi suất⇒Để so sánh các khoản tiền tại các thời điểm khác nhau nhất thiết phải qui về cùng một thời điểm ... 10 15 nm 10$ 5 $1-15 %10%5%1% Giá trị tương lai của 1 $ theo thời gian & lÃi suấtL i suất càng cao thì độ do ng càng lớn theo th i gian à lm!#n&L!,F&C!o!D,%*MW&#&E,]^%gp,(!#,VN!# ... sao?+ Lạm phát: làm giảm sức mua của đồng tiền + Tâm lý tiêu dùng: người ta thích tiêu xài ngay để thỏa mãn nhu cầu + Khả năng không chắc chắn nhận được đủ số tiền trong tương lai + Đồng...
 • 18
 • 370
 • 0

Giá trị thời gian của tiền

Giá trị thời gian của tiền

Tài chính doanh nghiệp

... GIÁ TRỊ THỜI GIAN CỦA TIỀN Bài 1 Giả sử bây giờ là ngày 1/1/2006. Vào ngày 1/1/2007 bạn gửi 1000$ vào tài ... qua lợi tức cổ phần chia cho mỗi cổ phiếu của công ty mỹ phẩm Hương Giang là 6.600 VNĐ. Tỷ lệ lợi tức yêu cầu của cổ phiếu này là 16%, giá bán hiện tại của nó là 60.000 VNĐ. Giả sử mô hình tăng ... chuẩn lợi nhuận của mỗi cổ phiếu, sau đó tính độ lệch chuẩn tỷ suất lợi nhuận của danh mục đầu tư của bạn. Bài 5 Lợi nhuận kỳ vọng của VNM có phân phối như sau: Nhu cầu sản phẩm của công ty...
 • 5
 • 927
 • 12

Giá trị thời gian của tiền

Giá trị thời gian của tiền

Chuyên ngành kinh tế

... 1 2 3 n Thời điểm 0 : Thời điểm hiện tạigi¸ trÞ theo thêi gian cña tiÒn 2. Giá trị hiện tại của tiền * Giá trị hiện tại của chuỗi tiền tệ : - Giá trị hiện tại của chuỗi tiền tệ cuối kỳ: ... 11)1(+=+=tnnttiPVVF 1. Giá trị tương lai của tiền * Giá trị tương lai của một chuỗi tiền tệ - Giá trị tương lai của chuỗi tiền tệ cuối kì: PVt: Giá trị khoản tiền ở cuối kỳ t i: L i suất ... tính lÃi 2. Giá trị hiện tại của tiền * giá trị hiện tại của một khoản tiền: Hoặc : PV = FVn.P(i,n) PV : Giá trị hiện tại của khoản tiền. FVn: Giá trị của khoản tiền tại thời điểm cuối...
 • 19
 • 547
 • 5

Chương 2: GIÁ TRỊ THỜI GIAN CỦA TIỀN pot

Chương 2: GIÁ TRỊ THỜI GIAN CỦA TIỀN pot

Tài chính doanh nghiệp

... nghiên cứu giá trị thời gian của tiền * Vì sao tiềngiá trị theo thời gian? - Do cơ hội sử dụng tiền - Lạm phát - Rủi ro • Dùng giá trị thời gian của tiền để: - Qui về giá trị tương ... kép 2.2. Giá trị tương lai của tiền 2.3. Giá trị hiện tại của tiền 2.4. Một số trường hợp ứng dụng giá trị thời gian của tiền 2.5. Mô hình dòng tiền chiết khấu (DCF) 2.2.2.2. Giá trị tương ... dòng tiền cuối kỳ. 2.4.2.2. Giá trị hiện tại của dòng tiền đầu kỳ. 2.3. Giá trị hiện tại của tiền 2.3.1. Giá trị hiện tại của 1 khoản tiền. 2.3.2. Giá trị hiện tại của một dòng tiền ...
 • 22
 • 468
 • 0

Thực trạng sự vận dụng quy luật giá trị ở nước ta và các giải pháp nhằm vận dụng tốt hơn quy luật giá trị trong thời gian tới

Thực trạng sự vận dụng quy luật giá trị ở nước ta và các giải pháp nhằm vận dụng tốt hơn quy luật giá trị trong thời gian tới

Lý luận chính trị

... trục giá trị của nó chính là cơ chế hoạt động của quy luật giá trị. Thông qua sựvận động của giá cả thị trờng mà quy luật giá trị phát huy tác dụng.3. Đặc điểm hoạt động của quy luật giá trị ... trờng của nhà nớc ta.Có thể nói hình thức vận dụng quy luật giá trị tập trung nhất là khâu hình thành giá. Giá cả là sự biểu hiện bằng tiền của giá trị, là sự biểu hiện của quy luật giá trị. Khi ... là cơ sở của việc hình thành giá cả nên giá cả trớc hết phụ thuộc vào giá trị. Hàng hoá đợc sản xuất ra mà có nhiều giá trị thì giá cả cao và ngợc lại hàng hoánào có giá trị thấp thì giá cả thấp....
 • 26
 • 1,085
 • 0

Tài liệu LUẬN VĂN: Thực trạng vận dụng quy luật giá trị trong thời gian qua và giải pháp nhằn vận dụng tốt hơn QLGT ở Việt Nam trong thời gian tới pdf

Tài liệu LUẬN VĂN: Thực trạng vận dụng quy luật giá trị trong thời gian qua và giải pháp nhằn vận dụng tốt hơn QLGT ở Việt Nam trong thời gian tới pdf

Kinh tế - Thương mại

... được giá trị sử dụng và giá trị nhưng ông vẫn chưa thấy được mối quan hệ giữa giá trị sử dụng và giá trị trao đổi. Về quan điểm giá trị ông đã bác bỏ lý luận giá trị sử dụng quyết định giá trị ... thực tế của giá trị ” song trong lý luận của ông vẫn còn luẩn quẩn và sai lầm về giá trị , còn trong nguồn gốc của giá trị ông lẫn lộn giữa hai vấn đề hình thành giá trị và phân phối giá trị , ... dụng quy luật giá trị trong thời gian qua và giải pháp nhằn vận dụng tốt hơn quy luật giá trị ở Việt Nam trong thời gian tới 11 2.1. Thực trạng vận dụng quy luật giá trị trong thời gian qua 11...
 • 24
 • 503
 • 0

Xem thêm