em hay ke lai truyen su tich ho guom bang loi van cua em

Em hãy kể lại chuyện xảy ra ở gia đình anh Sáu trong 3 ngày anh nghỉ phép.Truyện ngắn “Chiếc lược ngà”

Em hãy kể lại chuyện xảy ra ở gia đình anh Sáu trong 3 ngày anh nghỉ phép.Truyện ngắn “Chiếc lược ngà”

Ngữ văn

... chị Sáu dặn nó có gì cần thì gọi ba giúp cho. Nồi cơm quá to mà bé thu thì còn nhỏ, vậy mà khi nồi cơm sôi không tìm được cách nào để chắt nước, loay hoay mãi, nó nhìn anh Sáu một lúc rồi kêu ... chờ đợi sự thay đổi của nó. Thế nhưng, nó nghĩ ra cách lấy vá múc ra từng vá nước chứ nhất định không chịu gọi anh Sáu bàng “Ba”. Con bé thật đáo để!Đến bữa ăn cơm, anh Sáu gắp cho bé Thu một ... thiết. Ta co thể tưởng tượng nỗi vui sướng của anh như thế nào. Khi anh vừa bước đi, vừa lom khom người xuống đưa tay chờ con. Thế nhưng ngược lại với những điều anh Sáu mong chờ.Bé Thu tròn...
 • 2
 • 2,827
 • 8

Em hãy kể lại chuyện xảy ra ở gia đình anh Sáu trong 3 ngày anh nghỉ phép.Truyện ngắn “Chiếc lược ngà”

Em hãy kể lại chuyện xảy ra ở gia đình anh Sáu trong 3 ngày anh nghỉ phép.Truyện ngắn “Chiếc lược ngà”

Ngữ văn

... chị Sáu dặn nó có gì cần thì gọi ba giúp cho. Nồi cơm quá to mà bé thu thì còn nhỏ, vậy mà khi nồi cơm sôi không tìm được cách nào để chắt nước, loay hoay mãi, nó nhìn anh Sáu một lúc rồi kêu ... chờ đợi sự thay đổi của nó. Thế nhưng, nó nghĩ ra cách lấy vá múc ra từng vá nước chứ nhất định không chịu gọi anh Sáu bàng “Ba”. Con bé thật đáo để!Đến bữa ăn cơm, anh Sáu gắp cho bé Thu một ... thiết. Ta co thể tưởng tượng nỗi vui sướng của anh như thế nào. Khi anh vừa bước đi, vừa lom khom người xuống đưa tay chờ con. Thế nhưng ngược lại với những điều anh Sáu mong chờ.Bé Thu tròn...
 • 2
 • 3,177
 • 24

Em hãy kể lại chuyện xảy ra ở gia đình anh Sáu trong 3 ngày anh nghỉ phép.Truyện ngắn “Chiếc lược ngà”

Em hãy kể lại chuyện xảy ra ở gia đình anh Sáu trong 3 ngày anh nghỉ phép.Truyện ngắn “Chiếc lược ngà”

Ngữ văn

... chị Sáu dặn nó có gì cần thì gọi ba giúp cho. Nồi cơm quá to mà bé thu thì còn nhỏ, vậy mà khi nồi cơm sôi không tìm được cách nào để chắt nước, loay hoay mãi, nó nhìn anh Sáu một lúc rồi kêu ... chờ đợi sự thay đổi của nó. Thế nhưng, nó nghĩ ra cách lấy vá múc ra từng vá nước chứ nhất định không chịu gọi anh Sáu bàng “Ba”. Con bé thật đáo để!Đến bữa ăn cơm, anh Sáu gắp cho bé Thu một ... thiết. Ta co thể tưởng tượng nỗi vui sướng của anh như thế nào. Khi anh vừa bước đi, vừa lom khom người xuống đưa tay chờ con. Thế nhưng ngược lại với những điều anh Sáu mong chờ.Bé Thu tròn...
 • 2
 • 1,384
 • 1

Em hãy kể lại chuyện xảy ra ở gia đình anh Sáu trong 3 ngày anh nghỉ phép.Truyện ngắn “Chiếc lược ngà”

Em hãy kể lại chuyện xảy ra ở gia đình anh Sáu trong 3 ngày anh nghỉ phép.Truyện ngắn “Chiếc lược ngà”

Ngữ văn

... chị Sáu dặn nó có gì cần thì gọi bagiúp cho. Nồi cơm quá to mà bé thu thì còn nhỏ, vậy mà khi nồi cơm sôikhông tìm được cách nào để chắt nước, loay hoay mãi, nó nhìn anh Sáu mộtlúc rồi kêu ... chờđợi sự thay đổi của nó. Thế nhưng, nó nghĩ ra cách lấy vá múc ra từng vánước chứ nhất định không chịu gọi anh Sáu bàng “Ba”. Con bé thật đáo để!Đến bữa ăn cơm, anh Sáu gắp cho bé Thu một ... tha thiết. Ta co thể tưởng tượng nỗi vui sướng của anh nhưthế nào. Khi anh vừa bước đi, vừa lom khom người xuống đưa tay chờ con.Thế nhưng ngược lại với những điều anh Sáu mong chờ.Bé Thu tròn...
 • 2
 • 1,276
 • 2

Em hãy kể lại chuyện xảy ra ở gia đình anh Sáu trong 3 ngày anh nghỉ phép.Truyện ngắn “Chiếc lược ngà”

Em hãy kể lại chuyện xảy ra ở gia đình anh Sáu trong 3 ngày anh nghỉ phép.Truyện ngắn “Chiếc lược ngà”

Ngữ văn

... chị Sáu dặn nó có gì cần thì gọi bagiúp cho. Nồi cơm quá to mà bé thu thì còn nhỏ, vậy mà khi nồi cơm sôikhông tìm được cách nào để chắt nước, loay hoay mãi, nó nhìn anh Sáu mộtlúc rồi kêu ... chờđợi sự thay đổi của nó. Thế nhưng, nó nghĩ ra cách lấy vá múc ra từng vánước chứ nhất định không chịu gọi anh Sáu bàng “Ba”. Con bé thật đáo để!Đến bữa ăn cơm, anh Sáu gắp cho bé Thu một ... tha thiết. Ta co thể tưởng tượng nỗi vui sướng của anh nhưthế nào. Khi anh vừa bước đi, vừa lom khom người xuống đưa tay chờ con.Thế nhưng ngược lại với những điều anh Sáu mong chờ.Bé Thu tròn...
 • 2
 • 902
 • 0

Em hãy kể lại chuyện xảy ra ở gia đình anh Sáu trong 3 ngày anh nghỉ phép.Truyện ngắn “Chiếc lược ngà”

Em hãy kể lại chuyện xảy ra ở gia đình anh Sáu trong 3 ngày anh nghỉ phép.Truyện ngắn “Chiếc lược ngà”

Ngữ văn

... chị Sáu dặn nó có gì cần thì gọi bagiúp cho. Nồi cơm quá to mà bé thu thì còn nhỏ, vậy mà khi nồi cơm sôikhông tìm được cách nào để chắt nước, loay hoay mãi, nó nhìn anh Sáu mộtlúc rồi kêu ... chờđợi sự thay đổi của nó. Thế nhưng, nó nghĩ ra cách lấy vá múc ra từng vánước chứ nhất định không chịu gọi anh Sáu bàng “Ba”. Con bé thật đáo để!Đến bữa ăn cơm, anh Sáu gắp cho bé Thu một ... tha thiết. Ta co thể tưởng tượng nỗi vui sướng của anh nhưthế nào. Khi anh vừa bước đi, vừa lom khom người xuống đưa tay chờ con.Thế nhưng ngược lại với những điều anh Sáu mong chờ.Bé Thu tròn...
 • 2
 • 1,014
 • 0

NV 6 .Truyền thuyết :SỰ TÍCH HỒ GƯƠM

NV 6 .Truyền thuyết :SỰ TÍCH HỒ GƯƠM

Ngữ văn

... thuyết về người anh hùng Lê Lợi Em biết gì về cuộc khởi nghĩa Lam Sơn và người anh hùng dân tộc Lê Lợi? 1. Long Quân cho mượn gươm thầnVì sao Long Quân lại cho nghĩa quân mượn gươm thần?Giặc ... giúp đỡ. - Việc Long Quân cho Rùa Vàng đòi lại gươm và vua Lêtrả gươm là chi tiết thần kì, rất đặc trưng của truyền thuyết. - Hồ Tả Vọng còn có tên hồ Gươm, hồ Ho n Kiếm là do có chuyện trả ... trưngcho tổ tiên, khí thiêng sông núi, tư tưởng, tình cảm và trí tuệcủa nhân dân. Trong truyền thuyết Mị Châu, Trọng Thủy,hình ảnh thần Kim Quy giúp vua xây thành, chế nỏ thầnvà chỉ cho vua...
 • 15
 • 2,578
 • 3

Xem thêm