download bai tap quy hoach tuyen tinh co loi giai

bài tập quy hoạch tuyến tính giải

bài tập quy hoạch tuyến tính có giải

Đại cương

... dư ra là ít nhất. Trước hết, ta xét xem mỗi thanh sắt 2m bao nhiêu cách cắt thành các đoạn con và số sắt dư ra, tính bằng dm, sau mỗi lần cắt: Các cách cắt thanh sắt 2m 1 2 3 4 5 6 ... hàng hóa tại sân bay Nội Bài. Giả sử hai loại máy bay thể sử dụng với khả nng vn chuyn mi loi nh sau: ã Mỏy bay loại A: Một máy bay thể chở 180 hành khách và 40 tấn hàng hóa với chi...
 • 8
 • 8,032
 • 239

Bài tập quy hoạch tuyến tính

Bài tập quy hoạch tuyến tính

Cao đẳng - Đại học

... 26 30.000Phát thanh 0,5 triệu/phút 90 9.000Do hiệu quả của truyền hình nên công ty quy t định nên công ty quy t định phải ít nhất 30 lần quảng cáo trên truyền hình. Tìm kế hoạch quảng cáo ... CGỗ (m3) 1,5 1,8 1,6Axít (kg) 20 30 24Giá bán (triệu) 9 12 10Qua thăm dò thị trường, nhà máy quy t định sản xuất giấy A, C số lượng bằng nhau và giấy B số lượng tối đa là 1000 tấn. Hãy...
 • 3
 • 4,478
 • 138

Bài tập quy hoạch tuyến tính

Bài tập quy hoạch tuyến tính

Tư liệu khác

... ĐĂLĂKTRƯỜNG CĐSP ĐĂKLĂKCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcBài tập quy hoạch tuyến tínhNGÀNH ĐÀO TẠO : Sư phạm toánGiải các bài toán sau bằng thuật toán hai pha...
 • 3
 • 602
 • 2

các thuật toán giải bài tập quy hoạch tuyến tính đa mục tiêu và ra quyết định nhóm cho hệ hỗ trợ ra quyết định quy hoạch và cân đối quỹ đất

các thuật toán giải bài tập quy hoạch tuyến tính đa mục tiêu và ra quyết định nhóm cho hệ hỗ trợ ra quyết định quy hoạch và cân đối quỹ đất

Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

... NIỆM VỀ HỆ HỖ TRỢ RA QUY T ĐỊNH 1.1. Quy trình ra quy t định Đã nhiều sơ đồ được phát triển để mô tả quy trình ra quy t định của con người. Phổ biến nhất là sơ đồ ba giai đoạn: tri thức, ... các phương án quy t định đó. Trong trường hợp một nhóm / tập thể chuyên gia quy n ra quy t định, cần thiết lập được các quy trình ra quy t định tập thể (hay còn gọi là ra quy t định nhóm) ... ra quy t định và các phương án quy t định Các quy trình ra quy t định sử dụng các phương pháp khác nhau trong việc thiết kế và xây dựng các tiêu chuẩn quy t định cũng như các phương án quy t...
 • 26
 • 1,359
 • 1

bài tập quy hoạch tuyến tính

bài tập quy hoạch tuyến tính

Đại cương

... 88. c) X = (6; 12) fmax = 72.34) Một doanh nghiệp thể sản xuất ra một loại sản phẩm theo 2 quy trình công nghệ khác nhau: CN1, CN2. 3 loại nguyên liệu để sản xuất là N1, N2, N3. ... đại.ĐS : , fmax = 713 ( triệu đồng ).Đòa chỉ vào phần mền giải bài TUH:Toiuuhoa.googlepages.com hoặc : toiuuhoa.ungdung.goolepages5 6 43,5 6,2 3,64,5 6,4 3,85,2 5,7 4,2C =3 7 44 8...
 • 10
 • 809
 • 5

bài tập Quy hoạch tuyến tính

bài tập Quy hoạch tuyến tính

Đại cương

... TÀI TRỌNG NGUYỄN TỐI ƯU HĨA NGUYỄN THỊ NGỌC THANH taitrongnguyen107@gmail.com Trang 1/10 – BÀI TẬP QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH BÀI TẬP QUI HOẠCH TUYẾN TÍNH TS. Nguyễn Thò Ngọc Thanh I. ... 12,3,4 ) TÀI TRỌNG NGUYỄN TỐI ƯU HĨA NGUYỄN THỊ NGỌC THANH taitrongnguyen107@gmail.com Trang 2/10 – BÀI TẬP QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH a) Giải bài toán trên khi m = 2. b) Với giá trò nào của m phương ... -14/13). TÀI TRỌNG NGUYỄN TỐI ƯU HĨA NGUYỄN THỊ NGỌC THANH taitrongnguyen107@gmail.com Trang 3/10 – BÀI TẬP QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH Hãy viết bài toán đối ngẫu, chỉ các cặp ràng buộc đối ngẫu,...
 • 10
 • 1,923
 • 25

Bài 3. TÍNH CHẤT CỦA TẬP PHƯƠNG ÁN VÀ TẬP PHƯƠNG ÁN TỐI ƯU CỦA BÀI TOÁN QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH ppsx

Bài 3. TÍNH CHẤT CỦA TẬP PHƯƠNG ÁN VÀ TẬP PHƯƠNG ÁN TỐI ƯU CỦA BÀI TOÁN QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH ppsx

Toán học

... của bài toán Quy hoạch tuyến tính: a) Định lý 1: Tập hợp các phương án của bài toán Quy hoạch tuyến tính là một tập lồi.b) Định lý 2: Tập hợp các phương án tối ưu của bài toán Quy hoạch tuyến ... Nếu bài toán Quy hoạch tuyến tính dạng chính tắc phương án tối ưu thì nó sẽ ít nhất một phương án cực biên là phương án tối ưu. h) Định lý 6: Nếu tập phương án của bài toán Quy hoạch ... lồi của các đỉnh A, B, C. Chương IBÀI TOÁN QUY HOẠCH TUYẾN TÍNHBài 3. TÍNH CHẤT CỦA TẬP PHƯƠNG ÁN VÀ TẬP PHƯƠNG ÁN TỐI ƯU CỦA BÀI TOÁN QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH1. Tập hợp lồi. a) Khái niệm...
 • 28
 • 1,676
 • 8

Bài toán quy hoach tuyến tính

Bài toán quy hoach tuyến tính

Cao đẳng - Đại học

... trộn thức ăn B và C theo tỷ lệ 5:1. Khẩu phần giá thành là rẽ nhất? 1. Giới thiệu bài toán quy hoạch tuyến tính 1.1 Các mô hình 1.1.1 Sản xuất với tài nguyên bị hạn chế Doanh nghiệp hiện...
 • 10
 • 16,104
 • 438

Bài giảng Quy hoạch tuyến tính

Bài giảng Quy hoạch tuyến tính

Toán học

... vectơ  Tìm phương án cực biên không suy biến ban đầu.  Đánh giá phương án hiện – Thuật toán quy 0 cước phí ô chọn + Xây dựng hệ thống thế vị ui và vj trên các dòng i và các cột j sao ... lại ta chuyển sang xây dựng phương án mới. 3  Bài toán vận tải Bài toán vận tải là bài toán quy hoạch tuyến tính nên ta cũng có thể giải bằng phương pháp đơn hình. Mô hình toán học của bài...
 • 22
 • 1,803
 • 10

Bài giảng quy hoach tuyến tính

Bài giảng quy hoach tuyến tính

Cao đẳng - Đại học

... 0 0 80 120 Giá trị mục tiêu f = 13350 3  Bài toán vận tải Bài toán vận tải là bài toán quy hoạch tuyến tính nên ta cũng có thể giải bằng phương pháp đơn hình. Mô hình toán học của bài ... vectơ  Tìm phương án cực biên không suy biến ban đầu.  Đánh giá phương án hiện – Thuật toán quy 0 cước phí ô chọn + Xây dựng hệ thống thế vị ui và vj trên các dòng i và các cột j sao...
 • 22
 • 741
 • 11

Bài toán quy hoạch tuyến tính đa mục tiêu

Bài toán quy hoạch tuyến tính đa mục tiêu

Công nghệ thông tin

... lồi của tập S và kí hiệu là convS. Rõ ràng, convS là tập lồi nhỏ nhất chứa S.Ví dụ 1.1.2 Cho các tập A, B, C nh Hình 1.Hình 1.Theo định nghĩa { }BAconvX ∪=, convCY =.9 Việc xác định ... miền chấp nhận, số chiều của không gian quy t định và số hàm mục tiêu) tăng. Trong những năm gần đây nhiều nhà toán học đà chuyển sang nghiên cứu giải quy t bài toán qui hoạch tuyến tính đa ... }4321z,z,z,zconv)S(C =, với ( )0,0Cvz11==, ( )1,2Cvz22==, ( )1,5Cvz33==, ( )3,3Cvz44==.Hình 3.12 Việc giải bài toán qui hoạch tuyến tính đa mục tiêu trong không gian quy t định...
 • 115
 • 2,364
 • 19

Bài toán quy hoạch tuyến tính

Bài toán quy hoạch tuyến tính

Thạc sĩ - Cao học

... xj = -tj với tj≥0Giải bài toán quy hoạch tuyến tinh bằng phương pháp đồ thị:Xét bài toán quy hoach tuyến tính :- Trang 3 - Tiểu luận về bài toán Quy Hoạch Tuyến Tính Người viết: Tô Thanh ... của quy hoạch tuyến tính nói riêng và quy hoạch toán học nói chung thể coi vào năm 1939.Nội dung của môn học nhằm đáp ứng được yêu cầu cung cấp những kiến thức và thuật toán bản của quy ... hay cT ) đẻ gọn ta quy ước 1,tnj jjcx c x c x===∑Dạng chính tắc và chuẩn tắc của bài toán quy hoạch tuyến tính:a./ Nếu I = ∅ và J = N thì ta bài toán quy hoạch tuyến tính...
 • 10
 • 1,521
 • 9

Xem thêm