dong tu tri giac

đặc điêm tri nhận của người việt qua trường từ vựng chỉ trang sức trong thành ngữ, tục ngữ, ca dao

đặc điêm tri nhận của người việt qua trường từ vựng chỉ trang sức trong thành ngữ, tục ngữ, ca dao

Văn học - Ngôn ngữ học

... cận tri nhận ngữ pháp hoá) Về quan điểm nguyên lí ngôn ngữ học tri nhận, có vấn đề sau: (1) Ngôn ngữ khả tri nhận tự tri (autonomos) (2) Ngữ nghĩa ngữ pháp ý niệm hoá (conceptualisation) (3) Tri ... (anthropocentric) 11 Ngôn ngữ học tri nhận thiết lập mối liên hệ mật thiết với tất khoa học tri nhận: tõm lớ học tri nhận, văn hóa học, thần kinh học, nhận thức luận, tri t học, trí tu nhân tạo ... tri nhận giới người Phương thức tri nhận thứ ba (cùng với ngôn ngữ văn hóa) làm thành sở ngôn ngữ học tri nhận kinh nghiệm (experientialism) Tri nhận hoạt động thực tiễn người nhằm kiến tạo tri...
 • 75
 • 526
 • 4

ĐẶC điểm NGUỒN NHÂN lực và CÔNG tác HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NHÂN lực của CÔNG TY

ĐẶC điểm NGUỒN NHÂN lực và CÔNG tác HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NHÂN lực của CÔNG TY

Quản trị kinh doanh

... Lng Lụ xut nhu cu tuyn dng Lp danh sỏch tuyn dng Phờ duyt, t chc thc hin Thụng bỏo tuyn dng Sng lc h s v thụng bỏo cho cỏc ng viờn (S tuyn) Thu nhn v kim tra h s Ra quyt nh tuyn dng chớnh thc ... viờn Phng tuyn chn Tm tuyn - Lm th vic Bng 3: S liu v tuyn dng v qun lý lao ng 2005- 2007 v: ngi TT Ni dung Tuyn dng mi - Chuyờn viờn - HC - TC - Lỏi xe, lỏi mỏy th cỏc loi - L ph thụng Tuyndng ... cụng tỏc tuyn dng, qun lý lao ng theo ỳng tun t ca Quy ch tip nhn, tuyn dng v qun lý lao ng ca Cụng ty ó ban hnh, quy nh ca Lut lao ng, Quõn i Xut phỏt t yờu cu thc t cu nhim v cỏc n v tuyn dng...
 • 24
 • 893
 • 0

ĐẶC ĐIỂM BỆNH NHÂN HIV/AIDS ĐIỀU TRỊ ARVVÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊTẠI KHOA TRUYỀN NHIỄM BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH TỪ THÁNG 12/2005 ĐẾN THÁNG 12/2010

ĐẶC ĐIỂM BỆNH NHÂN HIV/AIDS ĐIỀU TRỊ ARVVÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊTẠI KHOA TRUYỀN NHIỄM BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH TỪ THÁNG 12/2005 ĐẾN THÁNG 12/2010

Xã hội học

... a khoa Thỏi Bỡnh Tui thp nht l 16 tui (sinh 1995) cao nht l 62 tui (sinh 1948), ú trung nhúm trung niờn 31 n 45 tui (63,7%), tui trung bỡnh ca bnh nhõn l 33,8 tui, tng 3,6 tui so vi nghiờn cu ... quờn ung thuc Nu ngi bnh tu n th khụng tt, tỡm hiu lý Ngi bnh cn c t v cỏch khc phc cỏc ro cn tu n th v nhn c s h tr kp thi m bo s tu n th tt 18 Cỏc yu t tỏc ng n trỡ v tu n th iu tr ARV bao gm: ... lõm sng, tựy thuc vo cỏc triu chng bnh liờn quan n HIV ngi nhim: Giai on lõm sng 1: Khụng triu chng - Khụng cú triu chng - Hch to ton thõn dai dng Giai on lõm sng 2: Triu chng nh - Sỳt cõn mc...
 • 55
 • 183
 • 0

đặc điểm bệnh nhân hội chứng mạch vành cấp

đặc điểm bệnh nhân hội chứng mạch vành cấp

Y khoa - Dược

... cao nhóm tu i 60-70 Tu i trung bình đối tượng nghiên cứu Nguyễn Hải Cường(5) 66,6±12,3 tỉ lệ mắc bệnh cao (47,8%) lứa tu i sau 65 Nghiên cứu Goncalces cộng sự(7) nêu lên số tương tự (tu i trung ... trung bình hai giới 22,47 ± 3,66 (Bảng3.3) Ở nam giới nhóm tu i có BMI cao (>23), nữ nhóm tu i < 40 có BMI trung bình 27,5 Tuy nhiên, nhóm tu i có BN nên không thỏa mãn điều kiện đưa vào phân tích ... HCVC Qua khảo sát đưa số nhận xét đặc điểm mẫu nghiên cứu sau: Về tu i Tu i trung bình nghiên cứu 64,8 ± 12,1 cho hai giới (Bảng 1) Tu i trung bình cao, phù hợp với nghiên cứu đối tượng bệnh động...
 • 18
 • 837
 • 5

Đặc điểm bệnh nhân thalassemia thể nặng có ứ sắt

Đặc điểm bệnh nhân thalassemia thể nặng có ứ sắt

Y khoa - Dược

... Reference source not found.) -Theo y văn chậm phát tri n nhiều yếu tố: truyền máu không đủ, ứ sắt dẫn đến suy chức tuyến tuyến nội tiết (tuyến yên, tuyến giáp…….) biến dạng xương sọ mặt tăng sinh ... 90,57% 86,79% trẻ chậm phát tri n dựa theo cân nặng so tu i chiều cao so tu i (Error! Reference source not found.) Theo tác giả Bùi Văn Viên (1999) có 97,7% trẻ chậm phát tri n thể chất tình trạng ... tễ -Tu i trung bình phát bệnh 3,2 ± 1,6 tu i, có 71,88% phát bệnh lúc nhỏ tu i -65,63% thể bệnh β Thalassemia – HbE, 31,25% β Thalassemia -68,75% trường hợp có tiền thải sắt Đặc điểm phát tri n...
 • 12
 • 870
 • 1

Đặc điểm nguồn nhân lực Việt Nam

Đặc điểm nguồn nhân lực Việt Nam

Quản trị kinh doanh

... – 34 tu i chiếm 50%; nhóm người độ tu i trung niên từ 35 – 54 tu i chiếm 42%; số nhân lực cao tu i chiếm khoảng 7% Mỗi năm Việt Nam có 1,2 tri u người đến tu i lao động bổ sung vào lực lượng ... 44 tri u lao động tổng số 85,3 tri u dân Sức trẻ đặc điểm trội tiềm nguồn nhân lực Việt Nam Nước ta số quốc gia khu vực có tỷ lệ cấu độ tu i dân số lao động lý tưởng : nhóm trẻ, từ 15 – 34 tu i ... nguồn lao động dân số độ tu i lao động, xác định luật pháp quốc gia Đa số nước giới độ tu i bắt đầu lao động từ 14 đến 15, tu i hưu trung bình 65 nam 60 nữ Ở Việt Nam độ tu i lao động xác định...
 • 31
 • 6,979
 • 17

VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM, CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG NGHIỆP

VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM, CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG NGHIỆP

Địa lý

... nhiên đến phát tri n phân bố CN KHAI THÁC VÀNG NAM PHI THUỶ ĐIỆN Nhóm 3: Tìm hiểu vai trò nhóm nhân tố KT-XH đến phát tri n phân bố CN CÔNG NGHIỆP DỆT II Các nhân tố ảnh hưởng đến phát tri n phân ... phát tri n CN 3 Kinh tế -xã hội (Dân cư-lao động, tiến KHKT, thị trường, sở hạ tầng, vật chất - kĩ thuật, đường lối sách ): - Quyết định phát tri n phân bố CN - Thúc đẩy hay kìm hãm phát tri n ... CN Vị trí địa lí : Tự nhiên: Kinh tế -xã hội: Ảnh hưởng đến phát tri n phân bố công nghiệp? II Các nhân tố ảnh hưởng đến phát tri n phân bố công nghiệp: Vị trí địa lí ( Tự nhiên, kinh tế , trị):...
 • 31
 • 513
 • 3

bài7 Vai trò.Đặc diểm.Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp.Một

bài7 Vai trò.Đặc diểm.Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp.Một

Địa lý

... xuất, phát tri n ngành nghề dòch vụ • d Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên - bắt nguồn từ đối tượng lao động nông • nghiệp trồng vật nuôi - trồng vật nuôi tồn & • phát tri n có ... việc hình thành phát tri n vùng chuyên • môn hóa nông nghiệp đẩy mạnh chế biến nông sản để nâng cao giá trò thương phẩm Chế biến cá basa xuất II Các nhân tố ảnh hưởng tới phát tri n phân bố nông ... tượng sản xuất nông nghiệp trồng vật nuôi - đối tượng SXNN: sinh vật, thể sống sinh trưởng phát tri n theo quy luật sinh học, chòu tác đông lớn quy luật tự nhiên => hiểu biết tôn trọng quy luật...
 • 12
 • 817
 • 3

Bài 36: Vai trò, đặc điểm các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải

Bài 36: Vai trò, đặc điểm các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải

Địa lý

... TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÂN BỐ VÀ PHÁT TRI N NGÀNH GIAO THƠNG VẬN TẢI NỘI DUNG CHÍNH Vai trò đặc điểm ngành giao thơng vận tải Các nhân tố ảnh hưởng đến phát tri n phân bố ngành giao thơng vận ... chuyển trung bình(km ) II.Các nhân tố ảnh hưởng đến phân bố phát tri n ngành giao thơng vận tải Câu hỏi: Em cho biết phân bố phát tri n ngành GTVT chịu ảnh hưởng nhân tố nào?  Nhân tố tự nhiên ... tới hoạt động phương tiện vận tải 2) Điều kiện kinh tế -xã hội Sự phân bố phát tri n ngành kinh tế định phát tri n ,phân bố,hoạt động ngành giao thơng vận tải Tác động ngành kinh tế đến ngành...
 • 23
 • 3,750
 • 7

Bài 27: Vai trò, đặc điểm các nhân tố ảnh hưởng đến nông nghiệp

Bài 27: Vai trò, đặc điểm các nhân tố ảnh hưởng đến nông nghiệp

Địa lý

... ẢNH HƯỞNG TỚI PHÁT TRI N VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP Có nhóm nhân tố ảnh hưởng tới phát tri n phân bố nông nghiệp? Mỗi nhóm có nhân tố nào? Phân tích ảnh hưởng nhân tố tới phát tri n phân bố nông ... lớn lãnh thổ quốc gia, phát tri n nông nghiệp có vai trò quan trọng đặc biệt ổn định kinh tế,chính trị xã hội đất nước ĐỊA LÝ LỚP 10 ĐỊA LỚP 10 Nông nghiệp nước phát tri n ĐỊA LÝ LỚP 10 ĐỊA LỚP ... 10 ĐỊA LỚP 10 Ảnh hưởng nhân tố tự nhiên đến phát tri n phân bố nông nghiệp ĐỊA LÝ LỚP 10 ĐỊA LỚP 10 Ảnh hưởng nhân tố kinh tế - xã hội tới phát tri n phân bố nông nghiệp ĐỊA LÝ LỚP 10 ĐỊA LỚP...
 • 29
 • 717
 • 1

Bài 49: Vai trò đặc điểm các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố ngành GTVT

Bài 49: Vai trò đặc điểm các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố ngành GTVT

Địa lý

... Trung Tuyết rơi đường phố giao thông vận tải II CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ PHÁT TRI N VÀ PHÂN BỐ NGÀNH GTVT Lũ lụt miền Trung Tuyết rơi đường phố II CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ PHÁT TRI N ... HƯỞNG TỚI SỰ PHÁT TRI N VÀ PHÂN BỐ NGÀNH GTVT Bản đồ vùng Bắc Bộ II CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ PHÁT TRI N VÀ PHÂN BỐ NGÀNH GTVT Đèo Hải Vân II CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ PHÁT TRI N VÀ PHÂN BỐ ... TỚI SỰ PHÁT TRI N VÀ PHÂN BỐ NGÀNH GTVT Cảng Cô Bê - Nhật Bản II CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ PHÁT TRI N VÀ PHÂN BỐ NGÀNH GTVT Đi chợ - Lai Châu II CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ PHÁT TRI N VÀ PHÂN...
 • 31
 • 1,053
 • 5

Bài 36. Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển và phân bố giao thông vận tải

Bài 36. Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển và phân bố giao thông vận tải

Địa lý

... thụng nụng thụn? S phỏt trin v phõn b ca cỏc ngnh kinh t cú ý ngha Q s phỏt trin v phõn b GTVT Quỏ trỡnh CNH thỳc y s phỏt trin v phõn b GTVT S phõn b dõn S phỏt trin v phõn b ca cỏc ngnh ... tin GTVT iu kin kinh txó hi S phỏt trin v phõn b cỏc ngnh kinh t : Cú ý ngha quyt nh s phỏt trin v phõn b ca GTVT Quỏ trỡnh cụng nhip hoỏ : Thỳc y s phỏt trin v phõn b GTVT S phõn b dõn c v ... lng luõn chuyn C ly chuyn TB III CC NHN T NH HNG N PHT TRIN V PHN B GTVT Cỏc nhõn t iu kin t nhiờn iu kin kinh txó hi nh hng ti s phỏt trin v phõn b GTVT V trớ a lớ v cnh quan t nhiờn: a hỡnh:...
 • 25
 • 835
 • 1

Bài 31: Vai trò đặc điểm các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố và phát triển ngành giao thông vận tải

Bài 31: Vai trò đặc điểm các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố và phát triển ngành giao thông vận tải

Địa lý

... phần rút ngắn khoảng cách trình độ phát tri n kinh tế vùng, hình thành đô thị, nông nghiệp hoá nông thôn - Trình độ phát tri n CN nớc biểu thị trình độ phát tri n vững mạnh kinh tế nớc tỉ trọng ... chứng vai trò CN 2/- GV hỏi: (?) Tại tỉ trọng CN cấu GDP đợc lấy làm tiêu để đánh giá trình độ phát tri n nớc? (?) Quá trình công nghiệp hoá gì? - HS trả lời GV chuẩn kiến thức dựng sở vật chất kĩ ... phát tri n vững mạnh kinh tế nớc tỉ trọng CN cấu GDP đợc lấy làm tiêu để đánh giá trình độ phát tri n nớc - Quá trình CN hoá trình chuyển từ kinh tế nông nghiệp sang kinh tế dựa vào sản xuất CN...
 • 3
 • 970
 • 3

Bài 49 vai trò đặc điểm các nhân tố ảnh hưởng tới GTVT

Bài 49 vai trò đặc điểm các nhân tố ảnh hưởng tới GTVT

Địa lý

... phát tri n phân bố ngành giao thôngvận tải Cảng Côbê - Nhật Bản Bài 36 II nhân tố ảnh hưởng tới phát tri n phân bố ngành giao thôngvận tải Đi chợ - Lai Châu II nhân tố ảnh hưởng tới phát tri n ... tới phát tri n phân bố ngành giao thôngvận tải Bản đồ vùng Bắc quay lại II nhân tố ảnh hưởng tới phát tri n phân bố ngành giao thôngvận tải Đèo Hải Vân II nhân tố ảnh hưởng tới phát tri n phân ... Lũ lụt miền Trung Tuyết rơi đường phố Giao thông vận tải II nhân tố ảnh hưởng tới phát tri n phân bố ngành giao thôngvận tải Lũ lụt miền Trung II nhân tố ảnh hưởng tới phát tri n phân bố ngành...
 • 35
 • 326
 • 1

Bài 36: Vai trò, đặc điểm các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải

Bài 36: Vai trò, đặc điểm các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải

Địa lý

... hội a.Sự phát tri n phân bố ngành kinh tế có ý nghĩa định phát tri n phân bố ngành GTVT Em phân tích tác động công nghiệp tới phát tri n phân bố ,cũng hoạt động ngành GTVT? a.Sự phát tri n phân ... II Các nhân tố ảnh hưởng đến phát tri n phân bố ngành GTVT Dựa vào SGK,hình ảnh sau, đồ tự nhiên giới Nghiên cứu cho biết điều kiện tự nhiên ảnh hưởng đến phát tri n phân bố ngành GTVT ? Câu hỏi: ... phân bố ,cũng hoạt động ngành GTVT? a.Sự phát tri n phân bố ngành kinh tế có ý nghĩa định phát tri n phân bố ngành GTVT - Các ngành kinh tế khách hàng GTVT - Trang bị sở vật chất kỹ thuật b.Sự...
 • 17
 • 1,052
 • 3

Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải

Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải

Địa lý

... T NH HNG TI S PHT TRIN V PHN B NGNH GIAO THễNG VN TI Điều kiện KT-XH Sự phát tri n phân bố ngành kinh tế Phân dân cư Sự phát tri n phân bố bố Thi cụng ng ti khu CN Dung Qut Tu siờu tc Giao thông ... HNG TI S PHT TRIN V PHN B NGNH GIAO THễNG VN TI Du lch sụng Xen (Phỏp) II CC NHN T NH HNG TI S PHT TRIN V PHN B NGNH GIAO THễNG VN TI Gúc ch trờn sụng II CC NHN T NH HNG TI S PHT TRIN V PHN B ... NH HNG TI S PHT TRIN V PHN B NGNH GIAO THễNG VN TI Cng Cụbờ - Nht Bn II CC NHN T NH HNG TI S PHT TRIN V PHN B NGNH GIAO THễNG VN TI i ch - Lai Chõu II CC NHN T NH HNG TI S PHT TRIN V PHN B NGNH...
 • 38
 • 1,207
 • 0

Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới sự phân bố nông nghiệp

Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới sự phân bố nông nghiệp

Địa lý

... kinh tế đại, nông nghiệp trở thành ngành sản xuất hàng hóa II./CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI PHÁT TRI N VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP: NÔNG NGHIỆP  TỰ NHIÊN  K.TẾ-XÃ HỘI     Đất Khí hậu - nước Sinh ... tiêuthụ III./MỘT SỐ HÌNH THỨC TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP:  1.Trang trại:  -Được hình thành phát tri n thời kì công nghiệp hóa  -Mục đích chủ yếu trang trại sản xuất hàng hóa với cách thức tổ...
 • 15
 • 351
 • 1

VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM, CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP. MỘT SỐ HÌNH THỨC TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP

VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM, CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP. MỘT SỐ HÌNH THỨC TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP

Địa lý

... súc, cấu vật nuôi phát tri n chăn nuôi 2 Nhân tố kinh tế - xã hội - Dân cư- lao động: Ảnh hưởng đến cấu phân bố trồng, vật nuôi - Sở hữu ruộng đất: ảnh hưởng đến đường phát tri n nông nghiệp, hình ... Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên CON BÒ II Các nhân tố ảnh hưởng tới phát tri n phân bố nông nghiệp: Hoạt động nhóm: + Nhóm 1, 2: Phân tích nhân tố tự nhiên + Nhóm 3, 4: ... BÀI 27 (tiết 30): VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM, CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI PHÁT TRI N VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP MỘT SỐ HÌNH THỨC TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP I Vai trò đặc điểm nông...
 • 20
 • 1,054
 • 0

Bài 31: VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM, CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP

Bài 31: VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM, CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP

Địa lý

... nhiên đến phát tri n phân bố CN KHAI THÁC VÀNG NAM PHI THUỶ ĐIỆN Nhóm 3: Tìm hiểu vai trò nhóm nhân tố KT-XH đến phát tri n phân bố CN CÔNG NGHIỆP DỆT II Các nhân tố ảnh hưởng đến phát tri n phân ... phát tri n CN 3 Kinh tế -xã hội (Dân cư-lao động, tiến KHKT, thị trường, sở hạ tầng, vật chất - kĩ thuật, đường lối sách ): - Quyết định phát tri n phân bố CN - Thúc đẩy hay kìm hãm phát tri n ... điểm công nghiệp Các nhân tố ảnh hưởng tới phát tri n phân bố công nghiệp I Vai trò đặc điểm CN Vai trò Đặc điểm II.Các nhân tố ảnh hưởng tới phát tri n phân bố công nghiệp Vị trí địa lí Tự nhiên...
 • 35
 • 1,026
 • 3

Tài liệu Tiểu luận "Đặc điểm nguồn nhân lực XKLĐ - Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực này" doc

Tài liệu Tiểu luận

Báo cáo khoa học

... PHÁP ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRI N NGUỒN NHÂN LỰC ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG LAO ĐỘNG XUẤT KHẨU 1.Phương hướng, mục tiêu đào tạo, phát tri n cho lao động xuất Các giải pháp đào tạo phát tri n nguồn nhân lực ... tu i lao động nước 43,44 tri u, số lao động độ tu i niên chiếm khoảng 47% Mục tiêu đề Bộ Lao động Thương binh Xã hội, từ 2006 đến năm 2010 đảm bảo tạo việc làm cho 49,5 tri u lao động, giảm tỉ ... GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRI N NGUỒN NHÂN LỰC ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG LAO ĐỘNG XUẤT KHẨU Phương hướng, mục tiêu đào tạo, phát tri n cho lao động xuất Mục tiêu đào tạo phát tri n nguồn nhân lực cho...
 • 25
 • 310
 • 1

Xem thêm