dòng họ pháp luật anh mỹ

Tổng quan pháp luật quốc tế về phòng, chống và bồi thường thiệt hại do ô nhiễm dầu trên biển

Tổng quan pháp luật quốc tế về phòng, chống và bồi thường thiệt hại do ô nhiễm dầu trên biển

Công nghệ - Môi trường

... cố tràn dầu, Việt Nam cần tiến hành đồng các giải pháp, bao gồm giải pháp xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về bồi thường thiệt hại ô nhiễm dầu, theo những ... Marpol; Chất lỏng nguy hiểm nêu Chương 17, Bộ luật IBC; Chất, vật liệu nguy hiểm, độc hại nêu Bộ luật IMDG; Khí hóa lỏng nêu chương 19 của Bộ luật về Cấu trúc và thiết bị tàu chở ... vệ môi trường biển, về ngăn ngừa ô nhiễm dầu; xây dựng được hệ thống pháp luật hoàn chỉnh, khoa học và hiện đại về bảo vệ môi trường nói chung và phòng chống, xử phạt,...
 • 13
 • 122
 • 0

CHUYÊN đề hệ THỐNG PHÁP LUẬT ANH

CHUYÊN đề hệ THỐNG PHÁP LUẬT ANH

Tài liệu khác

... cases on courts: Phát triển từ án lệ Often based on custom of traders: Dựa vào tập quán kinh doanh, giao dịch A agrees to sell plot of land to B: A ưng thuận bán khu đất cho B Sale price: US$ ... Barristers Luật sư bào chữa – – – – Appear in courts: Đại diện trước tòa Operate as sole trader Là doanh nghiệp độc lập Governed by the Bar council Do Hội đồng luật sư quản lý Must pass advocate exam: ... open separate bank account for client’s moneys, no mixing up with solicitor money: Công ty hợp danh LS tư vấn độc lập phải mở riêng tài khoản để quản lý tiền khách hàng riêng biệt với tiền LS...
 • 15
 • 268
 • 0

Hợp đồng lao động và các quy định của pháp luật trong giải quyết tranh chấp lao động

Hợp đồng lao động và các quy định của pháp luật trong giải quyết tranh chấp lao động

Quản trị kinh doanh

... động; d Tranh chấp bảo hiểm xã hội quy định điểm b khoản Điều 151 Bộ luật Lao động e Tranh chấp bồi thường thiệt hại người lao động với doanh nghiệp xuất lao động Thời hiệu yêu cầu giải tranh chấp ... giải việc tranh chấp lao động cá nhân, kể từ ngày bên tranh chấp cho quyền, lợi ích bị vi phạm quy định sau: - Một (01) năm tranh chấp lao động quy định mục nêu trên; - Một năm, tranh chấp quy ... công khai, khách quan, kịp thời, nhanh chóng, pháp luật; d Có tham gia đại diện công đoàn đại diện người sử dụng lao động trình giải tranh chấp 2.2 Những tranh chấp lao động cá nhân sau yêu cầu...
 • 9
 • 296
 • 2

Tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật hiện hành- Thực trạng và giải pháp

Tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật hiện hành- Thực trạng và giải pháp

Khoa học xã hội

... tham gia cấp ủy cấp Công tác quy hoạch cán HĐND cấp uỷ dừng lại chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, chưa có quy hoạch chức danh Uỷ viên thường trực lãnh đạo ban Số lượng, chất lượng đại biểu nâng ... III - Những giải pháp đặt cho tổ chức và hoạt động của HĐND Cần nâng cao vai trò lãnh đạo Đảng, mà trực tiếp cấp uỷ Đảng HĐNDcác cấp Sớm có quy định thống chức danh Đảng lãnh đạo HĐND, ... thống dọc, đạo thống từ trung ương tới sở Việc bố trí, xếp đội ngũ đại biểu chuyên trách chức danh lãnh đạo HĐND địa phương chưa có thống Một số tỉnh bố trí Chủ tịch HĐND Uỷ viên thường vụ, Phó...
 • 8
 • 332
 • 2

Tài liệu Báo cáo "Một số giải pháp đổi mới hệ thống pháp luật về quyền sử hữu trí tuệ Việt Nam theo hướng hội nhập kinh tế quốc tế " docx

Tài liệu Báo cáo

Báo cáo khoa học

... minh trớc tòa án sản phẩm trí tuệ đối tợng tranh chấp tài sản trí tuệ họ Để doanh nghiệp hiểu thấu đáo vấn đề quyền SHTT, bên cạnh nỗ lực thân doanh nghiệp, cần có hỗ trợ đồng Chính phủ nh: xây ... cao nhận thức hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam việc tạo ra, khai thác, bảo vệ phát triển tài sản trí tuệ nhằm nâng cao sức cạnh tranh - Tăng cờng công tác t vấn, hỗ trợ doanh nghiệp vấn đề quyền ... Bởi loại hình doanh nghiệp có hoạt động đòi hỏi hàm lợng chất xám trình độ quản lý cao, vậy, quy định điều kiện phải có số vốn lớn làm nản lòng doanh nhân thành lập loại hình doanh nghiệp ...
 • 11
 • 275
 • 0

năng lực bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng của cá nhân theo pháp luật dân sự việt nam

năng lực bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng của cá nhân theo pháp luật dân sự việt nam

Kế toán

... người không cỏ lực hành vi hoặc có lực hành vi phần 1.2 Quy định của Pháp luật về lực bồi thường của cá nhân theo Pháp luật dân Việt Nam 1.2.1 Năng lực bồi thường thiệt hại của người ... nhiệm anh cả, chị thành niên đủ điều kiện để làm người giám hộ Nếu anh cả, chị không đủ điều kiện để làm người giám hộ người thành niên phải làm người giám hộ Trong trường hợp anh, chi hoặc anh, ... Lê điều khiên xe máy chậm lại phía xe anh Cường Lê đồng ý Khi đến khu vực Hồ Tam Giác Phường Xuân Hòa - Tuấn Anh bảo Lê ép sát xe máy anh Cường rồi Tuấn Anh dùng tay giật túi xách chị Hà, túi...
 • 37
 • 280
 • 0

Giao kết hợp đồng dân sự theo quy định của pháp luật hiện hành – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn ppsx

Giao kết hợp đồng dân sự theo quy định của pháp luật hiện hành – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn ppsx

... thuần phong mỹ tục của xã hội Vì vậy, mặc dù các chủ thể được tự giao kết hợp đồng, pháp luật cũng yêu cầu những hành vi của họ không được trái với pháp luật và đạo ... sự ghi nhận của pháp luật mà Bản án quyết đinh hủy hợp đồng mua bán giữa anh Hữu và anh Đức của tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh là phù hợp với pháp luật Đối với loại ... Yến, Luật học, số 5/1998, trang 33-37 Một số vấn đề về lý luận và thực tiễn về hợp đồng dân sự, Luận án thạc sỹ luật học, Trần Kim Chi, Hà Nội, Trường Đại học Luật...
 • 20
 • 334
 • 0

Đề học kỳ lao động, đề 12 Nêu mối quan hệ giữa pháp luật lao động, thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động

Đề học kỳ lao động, đề 12 Nêu mối quan hệ giữa pháp luật lao động, thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động

Cao đẳng - Đại học

... thông báo cho người lao động doanh nghiệp biết Mọi người doanh nghiệp kể người vào làm việc sau ngày kí kết có trách nhiệm thực đầy đủ thỏa ước tập thể” Như vậy, anh A có quyền yêu cầu giải ... Như vậy, anh A không muốn trở lại làm việc khoản tiền bồi thường hai tháng tiền lương, anh A trợ cấp việc theo quy định Điều 42 BLLĐ là: “Khi chất dứt HĐLĐ NLĐ làm việc thường xuyên doanh nghiệp ... thức tính trợ cấp doanh nghiệp A tính sau: Tiền trợ cấp việc = Tổng thời gian làm việc doanh nghiệp x Tiền lương làm tính trợ cấp việc x 1/2 Trong tổng thời gian làm việc doanh nghiệp A tính 10...
 • 18
 • 105
 • 0

Chế Định Pháp Luật Về Hợp Đồng - Luật Kinh Tế

Chế Định Pháp Luật Về Hợp Đồng - Luật Kinh Tế

Luật thương mại

... quy phạm pháp luật điều chỉnh hợp đồng kinh doanh không mâu thuẩn với quy phạm hợp đồng dân Những tình kinh doanh chưa dự liệu Luật kinh doanh, tranh chấp vận dụng quy định Luật Dân để giải CHƯƠNG ... tiêu dùng + HĐKT nhằm mục đích kinh doanh Định nghĩa pháp lý hợp đồng kinh tế cho thấy đặc điểm(Luật Doanh nghiệp 1999) - Mục đích chủ thể hợp đồng nhằm kinh doanh thu lợi - Chủ thể hợp đồng pháp ... lệnh số 97/SL, 22/5/1950) - Hợp đồng mối quan hệ hai hay nhiều đơn vị kinh doanh… (Điều lệ tạm thời hoạt động kinh doanh, 10/4/1956) - Hợp đồng có tính pháp lệnh(Điều lệ tạm thời chế độ HĐKT XNQD...
 • 26
 • 248
 • 0

Tìm hiểu quy định của pháp luật về quản lý động thực vật hoang dã quý hiếm

Tìm hiểu quy định của pháp luật về quản lý động thực vật hoang dã quý hiếm

Khoa học xã hội

... nguy bị tuyệt chủng thuộc Danh mục loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, Chính phủ quy định chế độ quản lý, bảo vệ Theo mục 20, Điều của Luật Đa dạng sinh học, loài nguy cấp, quý, ... hiếm là những hành vi bị nghiêm cấm được quy định Điều 12, Luật Bảo vệ phát triển rừng và Điều Luật Đa dạng sinh học; các hành vi tác động khác tiếp cận nguồn gen, vận ... của Chính phủ Việt Nam được thể hiện cụ thể qua việc ban hành luật pháp, chính sách; quy định tiêu chí, danh mục các loài; quy định các hành vi bị cấm, khung xử lý vi...
 • 26
 • 410
 • 0

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Khoa học xã hội

... lựa chọn đề tài “Thực trạng và giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về đưa người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng” làm luận văn thạc sĩ luật học ... Bình Nhưỡng Tạp chí Luật học số tháng năm 2008; Bài Pháp luật lao động quá trình toàn cầu hóa” của Th.S Phạm Trọng Nghĩa tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 18 tháng 11 ... pháp luật việc giải tranh chấp cần xác định rõ vấn đề sau để làm sở cho việc giải tranh chấp bên: i) Các nguyên tắc việc giải tranh chấp; ii) Các dạng tranh chấp phân loại tranh chấp, sở quy định...
 • 76
 • 538
 • 1

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Khoa học xã hội

... lựa chọn đề tài “Thực trạng và giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về đưa người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng” làm luận văn thạc sĩ luật học ... Bình Nhưỡng Tạp chí Luật học số tháng năm 2008; Bài Pháp luật lao động quá trình toàn cầu hóa” của Th.S Phạm Trọng Nghĩa tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 18 tháng 11 ... luật việc giải tranh chấp cần xác định rõ vấn đề sau để làm sở cho việc giải tranh chấp bên: - 27 - i) Các nguyên tắc việc giải tranh chấp; ii) Các dạng tranh chấp phân loại tranh chấp, sở quy...
 • 79
 • 789
 • 0

qui định của pháp luật về bồi thường thiệt hại do xâm phạm mồ mả

qui định của pháp luật về bồi thường thiệt hại do xâm phạm mồ mả

Khoa học xã hội

... một loại trách nhiệm pháp lý được phát sinh dựa các điều kiện pháp luật qui định một chủ thể có hành vi gây thiệt hại cho các lợi ích được pháp luật bảo vệ 1.2 Điều ... phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của các nhân, xâm phạm danh dự, uy tín, tài sản của pháp nhân hoặc chủ thể khác ... hại về vất chất và những tổn thất về tinh thần - Phải có hành vi trái pháp luật: là những hành vi pháp luật cấm, không cho phép thực hiện, được thể hiện dưới dạng hành...
 • 25
 • 308
 • 0

Pháp luật về thư tín dụng của mỹ, trung quốc và một số khuyến nghị đối với việt nam

Pháp luật về thư tín dụng của mỹ, trung quốc và một số khuyến nghị đối với việt nam

Thạc sĩ - Cao học

... xử lý chứng từ hạch toán giao dịch toán nước qua tổ chức cung ứng dịch vụ toán hoạt động kinh doanh Việt Nam /C, nhiên, coi Quy chế mở T 711/2001/QĐ-NHNN ngày 25/1/2001 711) 26/9/2001 Theo toán ... phương thức toán tín dụng chứng từ có kỳ hạn ngân hàng thực để phục vụ cho việc nhập hàng hoá doanh nghiệp ; ; 3.1.2.5 18 M chung /C 3.1.2.6 , c , Tuy nhiên, c , T 3.1.3 T cô ong 3.1.4 ... sinh thực tiễn cần phải bổ sung, hoàn thiện thêm Song văn mang tính tảng để giải vấn đề xoay quanh lĩnh vực hoạt động toán Thư tín dụng 3.2 3.2.1 3.2.1.1 k Sự cần thiết ph 20 TTQT /C , , , ...
 • 25
 • 302
 • 2

thực hiện pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ đối với tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian ở việt nam hiện nay

thực hiện pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ đối với tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian ở việt nam hiện nay

Kinh tế - Thương mại

... văn học nghệ thuật dân gian… việc THPL QSHTT TPVHNTDG DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN Đoàn Thanh Nô (5-2009), “Tìm hiểu quyền sở hữu trí tuệ tác phẩm ... số 10 Đoàn Thanh Nô (8-2010), “Sự cần thiết phải hoàn thiện pháp luật quyền sở hữu trí tuệ tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian Việt Nam nay”, Tạp chí Tòa án nhân dân, số 16 Đoàn Thanh Nô (2010), ... thành viên khác giống nước bảo hộ tác phẩm công dân, cộng đồng nước Pháp luật QSHTT TPVHNTDG nước Anh, Mỹ, Úc, Nhật xác định “ khai thác bất hợp pháp" TPVHNTDG hiểu Quy định mẫu việc sử dụng thực...
 • 27
 • 247
 • 0

Hệ thống pháp luật của nhà nước đối với KTNN và thực tiễn áp dụng của hoạt động kiểm toán DNNN

Hệ thống pháp luật của nhà nước đối với KTNN và thực tiễn áp dụng của hoạt động kiểm toán DNNN

Kế toán

... tiễn, Việt Nam dần hoàn thiện hệ thống pháp luật của nhà nước đối với KTNN dựa kinh nghiệm quốc tế hoàn cảnh cụ thể Việt Nam Sự đời hệ thống pháp luật của nhà nước đối với KTNN đóng ... thống pháp luật của nhà nước đối với KTNN Chương 2:Thực tiễn áp dụng của hoạt động kiểm toán DNNN ở Việt Nam hiện Chương 3: Một số kiến nghị về hệ thống pháp luật ... of Supreme Audit Institutions - ASOSAI) 1.2 Hệ thống pháp luật của nhà nước đối với KTNN 1.2.1 Vai trò của hệ thống pháp luật của KTNN đối với hoạt động của KTNN Các văn...
 • 44
 • 147
 • 0

Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam

Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam

Luật

... thích của pháp luật nước và pháp luật quốc tế, đồng thời đưa được những kiến nghị nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật nước phù hợp và tương thích với pháp luật quốc ... thể theo pháp luật quốc tế và pháp luật quốc gia thế nào Mục đích và nhiệm vụ của luận văn Trên sở phân tích, đánh giá các quy định pháp luật quốc tế và pháp luật Việt ... quyền tự tín ngưỡng, tôn giáo pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam Hai là, xác định mức độ tương thích của pháp luật Việt Nam với pháp luật quốc tế về quyền tự tín...
 • 101
 • 432
 • 2

Xem thêm