de thi hsg hoa 8 lan cuoi

De thi HSG hoa 8

De thi HSG hoa 8

Hóa học

...
 • 1
 • 2,402
 • 26

Đề thi HSG Hóa 8

Đề thi HSG Hóa 8

Hóa học

...
 • 1
 • 1,133
 • 9

ĐỀ THI HSG HÓA 8 CÓ ĐÁP ÁN

ĐỀ THI HSG HÓA 8 CÓ ĐÁP ÁN

Hóa học

... ứng : 1 58 GV : NG NGC THNH HểA HC TRNG THCS PHAN LU THANH HUYN NG XUN 2a 4a 16 ,8 = 0,3 => a = 0,15 + = 2a = 3 56 (0,5 điểm) Vậy thể tích hỗn hợp A (đktc) là: (0,15 + 0,3) 22,4 = 10, 08 (lít) ... Khối lợng nguyên tử tập trung hạt nhân D) mol khí oxi có khối lợng 16 g E) Phân tử khối H2SO4 98 g Chọn thí dụ cột (II) cho phù hợp với khái niệm cột (I) Khái niệm(I) Thí dụ (II) A) Hợp chất ... oxi chiếm 57,6% Đun nóng 50 g A thu đợc chất rắn B màu trắng có thành phần Cu, S, O giải phóng 18 g H 2O Khối lợng S B 1/2 khối lợng Cu Một phân tử A có chứa phân tử H 2O Xác định công thức A,...
 • 11
 • 6,769
 • 149

Đề thi HSG hóa 8-Tiêu biểu

Đề thi HSG hóa 8-Tiêu biểu

Hóa học

... 0,45 mol 0.25 = 0,45. 18 = 8, 1g CO2 H2O Theo PTHH (1) (2) số mol oxi phản ứng là: n 0.25 0.25 = 0,15.2 + 0,05.7/2 = 0.475 mol O2 Số phân tử oxi phản ứng là: 0,475.6.1023 = 2 ,85 .1023 Câu IV Số mol ... cần lấy là: KClO3 Câu V Số mol chất: = 1,12/22,4 = 0,05 mol; n (3) = (1:3).122,5 :80 % = 51,04 g 0.25 0.25 2.0 = 4 ,8/ 160 = 0,03 mol; n H2 Fe2O3 PTHH: 3H2 + Fe2O3 2Fe + đề(mol): 0,05 0,03 1.Theo ... oxi phản ứng là: 0,475.6.1023 = 2 ,85 .1023 Câu IV Số mol khí oxi chứa bình là: n 0.25 0.25 2.0 = 84 .20%/22,4 = 0,75 mol O2 Gọi số mol C P lần lợt x y (x,y>0) ta có: 12.x +31.y = 15,4 (I) PTHH:...
 • 3
 • 4,125
 • 54

ĐỀ THI HSG HÓA 8 (08 - 09 ,có đáp án)

ĐỀ THI HSG HÓA 8 (08 - 09 ,có đáp án)

Hóa học

... các phương trình 1,3,4,6,7 ,8 mỗi phương trình được 0,25 điểm , còn PTPƯ 2,5,9 mỗi phường trình được 0,5 điểm - Nếu thi ́u điều kiện hoặc cân bằng sai thi không cho điểm b) 3,5 ... + CO2 →Na2CO3 + H2O (0,25 điểm) Bài : (3 điểm) ADCT 10D C M = C% M 10.1,2 = 18, 25 = 6M Ta có: C M dung dịch HCl 18, 25% : C (0,5 điểm) M(1) 36,5 10.1,123 C M dung dịch HCl 13% : C = 13 = 4M M(1) ... 1 58 t KMnO4  K2MnO4 + MnO2 + O2↑ (1) → Theo ptpư (1): (0,5 điểm) (0,25 điểm) (0,25 điểm) (0,25 điểm) 1 n KMnO4 = 0,035 = 0, 0175 (mol) (0,25 điểm) 2 Số mol oxi tham gia phản ứng : n O pư = 80 %...
 • 4
 • 8,131
 • 258

De thi HSG Hoa 8

De thi HSG Hoa 8

Tư liệu khác

... gia phản ứng) ? b) Khối lợng chất rắn thu đợc sau phản ứng ? 5) nhiệt độ 1000C độ tan NaNO3 180 g, 200C 88 g Hỏi có gam NaNO3 kết tinh lại làm nguội 560g dung dịch NaNO3 bão hoà từ 1000C xuống 200C ... vừa đủ với V (l) dung dịch HCl 0,5M thu đợc 3,36 (lít) H2 (đktc) m2 (g) X tác dụng vừa đủ với 10 ,8 (g) nớc Tính: a) Tỷ lệ khối lợng m1/ m2 ? b) Nếu cho m2 (g) X tác dụng vừa đủ với V dung dịch...
 • 2
 • 460
 • 0

de thi HSG Hoa 8 cap huyen

de thi HSG Hoa 8 cap huyen

Tư liệu khác

... gia phản ứng) ? b) Khối lợng chất rắn thu đợc sau phản ứng ? 5) nhiệt độ 1000C độ tan NaNO3 180 g, 200C 88 g Hỏi có gam NaNO3 kết tinh lại làm nguội 560g dung dịch NaNO3 bão hoà từ 1000C xuống 200C ... vừa đủ với V (l) dung dịch HCl 0,5M thu đợc 3,36 (lít) H2 (đktc) m2 (g) X tác dụng vừa đủ với 10 ,8 (g) nớc Tính: a) Tỷ lệ khối lợng m1/ m2 ? b) Nếu cho m2 (g) X tác dụng vừa đủ với V dung dịch...
 • 3
 • 6,549
 • 117

Đề thi HSG hóa 8 (2009-2010)

Đề thi HSG hóa 8 (2009-2010)

Tư liệu khác

... dịch m FeSO4 = 122 ,88 14 ,84 4 = 18, 24 g 100 Lợng muối sắt bị kết tinh : m FeSO4 = 18, 24 70 = 12,7 68 g 100 0,5đ Gọi CTPT tinh thể muối : FeSO4.nH2O Theo ta có : 12,7 68 152 +18n = 23,352 152 n ... x16 = 6,4 gam 0,5đ Vậy m = 28, 4 + 6,4 = 34 ,8 gam 0,25đ FexOy +y H2 xFe+ y H2O 0,4mol 0,4mol 0,5đ b/ mFe = 59,155 x 28, 4= 16 ,8 gam =>Khối lợng oxi mO = 34 ,8 16 ,8 = 18 gam 0,25đ Gọi công thức oxit ... Trờng THCS Phù lãng Năm học 2007 20 08 *** 0O0 *** Đề thức Đáp án Đề thi chọn HSG dự thi cấp huyện Môn: Hoá học lớp Thời gian làm bài: 60 phút 20 08 Ngày thi: 20 tháng 03 năm * Chú ý: Điểm chia...
 • 14
 • 1,526
 • 37

DE THI HSG HOA 8

DE THI HSG HOA 8

Hóa học

...
 • 2
 • 494
 • 1

de thi HSG hoa 8

de thi HSG hoa 8

Hóa học

... dịch m FeSO4 = 122 ,88 14 ,84 4 = 18, 24 g 100 Lợng muối sắt bị kết tinh : m FeSO4 = 18, 24 70 = 12,7 68 g 100 0,5đ Gọi CTPT tinh thể muối : FeSO4.nH2O Theo ta có : 12,7 68 152 +18n = 23,352 152 n ... 0,4 x16 = 6,4 gam Vậy m = 28, 4 + 6,4 = 34 ,8 gam 0,5đ FexOy +y H2 xFe+ y H2O 0,25đ 0,4mol 0,4mol b/ mFe = 59,155 x 28, 4= 16 ,8 gam 0,5đ =>Khối lợng oxi mO = 34 ,8 16 ,8 = 18 gam Gọi công thức oxit ... Trờng THCS Phù lãng Năm học 2007 20 08 *** 0O0 *** Đề thức Đáp án Đề thi chọn HSG dự thi cấp huyện Môn: Hoá học lớp Thời gian làm bài: 60 phút 20 08 Ngày thi: 20 tháng 03 năm * Chú ý: Điểm chia...
 • 16
 • 388
 • 1

Tải hơn 88 đề thi HSG Hóa 8, 9 và đề thi vào THPT

Tải hơn 88 đề thi HSG Hóa 8, 9 và đề thi vào THPT

Hóa học

... cứu học hôm BAØI 28 BÀI 28: ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU I Nguyên tắc cấu tạo hoạt động động điện chiều: Các phận động điện chiều: THANH QUÉT Hãy quan sát tìm NAM CHÂM hiểu hình 28. 1 mô hình động điện ... chiều kĩ thuật: Cấu tạo động điện chiều kĩ thuật: Quan sát hình 28. 2 Hãy phận động điện chiều kĩ thuật Nam châm điện (stato) Hình 28. 2 Cuộn dây (rôto) C4: Nhận xét khác hai phận so với mô hình động ... khung dây dụng hai lực C3: Làm thí nghiệm kiểm tra dự đoán em? Hoạt động động điện chiều BÀI 28: ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU I Nguyên tắc cấu tạo hoạt động động điện chiều: Các phận động điện chiều:...
 • 1
 • 255
 • 2

ĐỀ THI hsg - HÓA 8

ĐỀ THI hsg - HÓA 8

Hóa học

...
 • 2
 • 584
 • 5

Đề thi HSG Hóa 8 (2010-2011)

Đề thi HSG Hóa 8 (2010-2011)

Tư liệu khác

... mol Al 2x Ta có: 24x + 27.2x = 7 ,8 ⇔ 78x = 7 ,8 ⇒ x = 0,1 Vậy n Mg = 0,1 ( mol) ; n Al = 0,2 (mol) 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ b) m Mg = 0,1 ×24 = 2,4 (gam) m Al = 7 ,8 - 2,4 =5,4 gam 0,25đ 0,25đ Câu ... = = ⇒ R = 12x Ta có: (1) 96x 80 Xét hợp chất R2Ox: 2R R × 100% = × 100% Ta có: %R = (2) 2R + 16x R + 8x 12x × 100% = 60% Thay (1) vào (2) ta có: %R = 12x + 8x 0,25đ 0,5đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ ... tố Phôt ( kí hiệu P) CTTQ chất A: Y2O5 Vì phân tử khối hợp chất A 142 đvC nên ta có: Ta có: 2X + 80 = 142 ⇒ X = 31 Vậy X nguyên tố phôtpho ( P) ; CTHH chất A: P2O5 CTTQ chất B : Y2(SO4)y 142 PTK...
 • 3
 • 3,661
 • 90

Xem thêm