de tai xay dung phan mem quan ly cua hang dien thoai di dong

tài xây dựng phần mềm ”Quản cửa hàng điện thoại

tài xây dựng phần mềm ”Quản lý cửa hàng điện thoại ”

Công nghệ thông tin

... xuất Quan hệ thực thể liên kết hdxuat sohd ngayps makh sotientt Phthuchi Id sohd mahang soluong giaxuat dmkh sophieu ngayps makh sotien diengiai loai cthdxuat makh tenkh Dchi Sdt Masothue dmhang ... trường (Field) cần thiết để chứa liệu bảng xác định.VD: Danh mục hàng ( dmhang ) trường mahang , tenhang , dvtinh… trường quan hệ trực tiếp đến đối tượng bảng , tránh đưa vào bảng trương chứa thông ... nghĩa mối quan hệ bảng thông qua công cụ Relationship Công cụ xác định mối quan hệ dựa sở đồ hoạ , người sử dụng muốn tạo mối quan hệ dưa bảng việc thực thao tác kéo thả chuột trường chung cua bảng...
 • 49
 • 1,105
 • 5

Xây dựng phần mềm quản mua bán điện thoại di động

Xây dựng phần mềm quản lý mua bán điện thoại di động

Công nghệ thông tin

... Datetime yes Bảng KhachHang lưu trữ thông tin khách hàng: Column Name Data Type Allow Null ID_KhachHang Nchar(10) No TenKhachHang Nvarchar(50) No DiaChi Nvarchar(10) Yes DienThoai Int Yes Email ... dạng chuẩn thành quan hệ không thuộc tính lặp 2.1 Chuẩn hóa Trong hệ thống quản bán hàng điện thoại di động có số quan hệ chưa dạng chuẩn, ta chuẩn hóa sau: Quan hệ Mặt hàng(MatHang)( Mã mặt ... chia thành quan hệ: Quan hệ 1:Mặt hàng(MatHang)( Mã mặt hàng, Tên mặt hàng, Mã nhà sản xuất, Mã đặc điểm, Số lượng, Giá nhập, Giá xuất, Ngày cập nhật ) Quan hệ 2: Đặc điểm mặt hàng(DacDiem)( Mã...
 • 48
 • 1,910
 • 20

Đồ Án: Phần mềm quản cửa hàng điện thoại di động potx

Đồ Án: Phần mềm quản lý cửa hàng điện thoại di động potx

Báo cáo khoa học

... Nhanvien(Nhanvienid,Tennhanvien,Diachi,Dienthoai,Email,Chuthich) • DMKH(Khachhangid,Tenkhachhang,CMND,Diachi,Dienthoai,Email,chú thích) • DMNCC (Cungcapid,Tennhacungcap,Diachi,Dienthoai,Chuthich) • Congno(Khachhangid,Tienno,Ngaytra) ... Phieuthu(Phieuthuid,Phieuxuatid,Tongtien,Chitra,Ngaythu) • Nhomhang(Manhomhang,tennhomhang,chuthich) • CTGiohang(giohangid,mahang,dongia,soluong,thanhtien,thue) • Giohang(giohangid,dangnhapid,tinhtrang) • Demmuahang(khachhangid,solanmua) ... Nvarchar FK X Di n giải Mã phiếu xuất Mã hàng Đơn giá Số lượng Thành tiền Chú thích  Bảng Khách Hàng STT Thuộc tính Khachhangid Tenkhachhang CMND Diachi Dienthoai Email Chuthich FK Di n giải Mã...
 • 40
 • 1,194
 • 2

Đề tài: Xây dựng Phần mềm Quản bán hàng tại Công ty CP Thương Mại Phú Xuyên bằng ngôn ngữ lập trình Visual Basic pdf

Đề tài: Xây dựng Phần mềm Quản lý bán hàng tại Công ty CP Thương Mại Phú Xuyên bằng ngôn ngữ lập trình Visual Basic pdf

Công nghệ thông tin

... có mối quan hệ, nhờ mối quan hệ mà ta lần kết có yêu cầu + Quan hệ 1-n: Là quan hệ ghi bảng thứ có quan hệ với nhiều bảng ghi bảng thứ hai + Quan hệ 1-1: Là quan hệ bảng ghi bảng thứ có quan hệ ... BÁN HÀNG • Khách hàng Tên trường Kiểu liệu Text Text Text Text Text Text Makh Tenkh Diachi Dienthoai Taikhoan Masothue Kích thước 10 50 50 11 50 50 Mô tả Key Mã khách hàng Tên khách hàng Địa ... Public Sub Deletedb(tenbang, DieuKien) Dim strSQl As String strSQl = " delete " & "*" & " from " & tenbang If Trim(DieuKien) "" Then strSQl = strSQl & " where " & DieuKien End If conn.Execute...
 • 67
 • 793
 • 0

ĐỀ TÀI XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN KHÁCH SẠN

ĐỀ TÀI XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHÁCH SẠN

Lập trình

... 10 30 Validation Rule Len() =3 Len()=10 Mã CQ: Mã quan số thứ tự quan vùng ĐCCQ: Địa quan Ví dụ: Mã quan Tên quan Địa quan ĐT_Fax Cơ quan E_mail quan 001 Công ty TNHH Sao Mai Bà Rịa - Vũng Tàu ... TIN CƠ QUAN Hệ thống: QUẢN KHÁCH SẠN Mục tiêu: Nhập liệu cho COQUAN Input: Thông tin quan Output: Thông tin quan ghi vào bảng COQUAN Xử lý: Nhập thông tin quan Tìm thông tin quan bảng COQUAN ... Lược đồ quan hệ: Tập thuộc tính quan hệ Lược đồ quan hệ gồm thuộc tính thực thể với mệnh đề ràng buộc VD: Lược đồ quan hệ R = = ( A1:D1,A2:D2, , An :Dn , M) Trong đó: R lược đồ quan hệ...
 • 75
 • 1,215
 • 6

đề tài xây dựng phần mềm quản học sinh - sinh viên

đề tài xây dựng phần mềm quản lý học sinh - sinh viên

Lập trình web

... 30 QUEQUAN que quan cua hoc sinh C B 30 ky tu 30 DIA CHI dia chi cua hoc sinh B 225 ky tu 225 STT THUOC TINH MHS HOTEN DIEN GIAI MA SO HOC SINH C THIET KE GIAO DIEN SQL Y nghia cua hoat dong : ... phap phan chia mot may chu vat ly nhieu may chu khac co tinh nang tuong tu nhu may chu rieng (dedicated sever ),  cach su dung VPS nhu the nao ? khac voi hosting su dung phan mem quan ly (hosting ... thuc the (entity) va quan he (relationship) giua cac thuc the ,de nham the hien noi dung ,y nghia cua du lieu he thong  Xay dung ERD    xac dinh thuc the xac dinh ban so xac dinh thuoc tinh hinh...
 • 47
 • 1,939
 • 2

ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN KHÁCH SẠN pot

ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHÁCH SẠN pot

Công nghệ thông tin

... Tenkhach Diachi Sđt SoCMND Gioitinh Ghichu Maphong Tenphong Sđt Giatheongay Giatheogio Ngayden Ngaydi Cothesd Trangthietbi Thanhtien *Hóa đơn dịch vụ Madichvu Tendichvu Soluong Donvitinh Ngaygio Dongia ... KhachID Tenkhach Diachi Sđt SoCMND Gioitinh Ghichu Maphong Tenphong Sđt Giatheongay Giatheogio Ngayden Ngaydi Cothesd Trangthietbi Madichvu Tendichvu Donvitinh Soluong Ngaygio Dongia Chitiet 2NF ... Tenkhach Diachi Sđt SoCMND Gioitinh Ghichu PhongID Tenphong Sđt Cothesd KhachID PhongID Ngayden Ngaydi Sogio LoaiID Loaiphong Giatheongay Giatheogio Trangthietbi DichvuID Tendichvu Donvitinh Dongia...
 • 19
 • 685
 • 0

Bài thảo luận đề tài: Xây dựng phần mềm quản kinh doanh công ty máy tính Hùng Phát pptx

Bài thảo luận đề tài: Xây dựng phần mềm quản lý kinh doanh công ty máy tính Hùng Phát pptx

Công nghệ thông tin

... (13) ta lược đồ quan hệ : HD bán ( Mã HD bán,Mã KH, Ngày HD bán ,Tổng tiền bán ) (16)  Kết luận : ta lược đồ CSDL quan hệ : (1) (14) (3) (4) (15) (16) (7) 3.3 Chuẩn hóa lược đồ quan hệ : - Xét ... mạng (modem ,switch ,usb 3g, …)  Máy chiếu phụ kiện  Thiết bị giải trí số (máy ảnh ,máy quay ,máy ghi âm ,…)  Thiết bị viễn thông (điện thoại ,bộ đàm ,…)  Thiết bị an ninh (camera quan sát,card ... cuối năm Từ chức => gom nhóm lại thành chức theo tiêu chí : + Các chức liên quan đến đối tượng + Các chức liên quan đến tiến trình Nhóm chức 1gồm: Cn1.1 ,Cn1.2 ,Cn1.3 Tên chức :Mua hàng Nhóm...
 • 26
 • 510
 • 0

Bài thảo luận phân tích và thiết kế hệ thống thông tin đề tài: Xây dựng phần mềm quản kinh doanh công ty ppt

Bài thảo luận phân tích và thiết kế hệ thống thông tin đề tài: Xây dựng phần mềm quản lý kinh doanh công ty ppt

Kỹ thuật lập trình

... NỘI DUNG THẢO LUẬN: I Phần mở đầu 1.1 Mục đích đề tài 1.2 Phạm vi đề tài Vai trò ý nghĩa đề tài...
 • 17
 • 656
 • 2

Đề tài xây dựng phần mềm quản sinh viên

Đề tài xây dựng phần mềm quản lý sinh viên

Hệ thống thông tin

... kế website đơn giản công việc tạo trang web cá nhân công ty, doah nghiệp, tổ chức… dao di n, hình ảnh, nội dung hướng phát triển Website Để thiết kế trang Web ta có phương thức : Website tĩnh (Sử ... bảo tin tức viết mới, cập nhật liên tục với giao di n thân thiện Phâm Tích Chức Năng Website  Trang chủ: Giới thiệu hoạt động tiêu biểu, tổng quan trung tâm Lần truy cập vào bạn thấy logo banner ... Thiết kế Website Website gọi trang web, trang mạng, tập hợp trang web bao gồm văn bản, hình ảnh, video, flash,… thường nằm tên miền (domain name) tên miền phụ (subdomain) Trang web lưu trữ (web hosting)...
 • 17
 • 1,016
 • 0

ĐỀ TÀI XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN CÔNG VĂN

ĐỀ TÀI XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ CÔNG VĂN

Kỹ thuật lập trình

... WHEN V_demcvden.[so cong van den] IS NULL THEN ELSE V_demcvden.[so cong van den] END AS [so cong van den], CASE WHEN V_demcvdi.[so cong van di] IS NULL THEN ELSE V_demcvdi.[so cong van di] END ... coquanngoai(macoquan, tencoquan, dienthoai, diachi, email) - linhvuc(malinhvuc, tenlinhvuc) - loaicongvan(maloai, tenloai) - nhanvien(manv, hoten, ngaysinh, dienthoai, diachi, chucvu) - congvanden(socvden,ngaycvden, ... cong van di] FROM dbo.V_tkcongvan LEFT OUTER JOIN dbo.V_demcvden ON dbo.V_tkcongvan.thang = dbo.V_demcvden.thang AND dbo.V_tkcongvan.nam = dbo.V_demcvden.nam LEFT OUTER JOIN dbo.V_demcvdi ON dbo.V_tkcongvan.thang...
 • 61
 • 1,826
 • 5

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008