de cuong dia li 10

Báo cáo " Nhận thức lại thái độ thẩm mĩ của Nguyễn Trãi trong “Quốc âm thi tập” " potx

Báo cáo

Báo cáo khoa học

... a natural environment in his native land that was rather chilly, deserted, finding himself surrounded by those people full of underhand tricks and ill intentions This is a collection of poems ... individual person living in a sad period of the country full of turmoil in the wake of a war, at the beginning of the 15th century However, the greater the loneliness, chilliness and disappointment, ... mật viện Nguyễn Thúc Huệ, Học sĩ Lê Cảnh Xớc (XVI :10- 12; I:877-878) Tháng Đinh Tị [1437], Thái Tông dùng Lê Khả phế Lê Sát, giết (XVII:6-8; I:909- 910, 911912) Sau lại giết Lê Ngân, ngời bênh vực...
 • 14
 • 318
 • 0

GIÁO DỤC Ý THƯC THẨM MĨ CHO SINH VIÊN Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

GIÁO DỤC Ý THƯC THẨM MĨ CHO SINH VIÊN Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

Lý luận chính trị

... sắc mĩ học giai đoạn phát vẻ đẹp tâm linh người Vì vậy, đối tượng nghiên cứu mĩ học giai đoạn chủ yếu xem xét mối quan hệ đức tín trí, sống chết, thân xác linh hồn, trần thiên đường Ô- guyt ... thuật hình thái ý thức xã hội, nghệ thuật không thoát li tồn xã hội Nghệ thuật phản ánh đời sống vật chất xã hội, trình sáng tạo nghệ thuật gắn li n với trình sáng tạo trí tưởng tượng chủ thể Tính ... đẹp gắn li n với lao động, với lực chất người hoạt động lao động tạo đối tượng khách quan cảm giác đẹp Từ luận điểm nhận thấy rằng, qui luật đẹp gắn bó mật thiết với chế độ xã hội đẹp gắn li n với...
 • 113
 • 256
 • 0

Một số giải pháp quản nhằm đẩy nhanh tiến độ phổ cập giáo dục THCS ở huyện miền núi Văn Quan

Một số giải pháp quản lí nhằm đẩy nhanh tiến độ phổ cập giáo dục THCS ở huyện miền núi Văn Quan

Quản trị kinh doanh

... đồng trưởng Luật phổ cập giáo dục tiểu học Nghị 40/2000/QH10 Quốc hội khóa 10 10 Nghị 88/NĐ-CP Chính phủ công tác phổ cập THCS 11 Tài li u bồi dưỡng cán quản công chức nhà nước ngành GD – ĐT ... là: 10. 879/11.475 tỷ lệ 94,96% Chưa học, mù chữ 578 cháu/11.475 cháu, chiếm tỉ lệ 5,04% Bỏ học tiểu học: 106 cháu/11.475 cháu, chiếm tỉ lệ 0,92% Người độ tuổi (15 – 25 tuổi) toàn huyện có 10. 273 ... đạo Đảng, quyền từ tỉnh đến huyện kết luận hội nghị có li n quan đến giáo dục, qua Công báo hàng năm 4.2 Nhóm phương pháp thực tiễn Qua số li u điểu tra hàng năm, báo cáo tổng kết năm học, báo...
 • 33
 • 484
 • 0

Thực trạng giáo dục – đào tạo và tiến độ phổ cập giáo dục THCS ở huyện miền núi Văn Quan tỉnh Lạng Sơn từ năm 2001 – 2005

Thực trạng giáo dục – đào tạo và tiến độ phổ cập giáo dục THCS ở huyện miền núi Văn Quan tỉnh Lạng Sơn từ năm 2001 – 2005

Kinh tế - Thương mại

... trưởng - 32 - Luật phổ cập giáo dục tiểu học Nghị 40/2000/QH10 Quốc hội khóa 10 10 Nghị 88/NĐ-CP Chính phủ công tác phổ cập THCS 11 Tài li u bồi dưỡng cán quản công chức nhà nước ngành GD – ĐT ... là: 10. 879/11.475 tỷ lệ 94,96% Chưa học, mù chữ 578 cháu/11.475 cháu, chiếm tỉ lệ 5,04% Bỏ học tiểu học: 106 cháu/11.475 cháu, chiếm tỉ lệ 0,92% Người độ tuổi (15 – 25 tuổi) toàn huyện có 10. 273 ... đạo Đảng, quyền từ tỉnh đến huyện kết luận hội nghị có li n quan đến giáo dục, qua Công báo hàng năm 4.2 Nhóm phương pháp thực tiễn Qua số li u điểu tra hàng năm, báo cáo tổng kết năm học, báo...
 • 33
 • 318
 • 0

Giao duc thanh lich van minh cho HS Thu do

Giao duc thanh lich van minh cho HS Thu do

Ngữ văn

... => Khi trò chuyện với thầy cô giáo em nên có thái độ nghiêm túc tôn trọng mà gần gũi, thân mật… 10 - GV kết luận=> loi khuyen Bài tập 3: Em làm tình sau: tiep theo - HS nêu yêu cầu Tình 1: Em...
 • 3
 • 856
 • 14

Thái độ tham gia giao thông của học sinh THPT trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Thái độ tham gia giao thông của học sinh THPT trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Tâm lý học

... bng di õy: 10 Khỏch th a im Trng THPT Dõn lp H Xuõn Hng Trng THPT Nhõn Chớnh Trng THPT Chu Vn An Hc sinh Ph Thy cụ huynh giỏo Lp 10 Lp 11 Lp 12 10 10 33 33 34 120 10 10 33 33 34 120 10 10 33 33 ... Vn An Trng THPT Nhõn Chớnh Trng THPT Dõn lp H Xuõn Hng Hc sinh Tng Khi 10 Khi 11 Khi 12 33 33 34 100 33 33 34 100 33 33 34 100 300 Tng s 2.1.2 Giỏo viờn v ph huynh hc sinh ca trng THPT: Chu Vn ... b u cho cỏc trng, mi trng li phõn b u cho cỏc 10, 11, 12 - T l hc sinh nam v n s ly t l ngu nhiờn theo lp hc Nhim v nghiờn cu - Nghiờn cu c s lý lun v phng phỏp cú li n quan n ti - Nghiờn cu...
 • 113
 • 2,816
 • 6

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm tại Công ty TNHH Thiết bị Giáo dục và Đồ chơi Thăng Long

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm tại Công ty TNHH Thiết bị Giáo dục và Đồ chơi Thăng Long

Kế toán

... 13.500 81 17.492 85 315 392 2.838 17 2.981 13 100 3 16.339 100 4 20.473 Nguụn: Phong kờ toan 100 Bang cho ta thõy tụng vụn kinh doanh cua cụng ty tng li n tuc hai nm gõn õy, nhin mụt cach khach quan ... bang cho ta thõy: doanh li san xuõt tng gõp hn 300 lõn nm 2007 so vi nm 2006 thờ hiờn cung 100 ụng doanh thu thi sụ li nhuõn thu c nm sau tng 338 lõn so vi nm trc Doanh li vụn tng 320 lõn nm 2007 ... Thi trng Ha Nụi Hai Phong Huờ Nam inh Yờn Bai Hoa Binh Quang Ninh 2006 40 30 20 10 20 10 20 2007 50 40 30 10 20 10 20 Nguụn: phong kờ toan Qua bang trờn ta thõy thi trng chu yờu cua cụng ty la...
 • 59
 • 501
 • 3

Giaó dục phát triển thẩm mỹ

Giaó dục phát triển thẩm mỹ

Trung học cơ sở - phổ thông

... NỘI DUNG CHÍNH 1/ Giới thiệu những điểm mới của li nh vực GD phát triển thẩm mỹ chương trình GDMN 2/ Giới thiệu nội dung li nh vực GD phát triển thẩm mỹ cho độ tuổi nhà ... thẩm mỹ cho trẻ + Đối với NT nội dung GDPTTM được lồng ghép vào li nh vực GD TC-XH; + Đối với MG có riêng li nh vực GDPTTM Hoạt động của trẻ được thiết kế theo hướng tích ... trẻ Khuyến khích GV linh hoạt việc xác định, lựa chọn và tổ chức các HĐ đa dạng, phù hợp với các điều kiện cụ thể của trường lớp GV sử dụng linh hoạt các PP nhằm...
 • 24
 • 3,150
 • 4

luận văn thạc sỹ giáo dục học Đỗ Thị Bích Ngọc

luận văn thạc sỹ giáo dục học Đỗ Thị Bích Ngọc

Thạc sĩ - Cao học

... luận: nghiên cứu, phân tích tài li u có li n quan đến đề tài + Nghiên cứu tài li u luận dạy học có li n quan đến TNHH + Nghiên cứu tài li u luận dạy học có li n quan đến việc sử dụng phương ... toán học để xử lý số li u thực nghiệm sư phạm  Phương tiện nghiên cứu - Các loại tài li u tham khảo: báo, tạp chí, sách (sách giáo khoa 10, sách giáo viên 10, sách tập 10, sách tham khảo hóa ... án minh hoạ 106 Chương THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 3.1 Mục đích thực nghiệm 107 3.2 Nhiệm vụ thực nghiệm 107 3.3 Đối tượng địa bàn thực nghiệm 107 3.4 Phương pháp...
 • 200
 • 210
 • 0

117 Thực trạng tổ chức kế toán của Công ty trong kỳ tại Công ty thiết bị giáo dục và đồ chơi Long Hưng

117 Thực trạng tổ chức kế toán của Công ty trong kỳ tại Công ty thiết bị giáo dục và đồ chơi Long Hưng

Kế toán

... TBị dụng cụ quản lý 1.04 800.000 107 .120 107 .120 III Số KH TSCĐ 613. 610. 366 5.993.178 5.243.338 10. 300.000 giảm tháng: Nhà của, vật kiến trúc Máy móc thiết bị 10 PTVT, Tbị truyền dẫn 11 TBị, DC ... Diễn giải TK đối - Số d đầu kỳ Số tiền Nợ Có 531.088.752 - Số PS kỳ 10/ 02 03 10/ 02 +Trích KH BPSX 627 87.700.338 10/ 02 04 10/ 02 +Trích KH BPQL 642 814.454 Cộng số phát sinh 88.514.792 Số d cuối ... giá thực tế vật li u, VL, DC, CC xuất trớc giá trị vật li u, DC, CC tồn kho cuối kì giá thực tế số vật li u, DC,CC mua vào sau Tập hợp chứng từ biến động NVL CCDC a Nguyên vật li u: Đơn vị: công...
 • 94
 • 252
 • 0

Một số giải pháp chủ yếu đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm ở công ty TNHH Thiết bị giáo dục và đồ chơi Thăng Long S.t.d

Một số giải pháp chủ yếu đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm ở công ty TNHH Thiết bị giáo dục và đồ chơi Thăng Long S.t.d

Kinh tế - Thương mại

... 13.500 81 17.492 85 315 392 2.838 17 2.981 13 100 3 16.339 100 4 20.473 Nguụ n: Phong kờ toan 100 Bang cho ta thõ y tụ ng vụ n kinh doanh cua cụng ty tng li n tu c hai nm gõ n õy, nhin mụ t cach khach ... Thi trng Ha Nụ i Hai Phong Huờ Nam inh Yờn Bai Hoa Binh Quang Ninh 2006 40 30 20 10 20 10 20 2007 50 40 30 10 20 10 20 Nguụ n: phong kờ toan Qua bang trờn ta thõ y thi trng chu yờ u cua cụng ty ... : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chi tiờu Tụ ng N Tụ N 10 08 ng sụ 70 35 15 11 sụ Tụ ng sụ lao ụ ng Lao ụ ng trc 45 35 *Bõ c *Bõ c *Bõ c *Bõ c *Bõ c *Bõ c *Bõ c Lao ụ ng gian 01 02 11 10...
 • 58
 • 212
 • 1

Giáo án Giáo dục sức khỏe răng miệng lớp 5

Giáo án Giáo dục sức khỏe răng miệng lớp 5

Tiểu học

... hàm sau, từ trái sang phải 6 -10 lần b) Mặt ngồi, mặt trong, mặt nhai 6 -10 lần c) Nghiêng 300 – 450, rung nhẹ chỗ, di xuống (hay lên) mặt nhai(hay bờ cắn) răng.6 -10 lần d) Cả câu 4- Nếu thực lần ... Trường Tiểu học Hướng Thọ Phú Thị xã Tân An Thứ Bài 2: , ngày GV Phạm Thị Đẹp Email: ptdep_la@yahoo.com.vn tháng năm 200 CÁC THĨI QUEN XẤU CĨ HẠI CHO RĂNG - HÀM I MỤC TIÊU Giúp HS hiểu ... HS lớp nhận xét, bổ sung Trường Tiểu học Hướng Thọ Phú Thị xã Tân An GV Phạm Thị Đẹp Email: ptdep_la@yahoo.com.vn - GV kết luận: -Nên loại bỏ thói quen xấu nên bác sĩ khám có lệch hàm - HS lắng...
 • 9
 • 1,609
 • 30

GIAO DUC SUC KHOE RANG MIENG LOP 4-5

GIAO DUC SUC KHOE RANG MIENG LOP 4-5

Tiểu học

... hàm sau, từ trái sang phải 6 -10 lần b) Mặt ngồi, mặt trong, mặt nhai 6 -10 lần c) Nghiêng 300 – 450, rung nhẹ chỗ, di xuống (hay lên) mặt nhai(hay bờ cắn) răng.6 -10 lần d) Cả câu 4- Nếu thực lần ... phụ) : Thứ tự chải răng: -Hàm trước, hàm sau -Từ trái sang phải -Mặt ngồi, mặt trong, mặt nhai: + -10 lần đoạn ( 2-3 răng) + Động tác : *Nghiêng 300 – 450 *Rung nhẹ chỗ *Di xuống (hay lên) mặt nhai(hay...
 • 8
 • 962
 • 20

giao duc suc hkoe rang mieng 4

giao duc suc hkoe rang mieng 4

Tiểu học

... hàm sau, từ trái sang phải 6 -10 lần b) Mặt ngồi, mặt trong, mặt nhai 6 -10 lần c) Nghiêng 300 – 450, rung nhẹ chỗ, di xuống (hay lên) mặt nhai(hay bờ cắn) răng.6 -10 lần d) Cả câu 4- Nếu thực lần ... phụ) : Thứ tự chải răng: -Hàm trước, hàm sau -Từ trái sang phải -Mặt ngồi, mặt trong, mặt nhai: + -10 lần đoạn ( 2-3 răng) + Động tác : *Nghiêng 300 – 450 *Rung nhẹ chỗ *Di xuống (hay lên) mặt nhai(hay...
 • 8
 • 735
 • 12

Tìm hiểu giáo dục thái lan sau cuộc cách mạng sinh viên (1973) đến năm 2005

Tìm hiểu giáo dục thái lan sau cuộc cách mạng sinh viên (1973) đến năm 2005

Khoa học xã hội

... thể bảng số li u sau: 36 Chi phí cho giáo dục tính theo % tổng chi phí cho ngành Chính phủ nớc Đông Nam TT Tên nớc Miến Điện Inđônêxia Philippin Chi phí GD (%) 1972 Chi phí GD (%) 1982 10, 2 11,2 ... sách tiếng Pali đợc lựa chọn phân chia cho thích hợp với cấp học Trong hệ thống giáo dục Rama II có hai loại: - Thứ nhất, học đạo pháp hay giáo lý nhà Phật - Thứ hai, học tiếng văn Pali Chơng trình ... hiểu giáo lý Phật giáo) Còn học tiếng văn Pali có bảy cấp Ai học qua bảy cấp đợc phong tớc hiệu Mahả Phra Mahả Nhng thông thờng, việc dạy giáo lý văn Pali kết hợp với lúc Muốn qua hết tất hai chơng...
 • 83
 • 160
 • 0

Một số giải pháp quản lý công tác xã hội hóa giáo dục ở các huyện miền núi tỉnh nghệ an luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Một số giải pháp quản lý công tác xã hội hóa giáo dục ở các huyện miền núi tỉnh nghệ an luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Khoa học xã hội

... Mối quan hệ giải pháp 100 3.4 Thăm dò tính cấp thiết tính khả thi giải pháp .102 Kết luận chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 110 DANH MỤC TÀI LI U THAM KHẢO 112 CÔNG ... Số HS Số trường Số HS Số trường Số HS Số trường đạt chuẩn QG Bậc Tiểu học 102 30.094 98 32.129 108 30.900 106 30.023 105 31.209 Bậc THCS 61 31.987 61 29.561 66 26.068 63 24.166 61 22.422 Bậc ... 2009 - 2 010 có số trường 20 đến năm học 2 010 - 2011 lại 19 trường; bậc THCS năm học 2006 - 2007 đến năm học 2009 - 2 010 có 12 trường đến năm học 2 010 - 2011 10 trường Huyện Quỳ Châu, bậc tiểu học...
 • 140
 • 1,037
 • 11

Thực trạng giáo dục tình cảm thẩm mỹ cho trẻ mẫu giáo lớn (5 6 tuổi) trong gia đình

Thực trạng giáo dục tình cảm thẩm mỹ cho trẻ mẫu giáo lớn (5  6 tuổi) trong gia đình

Khoa học xã hội

... đẹp 100 100 100 100 Bố mẹ tôn trọng lẫn tôn trọng 100 100 100 100 Bố mẹ có cách ứng xử có văn hoá với với 98 98 100 100 Những điều kiện khác 0 0 Từ số li u xây dựng thành biểu đồ sau: Tỷ lệ % 100 ... giá đẹp 60 100 100 Từ số li u xây dựng thành biểu đồ sau: 31 Khoá luận tốt nghiệp MN Phan Thị Hậu - K 40A Chú thích: Nông thôn Thành phố Tỷ lệ % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 32 10 11 BP Khoá ... 65 60 60 85 85 85 85 100 100 95 95 Khoá luận tốt nghiệp MN Phan Thị Hậu - K 40A ăn mặc Dạy trẻ biết mối quan hệ 97 97 40 96 96 97 100 100 60 trẻ 97 97 đồ vật xung quanh 10 Dạy trẻ cách c xử có...
 • 54
 • 1,291
 • 2

Xem thêm