dap an focus on gramar 5

BỘ đề THI TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC tư PHÁP hộ TỊCH năm 2010 (có đáp án và biểu điểm)

BỘ đề THI TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC tư PHÁP hộ TỊCH năm 2010 (có đáp án và biểu điểm)

Quản lý nhà nước

... điểm) - Tranh chấp quyền, lợi ích phát sinh từ quan hệ dân sự, hôn nhân gia đình (1 điểm) Ví dụ: Tranh chấp phát sinh từ quan hệ dân như: tranh chấp phát sinh từ quan hệ tài sản, quan hệ hợp ... động cách mạng trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng năm 19 45; (1 điểm) b) Bà mẹ Việt Nam anh hùng; (0 .5 điểm) c) Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; (1 điểm) d) Thương binh, người ... đạo đức xã hội phong tục, tập quán tốt đẹp nhân dân (1 .5 điểm) Tôn trọng tự nguyện bên (1 điểm); không bắt buộc, áp đặt bên tranh chấp phải tiến hành hoà giải (0 .5 điểm) Khách quan, công minh,...
 • 22
 • 8,181
 • 42

Bộ đề thi công chức tư pháp hộ tịch giỏi

Bộ đề thi công chức tư pháp hộ tịch giỏi

Tài liệu khác

... điểm) - Tranh chấp quyền, lợi ích phát sinh từ quan hệ dân sự, hôn nhân gia đình (1 điểm) Ví dụ: Tranh chấp phát sinh từ quan hệ dân như: tranh chấp phát sinh từ quan hệ tài sản, quan hệ hợp ... động cách mạng trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng năm 19 45; (1 điểm) b) Bà mẹ Việt Nam anh hùng; (0 .5 điểm) c) Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; (1 điểm) d) Thương binh, người ... đồng/trang (3 điểm); từ trang thứ trở lên trang thu 1.000 đồng/trang (3 điểm) tối đa thu không 100.000 đồng/bản (3 điểm) - Như vậy, với tập hồ sơ gồm 100 trang, lệ phí chứng thực tính sau: + trang...
 • 33
 • 417
 • 1

bộ đề thi công chức tư pháp - hộ tịch giỏi ( có đáp án và biểu điểm)

bộ đề thi công chức tư pháp - hộ tịch giỏi ( có đáp án và biểu điểm)

Giáo dục hướng nhiệp

... điểm) - Tranh chấp quyền, lợi ích phát sinh từ quan hệ dân sự, hôn nhân gia đình (1 điểm) Ví dụ: Tranh chấp phát sinh từ quan hệ dân như: tranh chấp phát sinh từ quan hệ tài sản, quan hệ hợp ... động cách mạng trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng năm 19 45; (1 điểm) b) Bà mẹ Việt Nam anh hùng; (0 .5 điểm) c) Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; (1 điểm) d) Thương binh, người ... đạo đức xã hội phong tục, tập quán tốt đẹp nhân dân (1 .5 điểm) Tôn trọng tự nguyện bên (1 điểm); không bắt buộc, áp đặt bên tranh chấp phải tiến hành hoà giải (0 .5 điểm) Khách quan, công minh,...
 • 15
 • 429
 • 0

bộ đề thi công chức tư pháp-hộ tịch giỏi năm 2010

bộ đề thi công chức tư pháp-hộ tịch giỏi năm 2010

Giáo dục hướng nhiệp

... điểm) - Tranh chấp quyền, lợi ích phát sinh từ quan hệ dân sự, hôn nhân gia đình (1 điểm) Ví dụ: Tranh chấp phát sinh từ quan hệ dân như: tranh chấp phát sinh từ quan hệ tài sản, quan hệ hợp ... động cách mạng trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng năm 19 45; (1 điểm) b) Bà mẹ Việt Nam anh hùng; (0 .5 điểm) c) Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; (1 điểm) d) Thương binh, người ... đồng/trang (3 điểm); từ trang thứ trở lên trang thu 1.000 đồng/trang (3 điểm) tối đa thu không 100.000 đồng/bản (3 điểm) - Như vậy, với tập hồ sơ gồm 100 trang, lệ phí chứng thực tính sau: + trang...
 • 33
 • 270
 • 0

Giáo dục pháp luật cho công chức tư pháp hộ tịch, qua thực tiễn thành phố hà nội

Giáo dục pháp luật cho công chức tư pháp  hộ tịch, qua thực tiễn thành phố hà nội

Khoa học xã hội

... 08 13 02 01 Thanh Xuân 11 21 10 Hà Đông 17 33 16 01 Hoàng Mai 14 36 13 05 Bắc Từ Liêm 13 22 06 01 Nam Từ Liêm 10 16 05 03 Thanh Trì 16 29 11 03 Đông Anh 24 46 22 Sóc Sơn 26 50 23 05 Mê Linh 18 ... trấn TP-HT đồng 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Ba Đình 14 20 05 Hoàn Kiếm 18 32 14 06 Đống Đa 21 47 21 05 Hai Bà Trƣng 20 45 19 08 Long Biên 14 30 Chƣa có thống kê ... phường, thị trấn có Ban Tư pháp 12 Theo đó, Ban Tư pháp có Trưởng ban, Phó trưởng ban số ủy viên Trưởng Ban tư pháp xã cần chọn người thường trực UBND xã kiêm chức, Phó trưởng Ban Tư pháp xã cán...
 • 121
 • 212
 • 2

LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ CÔNG: NĂNG LỰC THỰC THI CÔNG VỤ CỦA CÔNG CHỨC TƯ PHÁP HỘ TỊCH CẤP XÃ Ở THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG, TỈNH TUYÊN QUANG

LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ CÔNG: NĂNG LỰC THỰC THI CÔNG VỤ CỦA CÔNG CHỨC TƯ PHÁP HỘ TỊCH CẤP XÃ Ở THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG, TỈNH TUYÊN QUANG

Thạc sĩ - Cao học

... Tuyên Quang hoạt động môi trường có nhiều mối quan hệ xã hội an xen, phức tạp Trong công việc, họ công chức sống, sinh hoạt, làng xóm, họ con, cháu, trưởng tộc… Mối quan hệ xã hội an xen phức ... định: Ủy ban nhân dân không quan chấp hành Hội đồng nhân dân cấp mà Ủy ban nhân dân cấp phải chịu đạo Ủy ban nhân dân cấp Như vậy, Ủy ban nhân dân cấp xã phải chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân ... Ủy ban nhân dân thành phố quan Tư pháp cấp Tổ chức thực việc tự kiểm tra định, thị Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành; rà soát văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã ban...
 • 104
 • 343
 • 6

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG: NĂNG LỰC CÔNG CHỨC TƯ PHÁP HỘ TỊCH CẤP XÃ HUYỆN GIA VIỄN, TỈNH NINH BÌNH

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG: NĂNG LỰC CÔNG CHỨC TƯ PHÁP HỘ TỊCH CẤP XÃ HUYỆN GIA VIỄN, TỈNH NINH BÌNH

Thạc sĩ - Cao học

... có liên quan đến quan hệ lợi ích cá nhân- cộng đồng- nhà nước mối quan hệ cộng đồng gắn bó chằng chịt, anh em, họ hàng, văn hóa truyền thông, thói quen, lệ làng, phong tục tập quán phong phú đa ... Ủy ban nhân dân huyện quan tư pháp cấp Tổ chức thực việc tự kiểm tra định, thị Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành, rà soát văn quy phạm pháp luật hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành; ... lịch, lễ hội địa bàn Trong năm, có khoảng gần triệu lượt du khách đến thăm quan điểm du lịch, lễ hội, doanh thu du lịch ước đạt 50 ,5 tỷ đồng, tăng 19,3% số lượt du khách 20,2% doanh thu so với năm...
 • 111
 • 255
 • 14

công tác tư pháp hộ tịch tại địa phương

công tác tư pháp hộ tịch tại địa phương

Xã hội học

... hộ tịch 241.418 58 857 74 859 95 333 (1989 - 1998) 1998 22662 64 15 8084 15 104 1999 20.104 755 8 8 454 25 141 2000 24.3 95 657 9 10114 11 121 2001 27. 450 6986 11 059 24 136 2002 26.791 753 8 14666 23 206 ... Trong Nam Nữ A Đăng ký sinh 28 .52 14 356 14164 Con cha mẹ có ĐKKH 2779 1400 13794 Con cha mẹ ĐKKH 7 25 355 370 Con có cha mẹ N2 hồi hương VN 12 Con thứ ba trở lên 738 404 334 B Đăng ký tử 9242 53 14 ... nuôi 75 V Giám hộ 42 33 Con nuôi Con nuôi Đăng ký < 15 tuổi Tổng > 15 tuổi lại 71 3 Trong VI Nhận cha mẹ Con chưa thành Tổng niên nuôi 13 Con thành niên Cha mẹ nhận Con nhận cha mẹ sông Con nhận...
 • 26
 • 1,103
 • 3

Công tác tư pháp - hộ tịch ở cấp xã những vấn đề lý luận và thực tiễn ở tỉnh Bắc Giang

Công tác tư pháp - hộ tịch ở cấp xã những vấn đề lý luận và thực tiễn ở tỉnh Bắc Giang

Luật

... Uỷ ban nhân dân cấp xã Trưởng ban Một số Ban Tư pháp số tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, Trưởng Công an xã Trưởng ban, số Ban Tư pháp tỉnh Bến Tre, Phú Yên, Cà Mau, Quảng Nam, Vĩnh Long có Trưởng ban ... không rành mạch ban chuyên môn với ban điều hành Số lượng cán tham gia Ban Tư pháp mà bố trí nơi nhiều, nơi ít; có nơi 5- 7 người (Ban điều hành), có nơi có 2-3 người Uỷ ban (Ban chuyên môn) Về ... Trưởng ban, Phó Trưởng ban thành viên Qua khảo sát Bộ Tư pháp năm 2007 54 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổng số 9.234 Ban Tư pháp có 2.146 Ban Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 6.788 Ban Tư pháp...
 • 93
 • 1,489
 • 10

báo cáo thực tập: công tác tư pháp hộ tịch trên địa bàn xã, phường, thị trấn

báo cáo thực tập: công tác tư pháp hộ tịch trên địa bàn xã, phường, thị trấn

Xã hội học

... 2013 ban thường vụ Huyện ủy phương án nhân thực chia tách xã Thanh Nưa, thành lập xã Hua Thanh theo định số: 45/ NQ-CP ngày 25 tháng năm 2012 Chính phủ * Vị trí địa lý xã Hua Thanh Xã Hua Thanh ... địa danh từ xã Thanh Nưa thành Xã Hua Thanh đòi hỏi phải xác thực đặc biệt thay đổi sổ hộ Kiến nghị , đề xuất Trong thời gian thực tập Xã Hua Thanh – Huyện Điện Biên – Tỉnh Điện Biên Em quan tâm, ... nghiệp chiến 8 85, 6 ha, đất xây dưng 159 ,0 ha, đất lâm nghiệp chiến 56 1,7 ha, đất khác 57 1,63 1.3 Quy mô sở * Bộ máy quản lý - Bộ máy quản lý xã bao gồm: + Ban chấp hành Đảng ủy với 15 đồng chí có...
 • 39
 • 1,506
 • 18

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm kỳ thi tuyển công chức xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội năm 2013: Câu hỏi trắc nghiệm tư pháp hộ tịch

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm kỳ thi tuyển công chức xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội năm 2013: Câu hỏi trắc nghiệm tư pháp hộ tịch

Cao đẳng - Đại học

... A Theo thứ tự nhiệm kỳ quan có thẩm quyền ban hành văn B Theo năm ban hành, tên loại văn quan ban hành văn C Theo năm ban hành, nhiệm kỳ quan ban hành tên loại văn Câu 54 : Thời điểm hệ thống hóa ... ký quản lý hộ tịch? A Ông, bà, anh, chị, em ruột người có yêu cầu B Vợ, chồng,con, anh, chị, em, cô, chú, bác ruột người có yêu cầu C Ông, bà, vợ, chồng, con, anh, chị, em, cô, dì, chú, bác ruột ... Câu 52 : Cơ quan có quyền yêu cầu chấm dứt việc nuôi nuôi theo quy định Luật nuôi nuôi? A Hội liên hiệp phụ nữ B Tòa án nhân dân C UBND cấp xã Câu 53 : Luật ban hành văn Hội đồng nhân dân, Ủy ban...
 • 20
 • 177
 • 0

đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức tư pháp địa phương

đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức tư pháp địa phương

Báo cáo khoa học

... nhõn ca nhng tn ti, hn ch 50 Phn th ba: PHNG HNG I MI CễNG TC O TO, BI DNG I NG CễNG CHC T PHP A PHNG 53 I Mc tiờu v yờu cu 53 Mc tiờu chung 53 Mc tiờu c th 53 Yờu cu 54 II Gii phỏp i mi cụng ... phng Hon thin chớnh sỏch qun lý cụng tỏc o to, bi dng 54 54 i mi t chc b mỏy cỏc c quan v b trớ, s dng hiu qu i ng cụng chc t phỏp a phng 56 Xõy dng v thc hin quy hoch, k hoch o to, bi dng 57 i ... lng chõp shnh viờn ó tng 157 4 ngi (gp hn ln) 14 - V trỡnh : Trong tng s 6.823 cỏn b thuc c quan thi hnh ỏn thỡ 74 ,5% cỏn b cú trỡnh i hc v tng c tr lờn (5. 286 ngi), 15, 9% cỏn b cú trỡnh Cao...
 • 315
 • 314
 • 1

Câu hỏi trắc nghiệm chuyên ngành lĩnh vực Tư pháp Hộ tịch

Câu hỏi trắc nghiệm chuyên ngành lĩnh vực Tư pháp Hộ tịch

Giáo dục hướng nhiệp

... A Theo thứ tự nhiệm kỳ quan có thẩm quyền ban hành văn B Theo năm ban hành, tên loại văn quan ban hành văn C Theo năm ban hành, nhiệm kỳ quan ban hành tên loại văn Câu 54 : Thời điểm hệ thống hóa ... ký quản lý hộ tịch? A Ông, bà, anh, chị, em ruột người có yêu cầu B Vợ, chồng,con, anh, chị, em, cô, chú, bác ruột người có yêu cầu C Ông, bà, vợ, chồng, con, anh, chị, em, cô, dì, chú, bác ruột ... Câu 52 : Cơ quan có quyền yêu cầu chấm dứt việc nuôi nuôi theo quy định Luật nuôi nuôi? A Hội liên hiệp phụ nữ B Tòa án nhân dân C UBND cấp xã Câu 53 : Luật ban hành văn Hội đồng nhân dân, Ủy ban...
 • 20
 • 6,895
 • 37

bộ đề thi công chức tư pháp các năm mới nhất

bộ đề thi công chức tư pháp các năm mới nhất

Quản lý nhà nước

... điểm) - Tranh chấp quyền, lợi ích phát sinh từ quan hệ dân sự, hôn nhân gia đình (1 điểm) Ví dụ: Tranh chấp phát sinh từ quan hệ dân như: tranh chấp phát sinh từ quan hệ tài sản, quan hệ hợp ... động cách mạng trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng năm 19 45; (1 điểm) b) Bà mẹ Việt Nam anh hùng; (0 .5 điểm) c) Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; (1 điểm) d) Thương binh, người ... đạo đức xã hội phong tục, tập quán tốt đẹp nhân dân (1 .5 điểm) Tôn trọng tự nguyện bên (1 điểm); không bắt buộc, áp đặt bên tranh chấp phải tiến hành hoà giải (0 .5 điểm) Khách quan, công minh,...
 • 15
 • 184
 • 1

tìm hiểu về công tác đăng ký hộ tịch của phòng tư pháp quận cầu giấy

tìm hiểu về công tác đăng ký hộ tịch của phòng tư pháp quận cầu giấy

Thạc sĩ - Cao học

... quan hệ với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Quận, ban Đảng,các tổ chức đoàn thể Quận Có trách nhiệm phối hợp chặtchẽ, tranh thủ giúp đỡ bảo đảm công việc liờn quan thực đầy đủ nhanh chóng * Mối quan ... UBND quận sở tư pháp * Quan hệ phòng Tư pháp với UBND quận phòng, ban, ngành thuộc Quận - Mối quan hệ với UBND Quận Phòng Tư pháp Quận quan quan chuyên môn trực thuộc Uỷ ban nhân dân Quận chịu lãnh ... hội - Uỷ ban Dân số- Gia đình Trẻ em - Thanh tra Xây dựng + Khối nghiệp có 10 đơn vị: - Ban Quản lý dự án - Ban Quản lý dự án cụm TTCN CNN - Trung tâm Thể dục thể thao - Nhà Văn hoá - Ban Quản...
 • 28
 • 778
 • 1

ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN Ở CÔNG TY TU BỔ DI TÍCH VÀ THIẾT BỊ VĂN HOÁ TRUNG ƯƠNG.DOC

ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN Ở CÔNG TY TU BỔ DI TÍCH VÀ THIẾT BỊ VĂN HOÁ TRUNG ƯƠNG.DOC

Kế toán

... 53 .54 9.812 99. 256 . 659 12.990.108 .51 1 13.603 .59 9.224 16.649.308.1 05 1.474.924. 357 1 .54 7.393.947 1.346.902.139 11 .51 5.184. 154 12. 056 .2 05. 277 15. 302.4 05. 966 386 371 351 8 050 00 9 05. 814 1.020.200 Chỉ ... doanh - Vốn cố định - Vốn lu động 5. Lao động có 6.Thu nhập/ tháng 2000 2001 2002 18. 750 .733.082 23. 352 .742.408 24.7 05. 751 .926 127.964.211 214.199.248 397.026.636 31.991. 052 , 75 53 .54 9.812 99. 256 . 659 ... Nha Trang Sản phẩm khí Sản phẩm khí- Xởng TBCK-CĐ Trung tâm bánh 2.031.878.172 1.448.000.000 1 .58 2 .54 5.000 950 . 758 .000 743.361.000 229.723.008 71.944.000 43.631.000 51 4.226.000 758 .118.000 1 45. 000.000...
 • 32
 • 290
 • 0

Phân tích khái niệm cán bộ, công chức theo Luật cán bộ, công chức và chỉ ra những điểm mới so với khái niệm cán bộ, công chức theo Pháp lệnh cán bộ, công chức

Phân tích khái niệm cán bộ, công chức theo Luật cán bộ, công chức và chỉ ra những điểm mới so với khái niệm cán bộ, công chức theo Pháp lệnh cán bộ, công chức

Khoa học xã hội

... nhân dân (mà sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp chuyên viên vi tính, kế toán ); Trong quan, đơn vị công an nhân dân (mà sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp); Trong quan Đảng; Văn phòng ... 20/ 05/ 1 950 Theo sắc lệnh phạm vi công chức hẹp, người tuyển dụng giữ chức vụ thường xuyên quan Chính phủ, không bao gồm người làm quan, đơn vị nghiệp, quan Tòa án, Viện kiểm sát,… Sau thời gian ... Nhà nước; Trong quan ngang bộ; Tòa án nhân dân (TAND) cấp (Phó chánh án TAND tối cao; chánh án, phó chánh án tòa chuyên trách, thẩm phán); Viện kiểm sát nhân dân; tổ chức CT-XH; Trong máy lãnh...
 • 9
 • 1,712
 • 3

Xem thêm