dap an de thi thu dai hoc lan 1 khoi a mon toan truong dang thuc hua nam 2013

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II KHỐI A MÔN TOÁN NĂM HỌC 2012-2013 doc

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II KHỐI A MÔN TOÁN NĂM HỌC 2012-2013 doc

Toán học

... hình thang vuông BMIF, suy 1a a  5a EH = ( MB + IF )=  + = 2   12 Tính SH = = EH tan 600 Câu V: ( 1, 0 điểm) 0,25 0,25 5a 12 1 5a Mặt khác: S AMID = S ABD − S BMI = S ABD − S ABI = S ABD ... ) + b3 − a − 3(b − a)  = 4a ( a − 6a + 10 ) (thay b = a )   AB = 32 ⇔ 4a ( a − 6a + 10 ) = a − 6a + 10 a − = (*) 32 ⇔ 0,25 2 Đặt = a > , pt (*) trở thành: t t − 6t + 10 t − = ⇔ ( t − ) ( t ... A ( a; a − 3a + ) ; B ( b; b3 − 3b + ) với a > b hai điểm nằm đồ thị (C) Vì tiếp tuyến A B song song với nên: y ' (a ) = y '(b) ⇔ 3a − 3= 3b − ⇔ a = −b a > (do a > b ) AB = ( b − a ) + b3 − a...
 • 5
 • 321
 • 0

Đề thi thử đại học đợt 1 khối D môn Toán trường THPT Lương Thế Vinh

Đề thi thử đại học đợt 1 khối D môn Toán trường THPT Lương Thế Vinh

Toán học

... www.MATHVN.com www.DeThiThuDaiHoc.com www.MATHVN.com www.DeThiThuDaiHoc.com www.MATHVN.com www.DeThiThuDaiHoc.com www.MATHVN.com www.DeThiThuDaiHoc.com ...
 • 5
 • 311
 • 0

Đềđáp án đề thi thử đại học lần 1 Nghĩa hàng 1 môn sinh học 2014

Đề và đáp án đề thi thử đại học lần 1 Nghĩa hàng 1 môn sinh học 2014

Sinh học

... 10 00 cõy Aa giao phn t th h F qun th ny cú cu trỳc l: A 0,81AA : 0 ,18 Aa : 0,01aa B 0,64AA : 0,32Aa : 0,04aa C 0,36AA : 0,48Aa : 0 ,16 aa D 0,25AA : 0,50Aa : 0,25aa 24: Cho F1 t th phn i F2 thu c ... A, a - mu ht: A F1 : AaBB x cõy khỏc Aabb B F1 : AaBb x cõy khỏc Aabb C F1 : Aabb x cõy khỏc Aabb hay aaBb D F1 : AaBb x cõy khỏc Aabb hay aaBb 13 : xỏc nh chớnh xỏc cỏ th trng hp b tai nn m khụng ... bao nhiờu A 27/64 B 9/64 C 9/32 D 3/8 27: Trong cỏc phộp lai khỏc dũng di õy, u th lai biu hin rừ nht i ca phộp lai no? A AAbbDDEE ì aaBBDDee B AAbbDDee ì aaBBddEE C AAbbddee ì AAbbDDEE D AABBDDee...
 • 5
 • 1,238
 • 15

Đáp án đề thi thử đại học lần 1 - 2014 môn Văn THPT Lương Thế Vinh Hà Nội

Đáp án đề thi thử đại học lần 1 - 2014 môn Văn THPT Lương Thế Vinh Hà Nội

Ngoại ngữ

... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 D A B D B C B A D B B D C A C B B C C B B D A A C C C D D A C D ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN (2 013 -2 014 ) MÔN TIẾNG ANH 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 A D B A C C A C B A D C B C B D B C C B A D C B C B D D D D C D 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 B C D D D C B D B D C B D C A B B D B A A A A C C B B D D C B D 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 A...
 • 2
 • 636
 • 5

Đáp án đề thi thử đại học lần 1 năm 2010 - 2011 môn Địa pot

Đáp án đề thi thử đại học lần 1 năm 2010 - 2011 môn Địa pot

Cao đẳng - Đại học

... nước ta Tính chất nhiệt đới ẩm gió m a khí hậu, phân m a, phân h a rõ rệt theo B - N, theo độ cao đ a hình ảnh hưởng đến cấu m a vụ, cấu sản phẩm ngành nông nghiệp Chứng minh: - Các tập đ an phân ... Tốc độ gia tăng dân số có xu hướng giảm dần, cao tỷ suất gia tăng dân số tự nhiên giới 1, 2% năm 2005 - Giải thích: Do dân số đông, tốc độ gia tăng dân số có giảm, tổng số dân tăng nhanh Nhờ kết ... thoái chất lượng rừng ch a thể phục hồi - Bình quân diện tích rừng tính theo đầu người thấp 0 ,15 ha/người năm 2005, năm 19 43: 0,57 ha/người 1. b Nguyên nhân chủ yếu khai thác mức dẫn đến tài nguyên...
 • 3
 • 329
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 KHỐI D Môn : Tiếng Anh Mã đề 371 ppt

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 KHỐI D Môn : Tiếng Anh Mã đề 371 ppt

Cao đẳng - Đại học

... many people a would endanger b will endanger c were endangered d are endangered 61 Did the rest of the spectators at the mistake? a laugh b laughed c laughs d laughing 62 There appears a ... A 71 D 72 A 73 D 01 B 02 C 03 D 04 A 05 B 06 D 07 C 08 A 09 C 10 D 11 A 12 B 13 B 14 A 15 C 16 D 17 D 18 A 19 A 20 B 21 A 22 C 23 B 24 D 25 A 26 D 27 B 28 C 29 D 30 A 31 B 32 D 33 D ĐỀ 3 71 41 ... B 80 A 01 B 02 C 03 A 04 B 05 A 06 B 07 C 08 D 09 A 10 B 11 D 12 C 13 A 14 C 15 D 16 A 17 B 18 B 19 A 20 C 21 D 22 D 23 A 24 A 25 B 26 C 27 C 28 C 29 D 30 B 31 A 32 D 33 D 34 C 35 A 36 A 37 D...
 • 11
 • 305
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 KHỐI D Môn : Tiếng Anh Mã đề 371 pdf

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 KHỐI D Môn : Tiếng Anh Mã đề 371 pdf

Cao đẳng - Đại học

... many people a would endanger b will endanger c were endangered d are endangered 61 Did the rest of the spectators at the mistake? a laugh b laughed c laughs d laughing 62 There appears a ... A 71 D 72 A 73 D 01 B 02 C 03 D 04 A 05 B 06 D 07 C 08 A 09 C 10 D 11 A 12 B 13 B 14 A 15 C 16 D 17 D 18 A 19 A 20 B 21 A 22 C 23 B 24 D 25 A 26 D 27 B 28 C 29 D 30 A 31 B 32 D 33 D ĐỀ 3 71 41 ... B 80 A 01 B 02 C 03 A 04 B 05 A 06 B 07 C 08 D 09 A 10 B 11 D 12 C 13 A 14 C 15 D 16 A 17 B 18 B 19 A 20 C 21 D 22 D 23 A 24 A 25 B 26 C 27 C 28 C 29 D 30 B 31 A 32 D 33 D 34 C 35 A 36 A 37 D...
 • 11
 • 303
 • 1

thi thử đại học lần 1 khối A môn vật lý - mã số 121 docx

Kì thi thử đại học lần 1 khối A môn vật lý - mã số 121 docx

Cao đẳng - Đại học

... quang in bóo ho l ibh = 4,5 .10 - 6A. Cho: c = 3 .10 8m/s; h = 6,625 .10 -34J.s; e = 1, 6 .10 -19 C; m = 9 ,1. 10-31kg Hi mi giõy katt nhn c bao nhiờu photon? B 2,02 .10 15 s -1 0,32 .10 15 s -1 Trang 2/7 mó 12 1 ... C Câu : A B C D Câu : A Câu 10 : A B C D Câu 11 : A B C D Câu 12 : A B C D Câu 13 : A Câu 14 : A B C D Câu 15 : A C Câu 16 : A C Câu 17 : A D u = 200 cos100t + (V) u = 200 cos100t (V) ... Câu 33 : A Câu 34 : A Câu 35 : A Câu 36 : cos10t (cm) D x= cos (10 t + Trang 4/7 mó 12 1 A C Câu 37 : A C Câu 38 : A B C D Câu 39 : A B C D Câu 40 : A C B 9 .10 12 ( F ) C 16 .10 10 ( F ) 4,5 .10 12 ( F...
 • 8
 • 164
 • 0

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I – MÔN LỊCH SỬ

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I – MÔN LỊCH SỬ

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... h a Nhân dân 0.25 Trung Hoa (10 -19 49) - Thực công cải cách mở c a (từ năm 19 78), trải qua 20 năm đạt nhiều thành 0.25 tựu… - Thu hồi chủ quyền với Hồng Công (7 -19 97) Ma Cao (12 -19 99) Đài Loan ... đến ngày 26- 6- 19 45, hội nghị quốc tế triệu tập Xan 0,25 Phranxixco (Mĩ) với tham gia đại biểu 50 nước, thông qua Hiến chương tuyên bố thành lập tổ chức Liên hợp quốc Ngày 24- 10 - 19 45, Hiến chương ... (Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp, Trung Quốc) Vai trò Liên hợp quốc - Liên hợp quốc trở thành diễn đàn quốc tế v a hợp tác, v a đấu tranh nhằm trì 0,25 hoà bình an ninh giới; diễn đàn để quốc gia bày tỏ thái...
 • 3
 • 358
 • 0

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM 2013 KHỐI A, B

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM 2013 KHỐI A, B

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... t c a 0,5 Câu 7a G i I m) (1 m BC, ta có nên Suy G i Gi V y suy 0,25 T suy ta có c (do , suy 0,25 0,25 ) 0,25 nên Câu 8a m) nên 0,25 Gi i h c 0,25 Suy 0,25 Bán kính: 0,25 Câu 9a m) a b ... c 0,25 Câu m) 0,25 0,25 0,25 0,25 V y HI AB, suy SI Câu m) Suy góc gi a (SAB) (ABC) góc , suy T AB L i có 0,25 BN Nh n xét: SA 0,25 N, suy CN SA , 0,25 , suy góc c n tìm Câu Cho m) Gi ... a b TH1 b = 0: cách 0,25 Suy có TH2 b = 2: TH3 0,25 ng c nh nhau: có cách X 16 cách (do ) 0,25 0,25 Suy có Câu 7b (C) có tâm m) G i l , bán kính mc a nên có bán kính 0,25 c , suy , hay 0,25...
 • 3
 • 311
 • 0

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2013 TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2013 TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

...  10  10 i  a  7b  (7 a  b)i a  b  10  a  7b  7 a  b  10  a   a  2, b  4  a  10 0  14 0a  4 9a  10  a  7 (10  a)  5a  19 a  18      a   a  , b   13 ... DG) AH AD  , suy hai tam giác ADH DCA đồng dạng Do   DCA  DH  AC Mặt ADH  AD DC khác AC  SH ta suy AC  ( SHD ) Do AC  IJ Vậy d ( AC , DG )  IJ Ta có a 2 a IJ DI GH DI a Hai tam giác ... SDH  600  tan 600    DH  CH  ADH  BCH  AH  BH DH CH Vậy H trung điểm AB Từ SH  CH tan 600  a 3a 3 2 1 3a a Vậy VS ABCD  SH S ABCD  AB AD  a 2 .a  a 3 2 Gọi I  AC  DH Hạ...
 • 6
 • 758
 • 2

Đáp án đề thi thử đại học lần 2 - 2013 môn vật lý Thầy Hải

Đáp án đề thi thử đại học lần 2 - 2013 môn vật lý Thầy Hải

Vật lý

... th i gian môi trư ng v t ch t B Sóng h c s lan truy n c a v t ch t không gian theo th i gian C Sóng h c s lan truy n c a biên ñ dao ñ ng theo th i gian môi trư ng v t ch t D Sóng h c s lan truy ... ñ dao ñ ng c a M1 2a, c a M2 C Biên ñ dao ñ ng c a M1 2a, c a M2 a D Biên ñ dao ñ ng c a M1 0, c a M2 2a Câu 40: G i τ kho ng th i gian ñ s h t nhân c a m t ñ ng v phóng x gi m ñi b n l n Sau ... S2M1 = 5,5 cm S1M1 = 4,5 cm; S2M2 = cm S1M2 = cm G i biên ñ dao ñ ng ngu n a, coi biên ñ sóng không ñ i truy n ñi Biên ñ dao ñ ng c a ñi m M1,c a M2 là: A Biên ñ dao ñ ng c a M1 a, c a M2 2a B...
 • 6
 • 415
 • 1

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN III NĂM 2013

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN III NĂM 2013

Hóa học

... 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 B B D A C B D B B A A C A C C A B B C D A A C C C C B A C D B C D B D A C A D B B B B A A C ... C C B D D D D A B A C B A D A B D B A C D 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 A D B A C D D C B D B A A C A D A D C D B D C C C C A D A C D A B A A B D A B C 51 52 53 A A D D C D B B A A D C 54 55 56 ... C B C A A B D B C D B A C A D A D C A D A C B D A C D B A B B B C C C B C A D C D B B C D C A C B C A A B C A A B C D A C B D D D B D D D B D A A D C C C D C B A C C B B A D C B D C D A B C C...
 • 3
 • 197
 • 0

Xem thêm