danh gia tac dong moi truong cua du an xay dung

TIỂU LUẬN ĐỀ TÀI ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN XÂY DỰNG VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN KHẮC PHỤC

TIỂU LUẬN ĐỀ TÀI ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN XÂY DỰNG VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN KHẮC PHỤC

Công nghệ - Môi trường

... hàng rào 203m, điện, nước, cây xanh…1.4.4 Danh mục các thiết bị máy móc và hoá chất sử dụngCác thiết bị máy móc mà chúng tôi sử dụng, được thể hiện ở bảng sau:TT DANH MỤC ĐVT SỐ LƯỢNG1 Máy dợn ... tiêu cực đến môi trường xung quanh từ các nguồn sau3.1.1 Các nguồn gây ô nhiễm môi trường trong giai đoạn xây dựngCác nguồn thải trong giai đoạn diễn ra trong thời gian khoảng 03 tháng, với cácnguồn ... lan truyền của tiếng ồn. Ngoài ra câyxanh có thể hấp thu một phần các chất khí gây ô nhiễm không khí. Cây xanh đượctrồng xung quanh và theo đường nội bộ trong khu vực dự án, diện tích cây xanhchiếm...
 • 26
 • 1,684
 • 7

đánh giá tác động môi trường của dự án xây dựng bệnh viện đa khoa nhân tâm tại phường nghĩa chánh, tp. quảng ngãi, tỉnh quảng ngãi

đánh giá tác động môi trường của dự án xây dựng bệnh viện đa khoa nhân tâm tại phường nghĩa chánh, tp. quảng ngãi, tỉnh quảng ngãi

Công nghệ - Môi trường

... cư xung quanh. Ngoài ra các chất thải như dầu nhớt, dung môi, giẻ lau, xà bần sẽ gây ô nhiễm nguồn nước mưa chảy tràn nếu không được thu dọn. 3.2.2.2. Đánh giá tác động môi trường giai đoạn ... buồng sơ cấp và thứ cấp, nhiệt độ buồng sơ cấp duy trì ở ≥ 8500C, nhiệt độ buồng thứ cấp duy trì ở ≥ 12000C, buồng lưu nhiệt dài 3m, nên thời gian lưu cháy lớn hơn 2 giây, có khả năng đốt ... kết, liên doanh với các tổ chức trong và ngoài nước đầu tư máy móc, trang thiết bị y tế và nhân lực phục vụ cho việc khám và điều trị các bệnh hiểm nghèo tại địa phương. 3.2.1.2. Nội dung các...
 • 68
 • 820
 • 1

báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án thủy điện Trung Sơn.pdf

báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án thủy điện Trung Sơn.pdf

Quản trị kinh doanh

... Thám - Nha Trang - Khánh Hoà Điện thoại: 058.220405 Fax: 058.220400 Danh sách những ngƣời tham gia thực hiện báo cáo ĐTM dự án thuỷ điện Trung Sơn: STT Họ và tên Chức danh, nội dung thực hiện ... 2.18: Danh lục các loài thực vật quý hiếm thuộc lƣu vực TT Tên khoa học Tên Việt Nam Tình trạng 1 Acanthopanax gracilistylus W.W.Sm. Ngũ gia bì hƣơng K 2 Acanthopanax trifoliatus L. Ngũ gia ... huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa 1.2. TÊN CƠ QUAN CHỦ DỰ ÁN Tên cơ quan chủ dự án: Ban Quản lý dự án Thuỷ điện Trung Sơn Địa chỉ liên hệ: 25A - Quang Trung - phường Ngọc Trạo - TP Thanh Hoá....
 • 157
 • 4,056
 • 28

Đánh giá tác động môi trường của dự án quy hoạch khu đô thị Bắc Sông Cấm

Đánh giá tác động môi trường của dự án quy hoạch khu đô thị Bắc Sông Cấm

Khoa học tự nhiên

... thành phố: 1. Nội dung vùng trung tâm: Bao gồm: - Các công trình hành chính chính trị của thành phố như trụ sở Thành uỷ, UBND thành phố, các sở ban ngành, các cơ quan an ninh, pháp chế, trụ ... nghỉ dưỡng du lịch: 26.77 ha. - Đất nghỉ dưỡng cho người già: 18.75 ha. - Đất cây xanh khu vực: 19.70 ha. - Đất giao thông tĩnh: 3.10 ha. - Đất giao thông khu vực: 4.91 ha. (7). Khu du lịch ... nhu cầu của các gia đình. - Việc quy hoạch và thiết kế phải phù hợp với việc phân đợt xây dựng và việc đầu tư của mọi thành phần kinh tế trong và ngoài nước. 3. Nội dung khu du lịch dịch vụ...
 • 55
 • 1,367
 • 5

Đánh giá tác động môi trường của dự án nhà máy dệt nhuộm Dũng Tâm

Đánh giá tác động môi trường của dự án nhà máy dệt nhuộm Dũng Tâm

Công nghệ - Môi trường

... 70 2. Vải Acrylic 180 30 70 1.4.4 Danh mục thiết bị Các thiết bị máy móc phục vụ cho hoạt động của Doanh nghiệp được liệt kê trong bảng sau: Bảng 1.3. Danh mục các thiết bị củ di dời xuống ... Môi trường về việc ban hành danh mục chất thải nguy hại; + Quyết định số 04/2008/QĐ-BTNMT ngày 18/07/2008 của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường về ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường; ... Tâm” Trang 18 3 SNZ. G.YELLOW HF – 2GR Vàng chùa 4 SNZ. YELLOW HF – 4GL Vàng chanh 5 SNZ. BR. BLUE R 150% Xanh biển 6 SNZ. N.BLUE HF – 2GB Xanh đen 7 SNZ. BLACK B 150% Đen ánh xanh 8 SNZ....
 • 90
 • 4,054
 • 58

Tài liệu Thủ tục phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc doc

Tài liệu Thủ tục phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc doc

Tài liệu khác

... cấp Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá môi trường cho Dự án. Nơi nhận: - Như trên; - Lưu … … (5) … (Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu) Ghi chú: (1) Cơ quan, doanh nghiệp chủ dự ... án; (3) Cơ quan tổ chức việc thẩm định hoặc Ban Quản lý được ủy quyền (đối với dự án đầu tư vào khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu chế xuất); (4) Cơ quan phê duyệt dự án; ... quyền quyết định:Bộ Khoa học và Công nghệ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:15 ngày kể...
 • 5
 • 647
 • 0

đánh giá tác động môi trường của dự án kèm theo hồ sơ về dự án

đánh giá tác động môi trường của dự án kèm theo hồ sơ về dự án

Công nghệ - Môi trường

... ,!1,6,.!0K(,-& N‚7(i,!19:i]E$ ,!1,' 3Về nội dung: J$",' ($6,2(+,',F#/<?,!1,8(/K3O,>,-& ... ơn bạn!Phần 1: Mức sẵn lòng chi trả của du khách:3 O,FA>('(!0XL‡tYOO% !#,;!€D> aVườn quốc gia (VQG) Ba Bể được thành lập năm 1992 ... tra) là hệ thống các câu hỏi đượcsắp xếp trên cơ sở các nguyên tắc, trình tự logic và theo nội dung nhất địnhnhằm giúp cho người điều tra có thể thu được thông En về hiện tượngnghiên cứu một...
 • 36
 • 809
 • 0

Nghiên cứu tác động môi trường của dự án xây dựng sửa chữa và đóng mới tàu thủy, kho bãi vật liệu xây dựng của Công ty cổ phần phát triển tàu thủy Nam Sơn tại xã Gia Đức huyện Thủy Nguyên, và đề xuất các giải pháp quản lý môi trường

Nghiên cứu tác động môi trường của dự án xây dựng sửa chữa và đóng mới tàu thủy, kho bãi vật liệu xây dựng của Công ty cổ phần phát triển tàu thủy Nam Sơn tại xã Gia Đức huyện Thủy Nguyên, và đề xuất các giải pháp quản lý môi trường

Cơ khí - Vật liệu

... ở đây có loại mang tính kinh tế - xã hội của quốc gia, của một địa phương lớn, hoặc một ngành kinh tế văn hóa quan trọng (luật lệ, chính sách quốc gia, những chương trình quốc gia về phát triển ... cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty, từ đó cải thiện đời sống cán bộ công nhân, tạo tiềm lực đẩy nhanh quá trình phát DANH MỤC BẢNG STT Tên bảng Trang 1 Bảng 2.1. Tổng số ngày ... Dự án theo 2 giai đoạn: - Giai đoạn xây dựng Dự án; - Giai đoạn vận hành Dự án. 3.1. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG GIAI ĐOẠN XÂY DỰNG DỰ ÁN 3.1.1. Nguồn gây tác động có liên quan đến chất...
 • 69
 • 574
 • 2

Khảo sát hiện trạng và định giá tác động môi trường cho dự án xây dựng chợ Vĩnh Cửu tỉnh Đồng Nai

Khảo sát hiện trạng và định giá tác động môi trường cho dự án xây dựng chợ Vĩnh Cửu tỉnh Đồng Nai

Công nghệ - Môi trường

... còn tạo được một công trình kiến trúc khang trang cho xã, ổn định tình hình mua bán, kinh doanh, góp phần bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm cũng như an ninh trật tự cho người dân trong khu ... nhanh ta khu vực ruộng lúa xung quanh.4. 3. 6 Tác động do chất thải rắn trong giai đoạn xây dựng 4. 3. 6. 1 Chất thải rắn xây dựngGVHD : PGS.TS Đinh Xuân ThắngSVTH : Lê Đỗ Diệu TrangTrang ... ĐT 767, là khu dân cư cửa ngõ vào thị trấn Vónh An cũng như thủy điện Trị An. - Khu vực xây dựng dự án có vị trí thuận lợi về giao thông, về giao lưu kinh tế với các xã trong huyện và vùng...
 • 103
 • 538
 • 3

Khảo sát hiện trạng và định giá tác động môi trường cho dự án xây dựng chợ Vĩnh Cửu tỉnh Đồng Nai

Khảo sát hiện trạng và định giá tác động môi trường cho dự án xây dựng chợ Vĩnh Cửu tỉnh Đồng Nai

Công nghệ - Môi trường

... nhẹ, puzlan và laterit nguyên liệu phụ gia cho xi măng.- Có các cảnh quan nổi tiếng như: Hồ Trị An, khu di tích lịch sử chiến khu Đ, các khu vườn ăn trái ven sông Đồng Nai thuận lợi cho du lịch ... nhanh ta khu vực ruộng lúa xung quanh.4. 3. 6 Tác động do chất thải rắn trong giai đoạn xây dựng 4. 3. 6. 1 Chất thải rắn xây dựngGVHD : PGS.TS Đinh Xuân ThắngSVTH : Lê Đỗ Diệu TrangTrang ... đất hoang, bạc màu, hiệu quả sử dụng kém.- Chất lượng môi trường trong khu vực tốt. - Các ngành công nghiệp đang trên đà phát triển.GVHD : PGS.TS Đinh Xuân ThắngSVTH : Lê Đỗ Diệu TrangTrang...
 • 103
 • 560
 • 0

Xem thêm