dự án lập chi nhánh mớ

Tổng hợp các đơn mẫu văn bản phụ lục báo cáo công ty

Tổng hợp các đơn mẫu văn bản phụ lục báo cáo công ty

Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

... thị (cá biệt) Quy chế Quy định Thông cáo Thông báo Hướng dẫn Chương trình Kế hoạch Phương án Đề án Dự án Báo cáo Biên Tờ trình Hợp đồng Công văn Công điện Bản ghi nhớ Bản cam kết Bản thỏa thuận ... dụ: tiết Lập xuân; tiết Đại hàn; tết Đoan ngọ; tết Trung thu; tết Nguyên án; … Viết hoa chữ Tết trường hợp dùng để thay cho tết cụ thể (như Tết thay cho tết Nguyên án) c) Tên ngày tuần tháng năm: ... Huân chương Lênin; Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Chi n công; Huân chương Kháng chi n hạng Nhì; Huy chương Chi n sĩ vẻ vang; Bằng Tổ quốc ghi công; Giải thưởng Nhà nước; Nghệ sĩ Nhân dân;...
 • 41
 • 253
 • 0

tiểu luận môn quản trị bán hàng báo cáo báo cáo công ty thiết bị máy tính zenith kế hoạch chiến lược kinh doanh đối với việc sụt giảm doanh số

tiểu luận môn quản trị bán hàng báo cáo báo cáo công ty thiết bị máy tính zenith kế hoạch chiến lược kinh doanh đối với việc sụt giảm doanh số

Quản trị kinh doanh

... hàng 68 ngàn $ Chi phí khác dự phòng 35 ngàn $ KẾ HOẠCH KINH DOANH Hướng giải Tập trung nỗ lực lực lượng bán hàng Động viên, thúc đẩy nhân viên bán hàng Điều hành trực tiếp nhân viên bán hàng để ... nhà quản lý KẾ HOẠCH KINH DOANH Thực Tổ chức hội thi “Trưởng ca bán hàng giỏi” Gợi mở cho lực lượng bán hàng để họ bán thêm, bán hàng chéo Tổng kết hội thi công bố giải thưởng kết thúc năm tài ... 20 10,000,000 Hiện (0) 30 20 20 30 9,500,000 Dự báo (%) 33,3 21,7 18,3 26,7 9,500,000 Dự báo ($) 3163,5 2061,5 1738,5 2536,5 9,500,000 PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO TRUNG BÌNH DỊCH CHUYỂN GIẢN ĐƠN Phía Tây...
 • 24
 • 387
 • 2

BẢN THUYẾT MINH báo cáo CÔNG TY MẠNH PHÚ

BẢN THUYẾT MINH báo cáo CÔNG TY MẠNH PHÚ

Kinh tế - Thương mại

... khoản chi phí khác: - Chi phí trả trước: chi phí trả trước liên quan đến chi phí kinh doanh năm tài gi nhận chi phí trả trước tính vào chi phí kinh doanh năm tài - Phương pháp phân bổ chi phí ... dịch vụ 28- Giá vốn hàng bán (Mã số 11) - Giá vốn hàng hóa bán - Giá vốn thành phẩm bán - Giá vốn dịch vụ cung cấp - Giá trị lại, chi phí nhượng bán, lý BĐS đầu tư bán - Chi phí kinh doanh Bất động ... Đầu năm 37.000.000 Cộng 14- Chi phí trả trước dài hạn - Chi phí trả trước thuê hoạt động TSCĐ - Chi phí thành lập doanh nghiệp - Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn - Chi phí cho giai đoạn triển...
 • 16
 • 67
 • 0

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO công ty phòng cháy chữa cháy thuận thiên

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO công ty phòng cháy chữa cháy thuận thiên

Kế toán tài chính

... khoản chi phí khác: - Chi phí trả trước: chi phí trả trước liên quan đến chi phí kinh doanh năm tài gi nhận chi phí trả trước tính vào chi phí kinh doanh năm tài - Phương pháp phân bổ chi phí ... dịch vụ 28- Giá vốn hàng bán (Mã số 11) - Giá vốn hàng hóa bán - Giá vốn thành phẩm bán - Giá vốn dịch vụ cung cấp - Giá trị lại, chi phí nhượng bán, lý BĐS đầu tư bán - Chi phí kinh doanh Bất động ... Đầu tư dài hạn khác Cộng 14- Chi phí trả trước dài hạn - Chi phí trả trước thuê hoạt động TSCĐ - Chi phí thành lập doanh nghiệp - Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn - Chi phí cho giai đoạn triển...
 • 18
 • 236
 • 0

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO công ty 36 minh hiền

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO công ty 36 minh hiền

Kế toán tài chính

... khoản chi phí khác: - Chi phí trả trước: chi phí trả trước liên quan đến chi phí kinh doanh năm tài gi nhận chi phí trả trước tính vào chi phí kinh doanh năm tài - Phương pháp phân bổ chi phí ... dịch vụ 28- Giá vốn hàng bán (Mã số 11) - Giá vốn hàng hóa bán - Giá vốn thành phẩm bán - Giá vốn dịch vụ cung cấp - Giá trị lại, chi phí nhượng bán, lý BĐS đầu tư bán - Chi phí kinh doanh Bất động ... Đầu tư dài hạn khác Cộng 14- Chi phí trả trước dài hạn - Chi phí trả trước thuê hoạt động TSCĐ - Chi phí thành lập doanh nghiệp - Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn - Chi phí cho giai đoạn triển...
 • 14
 • 198
 • 0

Báo cáo công ty đá ốp lát cao cấp

Báo cáo công ty đá ốp lát cao cấp

Kinh tế - Thương mại

... - Lần từ ngày thành lập, Công ty lập kỷ lục doanh thu xuất tháng 10 đạt 2,129 triệu USD • Khả toán ngắn hạn VCS có xu hướng giảm đôi chút so với năm 2006 Khả toán ngắn hạn Đánh giá hiệu hoạt động ... hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty • Một số rủi ro mang tính bất khả kháng động đất, hạn hán, bão lụt, chi n tranh hay dịch bệnh hiểm nghèo , • Khả xảy không lớn, có có ảnh hưởng định ... tài sản, tỷ trọng nợ dài hạn giảm đáng kể • Do vậy, khoản vay NH, chi phí vay Cty (hàng năm khoảng 30 tỷ) giảm mà từ năm 2010, Cty có thu nhập lãi tiền gửi, dự kiến 6,6 tỷ, năm 2011 19 tỷ năm...
 • 48
 • 312
 • 1

Báo cáo: công ty cổ phần gốm từ sơn Viglacera

Báo cáo: công ty cổ phần gốm từ sơn Viglacera

Tài liệu khác

... 19.345.966 2.141.257 Chi phớ ti chớnh 1.701.445.579 1.501.214.478 982.303.349 Trong ú: chi phớ lói vay 1.670.089.481 1.501.214.478 - Chi phớ bỏn hng 2.889.237.119 1.328.220.593 853.419.115 Chi phớ qun ... 02/5/2001 gia chi nhỏnh Ngõn hng Cụng thng ụng Anh vi Cụng ty gm xõy dng 382 ụng Anh, sụ tin 959.884.000 ng; thi hn 51 thỏng; lói sut 0,63%/thỏng Mc ớch: chi phớ xõy dng, mua sm thit b, lp t v chi phớ ... Cụng ty sn xut l ch yu nờn hng tn kho chim t trng ln c cu tng ti sn Trong Bỏo cỏo ti chớnh ó c kim toỏn nm 2005 ca Cụng ty, hng tn kho chim 33,20% tng ti sn v chim ti 76% ti sn ngn hn ca n v Nguyờn...
 • 40
 • 528
 • 2

Báo cáo Công ty TNHH một thành viên Thuốc Lá Cửu Long

Báo cáo Công ty TNHH một thành viên Thuốc Lá Cửu Long

Kế toán

... ghi vào sổ kế toán chi tiết, cuối tháng kế toán vào sổ kế toán chi tiết lập bảng tổng hợp chi tiết tài khoản Sổ quỹ Chứng từ gốc Bảng tổng hợp chứng từ kế toán loại Sổ, thẻ kế toán chi tiết Chứng ... theo dõi toán.Nếu chi tiền mặt phải viết phiếu chi, phiếu chi chuyển cho thủ quỹ để chi tiền.Nếu toán chuyển khoản lập ủy nhiệm chi gửi đến ngân hàng để chi trả cho khách hàng - Theo dõi chi phí ... gian chi trả ký tên vào bảng đối chi u công nợ Kế toán vào bảng đối chi u công nợ, hợp đồng kinh tế (nếu có) hóa đơn bán hàng người bán gởi, lập phiếu chi lệnh chi (trả chuyển khoản) trình kế toán...
 • 42
 • 1,238
 • 0

Báo cáo công ty TNHH Cơ kim khí Sơn Hà

Báo cáo công ty TNHH Cơ kim khí Sơn Hà

Kinh tế - Thương mại

... từ Đà Nẵng đến Lạng Sơn, năm 2001 công ty mở thêm chi nhánh Hải Phòng, thiết lập thêm đại lý bán hàng Hà Nội, năm 2004 công ty mở thêm chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh Trong ba năm gần doanh ... trờng: Mới đợc thành lập để thực hiên sách Marketing, tìm kiếm khách hàng 3.10 Chi nhánh Hải Phòng: Thực việc kinh doanh thành phố Hải Phòng dới đạo kiểm soát ban giám đốc công ty 3.11 Chi nhánh ... lợi cán công nhân viên công ty 3.2 Phòng kế hoạch: +Tham mu ban giám đốc lập kế hoạch dự án đầu t dài hạn ngắn hạn việc phát triển công ty +Phối hợp với phòng ban khác để giúp họ lập kế hoạch dựa...
 • 23
 • 291
 • 1

Báo cáo Công ty ELINCO

Báo cáo Công ty ELINCO

Kinh tế - Quản lý

... giá bán Đối với chi nhánh số đại lý khu vực tăng lên cao việc kiểm soát công ty khó khăn , khu vực lợng tiêu thụ lớn thờng xuyên Công tính toán thành lập chi nhánh Chi nhánh đợc lập khu vực khu ... hàng bán lẻ trung thành công ty Kênh3 : Các đại lý chi nhánh đợc thành lập vùng có khả tiêu thụ cao Khối lợng sản phẩm công ty đợc tiêu thụ qua hệ thống kênh chi m tỷ trọng lớn Các chi nhánh ... đại lí Tuy nhiên có u tiên để khuyến khích tổng đại lí bán hàng giá bán cho chi nhánh thờng thấp cho đại lí Các chi nhánh đợc hỗ trợ chi phí quảng cáo khu vực nhằm khuyến khích họ thục quảng...
 • 34
 • 235
 • 0

Báo cáo Công ty cho thuê tài chính-Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Báo cáo Công ty cho thuê tài chính-Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Kinh tế - Thương mại

... hp, K toỏn, n thỏng 10 nm 2001 cụng ty Cho thuờ ti chớnh BIDV thnh lp Chi nhỏnh ti thnh ph H Chớ Minh K t 01 thỏng 01 nm 2005 chi nhỏnh ny c nõng cp thnh Cụng ty Cho thuờ ti chớnh II - BIDV Ngy ... 2.1.1 Nhng yu t thun li Mc dự cú nhiu khú khn nhng kinh t Vit Nam cú s tng trng khỏ, GDP tng 6.23%, tng kim ngch xut khu tng 33.9%, tng ngun u t phỏt trin ton xó hi chim 39% GDP, an sinh xó hi ... Nam, sau nm hot ng cho thuờ mt cỏch dố dt Trn Th Thu Linh Lp TCDN 47B Bỏo cỏo thc tng hp nh mt chi nhỏnh trc thuc ca ngõn hng, ngy 4/9/1998 Cụng ty cho thuờ ti chớnh- Ngõn hng u t v Phỏt trin...
 • 27
 • 267
 • 0

Báo cáo công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn

Báo cáo công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn

Điện - Điện tử - Viễn thông

... Bỏo cỏo thc tt nghip Chi phớ hot ng kinh doanh ca Cụng ty bao l cỏc khon chi phớ phỏt sinh liờn quan n hot ng kinh doanh nm ti chớnh bao gm: Chi phớ sn xut kinh doanh v chi phớ khỏc Cụng ty phi ... kinh t cao Cú nhim v qun lý ti chớnh, thu chi tin t, thu chi cỏc ngun vn, chng t hoỏ n , kim tra, kim soỏt, hng dn vic thc hin cỏc ch qun lý kinh t ti chinh 1.3.3 Cỏc chớnh sỏch qun lý Ti chớnh ... cht ch cỏc khon chi phớ gim chi phớ v giỏ thnh sn phm nhm tng li nhun bng cỏc bin phỏp qun lý nh: Xõy dng, ban hnh v t chc thc hin cỏc nh mc kinh t-k thut; nh k t chc phõn tớch chi phớ sn xut,...
 • 64
 • 187
 • 0

Tài liệu Báo cáo "Công ty chứng khoán" ppt

Tài liệu Báo cáo

Báo cáo khoa học

... chứng khoán, sau dùng số chứng khoán mua từ tiền vay để làm tài sản cầm cố cho khoản vay - Cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán: việc công ty chứng khoán ứng trước tiền bán chứng khoán khách ... giới, tư vấn niêm yết Mặt khác, số lượng CTCK tăng bản, số lượng chi nhánh hạn chế (tính đến cuối 2007 có 45 chi nhánh/ 78 CTCK) So sánh với nước, ví dụ Nhật Bản hay Hàn Quốc, CTCK thường có tiềm ... chứng khoán UBCKNN cấp 3.2 Thủ tục thành lập Hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh chứng khoán công ty chứng khoán 100% vốn nước bao gồm: - Đơn xin cấp giấy phép kinh doanh chứng khoán - Phương án kinh...
 • 32
 • 197
 • 0

Báo cáo " Công ty chứng khoán trong hệ thống pháp luật Việt Nam" pptx

Báo cáo

Báo cáo khoa học

... chứng khoán Vậy công ti chứng khoán l v địa vị pháp lí chúng sao? Nh thân thị trờng chứng khoán, công ti chứng khoán v định chế pháp lí khác liên quan đến chứng khoán, công ti chứng khoán ho n ... khoán Tuy nhiên, có công ti tiến h nh v i hoạt động kinh doanh chứng khoán c Công ti chứng khoán đợc coi l công ti môi giới Tính chất môi giới n y thể chỗ công ti chứng khoán thực việc mua bán ... doanh chứng khoán ủy ban chứng khoán nh nớc cấp Ngời có giấy phép h nh nghề chứng khoán tự - tạp chí luật học thân họ l chủ thể thị trờng chứng khoán Giấy phép h nh nghề chứng khoán l điều kiện...
 • 6
 • 232
 • 1

Báo cáo " Công ty nắm vốn - hình thức để ngân hàng đầu tư vào lĩnh vực bảo hiểm theo Luật Hoa Kỳ " docx

Báo cáo

Báo cáo khoa học

... ngoại lệ Cụ thể là, ngân hàng liên Bang thực đại lý bảo hiểm chi nhánh ngân hàng nơi thị trấn có 5000 cư dân, với hoạt động chào bán bán bảo hiểm cháy, nhân thọ (Federal Code 39 Stat 735, 12 U.S.C ... gia ngân hàng vào lĩnh vực bảo hiểm công nhận thực tế, án công nhận ưu tiên áp dụng Luật liên bang so với Luật tiểu bang Điều thể phán án công nhận việc thắng kiện Ngân hàng Barnett Bank of Marion ... chứng khoán, bảo hiểm, nghiệp vụ tư vấn tài chính, nghĩa vụ tín thác đầu tư v.v Ngoài ra, FHC thực hoạt động khác chấp thuận FRB sau đồng ý Bộ trưởng Bộ tài Cơ quan có thẩm quyền đánh giá dựa mục...
 • 7
 • 188
 • 0

Báo cáo " Công ty Xuyên quốc gia - chủ thể quan hệ quốc tế " pot

Báo cáo

Báo cáo khoa học

... tài sản nước lớn nhất, có 11 TNC có số lượng chi nhánh nước 100, lại có tới hàng trăm chi nhánh Cá biệt có TNC có tới hàng nghìn chi nhánh nước Hutchison Whampoa (Hongkong) với 1990/2350, General ... khai thác thị trường quốc tế, thiết lập chi nhánh nước sử dụng nguồn nhân lực đa quốc gia Hiện nay, tỉ trọng tài sản nước ngoài, giá trị thương mại chi nhánh nước nhân công nước TNC tăng lên(6) ... Group (Mỹ) có chi nhánh 77 nước, 163 kênh quan hệ, TNC tham gia vào QHQT không qua quan hệ TNC với quốc gia khác, TNC với công ty khác mà nội công ty qua quan hệ trụ sở với chi nhánh nước Về hình...
 • 11
 • 248
 • 0

báo cáo công ty cổ phần trúc thôn

báo cáo công ty cổ phần trúc thôn

Kế toán

... toán chi tiết vật liệu Mỏ đáp ứng đợc yêu cầu Để tổ chức thực đợc toàn công tác kế toán vật liệu nói chung công tác hạch toán chi tiết nói riêng trớc hết phải dựa sở chứng từ kế toán để phản ánh ... 2.3.2.1.Hạch toán ban đầu 2.3.2.2 Đánh giá vật liệu 2.3.3 Nhn xột chung 2.3.3.1 Công tác kế toán vật liệu Mỏ có u điểm sau 2.3.3.2 Một số kiến nghị góp phần nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên ... đội giữ để đối chi u 2.3.2.2 Đánh giá vật liệu Đánh giá vật liệu dùng thớc đo tiền tệ biểu giá trị vật liệu theo nguyên tắc định, đảm bảo yêu cầu chân thực, thống Bộ phận kế toán Công ty cổ phần...
 • 62
 • 189
 • 0

báo cáo công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện

báo cáo công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện

Quản trị kinh doanh

... giai đoạn lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo nghiên cứu khả thi/ Dự án Đầu tư Xây dựng, Thiết kế kỹ thuật, lập Tổng dự toán; − Lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu; Hỗ ... kế dự án nhiệt điện; Tư vấn Giám sát thi công và Quản lý xây dựng dự án nhà máy nhiệt điện; − − Điều tra và lập Báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường, lập phương án Đền bù và Tái định cư dự ... Tái định cư dự án nhiệt điện; − Tham gia xây dựng Tiêu chuẩn và Định mức Chuyên ngành cho dự án nhiệt điện (dự toán, môi trường…) 1.13.4 Định hướng phát triển: PECC2 xây dựng chi ́n lược...
 • 46
 • 200
 • 0

Báo cáo công ty : Tân Hồng Hà part 1 pdf

Báo cáo công ty : Tân Hồng Hà part 1 pdf

Tài chính doanh nghiệp

... kênh đại lý - Chăm sóc khách hàng, hỗ trợ phòng kinh doanh bán hàng e Chức phòng dự án - Tìm kiếm thực dự án - Hỗ trợ phòng kinh doanh bán hàng f Chức phòng kĩ thuật Gồm ba phận: - Trung tâm điều ... động tương đối rộng.Công ty có chi nhánh Hà Nội có nhiều đại lý lớn nhỏ tỉnh phía Bắc.Công ty đổi mới,sắp xếp lại tổ chức máy cho có hiệu hơn.Cơ cấu tổ chức đ ược xây dựng theo hìnhTrực tuyến ... nhân qua năm: Qui So sánh 2001/2000 Số tuyệt Số tương nhân đối đối Bán 28,6% hàng Kỹ 33,3% thuật Quản lý 66,7% Tổng 10 40% So sánh 2002/2001 Số tuyệt đối Số tương đối So sánh 2003/2002 Số tuyệt...
 • 13
 • 183
 • 0

Báo cáo công ty : Tân Hồng Hà part 2 pps

Báo cáo công ty : Tân Hồng Hà part 2 pps

Tài chính doanh nghiệp

... gian toán Khách hàng mua với khối l ượng lớn giảm giá Khách hàng toán nhanh giảm giá Giá bán áp dụng cho đối tượng khác hình thành nên giá bán buôn giá bán lẻ Người chịu trách nhiệm xây dựng sách ... đắp chi phí định giá riêng biệt cho sản phẩm Giá bán = Giá nhập + chi phí + lợi tức kì vọng Cuối năm 2002 công ty áp dụng sách giá linh động Công ty áp dụng sách chi t giá theo số lượng, chi t ... nhà sản xuất Fuji Xerox tổ chức đặn hàng năm chương trình dự đoán kết World cup 2002, dự đoán kết trận đấu U23 Việt Nam Công ty tự xây dựng ch ương trình khuyến mại năm 2001 giảm giá cho loại...
 • 13
 • 114
 • 0

Xem thêm