dạy học hoá học phổ thông

Đổi mới kiểm tra đánh giá chương trình tin học 12 theo định hướng đổi mới phương pháp dạy học phổ thông

Đổi mới kiểm tra đánh giá chương trình tin học 12 theo định hướng đổi mới phương pháp dạy học phổ thông

Công nghệ thông tin

... nghệ thông tin Phơng pháp dạy học Giáo viên Học sinh Kiểm tra đánh giá Phơng pháp kiểm tra đánh giá Trung học phổ thông Sách giáo khoa Giáo dục trung học phổ thông Giáo dục phổ thông Phổ thông ... trình dạy học Việc chia giai đoạn mang tính chất tơng đối Một giai đoạn dạy học phần tiết học, tiết học, số tiết học, học kì, năm học hay chí số năm học Một giai đoạn dạy học mục học, học, chơng ... phơng tiện dạy học, thiết bị dạy học đặc biệt lu ý đến ứng dụng CNTT 1.3.4.3 Đặc trng PPDH theo hớng đổi a Dạy học thông qua tổ chức hoạt động HS Dạy học thay lấy Dạy làm trung tâm sang lấy Học làm...
 • 91
 • 557
 • 1

Nội dung ôn thi môn phương pháp dạy học phổ thông

Nội dung ôn thi môn phương pháp dạy học phổ thông

Sư phạm

... nguyên tắc s phạm sau: Giảng dạy chất - nguyên tố hoá học giai đoạn cần phải sử dụng phơng tiện trực quan, thí nghiệm hoá học để truyền thụ kiến thức Quá trình nhận thức học sinh đợc thực theo đờng: ... GV tổng kết nội dung học, đại diện lên chữa tập đợc tập nhà cho HS phân công Các nhóm khác nhận xét kết II Các nguyên tắc chung giảng dạy nguyên tố - chất hoá học Khi giảng dạy chất dù phân bố ... nhóm khác GV giao trớc tiết học tuần , thu , kiểm tra , đánh giá , chọn nhóm có kết tốt trình bày học III Thiết kế hoạt động dạy học: Hoạt động 1: Tổ chức tình học tập Clo nguyên tố tiêu biểu...
 • 10
 • 136
 • 0

Nghiên cứu xây dựng và sử dụng bài tập thí nghiệm nhằm tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh trong dạy học vật lí ở trường trung học phổ thông

Nghiên cứu xây dựng và sử dụng bài tập thí nghiệm nhằm tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh trong dạy học vật lí ở trường trung học phổ thông

Vật lý

... cực học sinh, sinh viên trình học tập,…”[10] Trong trình đổi phương pháp dạy học, phương tiện dạy học đóng vai trò quan trọng Phương tiện day học không đóng vai trò hỗ trợ cho hoạt động dạy học, ... thuật dạy học đại điều kiện để thực có hiệu nhiều phương pháp dạy học chẳng hạn như: Phương pháp dạy học trực quan, thí nghiệm, phương pháp làm việc độc lập HS Phương tiện kĩ thuật dạy học giúp ... vào dạy học trường THPT Trên tinh thần đó, tiến hành thực đề tài “Nghiên cứu xây dựng sử dụng tập thí nghiệm nhằm tích cực hóa hoạt động nhận thức học sinh dạy học vật lí trường trung học phổ thông ...
 • 8
 • 2,080
 • 45

Phối hợp các phương pháp và phương tiện dạy học nhằm tích cực hoá hoạt động nhận thức của học sinh trung học phổ thông miền núi khi dạy chương “Dòng điện trong các môi trương”

Phối hợp các phương pháp và phương tiện dạy học nhằm tích cực hoá hoạt động nhận thức của học sinh trung học phổ thông miền núi khi dạy chương “Dòng điện trong các môi trương”

Vật lý

... nhận thức học sinh - Nghiên cứu lý luận hình thức phương pháp dạy học tích cực phương tiện dạy học - Nghiên cứu thực tiễn vận dụng phương pháp dạy học tích cực phương tiện dạy học dạy học vật lý ... tiện dạy học để tích cực hoá hoạt động nhận thức học sinh 16 1.3.1.Các phương pháp dạy học tích cực 16 1.3.2 Các phương pháp dạy học có khả tích cực hoá hoạt động nhận thức học ... vào dạy, đối tượng học sinh địa phương làm thúc đẩy HĐNT HS Thực tế giảng dạy trường trung học phổ thông (THPT) miền núi đổi phương pháp dạy học (PPDH), song trình đổi DH diễn chậm Do vậy, kết học...
 • 8
 • 988
 • 17

Thiết kế bài luyện tập theo hướng dạy học tích cực phần hóa học lớp 10 Trung học phổ thông

Thiết kế bài luyện tập theo hướng dạy học tích cực phần hóa học lớp 10 Trung học phổ thông

Khoa học tự nhiên

... kế học 1.2 Quá trình dạy học hóa học trường phổ thông 1.2.1 Khái niệm trình dạy học hóa học [5], [29], [30] Quá trình dạy học hệ thống toàn vẹn, gồm ba thành tố bản: khái niệm khoa học, học dạy ... trình dạy học, khâu đột phá đổi phương pháp dạy học Mục đích việc đổi phương pháp dạy học trường phổ thông thay đổi lối dạy học truyền thụ chiều cách thụ động sang dạy học theo phương pháp dạy học ... luận trình dạy học, đề cập đến khái niệm trình dạy học, luyện tập trình dạy học hóa học, nhiệm vụ trí đức dục luyện tập dạy học hóa học trường phổ thông Xu đổi phát triển phương pháp dạy học đề cập...
 • 114
 • 3,269
 • 22

Thiết kế hệ thống bài toán hóa học nhiều cách giải nhằm phát triển tư duy và nâng cao hiệu quả dạy học ở trường Trung học phổ thông

Thiết kế hệ thống bài toán hóa học nhiều cách giải nhằm phát triển tư duy và nâng cao hiệu quả dạy học ở trường Trung học phổ thông

Khoa học tự nhiên

... hóa học nhiều cách giải nhằm phát triển tư nâng cao hiệu dạy học trường trung học phổ thông Khách thể đối tượng nghiên cứu 2.1 Khách th nghiên cứu : Quá trình d y học hóa học trường trung học phổ ... (trong tài liệu Tâm lý học, Giáo dục học, Lý luận dạy học ), vấn đề toán hoá học, tập hoá học đại cương, vô cơ, hữu - Nghiên cứu nội dung chương trình, chuẩn kiến thức kỹ môn hoá học THPT - Nghiên ... lực độc lập sáng tạo cho học sinh lớp 10 trung học phổ thông thông qua hệ thống tập hóa học, Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học chuyên ngành Lý luận phương pháp dạy học môn Hóa học, Trường ĐHSP Tp HCM...
 • 154
 • 1,011
 • 14

Thiết kế e-book hỗ trợ việc dạyhọc phần hóa hữu cơ 11 Trung học phổ thông (Chương trình nâng cao)

Thiết kế e-book hỗ trợ việc dạy và học phần hóa hữu cơ 11 Trung học phổ thông (Chương trình nâng cao)

Khoa học tự nhiên

... ệ thông tin truyền thông PPDH : phương pháp dạy học PMDH : phần mềm dạy học THPT : Trung học phổ thông MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài - Trong xã hội đại biến đổi nhanh – với bùng nổ thông tin, khoa học, ... hoạt động học trình dạy học, nỗ lực tạo chuyển biến từ học tập thụ động sang tự học chủ động, đặt vấn đề phát triển tự học trường phổ thông, không tự học nhà mà tự học tiết học có hướng dẫn giáo ... Phần mềm dạy học (PMDH) giúp HS học lớp nhà - Công nghệ kiểm tra, đánh giá trắc nghiệm máy tính - Sử dụng mạng Internet để dạy học Sử dụng phần mềm dạy học làm phương ti n hỗ trợ dạy học cách...
 • 119
 • 761
 • 6

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả việc tổ chức hoạt động nhóm trong dạy học hóa học lớp 11 ở trường Trung học phổ thông

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả việc tổ chức hoạt động nhóm trong dạy học hóa học lớp 11 ở trường Trung học phổ thông

Khoa học tự nhiên

... trình dạy học Quan điểm dạy học định hướng mang tính chiến lược, cương lĩnh, mơ hình lý thuyết PPDH Ví dụ: dạy học tích cực, dạy học định hướng hành động, dạy học nêu giải vấn đề, dạy học định ... theo u cầu: - Dạy học tiến hành thơng qua việc tổ chức hoạt động học tập HS - Dạy học kết hợp học tập cá thể với học tập hợp tác - Dạy học thể mối quan hệ tích cực GV HS, HS HS - Dạy học trọng đến ... phương tiện dạy học 1.2.2 Ba bình diện phương pháp dạy học [37] Bình diện vĩ mơ Bình diện trung gian Bình diện vi mơ QUAN ĐIỂM DẠY HỌC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC (Theo nghĩa hẹp) KĨ THUẬT DẠY HỌC PP vĩ...
 • 166
 • 986
 • 11

Sử dụng hệ thống dạy học tương tác Activboard trong dạy học hóa học lớp 10 ở trường Trung học phổ thông

Sử dụng hệ thống dạy học tương tác Activboard trong dạy học hóa học lớp 10 ở trường Trung học phổ thông

Khoa học tự nhiên

... thuật dạy học gồm có máy dạy học thiết bị nghe nhìn + Các thí nghiệm dạy học 1.3.2.Vai trò phương tiện dạy học giảng dạy [28] - Phương tiện đóng nhiều vai trò trình dạy học Các phương tiện dạy học ... người học tiếp thu kiến thức thông qua hoạt động tương tác khác nhau: người học với người học, người học với người dạy, người học môi trường - Quan niệm Dạy học hợp tác phương pháp dạy học: người ... ta coi Dạy học hợp tác phương pháp dạy học phức hợp ứng với nhóm người học (phương pháp dạy học theo nhóm) số người thường dùng cụm từ “Phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm” 1.1.1.2 .Dạy học tương...
 • 158
 • 2,406
 • 31

Dạy học hợp tác trong dạy học hóa học ở trường Trung học Phổ Thông

Dạy học hợp tác trong dạy học hóa học ở trường Trung học Phổ Thông

Khoa học tự nhiên

... riêng, tơi chọn đề tài: Dạy học hợp tác dạy học hóa học trường trung học phổ thơng” Mục đích nghiên cứu Tìm hiểu sở lí luận phương pháp dạy học hợp tác áp dụng vào dạy học số học chương trình lớp ... nhóm (dạy học nhóm) Quan điểm thứ nhất: DHHT tên gọi khác dạy học nhóm Dạy học nhóm khơng phải phương pháp dạy học cụ thể mà hình thức xã hội hình thức hợp tác dạy học Quan điểm thứ hai: Dạy học ... CHỮ VIẾT TẮT DH : Dạy học DHHT : Dạy học hợp tác QĐDH : Quan điểm dạy học PPDH : Phương pháp dạy học KT : Kỹ thuật KTDH : Kỹ thuật dạy học TN : Thực nghiệm ĐC : Đối chứng HS : Học sinh GV : Giáo...
 • 111
 • 302
 • 1

Xây dựng hệ thống bài tập hóa học nhằm nâng cao hiệu quả dạy học phần Hidrocacbon lớp 11 trung học phổ thông

Xây dựng hệ thống bài tập hóa học nhằm nâng cao hiệu quả dạy học phần Hidrocacbon lớp 11 trung học phổ thông

Khoa học tự nhiên

... pháp dạy học với hóa học, phương pháp dạy học thiếu phương pháp giải tập hóa học Nhiều nhà lí luận xếp tập hóa học vào nhóm “phương pháp dạy học- công tác tự lực học sinh” Giải tập hóa học lúc học ... dưỡng học sinh giỏi học sinh chuyên hóa học, Luận văn thạc sĩ, ĐHSP Hà Nội 8- Ngô Thuý Vân (1999), Sưu tầm xây dựng hệ thống tập hóa vô nhằm nâng cao chất lượng dạy học hoá học trường trung học dạy ... hóa học trường trung học phổ thông, Luận án tiến sĩ, ĐHSP TPHCM 16- Nguyễn Thị Thanh Thuỷ (2006), Phát triển lực nhận thức tư cho học sinh trung học phổ thông qua tập hoá học vô cơ, Luận văn thạc...
 • 138
 • 3,317
 • 34

Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan chất lượng cao dùng để dạy học hóa học 12 nâng cao trường Trung học phổ thông

Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan chất lượng cao dùng để dạy học hóa học 12 nâng cao trường Trung học phổ thông

Khoa học tự nhiên

... thức trách nhiệm học tập 1.2.7 Tiêu chí đánh giá 1.2.7.1 Mục tiêu dạy học, mục đích học tập - sở việc đánh giá kết học tập  Mục tiêu dạy họchọc sinh cần đạt sau học xong môn học, : - Hệ thống ... lý luận dạy học, kiểm tra có vai trò liên hệ nghịch trình dạy học Kiểm tra biết thông tin, kết trình dạy thầy trình học trò để từ có định cho điều khiển tối ưu thầy lẫn trò Học sinh học tốt thường ... LƯỢNG CAO DÙNG ĐỂ DẠY HỌC HÓA HỌC 12 NÂNG CAO TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG” Mục đích nghiên cứu Tuyển chọn, xây dựng sử dụng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm chất lượng cao dạy học hóa học 12 nâng cao...
 • 126
 • 1,089
 • 6

Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập hóa học nhằm nâng cao chất lượng dạy học phần phi kim lớp 10 trung học phổ thông

Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập hóa học nhằm nâng cao chất lượng dạy học phần phi kim lớp 10 trung học phổ thông

Khoa học tự nhiên

... trình dạy học, người giáo viên sử dụng nhiều phương pháp kết hợp với phương tiện dạy học nhằm đạt hiệu cao Bài tập hoá học xem phương pháp dạy học cụ thể, quan trọng sử dụng tất khâu trình dạy học ... trung học phổ thông thông qua hệ thống tập hóa học, luận văn thạc sĩ, ĐHSP TP.HCM – Lê Thị Thanh Bình (2005), Phát triển lực tư tích cực, độc lập, sáng tạo cho học sinh trung học phổ thông thông ... ôn tập học kì … mà GV chọn lựa tập để xếp cho hợp lí 1.2.5 Sử dụng tập dạy học hóa học [47] B Các nhà nghiên cứu lý luận dạy học hóa học khẳng định: GV sử dụng tập công đoạn trình dạy học thấy...
 • 179
 • 1,350
 • 16

Thiết kế và thực hiện bài giảng hóa học lớp 10 ban cơ bản trường Trung học phổ thông theo hướng dạy học tích cực

Thiết kế và thực hiện bài giảng hóa học lớp 10 ban cơ bản trường Trung học phổ thông theo hướng dạy học tích cực

Khoa học tự nhiên

... pháp dạy học, xu hướng đổi phương pháp dạy học nước ta số mô hình đổi phương pháp dạy học nước ta như: dạy học lấy học sinh làm trung tâm”, dạy học theo hướng hoạt động hoá người học, dạy học ... phương pháp dạy học hóa học trường phổ thông với mục tiêu: - Nắm rõ thực trạng việc thiết kế học hoá học trường phổ thông - Thu thập thêm số liệu tình hình sử dụng phương pháp dạy học tiết học 1.5.2 ... phương pháp dạy học có dùng kỹ thuật - Hướng 6: Chuyển hoá phương pháp khoa học thành phương pháp dạy học đặc thù môn học - Hướng 7: Đa dạng hoá phương pháp dạy học cấp học, bậc học, loại hình...
 • 104
 • 1,750
 • 6

Tổ chức hoạt động nhóm trong dạyhọc môn hóa học ở trường Trung học phổ thông - phần hóa 10 chương trình nâng cao

Tổ chức hoạt động nhóm trong dạy và học môn hóa học ở trường Trung học phổ thông - phần hóa 10 chương trình nâng cao

Khoa học tự nhiên

... động nhóm dạy học hoá học trường THPT - Khách thể nghiên cứu: trình dạy học hóa học trường THPT Phạm vi nghiên cứu Tập trung nghiên cứu hình thức tổ chức hoạt động nhóm dạy học môn hoá học trường ... động nhóm dạy học + Tổ chức hoạt động nhóm dạy học hoá học trường THPT + Nghiên cứu chương trình sách giáo khoa lớp 10, 11, 12 - Tìm hiểu thực trạng tổ chức hoạt động nhóm dạy học hoá học trường ... lối học nặng tiêu hoá kiến thức sang lối học coi trọng việc vận dụng kiến thức - Cá thể hoá việc dạy học - Tăng cường sử dụng thông tin mạng, sử dụng tối ưu phương tiện dạy học đặc biệt tin học...
 • 133
 • 1,430
 • 16

Sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học hóa học hữu cơ lớp 11 chương trình nâng cao ở trường Trung học phổ thông theo hướng dạy học tích cựcSử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học hóa học hữu cơ lớp 11 chương trình nâng cao ở trường Trung học phổ thông theo hướng d

Sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học hóa học hữu cơ lớp 11 chương trình nâng cao ở trường Trung học phổ thông theo hướng dạy học tích cựcSử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học hóa học hữu cơ lớp 11 chương trình nâng cao ở trường Trung học phổ thông theo hướng d

Khoa học tự nhiên

... HS học tập tốt Trong trình phát triển, kiểu dạy học lấy HS làm trung tâm ngày ý so với kiểu dạy học lấy GV làm trung tâm 1.2.1.2 Dạy học hoạt động người học Dạy học hoạt động người học trình dạy ... sử dụng SĐTD dạy học phần hóa học hữu lớp 11 nâng cao theo hướng dạy học tích cực 1.2 ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO HƯỚNG DẠY HỌC TÍCH CỰC 1.2.1 Xu hướng đổi phương pháp dạy học [9, tr7] Hiện ... nghiên cứu dạy học tích cực 15 1.2 ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO HƯỚNG DẠY HỌC TÍCH CỰC 16 1.2.1 Xu hướng đổi phương pháp dạy học [9, tr7] 16 1.2.1.1 Dạy học lấy học sinh làm...
 • 174
 • 17,275
 • 173

Phương pháp dạy học kiến tạo trong dạy học phần Hidrocacbon hóa học 11 nâng cao trung học phổ thông

Phương pháp dạy học kiến tạo trong dạy học phần Hidrocacbon hóa học 11 nâng cao trung học phổ thông

Khoa học tự nhiên

... CHỮ VIẾT TẮT DH : Dạy học DHKT : Dạy học kiến tạo ĐC : Đối chứng GV : Giáo viên HS : Học sinh LTKT : Lý thuyết kiến tạo PPDH : Phương pháp dạy học PPDHKT : Phương pháp dạy học kiến tạo Nxb : ... pháp dạy học kiến tạo” trang web Bách khoa mở [72]; “Thuyết kiến tạo dạy học khoa học toán học M R Matthews (1998); “Nghiên cứu thuyết kiến tạo lớp học Emily N Swayze; “Ảnh hưởng dạy học kiến ... dục thông qua việc nghiên cứu PPDHKT - Góp phần làm sáng tỏ phong phú thêm vấn đề lý luận dạy học thông qua nội dung LTKT, PPDHKT vận dụng chúng dạy học hóa học 8.2 Về thực tiễn - Thiết kế số học...
 • 149
 • 1,025
 • 8

Xem thêm

Tìm thêm: sử dụng phần mềm geometer s sketchpad trong dạy học các khỏ khăn khi giải bài toán quỹ tích các bước giải một bài toán quỹ tích các định lý quỹ tích cơ bản những kiến thức cơ bản liên quan đến bài toán quỹ tích trình tự dạy học bài tập những yêu cầu đối với lời giải áp dụng cntt và truyền thông đổi mới phương pháp dạy và học trò của phương tiện trực quan trong quá trình dạy học 4 phương pháp dạy học tích cực và các dấu hiêu đặc trưng của nó thức được cài đặt trong các tình huống có dụng ý sư phạm phương pháp sử dụng đồ dùng trực quan quy ước trong dạy học lịch sử lớp 11 thpt chương trình chuẩn những yêu cầu chung khi sử dụng đồ dùng trực quan quy ước các phương pháp sử dụng đồ dùng trực quan quy ƣớc trong dạy học lịch sử thế giới lớp 11 thpt chương trình chuẩn phương pháp xây dựng đồ dùng trực quan quy ước những yêu cầu của việc xây dựng đồ dùng trực quan quy ước nội dung cơ bản của lịch sử thế giới lớp 11 trung học phổ thông chương trình chuẩn vị trí mục tiêu vị trí mục tiêu nội dung cơ bản của lịch sử thế giới lớp 11 trung học phổ thông chương trình chuẩn 2 phương pháp sử dụng đồ dùng trực quan quy ước trong dạy học lịch sử thế giới lớp 11 trung học phổ thông chương trình chuẩn thực nghiệm sư phạm