dạy học định lí toán học ở trường trung học phổ thông theo hướng tăng cường rèn luyện kĩ năng phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh

Dạy học địnhtoán học trường THPT theo hướng rèn luyện năng phát hiện giải guyết vấn đề

Dạy học định lý toán học ở trường THPT theo hướng rèn luyện kĩ năng phát hiện và giải guyết vấn đề

Toán học

... pháp dạy học phát giải vấn đề thông qua dạy học định Toán học trờng THPT, phân tích hình thành từ xác định đợc phát giải vấn đề Đề định hớng phơng thức dạy học phát giải vấn đề nhằm rèn ... rèn luyện phát giải vấn đề thông qua dạy học định Toán học - huy động kiến thức - tạo tình - dự đoán phát vấn đề - giải vấn đề - củng cố định (hoạt động thông qua số toán, ... việc rèn luyện phát giải vấn đề cho học sinh thông qua dạy học định Toán học trờng THPT cần thiết thực đợc 11 Chơng Một số phơng thức rèn luyện phát giải vấn đề cho học sinh thông qua dạy...
 • 25
 • 2,304
 • 19

Rèn luyện kỹ năng phát hiện giải quyết vấn đề thông qua dạy học phân số cho học sinh lớp 4, 5

Rèn luyện kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề thông qua dạy học phân số cho học sinh lớp 4, 5

Khoa học xã hội

... cận vấn đề, học sinh nắm đợc vấn đề học sinh diễn đạt lại vấn đề ngôn ngữ Vì giáo viên giúp học sinh tiếp cận vấn đề cách: Viết toán, câu hỏi yêu cầu hành động vào mẩu giấy, cho học sinh học sinh ... trình dạy học PHvà GQVĐ vào dạy học lĩnh vực cụ thể nh :Hồ Thị Thu Hờng (2006) Tổ chức dạy học phát giải vấn đề trình dạy học nội dung Hình học lớp 4, Lê Ngọc Sơn (2007) Dạy học toán theo hớng dạy ... tổ chức cho học sinh tìm tòi lời giải toán có liên quan Nh biết toán họcvấn đề không đứng độc lập riêng lẻ mà có móc xích với vấn đề khác Để giải 41 đợc vấn đề đòi hỏi phải giải vấn đề liên...
 • 93
 • 981
 • 12

Dạy học giải toán ứng dụng đạo hàm của hàm số theo hướng tăng cường rèn luyện năng thực hành cho học sinh trung học phổ thông luận văn thạc sĩ toán học

Dạy học giải toán ứng dụng đạo hàm của hàm số theo hướng tăng cường rèn luyện kĩ năng thực hành cho học sinh trung học phổ thông luận văn thạc sĩ toán học

Khoa học tự nhiên

... CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 30 1.3.1 Một số số liệu điều tra Để tìm hiểu thực trạng dạy học rèn luyện thực hành toán học cho học sinh dạy học môn toán trường ... trạng rèn luyện thực hành toán học cho học sinh dạy học môn toán trường phổ thông Qua kết thăm dò điều tra số giáo viên cho thấy giáo viên toán trường trung học phổ thôngrèn luyện thực ... học hành Dạy học kết học sinh biết học thuộc định nghĩa, định vận dụng giải toán Qua khảo sát thực tiễn dạy học Toán trường phổ thông cho thấy, việc rèn luyện kỹ thực hành giải Toán cho...
 • 118
 • 867
 • 4

Xác định rèn luyện một số kỹ năng phát hiện giải quyết vấn đề thông qua dạy học giải bài tập toán phần bất đẳng thức trường THPT

Xác định và rèn luyện một số kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề thông qua dạy học giải bài tập toán phần bất đẳng thức ở trường THPT

Khoa học xã hội

... sở khoa học khẳng định việc tìm nhiều cách giải cho toán thực được, góp phần rèn luyện lực giải toán cho học sinh 1.3 Dạy học giải tập 1.3.1 Vị trí chức tập toán học trường phổ thông, dạy Toán ... phát giải vấn đề xác định số kỹ phát giải vấn đề Từ đề xuất phương thức nhằm rèn luyện số kỹ phát giải vấn đề thông qua dạy học giải tập toán phần bất đẳng thức trường THPT Giả thuyết khoa học ... HIỆN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ THÔNG QUA DẠY HỌC GIẢI BÀI TẬP TOÁN PHẦN BẤT ĐẲNG THỨC TRƯỜNG THPT 2.1 Một số sở khoa học đề xuất phương thức nhằm rèn luyện số kỹ phát giải vấn đề thông qua dạy học phần...
 • 84
 • 1,132
 • 5

luận văn thạc sỹ toán: dạy học giải bài tập toán theo hướng tăng cường khả năng phát hiện giải quyết vấn đề

luận văn thạc sỹ toán: dạy học giải bài tập toán theo hướng tăng cường khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề

Sư phạm

... tăng cờng khả phát giải vấn đề cho học sinh dạy học giải tập toán học trờng trung học phổ thông 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu dạy học phát giải vấn đề môn toán vấn đề rèn luyện t cho học ... học phát giải vấn đề 2.1 Đặc điểm dạy học phát giải vấn đề 2.2 Những hình thức cấp độ dạy học phát giải vấn đề 2.3 Thực dạy học phát giải vấn đề Rèn luyện t học sinh qua giải toán 1.1 Rèn luyện ... luận Chơng Cơ sở lý luận dạy học phát giải vấn đề môn toán 1.1 Đặc điểm dạy học phát giải vấn đề Học sinh đợc đặt vào tình gợi vấn đề đợc thông báo tri thức dới dạng có sẵn Học sinh hoạt động...
 • 112
 • 693
 • 1

Bồi dưỡng năng lực phát hiện giải quyết vấn đề cho học sinh trung học phổ thông trong dạy học hình học

Bồi dưỡng năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh trung học phổ thông trong dạy học hình học

Khoa học xã hội

... ngụn ng Toỏn hc cho hc sinh u cp trung hc ph thụng [116] Nghiờn cu rốn luyn nng lc gii Toỏn, Lờ Thng Nht ó i theo hng tỡm hiu, phõn loi cỏc sai lm v bin phỏp sa cha cho hc sinh trung hc ph thụng ... dng cho hc sinh dy hc Hỡnh hc trng trung hc ph thụng theo quan nim ca tỏc gi) 7.2 H thng cỏc bin phỏp s phm ó xut l thớch hp v cú tớnh kh thi vic bi dng nng lc phỏt hin v gii quyt cho hc sinh ... 20] Tp trung xem xột phỏt hin v gii quyt di gúc mt nng lc cn phỏt trin cho hc sinh lm cn c cho vic nghiờn cu bn cht v thnh phn ca nng lc phỏt hin v gii quyt ca hc sinh dy hc Hỡnh hc trung...
 • 199
 • 2,143
 • 99

luận án tiến sỹ: phát triển năng lực phát hiện giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học hình học

luận án tiến sỹ: phát triển năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học hình học

Tiến sĩ

... dục đào tạo Trờng đại học vinh Từ đức thảo Bồi dỡng lực phát giải vấn đề cho học sinh TRUNG HọC PHổ THÔNG dạy học hình học Chuyên ngành: Lý luận phơng pháp dạy học môn Toán Mã số: 62.14.10.01 ... luyn cho hoc sinh s dng ngụn ng, ki hiu Toỏn hoc din t cỏc ni dung Toỏn hoc; din t theo nhng cỏch khỏc nhau, t ú chon cỏch din t ti u nht to thun li cho vic phỏt hin va gii quyt ng thi bi dng cho ... dng cho hc sinh dy hc Hinh hc trng trung hc ph thụng theo quan niờm ca tac gi) 7.2 Hờ thng cac biờn phap s phm a xut l thớch hp v co tớnh kh thi viờc bi dng nng lc phat hiờn v gii quyt cho hc sinh...
 • 29
 • 2,448
 • 14

Phát triển năng lực phát hiện giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua dạy học chủ đề Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Hình học lớp 10 nâng cao

Phát triển năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua dạy học chủ đề Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Hình học lớp 10 nâng cao

Báo cáo khoa học

... n T c Th o (2012), Bồi dưỡng lực phát giải vấn đề cho học sinh trung học phổ thông dạy học Hình học Tuy nhiên, phát tri ă u c th c phát hi n gi i quy t v “ n thông qua d y h c ch m t phẳ k th ... y h c toán Hình h c c phát hi n gi i quy t v ng ph ă Lu Nguy n H u ( 01 ) Dạy học chủ đề “Phương pháp tọa độ mặt phẳng” – chương trình toán trung học phổ thông theo hướng tiếp cận vấn đề Lu n ... d y h c ch c 10 nâng cao V V : GV ă V HS ẽ ằm phát tri vi c xây d ng cho “ ă V 36 ỘT S BIỆN PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂ Ă LỰC PHÁT HIỆN GIẢI QUYẾT VẤ ĐỀ CHỦ ĐỀ “ A Ơ A ĐỘ TRONG MẶT PHẲ YH C ” HÌNH...
 • 116
 • 837
 • 1

Rèn luyện năng lực giải toán theo định hướng phát hiện giái quyết vấn đề một cách sáng tạo cho học sinh trường trung học phổ thông (thể hiện qua dạy học giải phương trình lượng giác)

Rèn luyện năng lực giải toán theo định hướng phát hiện và giái quyết vấn đề một cách sáng tạo cho học sinh ở trường trung học phổ thông (thể hiện qua dạy học giải phương trình lượng giác)

Khoa học xã hội

... thể cho cách giải vấn đề Trong giải Toán không dừng lại việc đa tình vấn đề, phát vấn đề, nhận biết vấn đề nảy sinh tình huống, mà quan trọng giải vấn đề, giải tình vấn đề, phải rèn luyện cho học ... đào tạo Trờng đại học Vinh Nguyễn thị minh thìn Rèn luyện lực giảI toán theo định hớng phát giảI vấn đề cách sáng tạo cho học sinh trờng trung học phổ thông (Thể qua dạy học giải phơng trình lợng ... Khi giải vấn đề đợc xem nh khả lựa chọn phơng pháp giải kỹ thuật giải vấn đề then chốt mà học sinh phải học giải vấn đề Nh vậy, giải vấn đề giải Toán đợc chia thành giai đoạn: Nêu vấn đề, ...
 • 95
 • 1,273
 • 6

Dạy học định toán học theo định hướng phát hiện giải quyết vấn đề (thể hiện qua dạy học hình học không gian) khoá luận tốt nghiệp đại học

Dạy học định lí toán học theo định hướng phát hiện và giải quyết vấn đề (thể hiện qua dạy học hình học không gian) khoá luận tốt nghiệp đại học

Khoa học tự nhiên

... học định hiệu vấn đề quan trọng dạy học chọn đề tài nghiên cứu khóa luận là: Dạy học định toán học theo định hướng phát giải vấn đề Mục đích nghiên cứu Tìm hiểu dạy học định theo ... thiết Một xu hướng gây ý cho nhà nghiên cứu luận dạy học là: Dạy học theo hướng phát giải vấn đề Về mặt luận vận dụng quan điểm dạy học toán trường phổ thông coi phương pháp dạy học tích ... gốc nảy sinh, vai trò, ý nghĩa tri thức mới.[2] 22 CHƯƠNG 2: QUY TRÌNH DẠY HỌC ĐỊNH TOÁN HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT HIỆN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 2.1 Vấn đề học tập hình học không gian nhà trường...
 • 62
 • 929
 • 1

Dạy học toán tiểu học theo định hướng dạy học phát hiện giải quyết vấn đề

Dạy học toán ở tiểu học theo định hướng dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề

Tiến sĩ

... giá giải vấn đề học sinh tiểu học dạy học toán học, Tạp chí Giáo dục, (số 177), tr 30 - 31- 32 Lê Ngọc Sơn (2008), Sử dụng đồ dùng dạy học môn toán tiểu học giúp học sinh phát triển phát giải ... khích phát hiện; 4) Giúp học sinh biết cách tiếp cận vấn đề; 5) Giúp học sinh biết định hớng giải vấn đề; 6) Giúp học sinh biết sử dụng thuật giải vấn đề; 7) Giúp học sinh biết cách phát triển, ... chức dạy học phát triển TD sáng tạo ngời phải biết cách học, biết cách tự học dạy học phát giải vấn đề Nên trọng số nội dung: - Xác định phơng pháp dạy học cần u tiên sử dụng dạy học vấn nh...
 • 15
 • 1,008
 • 2

Luận văn tốt nghiệp: phương pháp thực nghiệm trong khi dạy học chương “các định luật bảo toàn” vật cơ bản 10, theo hướng phát huy tính tích cực, tự lực sáng tạo của học sinh miền núi.

Luận văn tốt nghiệp: phương pháp thực nghiệm trong khi dạy học chương “các định luật bảo toàn” vật lí cơ bản 10, theo hướng phát huy tính tích cực, tự lực và sáng tạo của học sinh miền núi.

Vật lý

... thực nghiệm dạy học phát giải vấn đề dạy học vật CHƯƠNG II: Sử dụng phương pháp thực nghiệm dạy học phát giải vấn đề dạy học chương “Các định luật bảo toàn” vật 10, theo hướng phát huy tính ... giải vấn đề [15] 27 1.4.4 Ưu điểm phương pháp dạy học phát giải vấn đề 31 1.4.5 Các mức độ dạy học phát giải vấn đề [15] .32 1.5 Sử dụng thiết bị theo tinh thần dạy học phát giải vấn đề ... cho học sinh [18,tr.104] 24 1.4 Dạy học phát giải vấn đề 26 1.4.1 Bản chất dạy học phát giải vấn đề 26 1.4.2 Tình có vấn đề 26 1.4.3 Cấu trúc dạy học phát giải...
 • 141
 • 1,720
 • 14

Sử dụng phương pháp thực nghiệm trong dạy học phát hiện giải quyết vấn đề khi dạy học chương “các định luật bảo toàn” Vật cơ bản 10 của học sinh miền núi

Sử dụng phương pháp thực nghiệm trong dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề khi dạy học chương “các định luật bảo toàn” Vật lí cơ bản 10 của học sinh miền núi

Khoa học tự nhiên

... thực nghiệm dạy học phát giải vấn đề dạy học vật CHƯƠNG II: Sử dụng phương pháp thực nghiệm dạy học phát giải vấn đề dạy học chương “Các định luật bảo toàn” vật 10, theo hướng phát huy tính ... giải vấn đề [15] 27 1.4.4 Ưu điểm phương pháp dạy học phát giải vấn đề 31 1.4.5 Các mức độ dạy học phát giải vấn đề [15] .32 1.5 Sử dụng thiết bị theo tinh thần dạy học phát giải vấn đề ... cho học sinh [18,tr.104] 24 1.4 Dạy học phát giải vấn đề 26 1.4.1 Bản chất dạy học phát giải vấn đề 26 1.4.2 Tình có vấn đề 26 1.4.3 Cấu trúc dạy học phát giải...
 • 141
 • 1,206
 • 1

Xem thêm