dõi công tác thu nộp tài chính của đảng soạn thảo các văn bản báo cáo hành chính của đảng

Báo cáo thực tập cuối khoá tại Bưu điện tỉnh Hà Tây

Báo cáo thực tập cuối khoá tại Bưu điện tỉnh Hà Tây

Quản trị kinh doanh

... trách đoàn thể: 67 Theo dõi, quản lý hồ sơ Đảng viên, giải thủ tục công tác Đảng .67 Theo dõi công tác thu nộp tài Đảng, soạn thảo văn báo cáo hành Đảng 67 Kiểm tra thủ ... báo chí, tài liệu, thu Tài sản cố định, thu dịch tài liệu, thu công cụ làm việc, thu hội trường .83 2.2 CÔNG TÁC TÀI CHÍNH: 83 2.1.1 Cơ chế phân cấp tài Tổng công ty cho đơn vị: ... Tổng công ty ban hành 114 2.3.8 Báo cáo kế toán tài báo cáo kế toán quản trị: 114 a .Báo cáo kế toán tài chính: .114 Bưu điện Hà Tây có trách nhiệm lập gửi báo cáo Tài sau: 114 ...
 • 144
 • 227
 • 0

Skkn Phát huy vai trò của Công đoàn với việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua trong CBCC, LĐ nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ được giao

Skkn Phát huy vai trò của Công đoàn với việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua trong CBCC, LĐ nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ được giao

Khoa học xã hội

... cán bộ, công nhân viên chức quan không ngừng nâng cao chất lượng tham mưu, tổng hợp, công tác soạn thảo văn bản; thực tốt nhiệm vụ xây dựng quan vững mạnh, đảm bảo an toàn, trì công tác nội vụ, ... vụ công dân, nâng cao chất lượng, hiệu công tác, cải tiến lề lối làm việc, xây dựng nếp sống văn minh nơi công sở, chấp hành nghiêm túc kỷ luật, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thu t, thực hành ... truyền thống công đoàn, nội dung quy chế quan, Với cách làm đoàn viên công đoàn phấn khởi tin tưởng vào công đoàn, cán công đoàn có kinh nghiệm hoạt động để trưởng thành nâng cao vai trò công đoàn...
 • 11
 • 2,317
 • 15

Quy định quan rlis và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp sơ sở trên địa bàn tỉnh

Quy định quan rlis và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp sơ sở trên địa bàn tỉnh

... Xét duyệt thuyết minh đề tài, dự án cấp sở Thuyết minh chi tiết đề tài dự án cấp sở xây dựng theo mẫu Phụ lục 3, Phụ lục Phụ lục kèm theo Quy định Trình tự xét duyệt thuyết minh đề tài, dự án ... dụng kinh phí theo quy định hành Nhà nước, báo cáo đầy đủ, thời hạn kết thực nội dung nghiên cứu sử dụng kinh phí 10 Chương IV QUY TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN ỨNG DỤNG KHCN CẤP ... 13 Điều 12 Đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp sở + Thủ trưởng đơn vị định thành lập Hội đồng Tư vấn đánh giá nghiệm thu Thành phần tiêu chuẩn TV Hội đồng xét duyệt thuyết minh đề cương nghiên...
 • 25
 • 329
 • 0

Tài liệu Chương II: TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CÔNG TÁC VĂN THƯ TRONG CƠ QUAN doc

Tài liệu Chương II: TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CÔNG TÁC VĂN THƯ TRONG CƠ QUAN doc

Cao đẳng - Đại học

... Văn phòng) người trực tiếp giúp Thủ trưởng quan tổ chức thực nhiệm vụ công tác văn thư quan trực tiếp đạo nghiệp vụ công tác văn thư quan cấp đơn vị trực thu c Chánh Văn phòng (hoặc ... toàn công tác văn thư đơn vị người trực tiếp đạo, đôn đốc kiểm tra công chức, viên chức đơn vị thực hịên tốt nhiệm vụ quản lý văn bản, tài liệu đơn vị Cụ thể là: - Tổ chức giải văn đến thu c ... phòng Hành chính) phải trực tiếp làm công việc sau: - Xem xét toàn văn đến để phân phối cho đơn vị, cá nhân báo cáo Thủ trưởng quan công việc quan trọng - Ký thừa lệnh thủ trưởng quan số văn Thủ...
 • 3
 • 661
 • 3

Tài liệu CHƯƠNG II: TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CÔNG TÁC VĂN THƯ TRONG CƠ QUAN ppt

Tài liệu CHƯƠNG II: TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CÔNG TÁC VĂN THƯ TRONG CƠ QUAN ppt

Quản lý nhà nước

... Văn phòng) người trực tiếp giúp Thủ trưởng quan tổ chức thực nhiệm vụ công tác văn thư quan trực tiếp đạo nghiệp vụ công tác văn thư quan cấp đơn vị trực thu c Chánh Văn phòng (hoặc ... toàn công tác văn thư đơn vị người trực tiếp đạo, đôn đốc kiểm tra công chức, viên chức đơn vị thực hịên tốt nhiệm vụ quản lý văn bản, tài liệu đơn vị Cụ thể là: - Tổ chức giải văn đến thu c ... phòng Hành chính) phải trực tiếp làm công việc sau: - Xem xét toàn văn đến để phân phối cho đơn vị, cá nhân báo cáo Thủ trưởng quan công việc quan trọng - Ký thừa lệnh thủ trưởng quan số văn Thủ...
 • 3
 • 553
 • 0

TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CÔNG TÁC VĂN THƯ TRONG CƠ QUAN. pdf

TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CÔNG TÁC VĂN THƯ TRONG CƠ QUAN. pdf

Quản lý nhà nước

... giải văn đến quan, tham gia vào việc soạn thảo văn bản, kiểm tra việc chấp hành chế độ quy định công tác văn thư quan cấp dưới, đơn vị trực thu c II- Trách nhiệm Chánh văn phòng trưởng phòng Hành ... phòng Hành Chánh Văn phòng (hoặc Trưởng phòng Hành quan Văn phòng) người trực tiếp giúp Thủ trưởng quan tổ chức thực nhiệm vụ công tác văn thư quan trực tiếp đạo nghiệp vụ công tác văn thư quan cấp ... đơn vị trực thu c Chánh Văn phòng (hoặc Trưởng phòng Hành chính) phải trực tiếp làm công việc sau: - Xem xét toàn văn đến để phân phối cho đơn vị, cá nhân báo cáo Thủ trưởng quan công việc quan...
 • 4
 • 1,063
 • 3

Báo cáo " Tự đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ thực tập giảng dạy tại Trường THCS Đức Ninh " pptx

Báo cáo

Khoa học xã hội

... Bản thu hoạch cá nhân Trờng THCS Đức Ninh Mc lc Phn I: T ỏnh giỏ kt qu thc hin cỏc nhim v thc I Tỡm hiu thc t giỏo dc: 1.ý thc tinh thn thỏi : Nhng kt qu c th Thu hoch v tỏc dng ... phng hng phn u I.Mt s thu hoch qua t thc II.Nhng mt mnh v hn ch ca bn thõn III Phng hng phn u ca bn thõn SVTT: Phan Thanh Vnh Lp: CSPToỏn TinK50 dd:01979318510-01234328826 Bản thu hoạch cá nhân ... lut SVTT: Phan Thanh Vnh Lp: CSPToỏn TinK50 dd:01979318510-01234328826 17 Bản thu hoạch cá nhân Trờng THCS Đức Ninh Thu hoch v tỏc dng qua vic tỡm hiu Qua tỡm hiu tỡnh hỡnh ca a phng, ca nh trng,...
 • 36
 • 440
 • 0

Tham nhũng trong việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Tham nhũng trong việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Luật

... phương Chính vậy, đặc thù tham nhũng hệ thống quan lại giai đoạn chủ yếu nhận hối lộ biến tài sản công thành tài sản riêng Quan niệm hành vi tham nhũng đề cập nhiều điều luật cụ thể Tất nhiên, thu t ... xuất thành chất ma tuý hành vi sản xuất trái phép chất ma tuý hành vi phạm tội quy định Bộ luật Hình sự, theo khái niệm hành vi cấu thành hành vi tham nhũng 28 "Lỗi" yếu tố quan trọng thiếu hành ... thể hành vi tham nhũng nói chung việc thực nhiệm vụ KH&CN nói riêng "lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi" nên hành vi hành vi cố ý Có thể hành vi diễn dạng hành động không hành động Mục đích hành...
 • 129
 • 174
 • 0

PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CỦA GÓI THẦU TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN

PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CỦA GÓI THẦU TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Cao đẳng - Đại học

... chức buổi họp thảo luận kỹ thu t nhằm đạt đợc trí cao bên; Giai đoạn thi công xây dựng công trình, trình thực nhiệp vụ thu c giai đoạn này, tổ chức phối hợp công tác với Ban điều hành dự án Chủ ... thầu; - Tham gia nghiệm thu công việc xây lắp, nghiệm thu giai đoạn hoàn thành, đề nghị Chủ đầu t toán, toán hợp đồng ký kết; - Tham gia nghiệm thu bàn giao công trình hoàn thành để đa vào khai thác, ... t, nhà thầu thi công xây lắp nhà thầu T vấn thiết kế (thực giám sát tác giả) Giai đoạn toán công trình, tổ chức phối hợp công tác với Ban điều hành dự án Chủ đầu t, nhà thầu thi công xây lắp nhà...
 • 5
 • 637
 • 10

Báo cáo thực tế thực hiện các nhiệm vụ văn phòng

Báo cáo thực tế thực hiện các nhiệm vụ văn phòng

Xã hội học

... Chức danh Là công chức làm công tác chuyên môn thu c Uỷ ban nhân dân cấp xã; có trách nhiệm giúp UBND xã công tác hành văn – phòng 3.2 Nhiệm vụ Quản lý công văn, giấy tờ, hồ sơ văn quan cung ... người lãnh đạo điều hành toàn diện mặt công tác UBND xã, đôn đốc, kiểm tra công tác xã, đạo điều hành thành viên cấp phòng, ban chuyên môn trực thu c UBND xã, trừ vấn đề thu c thẩm quyền tập ... công 3.6 Các kỹ cần thiết vị trí công tác Những kỹ xã hội giao tiếp, ứng xử tình thực tế Kỹ xử lý lưu trữ văn Kỹ soạn thảovawn bản, sử dụng thiết bị tin học - văn phòng Kỹ tổ chức xếp công việc...
 • 35
 • 294
 • 0

Hướng dẫn công tác quản lý thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm cuối năm

Hướng dẫn công tác quản lý thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm cuối năm

Tư liệu khác

... nhiệm vụ trị Đảng ủy cấp đạo Vậy đề nghị Giáo viên chủ nhiệm lớp, Giáo viên Tổng phụ trách Đội, ban ngành Đoàn thể, nghiêm túc thực Nơi nhận: - BGH (theo dõi, đạo) Như kg (t/h); Các tổ trưởng;...
 • 2
 • 167
 • 0

PHƯƠNG PHÁP LUẬN và GIẢI PHÁP THỰC HIỆN các NHIỆM vụ của gói THẦU tư vấn QUẢN lý dự án

PHƯƠNG PHÁP LUẬN và GIẢI PHÁP THỰC HIỆN các NHIỆM vụ của gói THẦU tư vấn QUẢN lý dự án

Cao đẳng - Đại học

... Tham gia nghiệm thu bàn giao công trình hoàn thành để đa vào khai thác, sử dụng; - Lập báo cáo đánh giá kết dự án, quản lý chất lợng thi công công trình quản lý thực - Lập báo cáo thực vốn đầu ... chức buổi họp thảo luận kỹ thu t nhằm đạt đợc trí cao bên; Giai đoạn thi công xây dựng công trình, trình thực nhiệp vụ thu c giai đoạn này, tổ chức phối hợp công tác với Ban điều hành dự án Chủ ... t, nhà thầu thi công xây lắp nhà thầu T vấn thiết kế (thực giám sát tác giả) Giai đoạn toán công trình, tổ chức phối hợp công tác với Ban điều hành dự án Chủ đầu t, nhà thầu thi công xây lắp nhà...
 • 10
 • 139
 • 2

KẾ HOẠCH Phối hợp giữa Trường THCS Thạnh Lợi và Hội khuyến học Xã Thạnh Lợi về thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu giáo dục

KẾ HOẠCH Phối hợp giữa Trường THCS Thạnh Lợi và Hội khuyến học Xã Thạnh Lợi về thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu giáo dục

Tài liệu khác

... công tác phối hợp 2.2 Hội khuyến học xã Thạnh Lợi: Chỉ đạo cấp hội sở: lồng ghép nội dung thực “ Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” vào họp lệ tháng tháng hàng năm để nhắc nhở hội viên có em thu c ... huyện háp Mười theo chức năng, nhiệm vụ mà đạo trường, sở trược thu c thực kế hoạch phối hợp Định kỳ hàng năm có sơ kết Các trường trực thu c chủ trì phối hợp với hội khuyến học xã xây dựng kế hoạch ... bỏ học - Phối hợp chặt chẽ với trường việc rà soát danh sách, tiếp nhận phân phối nguồn hỗ trợ Công tác phòng chống học sinh bỏ học: 4.1 Trường THCS Thạnh Lợi: Chỉ đạo GVCN lớp: - Rà soát, lập...
 • 3
 • 445
 • 3

KẾ HOẠCH Về việc phối hợp giữa Trường trung học cơ sở Thạnh Lợi Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam xã và Hội khuyến học xã Trong việc thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu giáo dục và công tác chống bỏ học năm học 2012 2013

KẾ HOẠCH Về việc phối hợp giữa Trường trung học cơ sở Thạnh Lợi Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam xã và Hội khuyến học xã Trong việc thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu giáo dục và công tác chống bỏ học năm học 2012 2013

Tài liệu khác

... tham gia thực công tác phối hợp Thường xuyên theo dõi tình hình học sinh yếu có nguy bỏ học thông qua khảo sát chất lượng đầu năm, tổ chức biên chế lớp, bàn giao học sinh, phân công trách nhiệm ... sở tuyên truyền đến hội viên Công tác huy động học sinh lớp 2.1 Trường THCS Thạnh Lợi Chỉ đạo GVCN rà soát số liệu, danh sách học sinh phải huy động lớp (hoàn thành trước ngày 10/8) để cung ... bàn giao học sinh, phân công trách nhiệm đồng chí, hội viên có học sinh bỏ học thu c khu vực quản lý cần kịp thời báo cáo để có kế hoạch huy động thời gian ngắn nhất, hỗ trợ em học sinh không đủ...
 • 4
 • 206
 • 2

KẾ HOẠCH Về việc phối hợp giữa nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh trường trung học cơ sở Thạnh Lợi Trong việc thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu giáo dục

KẾ HOẠCH Về việc phối hợp giữa nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh trường trung học cơ sở Thạnh Lợi Trong việc thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu giáo dục

Tài liệu khác

... tham gia thực công tác phối hợp - Thông qua khảo sát chất lượng đầu năm trình học tập, tổ chức biên chế lớp, bàn giao học sinh, phân công trách nhiệm đồng chí có học sinh bỏ học thu c khu vực ... địa phương quan tâm … 2 .Công tác huy động, trì sĩ số học sinh: 2.1 Trường THCS Thạnh Lợi - Chỉ đạo GVCN rà soát số liệu, danh sách học sinh phải huy động lớp (hoàn thành trước ngày 02/8) để ... tục học Công tác hỗ trợ học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn 3.1 Trường THCS Thạnh Lợi Chỉ đạo GVCN, Tổng phụ trách kế toán: - Chỉ đạo kế toán thực đầy đủ chế độ sách học sinh thu c diện...
 • 4
 • 200
 • 1

Tham nhũng trong việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Tham nhũng trong việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Thạc sĩ - Cao học

... riêng” TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT CÁC VĂN KIỆN VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG Đảng Cộng sản Việt Nam (1999), Kết luận Hội nghị Trung ương (lần 2) khoá VIII "về số vấn đề cấp bách công tác xây dựng Đảng ... ngày 18/10/2005 quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước công tác ngắn hạn nước ngân sách Nhà nước đảm bảo kinh phí, Hà Nội 29 Bộ Tài - Bộ Khoa học Công nghệ (2006), Thông tư liên ... đội ngũ trí thức thời kỳ công nghiệp hoá, đại hoá đất nước, Hà Nội CÁC VĂN BẢN PHÁP QUY Quốc hội (2000), Luật Khoa học Công nghệ, Hà Nội Quốc hội (2006), Luật Chuyển giao Công nghệ, Hà Nội Uỷ ban...
 • 17
 • 104
 • 0

Quyết định về việc ban hành quy chế quan rlis và tổ chức thwucj hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Quyết định về việc ban hành quy chế quan rlis và tổ chức thwucj hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

... vụ KH&CN; d) Các biên bản kiểm tra định kỳ của Sở KH&CN; đ) Báo cáo tổng hợp báo cáo tóm tắt kết nghiên cứu nhiệm vụ KH&CN; e) Các tài liệu có liên quan; g) Báo cáo đề nghị toán tài nhiệm vụ ... 18 Chế độ báo cáo, kiểm tra, giám sát việc thực nhiệm vụ KH&CN Chế độ báo cáo: a) Báo cáo định kỳ: Theo tiến độ thực phê duyệt thuyết minh, tổ chức chủ trì thực nhiệm vụ KH&CN lập báo cáo nội dung, ... lưu giữ, bảo quản văn bản, tài liệu, hồ sơ đánh giá, nghiệm thu cỏc nhiệm vụ KH&CN; công bố danh mục kết nhiệm vụ KH&CN nghiệm thu Website Sở; đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân...
 • 19
 • 248
 • 2

506 Kiểm tra kịp thời để kiểm chứng việc thực hiện mọi nhiệm vụ, qua đó xử lý các vấn đề phát sinh…

506 Kiểm tra kịp thời để kiểm chứng việc thực hiện mọi nhiệm vụ, qua đó xử lý các vấn đề phát sinh…

Quản trị kinh doanh

... hợp mức độ hoàn thành công việc với báo cáo, biểu đồ tài + Loại trừ đợc số liệu không cần thiết + Tiến hành đồng hoạt động, phát sai lệch, xem xét nguyên nhân xử lý cần thiết Các yêu cầu cần thiết ... kết hợp cácphơng phápđiều chỉnh cho hợp lý III Thực trạng công tác kiểm tra doanh nghiệp Việt Nam ( Lấy ví dụ công ty may Đáp Cầu- Băc ninh): Công ty may Đáp Cầu doanh nghiệp nhà nớc trực thu c ... Thực trạng công tác kiểm tra doanh nghiệp ( lấy ví dụ Công ty May Đáp Cầu Bắc Ninh ) Nội d ung I Cơ sở lý luận Khái niệm : Với t cách chức quản lý kiểm tra đợc hiểu trình xác định thành đạt...
 • 18
 • 227
 • 1

Xem thêm