cong dung hop chat phenol

CÁC HỢP CHẤT TỔNG HỢP (NHÓM HỢP CHẤT PHENOL)

CÁC HỢP CHẤT TỔNG HỢP (NHÓM HỢP CHẤT PHENOL)

Sinh học

... HP CHẤT TỔNG HP • • • • • • • • Dạng: Dung dòch sánh dầu, suốt, có màu vàng nhạt, gần không mùi Bò oxi hóa màu sẫm màu để không khí ánh sáng Độ tan: Tan dầu dung môi dầu, không tan nước Hàm lượng ... Embanox BHT,… Công thức phân tử : C15H24O (CH3)3C OH O C(CH3)3 CH3 2,6-ditertiarybutyl-4-methylphenol Th.s TRUONG THI MY LINH 78 CÁC HP CHẤT TỔNG HP • Khối lượng phân tử: :220,39 • Hình dạng: ... CÁC HP CHẤT TỔNG HP • Khả hòa tan: tan tốt dầu mỡ dung môi hữu propylen glycol, ete, xăng , tan 50% rượu, không hòa tan nước • Nhiệt độ sôi: 264 -...
 • 28
 • 235
 • 0

Các hợp chất tổng hợp (nhóm hợp chất phenol)

Các hợp chất tổng hợp (nhóm hợp chất phenol)

Hóa học - Dầu khí

... HP CHẤT TỔNG HP • • • • • • • • Dạng: Dung dòch sánh dầu, suốt, có màu vàng nhạt, gần không mùi Bò oxi hóa màu sẫm màu để không khí ánh sáng Độ tan: Tan dầu dung môi dầu, không tan nước Hàm lượng ... Embanox BHT,… Công thức phân tử : C15H24O (CH3)3C OH O C(CH3)3 CH3 2,6-ditertiarybutyl-4-methylphenol Th.s TRUONG THI MY LINH 78 CÁC HP CHẤT TỔNG HP • Khối lượng phân tử: :220,39 • Hình dạng: ... CÁC HP CHẤT TỔNG HP • Khả hòa tan: tan tốt dầu mỡ dung môi hữu propylen glycol, ete, xăng , tan 50% rượu, không hòa tan nước • Nhiệt độ sôi: 264 -...
 • 28
 • 263
 • 0

ĐÁNH GIÁ SINH sản của các NHÓM GIỐNG THỎ ĐANG được NUÔI tại các hộ cá THỂ ở QUẬN 12 TP hồ CHÍ MINH

ĐÁNH GIÁ SINH sản của các NHÓM GIỐNG THỎ ĐANG được NUÔI tại các hộ cá THỂ ở QUẬN 12 TP hồ CHÍ MINH

Nông nghiệp

... Pháp, th có lông tr ng v i nh ng m ng ñ m ñen ho c xanh dương Là lo i th to con, có thân dài, lưng cong ð u ñ c to ñ u cái, hai tai m t có vi n ñen, nâu, xám Tr ng lư ng trư ng thành kho ng 6,4 kg ... 24 20 15 11 14 10 115 L añ ( ) 11 5 4 47 30 2 25 6 19 T ng ( ) 56 90 99 53 38 27 42 34 439 N i dung ðánh giá kh sinh s n c a ñàn th thu c nhóm gi ng th hi n ñang ñư c nuôi dư ng t i h cá th thu...
 • 10
 • 329
 • 2

khảo sát sức sinh sản của một số nhóm giống thỏ tại các hộ chăn nuôi thuộc địa bàn quận 12 thành phố hồ chí minh

khảo sát sức sinh sản của một số nhóm giống thỏ tại các hộ chăn nuôi thuộc địa bàn quận 12 thành phố hồ chí minh

Thủy sản

... 2.3.6.7 Thỏ Sable – Thỏ đen Ấn Độ 14 2.3.6.8 Nhóm giống thỏ lai tạp 15 PHẦN III: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT 16 3.1 THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THỰC TẬP 16 3.2 PHƯƠNG PHÁP ... 15/01/2007 đến ngày 15/05/2007 hộ gia đình chăn nuôi thỏ thuộc Quận 12 – Thành Phố Hồ Chí Minh với nội dung khảo sát sức sinh sản số nhóm giống thỏ nuôi hộ nhằm có sở liệu khoa học để góp phần chọn lọc, ... Giant - Ngoại hình: lông trắng với mảng đốm đen xanh dương Là loại thỏ to con, có thân dài, lưng cong Đầu đực to đầu cái, hai tai mắt có viền đen, nâu, xám - Trọng lượng trưởng thành: 6,4 kg Hình...
 • 73
 • 347
 • 1

Thiết kế các bài tập thảo luận nhóm để hỗ trợ việc dạy học 8 bài trong SGK Vật lí 12 nâng cao Nguyễn Thị Ngọc Hà.

Thiết kế các bài tập thảo luận nhóm để hỗ trợ việc dạy học 8 bài trong SGK Vật lí 12 nâng cao Nguyễn Thị Ngọc Hà.

Vật lý

... Nguyễn Thị Ngọc Hà 3.4.5 Dùng sơ đồ để tóm tắt nội dung học tìm kiến thức Học sinh dùng sơ đồ để tóm tắt nội dung học kiến thức Sau số nội dung tham khảo: - Lập sơ đồ khái niệm - Lập sơ đồ để ... SGK điền vào ô trống cho hợp lí Sau số quy ƣớc dùng để lập sơ đồ tóm tắt nội dung học [9, Tr.103]: Nội dung học Nội dung (hoặc điều kiện) làm trung gian chuyển tiếp (Có thể hiểu thông qua) Quan ... nội dung cho học sinh thảo luận dựa hai sở mục tiêu học công việc kết hợp với hoạt động học sinh Tuy nhiên, nội dung thảo luận nhƣ tùy thuộc vào giáo viên biện pháp sƣ phạm khác để tìm nội dung...
 • 121
 • 272
 • 0

BÀI TẬP NHÓM MÔN KỸ THUẬT SỐ CÁC HỌ CỔNG LOGIC

BÀI TẬP NHÓM MÔN KỸ THUẬT SỐ CÁC HỌ CỔNG LOGIC

Điện - Điện tử - Viễn thông

... TTL loại thường 74XX Loại đời sớm từ năm 1964, sản phẩm tập đoàn Texas Instruments Ngày dùng Loại dung hoà tốc độ chuyển mạch mát lượng (công suất tiêu tán) Nền tảng bên mạch thường loại ngõ cột ... số cao • TTL nhanh 74FXX Đây loại TTL sử dụng kĩ thuật làm mạch tích hợp kiểu nhằm giảm bớt điện dung linh kiện hầu rút ngắn thời gian trễ truyền, tức P a g e | 19 tăng tốc độ chuyển mạch Loại...
 • 23
 • 928
 • 1

Bảo hiểm khả năng phục hồi và mức độ hài thông qua các nhóm tôn giáo nghiên cứu thực nghiệm trên các hộ gia đình nông thôn việt nam

Bảo hiểm khả năng phục hồi và mức độ hài thông qua các nhóm tôn giáo nghiên cứu thực nghiệm trên các hộ gia đình nông thôn việt nam

Kinh tế

... a h u d ng t c th i có th c ng h u d ng i mà không c n quan tâm n i dung t c th i c không c n quan n s ph thu c l n c a n i dung h u d ng S phát tri n c a lý thuy t h u d ng kinh nghi m mang s ... tôn giáo ti t ki m, nhi u nghiên c ni m tin tôn giáo có th n vi c tích lu v n Th nh t, nh ng n i dung c t lõi c a m ki r ng n hành vi ti t t s tôn giáo có th nh n m nh vào t m quan tr ng c a n ... xác, phân tích h i quy v sau s lo i b quan B d li u VARHS 2012 có t i http://www.ciem.org.vn/en/hoptacquocte/duanciem/tabid/303/articletype/ArticleView/articleId/1233/default aspx 34 sát có bi...
 • 125
 • 92
 • 0

Khóa luận: ĐIỀU TRA HIỆN TRẠNG sử DỤNG THUỐC TRỪ rầy của các hộ NÔNG dân ở PHÚ THỌ ĐÁNH GIÁ TÍNH KHÁNG THUỐC đối với mọt số NHÓM HOAT CHẤT của QUẦN THỂ rầy nâu (NILAPARVATA LUGENS STAL) và rầy LƯNG TRẮNG (SOGATELLA FUCIFERA HOR

Khóa luận: ĐIỀU TRA HIỆN TRẠNG sử DỤNG THUỐC TRỪ rầy của các hộ NÔNG dân ở PHÚ THỌ  ĐÁNH GIÁ TÍNH KHÁNG THUỐC đối với mọt số NHÓM HOAT CHẤT của QUẦN THỂ rầy nâu (NILAPARVATA LUGENS STAL) và rầy LƯNG TRẮNG (SOGATELLA FUCIFERA HOR

Nông học

... MỤC LỤC PHẦN I: MỞ ĐẦU ĐẶT VẤN ĐỀ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI PHẦN II: NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VẬT LIỆU NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  Phương pháp điều tra tình...
 • 32
 • 325
 • 0

so sánh việc tiêu thụ thủy sản của các hộ gia đình theo nhóm dân tộc ở hai tỉnh sóc trăng và an giang

so sánh việc tiêu thụ thủy sản của các hộ gia đình theo nhóm dân tộc ở hai tỉnh sóc trăng và an giang

Nông - Lâm - Ngư

... tiêu đề tài 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Nội dung nghiên cứu 1.4 Phạm vi giới hạn đề tài CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU ... phải nhóm dân tộc đề xuất giải pháp giúp cải thiện việc tiêu thụ thủy sản hộ gia đình 1.3 Nội dung nghiên cứu (1) Khảo sát trạng tiêu thụ thủy sản tỉnh Sóc Trăng An Giang (2) So sánh mức tiêu ... 12/2010 đến tháng 7/2011 (2) Địa bàn nghiên cứu khảo sát tỉnh Sóc Trăng An Giang (3) Giới hạn nội dung: Tập trung phân tích yếu tố ảnh hưởng đến tiêu thụ thủy sản hộ gia đình thuộc nhóm dân tộc...
 • 62
 • 93
 • 0

Báo cáo môn học các hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học NHÓM CHẤT TERPENOID

Báo cáo môn học các hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học NHÓM CHẤT TERPENOID

Sinh học

... vào dung môi không trộn lẫn vào (Chất phân tích tan tốt dung môi này, lại không tan tốt dung môi kia) kết quả lấy chất cần phân tích khỏi pha mẫu ban đầu sau đó chuyển vào pha thứ (dung ... chiết dung môi rượu - nước để tách hầu hết chất khỏi thực vật Sau đó, chiết sang lọc dung môi từ không phân cực đến phân cực Các dung môi chiết chứa hợp chất hữu có độ phân cực gần cất đưổi dung ... chất phân tích dung môi này bằng những phương pháp cụ thể Để tách chất khỏi thực vật tiến hành nhiều cách khác như: ép lấy dầu béo, lôi nước để tách tinh dầu, ngâm chiết 10 dung môi hữu...
 • 16
 • 645
 • 0

Nâng cao hiệu quả tín dụng đối với các hộ SX tại NH NN & PTNT huyện Kinh Môn - Hải Dương

Nâng cao hiệu quả tín dụng đối với các hộ SX tại NH NN & PTNT huyện Kinh Môn - Hải Dương

Ngân hàng - Tín dụng

... thôn, ngày 16/04/1999 Thống đốc Ngân hàng nhà nớc có văn số 320/CV - NHNN14 hớng dẫn thực số nội dung định 67 Thủ tớng Chính phủ giao cho NHNo&PTNT Việt Nam chịu trách nhiệm Luận văn tốt nghiệp ... 06/QĐ-HĐQT tiếp tục triển khai cụ thể QĐ284 Ngân hàng Nhà nớc quy diịnh cho vay khách hàng Những nội dung chủ yếu văn nói đợc thể nh sau: 1.Về nguồn vốn cho vay Nguồn vốn cho vay phát triển nông nghiệp...
 • 36
 • 332
 • 4

QL thu thuế đối với các hộ KD cá thể tại chi cục thuế Q. HBT

QL thu thuế đối với các hộ KD cá thể tại chi cục thuế Q. HBT

Ngân hàng - Tín dụng

... không mang tính khách quan, mà kết tác động từ phía ngời Những tác động đợc thực thông qua nội dung, công việc cụ thể công tác quản lý thuế - Tăng cờng ý thức chấp hành pháp luật cho hộ kinh ... duyệt Riêng tháng lập có hộ hết hạn ổn định thuế sổ thuế phải đa Hội đồng duyệt Chi cục xem xét Nội dung duyệt gồm việc nh: số hộ ghi sổ thuế (hộ phát sinh, hộ hết hạn ổn định thuế), mức doanh số ... nằm khả đóng góp họ Do đó, luật thuế phải có nội 29 Vấn đề quản lý thu thuế hộ kinh doanh cá thể dung đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu, mang tính phổ thông, phù hợp với trình độ chung ngời nộp thuế ngời...
 • 106
 • 758
 • 3

Nâng cao chất lượng tín dụng đối với các hộ SX tại NH NN & PTNT H. Vụ Bản - Nam Định

Nâng cao chất lượng tín dụng đối với các hộ SX tại NH NN & PTNT H. Vụ Bản - Nam Định

Ngân hàng - Tín dụng

... đẩy mạnh cho vay trung dài hạn sở lãi suất nh Nh biết quy định lãi suất huy động tiền mang nội dung là: Thời hạn dài lãi suất phải cao (đó cha kể lãi suất có mục đích ngân hàng cao tiền gửi tiết...
 • 64
 • 694
 • 6

Một số biện pháp hạn chế thất thu thuế GTGT đối với các hộ kinh tế cá thể thu thuế theo phương pháp trực trên địa bàn huyện Sơn Dương'.docx

Một số biện pháp hạn chế thất thu thuế GTGT đối với các hộ kinh tế cá thể thu thuế theo phương pháp trực trên địa bàn huyện Sơn Dương'.docx

Tài chính - Ngân hàng

... xin sâu vào nghiên cứu nội dung luật thuế GTGT áp dụng hộ kinh doanh cá thể nộp thuế theo kê khai để thấy rõ vấn đề này, từ đưa nhận xét cần thiết 1.1.1.4 Những nội dung luật thuế GTGT  Người ... Sơn Dương Em sinh viên với kiến thức hiểu biết lý luận hạn chế, thời gian thực tập ngắn nên nội dung phương pháp triển khai đề tài khó tránh khỏi khiếm khuyết Kính mong giúp đỡ bảo, đóng góp ý ... thất thu thuế GTGT hộ kinh tế cá thể thu thuế theo phương pháp trực địa bàn huyện Sơn Dương'' Nội dung đề tài gồm phần: Chương I: Thuế GTGT cần thiết phải hạn chế thất thu thuế GTGT Chương II: Thực...
 • 67
 • 637
 • 1

Các họ vi mạch logic cơ bản

Các họ vi mạch logic cơ bản

Điện - Điện tử

... thái logic tín hiệu ảnh hưởng đến kết hoạt động mạch - Tính miễn nhiễu mạch logic tùy thuộc khả dung nạp hiệu nhiễu mạch xác định lề nhiễu Lề nhiễu có chênh lệch điện giới hạn (còn gọi ngưỡng ... thứ hai cấu hình Totem pole Y trạng thái cao, Q3 có trở kháng đầu thấp nên thuận tiện tải có tính dung C Nhược điểm cấu hình totem pole thể giải đoạn chuyển tiếp từ thấp lên cao Vì Q4 tắt chậm nên ... để làm giảm giá trị tích số Công suất - Vận tốc - Loạt 74F: Dùng kỹ thuật đặc biệt làm giảm diện dung ký sinh cải thiện thời trễ truyền cổng Ví dụ, Xác định giới hạn nhiễu DC cho IC 74LS so sánh...
 • 35
 • 807
 • 13

Xem thêm