con chim ưng biển

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Thái Bình

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Thái Bình

Tài chính - Ngân hàng

... hn v n xu quỏ hn Tỷ lệưn ưng nưhạnưquáưhạnư=ư Tỷ lệưnợưxấuưngắnưhạnư=ư Tổng dư ưn ưng nưhạnưquáưhạn ì ư100% Tổng dư ưn ưng nưhạn Dư ưnợưxấuưngắnưhạn ì ư100% Tổng dư ưn ưng nưhạn Bng 2.9: T lờ ... dch v l ngnh chim t trng cao tng d n tớn dng ngn hn iu ú cho thy mc dự Thỏi Bỡnh l mt tnh thun nụng, c cu kớnh t nụng nghip chim t trng cao (nm 2012 nụng nghip chim 28%, cụng nghip chim 54% v dch ... gim ngun cung khon; lm tng chi phớ cho vic ụn c thu hi n Tỷ lệưnợưxấuưngắnưhạnư=ư Dư ưnợưxấuưngắnưhạn ì ư100% Tổng dư ưn ưng nưhạn Theo quy nh 493/2005/Q-NHNN n xu l cỏc khon n thuc nhúm n nhúm...
 • 71
 • 327
 • 1

Luận văn Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Thái Bình docx

Luận văn Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Thái Bình docx

Tài chính - Ngân hàng

... hn v n xu quỏ hn Tỷ lệưn ưng nưhạnưquáưhạnư=ư Tỷ lệưnợưxấuưngắnưhạnư=ư Tổng dư ưn ưng nưhạnưquáưhạn ì ư100% Tổng dư ưn ưng nưhạn Dư ưnợưxấuưngắnưhạn ì ư100% Tổng dư ưn ưng nưhạn Bng 2.9: T lờ ... dch v l ngnh chim t trng cao tng d n tớn dng ngn hn iu ú cho thy mc dự Thỏi Bỡnh l mt tnh thun nụng, c cu kớnh t nụng nghip chim t trng cao (nm 2012 nụng nghip chim 28%, cụng nghip chim 54% v dch ... gim ngun cung khon; lm tng chi phớ cho vic ụn c thu hi n Tỷ lệưnợưxấuưngắnưhạnư=ư Dư ưnợưxấuưngắnưhạn ì ư100% Tổng dư ưn ưng nưhạn Theo quy nh 493/2005/Q-NHNN n xu l cỏc khon n thuc nhúm n nhúm...
 • 71
 • 221
 • 0

Quản trị nợ xấu trong hoạt động tín dụng tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - chi nhánh Đà Nẵng

Quản trị nợ xấu trong hoạt động tín dụng tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - chi nhánh Đà Nẵng

Kinh tế

... qua, tỷ lệ nợ xấu Việt Nam không ngừng tăng lên Đây hệ xuất phát từ nhiều nguyên nhân bên bên Nhưng vấn đề trội công tác quản trị rủi ro hạn chế NHTM mà trực tiếp công tác quản trị nợ xấu Nhận ... thực theo định hướng quản trị Hội sở ngân hàng đạt số thành công định công tác quản trị nợ xấu Nhưng bên cạnh đó, quy trình quản trị số hạn chế định, cần nhìn nhận xây dựng cách khoa học thực cách ... Đà Nẵng” Đề tài trình bày đầy đủ tổng quan nợ xấu Đề tài vào giải pháp phòng ngừa xử lý nợ xấu Nhưng đề tài chưa thể mối liên hệ bước để tạo nên quy trình quản trị nợ xấu thống Nghiên cứu Nguyễn...
 • 26
 • 436
 • 0

Luận văn thạc sĩ Mở rộng cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng chi nhánh Đà Nẵng (full)

Luận văn thạc sĩ Mở rộng cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng chi nhánh Đà Nẵng (full)

Kinh tế

... thấy chất tín dụng thể qua đặc trưng chủ yếu sau: - Quan hệ tín dụng giao dịch chuyển dịch quyền sử dụng tài sản Thông thường tín dụng chủ yếu cho vay tiền Nhưng nhu cầu người vay ngày đa dạng ... sản phẩm; + Chính sách lãi suất phí; + Chính sách phân phối; + Chính sách xúc tiến Marketing; + Con người; + Bằng chứng vật chất; + Tiến trình - Đối cấu cho vay KHCN cách hợp lý phù hợp với biến...
 • 96
 • 642
 • 11

Luận văn thạc sĩ cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP việt nam thịnh vượng, chi nhánh bình định

Luận văn thạc sĩ cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP việt nam thịnh vượng, chi nhánh bình định

Kinh tế

... 2.1 Quy trình CVTD VPBank Bình Định 51 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hoạt động cho vay xem đặc trưng bật ngân hàng hoạt động mang lại lợi nhuận cao nhất, chứa đựng nhiều rủi ro hoạt động ngân hàng ... khoản nợ mà khách hàng không trả đến hạn thỏa thuận ghi hợp đồng tín dụng Nợ hạn vi phạm đặc trưng tín dụng tính hoàn trả, hoàn trả không đầy đủ kịp thời gây nên niềm tin ngân hàng người vay ... hóa dịch vụ có liên quan, nhằm kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay khách hàng đảm bảo khả thu nợ Nhưng đồng thời phải tạo thuận lợi, tránh gây phiền hà cho công việc sản xuất kinh doanh khách hàng...
 • 106
 • 107
 • 1

Cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP việt nam thịnh vượng, chi nhánh bình định

Cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP việt nam thịnh vượng, chi nhánh bình định

Kinh tế

... Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng 1 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hoạt động cho vay xem đặc trưng bật ngân hàng hoạt động mang lại lợi nhuận cao nhất, chứa đựng nhiều rủi ro hoạt động ngân hàng...
 • 26
 • 59
 • 0

Giải pháp marketing trong dịch vụ thẻ tại ngân hàng TMCP việt nam thịnh vượng, chi nhánh đà nẵng

Giải pháp marketing trong dịch vụ thẻ tại ngân hàng TMCP việt nam thịnh vượng, chi nhánh đà nẵng

Kinh tế

... - Sản phẩm (Products) - Giá (Price) - Phân phối (Place) - Xúc tiến – Truyền thông (Promotion) - Con người (People) - Quy trình (Process) - Bằng chứng vật chất (Physical Evidence) d Kiểm tra, đánh ... lẻ, chưa có kế hoạch chăm sóc khách hàng lâu dài, lắng nghe ý kiến đóng góp từ phía khách hàng e Con người VPBank Đà Nẵng chưa có phòng ban chuyên biệt hoạt động marketing dịch vụ thẻ, gây khó ... VPBank) Trong năm 2012 tổng thẻ phát hành đạt 2.941 thẻ, thẻ hoạt động có 1.520 thẻ, chiếm 51.68 % Nhưng qua năm 2013 tỷ lệ số lượng thẻ hoạt động lên đến 85.69 % năm 2014 86.85 % 16 Trong tất dịch...
 • 26
 • 145
 • 0

Nâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng – chi nhánh Thăng Long

Nâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng – chi nhánh Thăng Long

Tài chính - Ngân hàng

... chi phí sản xuất đến mức thấp nhất để có thể tồn tại và cạnh tranh thị trường Nhưng đối với DNVVN đặc tính nho gọn, linh hoạt nên dễ dàng thích nghi với thay đổi của ... hoặc toàn nợ gốc va ̀/hoặc lãi đã quá hạn của DNVVN Nợ quá hạn vi phạm tính đặc trưng bản của tín dụng là tính hoàn trả, hoàn trả không đầy đủ và kịp thời gây nên ... vấn đề, nợ không lành mạnh, nợ khó đòi, nợ không thể đòi,…) là khoản mang các đặc trưng sau: + Khách hàng đã không thực hiện nghĩa vụ trả nợ với ngân hàng các cam kết...
 • 72
 • 138
 • 0

Luận văn thạc sĩ Phát triển dịch vụ cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Bình Định (full)

Luận văn thạc sĩ Phát triển dịch vụ cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Bình Định (full)

Kinh tế

... tính dựa sở dƣ nợ bình quân c Căn vào nguồn gốc khoản nợ - Cho vay tiêu dùng gián tiếp (Indirect Consumer Loan): “Cho vay tiêu dùng gián tiếp hình thức cho vay ngân hàng mua khoản nợ phát sinh ... Ngƣời tiêu dùng toán tiền trả góp cho ngân hàng [7, tr.9] - Cho vay tiêu dùng trực tiếp (Direct Consumer Loan) “Cho vay tiêu dùng trực tiếp khoản cho vay tiêu dùng ngân hàng trực tiếp tiếp xúc...
 • 101
 • 179
 • 1

Phát triển dịch vụ cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Bình Định

Phát triển dịch vụ cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Bình Định

Kinh tế

... c Căn vào nguồn gốc khoản nợ - Cho vay tiêu dùng gián tiếp (Indirect Consumer Loan) - Cho vay tiêu dùng trực tiếp (Direct Consumer Loan) 1.2 PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NHTM 1.2.1 ... ngân hàng khai trương nên khó khăn thị phần khách hàng nên lợi nhuận không cao, đạt triệu/năm Nhưng đến năm 11 2010, lợi nhuận tăng lên vượt bậc đến 3.808 triệu đồng, năm 2011 số 6.014 triệu đồng, ... - Việc mở rộng sản phẩm dịch vụ cho vay tiêu dùng hạn chế, chưa trọng sản phẩm mới, tiện ích - Con số dư nợ cho vay tiêu dùng VPBank Bình Định chiếm tỷ trọng tổng dư nợ cho vay, tốc độ tăng trưởng...
 • 26
 • 85
 • 0

phát triển thị trường bán lẻ việt nam, cửa hàng tiện ích và các chế định truyền thống

phát triển thị trường bán lẻ việt nam, cửa hàng tiện ích và các chế định truyền thống

Kinh tế - Quản lý

... hàng khác Thay đổi thói quen tiêu dùng sản phẩm thực phẩm tươi sống Các bà nội trợ ngày tìm kiếm con đường tắt” công việc nội trợ, từ nấu ăn, giặt giũ đến việc chăm sóc Một nghiên cứu 2010 TNS ... giá tỷ lệ lên đến 63% c) Dễ dàng tìm mua Sản phẩm gần Các bà nội trợ ngày có xu hướng tìm kiếm con đường tắt” công việc nội trợ, từ nấu ăn, giặt giũ đến việc chăm sóc Nhiều người tiêu dùng sẵn ... nước thường bày bán tạp hóa Shop&Go bán lượng lớn loại hàng hóa ngoai nhập,hảng riêng biệt, đặc trưng nhằm tiềm kiếm thị trường riêng mà tạp hóa hay chợ nhỏ không bán: Vd Socola M&M, loại bánh kẹo...
 • 37
 • 428
 • 4

Mở rộng cho vay hộ kinh doanh tại ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam, Tỉnh Bình Định

Mở rộng cho vay hộ kinh doanh tại ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam, Tỉnh Bình Định

Kinh tế

... Hệ thống cách trình tự sở lý luận kinh tế hộ, luận văn nêu khẳng định cần thiết, vai trò, đặc trưng kinh tế hộ sản xuất, sách quy trình nghiệp vụ ngân hàng cho vay HKD nhằm mở rộng cho vay hộ...
 • 26
 • 254
 • 0

Phân tích tình hình hoạt động huy động tiền gửi tại ngân hàng TMCP Việt Nam thương tín CN Đà Nẵng

Phân tích tình hình hoạt động huy động tiền gửi tại ngân hàng TMCP Việt Nam thương tín CN Đà Nẵng

Kinh tế

... CN Đà Nẵng Ngày 02/02/2007, Ngân hàng Việt Nam Thương Tín (VIETBANK) thức thành lập số 35 Trần Hưng Đạo, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, tạo tiền đề cho việc phát triển mạng lưới toàn quốc ... trình tái cấu kinh tế diễn thiếu đồng chưa thực có bước hiệu Ngoài ra, thời gian gần tình hình biển Đông có nhiều diễn biến phức tạp, bước đầu ảnh hưởng đến động thái phát triển kinh tế - xã...
 • 26
 • 158
 • 0

Luận văn thạc sĩ quản trị quan hệ khách hàng tại chi nhánh ngân hàng TMCP công thương việt nam tỉnh bình định

Luận văn thạc sĩ quản trị quan hệ khách hàng tại chi nhánh ngân hàng TMCP công thương việt nam tỉnh bình định

Kinh tế

...  LTV   CM t   t 1 1   Trong đó: LTV ( lifetime value): Giá trị cá nhân khách hàng CM (contribution margin): Lãi gộp;  (interest rate): Tỷ lệ lãi suất t (time unit): Đơn vị thời gian; ... dụng sản phẩm 1.4 CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CRM 1.4.1 Các nhân tố chủ quan ảnh hƣởng đến CRM 1.4.1.1 Con người Yếu tố ngƣời đóng vai trò quan trọng nhất, CRM thành công quan tâm sâu sắc từ phía nhà...
 • 116
 • 96
 • 1

Xem thêm