chuyên đề về phân tích đa thức thành nhân tử

Luyện tập về phân tích đa thức thành nhân tử

Luyện tập về phân tích đa thức thành nhân tử

Toán học

... : Phân tích biểu thức thành nhân tử , thay số để tính - Để phân tích mỗi đa thức ta nên sử dụng phương pháp nào ? 4. Hướng dẫn về nhà : - Ôn tập các phương pháp phân tích đa thức thành nhân ... 87004. Dạng về chia hết Bài 58 : Chứng minh n3 – n chia hết cho 6với mọi n là số nguyeân n3 – n = n(n2 – 1) = n(n – 1)(n + 1) maø n , n – 1 , n + 1 là 3 số nguyên liên tiếp nên tích của ... - Ôn tập các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử - Làm các bài tập : trong SBT : 35,36,37 / trang 7Oân quy taéc chia hai lũy thức cùng cơ số , chia một tổng cho moät soá ...
 • 2
 • 8,288
 • 59

Đề tài: Phân tích đa thức thành nhân tử

Đề tài: Phân tích đa thức thành nhân tử

Toán học

... biến đổi tơng tự nh bài 36, ta đa đa thức (1) về đa thức bậc hai và từ đó phân tích đợc đa thức A thành tích các nhân tử. Bài 37: Phân tích đa thức sau thành nhân tử A = x4 + 6x3 + 7x2 ... hoặc phân tích đợc trên P.1.1.2. Các định lý cơ bản về phân tích đa thức thành nhân tử a)Định lý 1Mỗi đa thức f(x) trên trờng P đều phân tích đợc thành tích các đa thức bất khả quy, và sự phân ... nghĩa phân tích đa thức thành nhân tử a) Định nghĩa 1+ Nếu một đa thức đợc viết dới dạng tích của hai hay nhiều đa thức thì ta nói rằng đa thức đà cho đợc phân tích thành nhân tử. + Với bất kì đa...
 • 18
 • 1,097
 • 11

BDHSG8 Chuyên đề Phân tích đa thức thành nhân tử

BDHSG8 Chuyên đề Phân tích đa thức thành nhân tử

Toán học

... tích đa thức thành nhân tử (hay thừa số) là biến đổi đa thức đó thành một tích của những đơn thứcđa thức. . Phân tích đa thức thành nhân tử bằng các phương pháp thông thường:- Đặt nhân tử ... Phân tích đa thức sau thành nhân tử. P(x) = x4 + x3 – 2x2 – 6x – 4 Chuy ên đề bồi dưỡng học sinh giỏi CHUYÊN ĐỀ 1: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬA. CÁC KIẾN THỨC CẦN NHỚ.. Phân tích ... hằng đẳng thức đáng nhớ.- Nhóm nhiều hạng tử. . Phân tích đa thức thành nhân tử bằng vài phương pháp khác (bổ sung)- Tách một hạng tử thành nhiều hạng tử. - Thêm bớt cùng một hạng tử. - Đặt...
 • 8
 • 28,722
 • 877

Giáo án tự chọn :Chuyên đề Phân tích đa thức thành nhân tử

Giáo án tự chọn :Chuyên đề Phân tích đa thức thành nhân tử

Toán học

... CHỦ ĐỀ : PHÂN TÍCH ĐATHỨC THÀNH NHÂN TỬA. MỤC TIÊU :Sau khi học xong chủ đề này, HS có khả năng :− Biết thế nào là phân tích đa thức thành nhân tử − Hiểu các phương pháp phân tích đa thức thành ... :Câu hỏi 1 : Thế nào là phân tích một đa thức thành nhân tử ?Trả lời : Phân tích một đa thức thành nhân tử là biến đổi đa thức đó thành một tích của những đơn thứcđa thức khác.Bài toan 1 ... (4), (5) là phân tích đa thức thành nhân tử. Cáchbiến đổi (1) không phải là phân tích đa thức thành nhân tửđa thức chưa đượcbiến đổi thành một tích của những đơn thứcđa thức khác. Cách...
 • 4
 • 1,917
 • 45

chuyen de phan tich da thuc thanh nhan tu

chuyen de phan tich da thuc thanh nhan tu

Toán học

... để phân tích đa thức thành nhân tử: - Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phơng pháp đặt nhân tử chung.- Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phơng pháp dùng hằng đẳng thức. - Phân tích đa thức ... thức thành nhân tử bằng phơng pháp nhóm nhiều hạng tử. - Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phơng pháp.- Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách tách một hạng tử thành ... tử thành nhiều hạng tử. - Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách thêm bớt cùng một hạng tử. 1. Phng phỏp đặt nhân tử chungVí dụ 1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử. 28a2b2 − 21ab2...
 • 23
 • 1,781
 • 24

Chuyên đề chuyên sâu Toán 8 "Phân tích đa thức thành nhân tử"

Chuyên đề chuyên sâu Toán 8

Toán học

... đẳng thức, vận dụng hằng đẳng thức để phân tích đa thức thành nhân tử Ví dụ 2 : Phân tích đa thức thành nhân tử: x4 + 4Giải: Phân tích x4 + 4 = (x2)2 + 22 Ta thêm bớt hạng tử ... y)2(x + y) Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức Chủ đề 2:I/ Mục tiêu:-Biết cách phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức. - Biết ... 1575Vận dụng phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách đặt nhân tử chung rồi tính tích tim được III/ Bài tập vận dụng : Bài tập 3: Phân tích đa thức thành nhân tử a,(2x +7)2 2(2x...
 • 35
 • 2,680
 • 25

chuyên đề Phân tích đa thức thành nhân tử

chuyên đề Phân tích đa thức thành nhân tử

Toán học

... phân tích f(x) ra nhân tử thì f(x) có chứa nhân tử qx - p.Trở về ví dụ 3: Xét các số 35;31, ta thấy 31 là nghiệm của đa thức, do đó khi phân tích ra nhân tử, đa thức chứa nhân tử 3x ... pháp đổi biến:Một số đa thức có bậc cao, nhờ đặt biến phụ đa về đa thức có bậc thấp hơn để thuận tiện cho việc phân tích ra nhân tử, sau khi phân tich ra nhân tử đối với đa thức mới, thay trở ... 3: Phân tích đa thức sau thành nhân tử: f(x) = 3x3 - 7x2 + 17x - 5.Giải:Theo ví dụ 2, ta thấy các số 1; 5 không là nghiệm của đa thức. Nh vậy đa thức không có nghiệm nguyên, tuy vậy đa thức...
 • 6
 • 1,180
 • 36

CHUYÊN ĐỀ PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ

CHUYÊN ĐỀ PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ

Toán học

... : Phân tích đa thức x2 – 5x – 14 thành nhân tử. Trường THCS Hòa Bắc Năm học: 2006 - 20075 Chuyên đề : Rèn kó năng phân tích đa thức thành nhân tử Tổ : Toán – THCS Hoà Bắc PHÂN TÍCH ĐA THỨC ... Chuyên đề : Rèn kó năng phân tích đa thức thành nhân tử Tổ : Toán – THCS Hoà Bắc Sử dụng phương pháp đặt nhân tử chung để phân tích BÀI 1 : Phân tích các đa thức sau thành nhân tử .a) 2x +2y . h) ... Chuyên đề : Rèn kó năng phân tích đa thức thành nhân tử Tổ : Toán – THCS Hoà Bắc Ngoài ra ta có thể tách một hạng tử thành nhiều hạng tử theo nhiều cách .Chẳng hạn phân tích x2 – 6x + 8 thành...
 • 10
 • 2,324
 • 70

Chuyên đề phân tích đa thức thành nhân tử

Chuyên đề phân tích đa thức thành nhân tử

Toán học

... đẳng thức − Dùng các hằng đẳng thức đáng nhớ để phân tích đa thức thành nhân tử. − Cần chú ý đến việc vận dụng hằng đẳng thức.Ví dụ 2. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử. 11. ... tất cả các hạng tử. – Phân tích mỗi hạng tử thành tích của nhân tử chung và một nhân tử khác.– Viết nhân tử chung ra ngoài dấu ngoặc, viết các nhân tử còn lại của mỗi hạng tử vào trong dấu ... 3x2 + 8x + 4 CHUYÊN ĐỀ 1:CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬI, CÁC PHƯƠNG PHÁP CƠ BẢN1. Phương pháp đặt nhân tử chung– Tìm nhân tử chung là những đơn, đa thức có mặt trong...
 • 13
 • 1,138
 • 34

Gián án chuyên đề phân tích đa thức thành nhân tử

Gián án chuyên đề phân tích đa thức thành nhân tử

Toán học

... toán Phân tích đa thức thành nhân tử 2- Nội dungTrớc hết cần nhắc lại một số kiến thức cơ bản phục vụ cho việc giải bài toán Phân tích đa thức thành nhân tử . 2 Các bài toán phân tích đa thức ... có đa ra bốn phơng pháp phân tích đa thức thành nhân tử đó là: đó là đặt nhân tử chung, dùng hằng đẳng thức, nhóm các hạng tử và phối hợp các phơng pháp trên để phân tích đa thức thành nhân tử. ... ý: Các đa thức trên đều có dạng: x3k + 1 + x3k+2 + 1Những đa thức này khi phân tích thành nhân tử đều có chứa thừa số (x2 + x + 1)6- Ph ơng pháp 6: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng...
 • 22
 • 1,782
 • 26

CH.ĐỀ PHÂN TICH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ

CH.ĐỀ PHÂN TICH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ

Toán học

... Khi phân tích f(x) ra nhân tử thì f(x) có chứa nhân tử qx - p.Trở về ví dụ 3: Xét các số 35;31, ta thấy 31 là nghiệm của đa thức, do đó khi phân tích ra nhân tử, đa thức chứa nhân tử ... pháp đổi biến:Một số đa thức có bậc cao, nhờ đặt biến phụ đa về đa thức có bậc thấp hơn để thuận tiện cho việc phân tích ra nhân tử, sau khi phân tich ra nhân tử đối với đa thức mới, thay trở ... nhiều hạng tử: Đối với các đa thức mà các hạng tử không có nhân tử chung, khi phân tích ra nhân tử ta thờng phải tách một hạng tử nào đó ra thành nhiều hạng tử khác để nhóm với các hạng tử đà có...
 • 6
 • 4,927
 • 21

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008