chuyên đề 15 bài tập cấu tạo nguyên tử bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học liên

Bài tập cấu hình e và bảng tuần hoàn.doc

Bài tập cấu hình e và bảng tuần hoàn.doc

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... 27 : A , B nguyên tố thuộc nhóm bảng tuần hoàn thuộc hai chu liên tiếp ZA + ZB = 32 Số p nguyên tử A, B lầnd lượt : a 7, 25 b 12 , 20 c 15 , 17 d 18 , 14 Câu 28 : A , B , C nguyên tố liên tiếp ... b , 10 c 11 , d , 11 Câu 32 : Cấu hình e nguyên tử nguyên tố : A : 1S22S22P63S2 B 1S22S22P63S23P64S2 2 6 C : 1S 2S 2P 3S 3P 3d 4S D : 1S22S22P63S23P2 Các nguyên tố thuộc nhóm A : a A , B , C ... O d 18 O Câu 35 ; Nguyên tử nguyên tố B trạng thái có số e độc thân phân lớp 3d cực đại, có nguyên tố thoả tính chất a b c d Câu 36 : X có cấu hình e lớp NC 4S2 Có thể có n cấu hình phù hợp với...
 • 2
 • 5,459
 • 154

cấp tốc cấu tạo n.tử- bảng tuần hoàn

cấp tốc cấu tạo n.tử- bảng tuần hoàn

Hóa học

... P,N,E nguyên tử nguyên tố X là10 Số khối nguyên tử nguyên tố X là: A B C.9 D.7 Câu12: Nguyên tố Y có tổng số hạt 58, số notron gần số proton Y có số khối là: A 40 B 38 C.39 D kết khác Câu13: Nguyên ... Câu15: Ion R+ có cấu hình electron 1s22s22p6 Vị trí R bảng hệ thống tuần hoàn là: A Chu kì 3, nhóm IA B Chu kì 2, nhóm IIA C Chu kì 2, nhóm VIIA D Chu kì 3, nhóm VIIA Câu16: Sắp xếp nguyên tố ... Câu13: Nguyên tử M có phân lớp mức lợng cao 3d7 Tổng số electron nguyên tử M là: A 24 B.25 C.27 D.29 Câu14: Một ion Mn-có cấu hình electron lớp vỏ 3p6, cáu hình electron nguyên tử M là: A 3p5...
 • 3
 • 349
 • 6

hệ thống bài tập cấu tạo nguyên tửliên kết hóa học dùng bồi dưỡng học sinh giỏi và học sinh chuyên hóa học.

hệ thống bài tập cấu tạo nguyên tử và liên kết hóa học dùng bồi dưỡng học sinh giỏi và học sinh chuyên hóa học.

Giáo dục học

... giỏi v hc sinh chuyờn Húa hc Chợng II: Hệ thống lí thuyết cấu tạo nguyên tử liên kết hóa học dùng bồi dỡng học sinh giỏi học sinh chuyên Hóa học Chng III: H thng bi cu to nguyờn t v liờn kt hỳa hc ... trỡnh phúng x, chu k bỏn hy, ng dng ca cỏc ng v phúng x kho c Liên kết hóa học (LKHH): - Phân tử LKHH: e hóa trị, sơ đồ Liuyt, qui tắc bát tử; đại lợng đặc trng cho LKHH (bậc liên kết, độ dài liên ... kh nng tham gia to liờn kt hỳa hc Nguyn t nhúm A cú s ehỳa tr bng s e lp ngoi cựng ,nguyên tố nhóm B có số e hóa trị số e có phân lớp (n-1)d ns b Cụng thc Liuyt: Cụng thc Liuyt l loi cụng thc...
 • 14
 • 1,421
 • 8

luận văn đại học sư phạm Hệ thống bài tập cấu tạo nguyên tửliên kết hóa học dùng bồi dưỡng học sinh giỏi và học sinh chuyên hóa học

luận văn đại học sư phạm Hệ thống bài tập cấu tạo nguyên tử và liên kết hóa học dùng bồi dưỡng học sinh giỏi và học sinh chuyên hóa học

Giáo dục học

... tiễn đề tài Chượng II: Hệ thống lí thuyết cấu tạo nguyên tử liên kết hóa học dùng bồi dưỡng học sinh giỏi học sinh chuyên Hóa học Chương III: Hệ thống tập cấu tạo nguyên tử liên kết hóa học dùng ... ban KHTN giáo khoa chuyên Hóa học Phân tích câu hỏi tập phần “ Cấu tạo nguyên tử liên kết hóa học ” dùa vào tài liệu giáo khoa Hóa học ban KHTN, giáo khoa chuyên Hóa học đề thi học sinh giỏi cấp ... dựng hệ thống lí thuyết, tập nâng cao phần “ Cấu tạo nguyên tử liên kết hóa học ” nhằm bồi dưỡng học sinh giỏi học sinh chuyên Hóa học nắm vững phần cách toàn diện lí thuyết tập, phương pháp giải...
 • 26
 • 800
 • 0

bai tap CẤU TẠO NGUYÊN

bai tap CẤU TẠO NGUYÊN

Trung học cơ sở - phổ thông

... nơtron Tổng số proton phân tử A 58 Cấu hình electron M A 3s23p4 B 3d64s2 C 2s22p4 D 3d104s1 Câu 26: Nguyên tử nguyên tố X có tổng số electron phân lớp p Nguyên tử nguyên tố Y có tổng số hạt mang ... orbital lai hoá sp Câu 22: Nguyên tử A phân tử AB2 có lai hoá sp2 Góc liên kết BAB có giá trị A 90O B 120O C 109O28/ D 180O Câu 23: X Y hai nguyên tố thuộc hai nhóm A bảng HTTH, Y nhóm V, trạng ... số hạt proton phân tử Z 84 Công thức phân tử Z A Al2O3 B Cu2O C AsCl3 D Fe3C Câu 29: Nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt 82, số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện 22 Cấu hình electron...
 • 2
 • 848
 • 5

Bài tập cấu tạo nguyên tử - Định luật tuần hoàn

Bài tập cấu tạo nguyên tử - Định luật tuần hoàn

Hóa học - Dầu khí

... hiđro nguyên tố R RH3 Oxit cao chứa 56,34% oxi khối lượng Nguyên tố R A lưu huỳnh B nhôm C photpho D nitơ Câu 24: Nguyên tử nguyên tố X có cấu hình electron lớp ns2np4 Trong hợp chất khí nguyên tố ... Câu 19: Nguyên tử nguyên tố R có 24 electron Vị trí nguyên tố R bảng tuần hoàn A chu kì 4, nhóm IA B chu kì 4, nhóm IB C chu kì 4, nhóm IIA D chu kì 4, nhóm VIB Câu 20: Cation X 2+ có cấu hình ... nhóm IIA D Số thứ tự 19, chu kì 4, nhóm IA Câu 21: Cấu hình electron ion Y 2+ 1s22s22p63s23p63d6 Trong bảng tuần hoàn nguyên tố hoá học, nguyên tố Y thuộc A chu kì 4, nhóm VIIIA B chu kì 4, nhóm...
 • 3
 • 2,305
 • 63

Chuyên đề 1: Cấu tạo nguyên tử bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học - liên kết hóa học

Chuyên đề 1: Cấu tạo nguyên tử bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học - liên kết hóa học

Cao đẳng - Đại học

... Ngun tử ngun tố chu kì có số lớp e B Tính chất hóa học ngun tố chu kì khơng hồn tồn giống C Ngun tử ngun tố phân nhóm có số e lớp ngồi D Tính chất hóa học ngun tố nhóm giống Câu 62: Có ngun tử ... thể phân tử A lực liên kết phân tử yếu B Liên kết phân tử liên kết cộng hóa trị C vị trí nút mạng phân tử D phân tử xếp theo trật tự xác định Câu 171: Chất sau có liên kết hiđro phân tử ? A H2O, ... xếp ngun tố bảng tuần hồn sau sai ? A Các ngun tố xếp theo chiều tăng dần khối lượng ngun tử B Các ngun tố xếp theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân C Các ngun tố có số lớp electron ngun tử xếp...
 • 10
 • 2,850
 • 211

bai tap cau tao nguyen tu-BTH

bai tap cau tao nguyen tu-BTH

Hóa học

... P,N,E nguyên tử nguyên tố X là10 Số khối nguyên tử nguyên tố X là: A B C.9 D.7 Câu12: Nguyên tố Y có tổng số hạt 58, số notron gần số proton Y có số khối là: A 40 B 38 C.39 D kết khác Câu13: Nguyên ... Câu15: Ion R có cấu hình electron 1s 2s 2p Vị trí R bảng hệ thống tuần hoàn là: A Chu kì 3, nhóm IA B Chu kì 2, nhóm IIA C Chu kì 2, nhóm VIIA D Chu kì 3, nhóm VIIA Câu16: Sắp xếp nguyên tố ... Câu13: Nguyên tử M có phân lớp mức lợng cao 3d7 Tổng số electron nguyên tử M là: A 24 B.25 C.27 D.29 Câu14: Một ion Mn-có cấu hình electron lớp vỏ 3p6, cáu hình electron nguyên tử M là: A 3p5...
 • 3
 • 1,302
 • 36

BÀI TẬP CẤU TẠO NGUYÊN TỬ

BÀI TẬP CẤU TẠO NGUYÊN TỬ

Hóa học - Dầu khí

... hạt proton, nơtron, electron nguyên tử nguyên tố 21 a Hãy xác định tên nguyên tố b Viết cấu hình electron nguyên tử nguyên tố c Tính tổng số obital nguyên tử nguyên tố Bài giải Gọi Z số proton số ... huỳnh) Bài 4: Nguyên tử nguyên tố A có electron lượng cao ứng với số lượng tử: n=3; l=1; m=+1; ms=-1/2 a) b) Xác định vị trí A bảng tuần hoàn A nguyên tố gì? B đơn chất có tính oxi hóa mạnh tạo nguyên ... số lượng tử electron cuối n=3; l=1;m=1;s=+1/2 Xác định số hiệu nguyên tử gọi tên nguyên tố biết có nguyên tố có khả tạo hợp chất khí với hiđro Bài giải Nguyên tử nguyên tố y có số lượng tử electron...
 • 18
 • 1,892
 • 60

Tài liệu Bài tập cấu tạo nguyên tử –Tính theo PTHH docx

Tài liệu Bài tập cấu tạo nguyên tử –Tính theo PTHH docx

Hóa học - Dầu khí

... số khối (A) đồng vị thứ hai là: A.80 B.79 C.81 D.82 n+ Câu23.Cation M có cấu hỡnh phân lớp 2p Cấu hỡnh lớp vỏ nguyên tử M : A.3s2 B.3s23p1 C.3s1 D.2s22p5 Câu24.Cho 1,53 gam hỗn hợp Mg, Fe, Zn ... kim loai M phản ứng hoàn toàn với H2O Thêm dd H2SO4 dư vào dd phản ứng trên, tạo kết tủa, khối lượng M 0,588 lần khối lượng kết tủa Kim loại M là: A Ca B Mg C Be D Ba 2− Câu37 .Cấu hỡnh electron ... B 0,057M C 0,285M D 0,357M Trộn 150 ml dd KOH x(M) vào 50ml dd H2SO4 1M, dd thu (dư bazơ) đem cô cạn thu 11,5g chất rắn Giá trị x là: A B 1,5 C 1,2 D Câu33 Trộn 150 ml dd KOH x(M) vào 50ml dd H2SO4...
 • 3
 • 909
 • 26

Chuyên đề 1 cấu tạo nguyên tử bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Chuyên đề 1  cấu tạo nguyên tử  bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Hóa học

... Trang 5/12 CHUN ĐỀ: CẤU TẠO NGUN TỬ - BẢNG TUẦN HỒN HĨA HỌC DẠNG 6: VIẾT CẤU HÌNH E CỦA ION – XÁC ĐỊNH TÍNH CHẤT CỦA NGUN TỐ Từ cấu hình e ngun tửCấu hình e ion tương ứng - Cấu hình e ion dương ... http://www.hoahoc.org Trang 6/12 CHUN ĐỀ: CẤU TẠO NGUN TỬ - BẢNG TUẦN HỒN HĨA HỌC DẠNG 7: TỪ CẤU HÌNH ELECTRON CỦA NGUN TỬ ↔ Vị TRÍ TRONG BTH Lưu ý: - Cấu hình electron ngun tử biểu diễn phân bố, xếp electron ... tuần hoàn Tổng số p chúng 25 Xác đònh số hiệu nguyên tử viết cấu hình e A, B Câu 5: C D hai nguyên tố đứng chu kỳ hệ thống tuần hoàn Tổng số khối chúng 51 Số nơtron D lớn C hạt Trong nguyên tử...
 • 12
 • 2,504
 • 121

bai tap cau tao nguyen tu bth

bai tap cau tao nguyen tu bth

Toán học

... IIA Nguyên tử - Bảng tuần hoànLiên kết hóa học GV: Mai Thị Hạ Câu 46 Một nguyên tố thuộc nhóm VIIA có tổng số proton , nơtron , electron nguyên tử 28 Cấu hình electron nguyên tử nguyên tố : ... loại liên kết hóa học A XY2, liên kết ion B X2Y, liên kết cộng hóa trị C XY, liên kết cộng hóa trị D XY4, liên kết cộng hóa trị Câu 57 Z nguyên tốnguyên tử có chứa 20 proton, Y nguyên tốnguyên ... X A Hạt nhân nguyên tử X có 16 proton B Lớp nguyên tử nguyên tố X có electron C X nguyên tố thuộc chu kì D X nguyên tố thuộc nhóm IVA Câu 44 Cấu hình electron nguyên tử nguyên tố X, Y, Z là:...
 • 5
 • 695
 • 8

bài tập cấu tạo nguyên tử

bài tập cấu tạo nguyên tử

Lập trình web

... biểu là: • Các nguyên tử có điện tích hạt nhân Z có số khối A khác gọi đồng vò • Hạt nhân nguyên tử đồng vò nguyên tố có số nơtron khác • Nguyên tử lượng nguyên tố bảng hệ thống tuần hoàn trung ... vò nguyên tố: a) Các đồng vò nguyên tố giống tất tính chất lí, hóa học b) Các nguyên tử có điện tích hạt nhân, có số khối gọi đồng vò c) Các đồng vò có số proton số nơtron d) Đồng vò chiếm ô bảng ... chiếm ô bảng hệ thống tuần hoàn nguyên tố • 2.4 Phát biểu • a) Các nguyên tử có điện tích hạt nhân, có số khối gọi đồng vò • b) Với nguyên tố, số lượng proton hạt nhân nguyên tử cố đònh, song khác...
 • 26
 • 3,534
 • 3

CHUYÊN ĐỀ 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HOC LIÊN KẾT HÓA HỌC

CHUYÊN ĐỀ 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HOC LIÊN KẾT HÓA HỌC

Hóa học

... gam Cõu 14: Cho 115g hn hp gm ACO3, B2CO3, R2CO3 tỏc dng ht vi dd HCl thy tht 0,448l CO2 (ktc) Khi lng mui clorua to dung dch l: A 115, 22g B .151 ,22g C 116,22g D 161,22g Cõu 15: Cho khớ CO qua ... A.17,30% B.34, 615 % C.51, 915% D.69,23% Bi -17 -Cho 31,2 hn hp bt Al v Al2O3 tỏc dng vi dung dch NaOH d, thu c 13,44 lit H2 (ktc) Phn trm lng bt nhụm hn hp bng: A.85,675 B.65,385 % C.34, 615 % D.17,31% ... X, Y cú th l : a) X2Y5 b) X5Y2 c ) X2Y3 d) X5Y3 Cõu 15: Bo cú ng v 105B v 115B ; B =10,812 C cú 94 nguyờn t 105B thỡ cú bao nhiờu nguyờn t 115B A/ 406 B/ 460 C/ 19 D/ 81 Cõu 16: Cú cỏc ng v :...
 • 59
 • 1,120
 • 3

CHUYÊN đề 1 cấu tạo NGUYÊN tử BẢNG TUẦN HOÀN các NGUYÊN tố hóa học LIÊN kết hóa học

CHUYÊN đề 1 cấu tạo NGUYÊN tử BẢNG TUẦN HOÀN các NGUYÊN tố hóa học LIÊN kết hóa học

Hóa học

... phân tử HC khí với hiđro nguyên tố R với oxit cao 17 : 40 Giá trị nguyên tử khối R 32 Câu 15 Có hai khí A B , A HC nguyên tố X với oxi , B HC nguyên tố Y với hiđro Trong phân tử A hay B có nguyên ... Một nguyên tố có oxit cao R2O7 , nguyên tố tạo với hiđro chất khí hidro chiếm 0,78% khối lượng Cấu hình lớp R 5s 5p Dạng 4: Dựa vào vị trí bảng tuần hoàn Câu 12 Hai nguyên tố A,B hai nhóm bảng ... kỳ bảng HTTH Tổng số proton hạt nhân hai nguyên tố 58 Số hiệu nguyên tử X Y 20 , 38 Câu 12 A B hai nguyên tố hai nhóm thuộc hai chu kỳ liên tiếp bảng HTTH Tổng số proton hạt nhân nguyên tử A...
 • 3
 • 843
 • 4

CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI MÔN HÓA HỌC CHUYÊN ĐỀ 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ- BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC- LIÊN pot

CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI MÔN HÓA HỌC CHUYÊN ĐỀ 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ- BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC- LIÊN pot

Hóa học - Dầu khí

... Ngun tử ngun tố chu kì có số lớp e B Tính chất hóa học ngun tố chu kì khơng hồn tồn giống C Ngun tử ngun tố phân nhóm có số e lớp ngồi D Tính chất hóa học ngun tố nhóm giống Câu 62: Có ngun tử ... thể phân tử A lực liên kết phân tử yếu B Liên kết phân tử liên kết cộng hóa trị C vị trí nút mạng phân tử D phân tử xếp theo trật tự xác định Câu 171: Chất sau có liên kết hiđro phân tử ? A H2O, ... xếp ngun tố bảng tuần hồn sau sai ? A Các ngun tố xếp theo chiều tăng dần khối lượng ngun tử B Các ngun tố xếp theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân C Các ngun tố có số lớp electron ngun tử xếp...
 • 47
 • 481
 • 1

BÀI TẬP CẤU TẠO NGUYÊN TỬ potx

BÀI TẬP CẤU TẠO NGUYÊN TỬ potx

Cao đẳng - Đại học

... vị trí nguyên tố bảng tuần hoàn nguyên tố hoá học Viết cấu hình e nguyên tử gọi tên nguyên tố b) So sánh độ âm điện, bán kính nguyên tử nguyên tố c) So sánh tính bazơ hiđroxit d) Tìm cách tách ... hay oxi hoá khử? Tại sao? 34 2.Ba nguyên tố X, Y, Z chu kỳ có tổng số hiệu nguyên tử 39 Số hiệu nguyên tử Y trung bình cộng số hiệu nguyên tử X Z Nguyên tử nguyên tố không phản ứng với H2O điều ... Amstrong thừa nhận? Cho nguyên tố sau đây: Cl; Al; Na; P , vào biến thiên tính chất nguyên tố chu kỳ nhóm bảng tuần hoàn a) Hãy xếp theo thứ tự tăng dần bán kính nguyên tử nguyên tố b) Cho biết thứ...
 • 10
 • 2,336
 • 20

bài tập cấu tạo nguyên tử bảng tuần hoàn

bài tập cấu tạo nguyên tử bảng tuần hoàn

Hóa học

... t p C nguyên t d D nguyên t f 10 T ng s h t c a m t nguyên t 40 Bi t s h h t proton Nguyên t thu c lo i: A nguyên t s B nguyên t p C nguyên t d D nguyên t f D ng nh nguyên t v trí c a nguyên ... hi u nguyên t n thì: A ng ion hóa gi m d n B nguyên t kh i gi m d n C tính kim lo i gi m d n D bán kính nguyên t gi m d n a nguyên t : A hút e t o liên k t hóa h c B y e t o thành liên k t hóa ... p e b ng B Tính ch t hóa h c c a nguyên t chu kì không hoàn toàn gi ng C Nguyên t c a nguyên t phân nhóm có s e l p b ng D Tính ch t hóa h c c a nguyên t nhóm bao gi ng Có nguyên t s u 12, s kh...
 • 9
 • 657
 • 16

chuyên đề cấu tạo NGUYÊN tử BẢNG TUẦN HOÀN các NGUYÊN tố hóa học LIÊN kết hóa học

chuyên đề cấu tạo NGUYÊN tử BẢNG TUẦN HOÀN các NGUYÊN tố hóa học LIÊN kết hóa học

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... phm kh nht, ktc) Giỏ tr ca m l A 15, 6 B 11,5 C 10,5 D 12,3 22: Th tớch dung dch HNO3 1M (loóng) ớt nht cn dựng hũa tan hon ton mt hn hp gm 0 ,15 mol Fe v 0 ,15 mol Cu l (bit phn ng to cht kh ... A.17,30% B.34, 615 % C.51, 915% D.69,23% Bi -17 -Cho 31,2 hn hp bt Al v Al2O3 tỏc dng vi dung dch NaOH d, thu c 13,44 lit H2 (ktc) Phn trm lng bt nhụm hn hp bng: A.85,675 B.65,385 % C.34, 615 % D.17,31% ... X, Y cú th l : a) X2Y5 b) X5Y2 c ) X2Y3 d) X5Y3 Cõu 15: Bo cú ng v 105B v 115B ; B =10,812 C cú 94 nguyờn t 105B thỡ cú bao nhiờu nguyờn t 115B A/ 406 B/ 460 C/ 19 D/ 81 Cõu 16: Cú cỏc ng v :...
 • 48
 • 333
 • 0

Xem thêm