chuyên đề đại số 7

CHUYÊN ĐỀ DẠI SỐ 7

CHUYÊN ĐỀ DẠI SỐ 7

Toán học

... (1)b) Dãy số lẻ: 1; 3; 5; 7; (2)c) Dãy các số chẵn: 0; 2; 4; 6; (3)d) Dãy các số tự nhiên lớn hơn 1 chia cho 3 dư 1: 4; 7; 10; 13; (4)Trong 4 dãy số trên, mỗi số hạng kể từ số hạng thứ 2, đều lớn ... 3.4.5 + 4.5.6 + 5.6 .7 + 6 .7. 8 + 7. 8.9 + 8.9.10. Lời giải : A = 1.2.3 + 2.3.4 + 3.4.5 + 4.5.6 + 5.6 .7 + 6 .7. 8 + 7. 8.9 + 8.9.10 = (1.2.3 + 2.3.4 + 3.4.5 + 4.5.6 + 5.6 .7 + 6 .7. 8 + 7. 8.9 + 8.9.10).4/4 ... n gọi là số số hạng của dãy cộng d hiệu giữa hai số hạng liên tiếpTừ (I) ta có: 11na and−= + (II)Công thức (II) giúp ta tính được số số hạng của một dãy cộng khi biết : Số hạng đầu...
 • 8
 • 1,119
 • 11

Chuyên đề Đại Số 7

Chuyên đề Đại Số 7

Tư liệu khác

... cho 3 dư 1: 4; 7; 10; 13; (4)Trong 4 dãy số trên, mỗi số hạng kể từ số hạng thứ 2, đều lớn hơn số hạng đứng liền trước nó cùng một số đơn vị:+) Số đơn vị là 1 ở dãy (1)+) Số đơn vị là 2 ở ... 4.6 5 .7 Do đó số hạng thứ 98 có dạng 29998.100. Ta cần tính:2 2 2 2 2 22 3 4 5 6 99 991.3 2.4 3.5 4.6 5 .7 98.100 50 A = × × × × =L - 8 - Chuyên đề Đại Số bồi dỡng HSG Lớp 7 Hớng ... + 6 .7 + 7. 8 + 8.9 + 9.10).3 = (0.1 + 1.2 + 2.3 + 3.4 + 4.5 + 5.6 + 6 .7 + 7. 8 + 8.9 + 9.10).3 = [1.(0 + 2) + 3.(2 + 4) + 5.(4 + 6) + 7. (6 + 8) + 9.(8 + 10)].3 = (1.1.2 + 3.3.2 + 5.5.2 + 7. 7.2...
 • 8
 • 1,075
 • 5

Chuyên đề đại số, số phức tổng hợp

Chuyên đề đại số, số phức tổng hợp

Trung học cơ sở - phổ thông

... thức Moivre. Chuyên đề: ĐẠI SỐ TỔ HỢP_SỐ PHỨC 1 Chuyên đề SỐ PHỨCĐẠI SỐ TỔ HỢP I. SỐ PHỨC A. LÝ THUYẾT I. Dạng đại số (vẫn còn nhớ) II. Dạng lượng giác của số phức  cos sinz r ... (knC là số tổ hợp chập k của n phần tử). ĐS: n=6 7. (ĐH_Khối D 20 07) Tìm hệ số của x5 trong khai triển thành đa thức của x(12x)5+x2(1+3x)10. Chuyên đề: ĐẠI SỐ TỔ HỢP_SỐ PHỨC 2 ... hoặc z=5 6. Tìm số phức z thỏa mãn:   111312zzizizi. HD: Gọi z=x+yi; (1)x=y, (2)y=1. Chuyên đề: ĐẠI SỐ TỔ HỢP_SỐ PHỨC 5 Tìm hệ số của x8 trong...
 • 5
 • 2,015
 • 19

chuyên đề đại số 9

chuyên đề đại số 9

Tư liệu khác

... thờng tìm cách đa thừa số ra ngoài dấu căn .Cụ thể là : - Số thì phân tích thành tích các số chính ph-Ngời thực hiện Lê Hoàng Vân Tr ờng THCS Cẩm Sơn /Cẩm Giàng Chuyên đề : Rút gọn biểu thức ... hiện Lê Hoàng Vân Tr ờng THCS Cẩm Sơn /Cẩm Giàng Chuyên đề : Rút gọn biểu thức chứa căn bậc haiA . đặt vấn đề Qua quá trình giảng dạy môn Đại số lớp 9 và nghiên cứu tôi thấy dạng toán :Rút ... a)31003163253004 875 +=+3310453103435=+=+=)(b) 0a Với +a49a16a9a6a743a7a4a3a49a16a9=+=+=+=)( c) 1 15 20 55 2+ + = 5 15 .2 5 55 2+ += 3 5.d) 1 33 148 2 75 5 12 311...
 • 6
 • 1,168
 • 21

Chuyên đề: Đại số tổ hợp

Chuyên đề: Đại số tổ hợp

Toán học

... 45GiảiBài 46GiảiBài 47 GiảiPhan Hữu Thiềm PHÂN LOẠI THEO Ý NGHĨA THỰC TẾ Trang 50 Bài 66GiảiBài 67 GiảiBài 68GiảiBài 69GiảiBài 70 GiảiBài 71 GiảiBài 72 GiảiBài 73 Phan Hữu Thiềm PHÂN ... chữ số có thể trùng nhauBài 16GiảiBài 17 GiảiBài 18GiảiBài 19GiảiBài 20Bài 21Bài 22GiảiBài 23GiảiBài 24Phan Hữu Thiềm PHÂN LOẠI THEO Ý NGHĨA THỰC TẾ Trang 41 I.THÀNH LẬP SỐ TỪ ... TẾ Trang 41 I.THÀNH LẬP SỐ TỪ CÁC SỐ CHO TRƯỚC 1) Các chữ số đôi một khác nhauBài 1GiảiBài 2GiảiBài 3GiảiBài 4GiảiBài 5GiảiBài 6GiảiBài 7 Giải...
 • 12
 • 907
 • 6

chuyên đề đại số

chuyên đề đại số

Toán học

... nhất:1. Dạng: 0)(a )(≠+=baxxf2. Bảng xét dấu của nhị thức: 7 Chuyên đề 1: PHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ & BẤT PHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ TÓM TẮT GIÁO KHOACÁC HẰNG ĐẲNG THỨC CƠ BẢN1. + = + +2 2 ... yc+=3xC 4) yd+=4xD A. PHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ I. Giải và biện luận phương trình bậc nhất:1. Dạng : ax + b = 0 (1)  số tham : ba, số ẩn : x2. Giải và biện luận:Ta có : (1) ⇔ax ... x2 , tìm hai số khi biết tổng và tích của chúng ….Chú ý: Nếu pt (1) có các hệ số thoả mãn a+b+c=0 thì pt (1) có hai nghiệm là 1 21 và xcxa= = Nếu pt (1) có các hệ số thoả mãn a-b+c=0...
 • 11
 • 353
 • 1

chuyên đề đạI số 8

chuyên đề đạI số 8

Toán học

... + = V- Ph ong pháp hệ số bất định Các bài toánBi 1: Phõn tớch cỏc a thc thnh nhõn t4 3 24 3 22 24 3 24) 6 12 14 3) 4 4 5 2 1) 3 22 11 37 7 10) 7 14 7 1) 8 63a A x x x xb B ... 4 4, 645, 64 1 6, 81 4 7, 4 81 8, 649, 4 10, x x x xx xx xx x yx y x x+ ++ ++ ++ ++ + +1 7 2 7 55 4 58 7 5 45 10 51, 1 2, 1 3, 1 4, 15, 1 6, 1 7, 1 8, 1 x x x xx x x ... (Để học tốt Đại số 8)Bài 9: Xác định hằng số a sao cho:a) axx+− 71 02 chia hết cho 32−x.b) 122++axx chia cho 3−x dư 4.c)...
 • 8
 • 452
 • 3

chuyên đề đại số lớp 9

chuyên đề đại số lớp 9

Toán học

... ca2ba ữ Chuyên đề đại số lớp 9định lý vi et và một số ứng dụngNgời viết : Tạ Phạm HảiGiáo viên THCS Thị trấn Hng hà , Thái bìnhA. Kiến thức cần nhớ:I. Nhắc lại một số kiến thức có ... 5216 6 521 52 47 21 524 41 1(2 2) (2 2)+ +ba( ) ( ) 7 71 3 1 3 + + = = 0. (x2 k x1)(x1 k x2) = 0 x2 = kx1 hoặc x1 = kx2(đpcm)ã Bài toán 7 : Cho Parabol (P) ... 3ab(a + b) a3 + b3 = (a + b)3 3ab(a + b)ã Nhắc lại một số kiến thức có liên quan: Cho 2 số A và B, khi xét dấu của 2 số này ta có các trờng hợp sau đây:1) A và B trái dấu AB <...
 • 9
 • 1,246
 • 56

Chuyên đề Đại số THCS - Phương trình

Chuyên đề Đại số THCS - Phương trình

Toán học

... trình trùng phơng là số lẻ thì trong đó phải có nghiệm số kép. -7- Chuyên đề - Giải phơng trình bằng PP đặt ẩn phụa, 3x4 + 7x2 - 4 = 0 b, x4 - 4x3 - 10x2 + 37x - 14 = 0c, 339323222=++++xxxxd, ... + + =+Ta thấy t = 1 là nghiệm của phơng trình (2) vì: 1 4 + 7 8 + 4 = 0- 17- 22 73 1=+=t(loại)52 73 t2== Chuyên đề - Giải phơng trình bằng PP đặt ẩn phụVậy nghiệm của phơng trình ... nghiệm.Ví dụ 9.4 : Giải phơng trìnhGiải:ĐK: 2 17 0 17x x Đặt 2 2 2 17 0 17 (2)y x x y= =Từ (1) và (2), ta có hệ:2 2 29 9 (3) 17 ( ) 2 17 (4)x y xy x y xyx y x y xy+ + = + = ...
 • 29
 • 879
 • 6

mot chuyen de dai so 9 - chuong II

mot chuyen de dai so 9 - chuong II

Toán học

... chuyên đề tổng hợp nhiều bài học với nhau trong một chơng để làmnổi rõ mối liên quan giữa kiến thức trong đó. Bài viết này xin đợc trao đổi vớicác bạn về một chuyên đề trong chơng II- Đại số ... SGKmới,đó là chuyên đề về các dạng toán :Tìm hai số dựa vào việc giải hệ phơngtrình bậc nhất hai ẩn số thông qua việc biểu diễn các điều kiện nào đó mà đề bài đà biết.Dạng 1 : Biết một cặp số là nghiệm ... =-10 7 Dạng 2 : Biết đồ thị của một hàm số đi qua hai điểm có toạ độ cho trớc . Ví dụ : Tìm a và b biết đồ thị của hàm số y = ax+ b đi qua A (1;2) và B(2;1)Giải: Đồ thị của hàm số y =...
 • 3
 • 525
 • 9

Chuyên đề Đại số tổ hợp

Chuyên đề Đại số tổ hợp

Toán học

... dãy gồm 7 chữ số , mổi chữ số được chọn từ các số 0,1,2,3,4,5,6 ,7, 8,9 thoả mãn các điều kiện sau :- Chữ số vị trí số 3 là số chẵn - Chữ số cuối cùng không chia hết cho 5- Các chữ số ở vị ... Cho 8 chữ số 0,1,2,3,4,5,6 ,7 .Từ 8 chữ số số trên có thể lập được bao nhiêu số , mỗi số gồm 4 chữ số đôi một khác nhau và mỗi số đều không chia hết cho 10. KQ: 1260Bài 14:Hỏi từ 10 chữ số 0,1,2,3,4,5,6 ,7, 8,9 ... chữ số 1,2,3,4,5,6 có thể lập được bao nhiêu số có bốn chữ số a) Các chữ số không cần khác nhaub) Các chữ số khác nhauc) Số đầu và số cuối trùng nhau, khác với 3 số giữa.Bài 2: Từ các chữ số...
 • 11
 • 922
 • 16

CHUYEN DE DAI SO

CHUYEN DE DAI SO

Toán học

... )minf x khi và chỉ khi dấu đẳng thức xảy ra: 33x xx⇔ = ⇔ = ±6OxyMtBA CHUYÊN ĐỀ ĐẠI SỐ Chuyên đề I: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ Cho parabol ( )2: 3 2P y x x= + + và họ đường thẳng ( ):md ... tập: Cho hàm số 2 2y x x x= + − − +a) Vẽ đồ thị và lập bảng biến thiên của hàm số đó.b) Dựa vào đồ thị, hãy biện luận số nghiệm của phương trình 2 2x x x m+ − − + = tùy theo tham số m.c) Dựa ... thị hàm số y=f(x) và đường thẳng d với giá trị m vừa tìm được. Lặp bảng biến thiên cho đồ thị hàm số y=f(x).Bài tập: Cho hàm số có đồ thị là một đường cong (C). Đường thẳng (dk) có hệ số góc...
 • 16
 • 354
 • 0

CHUYEN DE DAI SO 9 (PT BAC 2)

CHUYEN DE DAI SO 9 (PT BAC 2)

Toán học

... Mạnh Cờng Chuyên đề PTB2 - Định nghĩa phơng trình bậc hai một ẩn.- Công thức nghiệm và một số phơng pháp giải phơng trình bậc hai.- Một số bài tập về gải phơng trình bậc hai.- Một số bài tập ... hai để giải các phơng trình bậc hai có hệ số là các số nguyên có thể là đơn giản, nhng đối với những phơng trình bậc hai có hệ số là phân số hoặc có hệ số vô tỉ thì việc giải các phơng trình ... giải phơng trình bậc hai và một số kiến thức có liên quan. II. Phạm vi, đối tợng, mục đích của đề tài.1. Phạm vi nghên cứu của đề tài:1GV: Trần Mạnh Cờng Chuyên đề PTB2 phơng trình có nghiệm...
 • 24
 • 899
 • 0

Chuyên đề ĐẠI SỐ TỔ HỢP ôn thi đại học 2009 (có đáp án

Chuyên đề ĐẠI SỐ TỔ HỢP ôn thi đại học 2009 (có đáp án

Tư liệu khác

... nhiêu số gồm 7 chữ số đôi một khác nhau sao cho chữ số đứng đầu và cuối cùng lẻb) Từ tập A có thể lập đợc bao nhiêu số gồm 7 chữ số đôi một khác nhau sao cho các số Này đề chẵn và chữ số đứng ... chữ số khác nhau sao cho các số này đề lẻ Bài 8. Cho tập { }0,1,2,3,4,5,6,7A = .Từ tập A có thể lập đợc bao nhiêu số .a) Có tám chữ số khác nhau sao cho các số này đề chẵnb) Có tám chữ số ... đợc bao nhiêu số gồm 7 chữ số đôi một khác nhau sao cho luôn có mặt bốn chữ số 1,3,5 ,7 ?Bài 14. Cho { }0,1,2,3,4,5,6 ,7, 8,9A =a) Từ tập A có thể lập đợc bao nhiêu số gồm 7 chữ số đôi một khác...
 • 21
 • 797
 • 7

mot so chuyen de dai so

mot so chuyen de dai so

Toán học

... 10A1Năm học: 2008 – 2009.BÀI THAM GIA CUỘC THI “ GIẢI TOÁN CẤP THEO CHUYÊN ĐỀ”KHỐI 10: BẤT ĐẲNG THỨCCHUYÊN ĐỀ: BẤT ĐẲNG THỨC CÔ – SI VÀ ỨNG DỤNG I/ Tóm tắt kiến thức:Định nghóa: Bất ... Bài 23:Cho x, y, z là các số thực dương thoả mãn điều kiện:x +xy +3xyz = 34. Tìm giá trị nhỏ nhất của x + y + z. Bài giải: p dụng bất đẳng thức Côsi cho các số dương ta có:xy = yx22 ... trung bình nhân) Đối với 2 số không âm: ∀a,b ≥ 0, ta có: 2+a b ≥ ab .Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi a = b Tổng quát: ∀a1, a2, a3, ,an≥ 0(với n số) 1 2 + + +na a an1...
 • 11
 • 318
 • 2

Xem thêm