chuyên đề đại số 10 nâng cao

Đề kiểm tra 1 tiết chương I : ĐẠI SỐ 10(nâng cao)

Đề kiểm tra 1 tiết chương I : ĐẠI SỐ 10(nâng cao)

Toán học

... a và b đều a2 + b2 chia hết cho 3.13a) 2,( 1) 1x x xĂ$ ẻ - = -R là mệnh đề đúng.b/2,( 1)n N nƠ" ẻ + không chia hết cho 4 là mệnh đề đúng.c/2,n N n nƠ$ ẻ Ê là mệnh đề đúng.d/1,x ... dấu.13a)2, 0x xĂ$ ẻ ÊR là mệnh đề đúng.b/2,n N n nƠ" ẻ ạ là mệnh đề sai.c/, 2n N n nƠ$ ẻ > là mệnh đề sai.d/1,x xxĂR" ẻ là mệnh đề sai.24Có [ ]1;3 = và [)1; ... vuông hoăc một đa giác bất kì có hai đờng chéo vuông góc.1 2 Giả sử trong hai số nguyên dơng a và b có ít nhất một số không chia hết cho 3 , chẳng hạn a không chia hết cho 3 . Thế thì a có...
 • 3
 • 16,187
 • 240

đại số 10 nâng cao

đại số 10 nâng cao

Toán học

... các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng .A.2: .x N x x∀ ∈ ≥B.2: 5.x Q x∃ ∈ =C.2:9 3.x Z x∃ ∈ =D. Nếu a và b là hai số ngun tố thì a+ b là số ngun tố .Câu 2 : Mệnh đề phủ định của mệnh đề “ Mọi ... hiệu khoa học là:A. 3,844 .10 5 km; B. 38,44 .10 4 km;C. 3,844 .10 4 km; D. 38,44 .10 3 km.Câu 29: . Kết qủa đo chiều cao một cái cây được ghi 5m± 0.1m. Sai số tương đối của phép đo này ... 5.c)[ ]7 3;7⊂ĐỀ KIỂM TRA TỰ LUẬN Đề 1:Câu 1: (1đ) Lập mệnh đề phủ định của các mệnh đề sau và xét tính đúng sai của các mệnh đề phủ định đó.a) 2:x R x x∀ ∈ ≥b) mọi hình vuông đều là hình...
 • 7
 • 6,250
 • 55

Đại số 10 Nâng cao - Elip

Đại số 10 Nâng cao - Elip

Toán học

... (c>0). Đường elip (còn gọi là elip) là tập hợp các điểm M sao cho MF1+MF2=2a, trong đó a là số cho trước lớn hơn c. Hai điểm F1 và F2 gọi là các tiêu điểm của elip. Khoảng cách 2c được ... Khi M chạy trên elip đó, khoảng cách MF1 có GTNN và GTLN bằng bao nhiêu?Giảib) Ta có:Đáp số: a)2 2114 9x y+ =1cxMF aa= +Mà: a x a− ≤ ≤1ca caa MF aa a⇒ − ≤ ≤ +1a c MF ... suy ra:2 2 29 5 14a b c= + = + =Vậy phương trình chính tắc của (E) là:2 2114 9x y+ =Đáp số: a)2 2114 9x y+ = §5. ĐƯỜNG ELIP§5. ĐƯỜNG ELIP2. Phương trình chính tắc của elipxy(-c;0)(c;0)(x;y)OGiả...
 • 12
 • 1,219
 • 4

Đại số 10 - Nâng cao (4)

Đại số 10 - Nâng cao (4)

Toán học

... TRAMÔN: ĐẠI SỐ 10 (NÂNG CAO) Thời gian: 45 phút Đề bài:Câu 1 (3 điểm): Xét dấu các biểu thức sau:a) ) 3103 )(54()(2+−−=xxxxfb) 344)(22−+−=xxxxgCâu 2 (2 điểm): Cho ba số thực ... 32322+=−−xxxb) 42 510 22−<+−xxxnghiệm đúng với mọi x∈[0;1].HếtKIỂM TRAMÔN: ĐẠI SỐ 10 (NÂNG CAO) Thời gian: 45 phút Đề bài:Câu 1 (3 điểm): Xét dấu các biểu thức sau:a) ) 3103 )(54()(2+−−=xxxxfb) ... biểu thức sau:a) ) 3103 )(54()(2+−−=xxxxfb) 344)(22−+−=xxxxgCâu 2 (2 điểm): Cho ba số thực a, b, c. Chứng minh rằng:)(22222cbacba+≥++Câu 3 (2 điểm): Tìm các giá trị của m sao...
 • 2
 • 996
 • 3

Tiết 62 đại số 10 (nâng cao)

Tiết 62 đại số 10 (nâng cao)

Toán học

... qui về bậc haiTiết 62 (Đại số - 10- Nâng cao) Phương trình bất phương trình chứa ẩn trong dấu căn bậc hai Bộ môn : toán Người viết : Lê xuân Mạnh1II/ giảI quyết vấn đề BàiPhương trình và ... nmxcbxax+>++22/ Bài tậpLàm các bài tập : 66 và 67 Trang 151 ( Đai số 10nâng cao _ Chủ biên tập _Nguyễn Huy Đoan )III/ một số kết luận • Trong quá trình giảng dạy ở trường phổ thông nếu giáo ... học và các hoạt độngHoạt động1: Đặt vấn đề ( 5 phút ) Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên_ ổn định tổ chức lớp_ Đặt vấn đề 4I / Đặt vấn đề • Mục tiêu của giáo dục và đào tạo là...
 • 12
 • 478
 • 1

giáo án đại số 10 nâng cao chương thống kê

giáo án đại số 10 nâng cao chương thống kê

Toán học

... Hoàn thành nhiệm vụ02468 10 1214Bài 7/169LớpGiá trị đại diện Tần số [ ]0;21 10 [ ]3;54 23[ ]6;87 10 [ ]9;11 10 3[ ]12;1413 3[ ]15;1716 105 10 1520251 2 3 4 5 6Củng ... bố tần số có giá trị đại diệnGọi một HS nhập và tính số trung bìnhHoàn thành nhiệm vụ Ta có 77x ;Bài 21/182.a. Lập bảng phân bố tần số có giá trị đại diệnLớpGiá trị đại diện Tần số [)50;6055 ... chuẩnTính số trung vị và mốt- Chuyển về hệ SD MODE2- Nhập số liệu Không có tần số 1 2; ; ;nx x x Ấn x1 DT , x2 DT……- Nhập số liệu có tần số 1 2; ; ;Nx x x có tần số là1...
 • 10
 • 1,852
 • 32

Câu hỏi TNKQ chương IV Đại số 10 nâng cao

Câu hỏi TNKQ chương IV Đại số 10 nâng cao

Toán học

... HỎI TRẮC NGHIỆMCHƯƠNG VI: GÓC VÀ CUNG LƯỢNG GIÁC (Đại số nâng cao 10) Câu 1: Cho góc x thoả 00<x<900. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai:A. sinx>0 B. cosx<0 C. tanx>0 ... thoả 900<x<1800. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng:A. cosx<0 B. sinx<0 C. tanx>0 D. cotx>0Câu 3: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai:A. sin900>sin1800B. ... của x là:A. 180B. 300C. 360D. 450Câu 44: 0 00 0sin10 sin 20cos10 cos 20++ bằng:A. tan100+tan200B. tan300C. (tan100+tan200)/2 D. tan150Câu 45: Tam giác ABC có cosA =...
 • 4
 • 739
 • 9

chuyen de dai so 10

chuyen de dai so 10

Toán học

... HIN16CHUYÊN ĐỀ ĐẠI SỐ 10 7.+ + =−+ + =2( 2)(2 ) 9( 2001)4 6x x x yANx x y 8.GIÁO VIÊN: LẠI THỊ HIỀN22CHUYÊN ĐỀ ĐẠI SỐ 10 + (d) cắt (d′) ⇔ a ≠ a′.2. Hàm số y ax ... TH HIN19CHUN ĐỀ ĐẠI SỐ 10 CHƯƠNG I: TẬP HỢP -MỆNH ĐỀ§1: Mệnh đề và mệnh đề chứa biếnA: TÓM TẮT LÝ THUYẾT1.Định nghóa :Mệnh đề là một câu khẳng định Đúng hoặc Sai. Một mệnh đề không thể vừa ... HIỀN2CHUYÊN ĐỀ ĐẠI SỐ 10 CHƯƠNG II: HÀM SỐDạng 1: Tìm tập xác định của các hàm số Phương pháp: Cho hàm số y=f(x) *Ta tìm đk xác định của biểu thức f(x)rồi suy ra tập xác định của hàm số ...
 • 22
 • 448
 • 1

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 10 NÂNG CAO

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 10 NÂNG CAO

Toán học

... bội số của 3” b) Mệnh đề Đ ; Mệnh đề phủ định :“∃x∈R, x2-x+1≤0” c) Mệnh đề sai;Mệnh đề phủ định :“∀x∈Q, x2≠3” d) Mệnh đề Đ ;Mệnh đề phủ định : “∀n∈N, 2n+1 là hợp số ... hoành .37*Nếu số gần đúng l số nguyên thì dạng chuẩn của nó là A .10 k trong đó A là số nguyên , k là hàng thấp nhất có chữ số chắc (k∈N)(Từ đó mọi chữ số của A đều là chữ số chắc) 5).Ký ... hiệu khoa học của 1 số: Mỗi số thập phân khác 0 đều viết được dưới dạng α .10 n, trong đó 1 ≤α≤ 10, n∈Z. (Quy ước nếu n= -m, với m là số nguyên dương thì 10 -m=1 /10 m ). Dạng như...
 • 155
 • 1,161
 • 5

Xem thêm