chuyên đề đánh giá thực trạng quản lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh nam định

Đánh giá thực trạng quản chất thảI y tế nguy hại trên địa bàn Tỉnh Nam Định

Đánh giá thực trạng quản lý chất thảI y tế nguy hại trên địa bàn Tỉnh Nam Định

Kinh tế - Thương mại

... tiếp, từ x y dựng lò đốt rác thải y tế lượng chất thải y tế đem môi trường ng y giảm Đ y để chọn đề tài : Đánh giá thực trạng quản chất thải y tế nguy hại địa bàn Tỉnh Nam Định “ 2.Mục ... quản chất thải y tế địa bàn Tỉnh Nam Định ………………………………………………………………… 35 Khái quát tình hình chất thải y tế Tỉnh Nam Định …………… 35 Thức trạng quản chất thải bệnh viện nguy hại địa bàn Tỉnh Nam ... 25/12/2006 UBND Tỉnh Nam Định việc phê duyệt chiến lược quản chất thải nguy hại địa bàn Tỉnh Nam Định Đặc tính chất thải nguy hại Về chất thải nguy hại bao gồm chấtchất hữu cơ.Trong hợp chất hữu...
 • 59
 • 1,950
 • 11

đánh giá hiện trạng phát sinh chất thải công nghiệp nguy hại trên địa bàn tỉnh đồng nai và đề xuất giải pháp quản

đánh giá hiện trạng phát sinh chất thải công nghiệp nguy hại trên địa bàn tỉnh đồng nai và đề xuất giải pháp quản lý

Công nghệ - Môi trường

... với chất thải rắn công nghiệp” đặc biệt chất thải nguy hại Đề tài Đánh giá trạng phát sinh chất thải rắn nguy hại địa bàn tỉnh Đồng Nai đề xuất giải pháp quản Mục tiêu thực tập - Đánh giá ... Mục chất thải nguy hại định nghĩa sau Chất thải nguy hại chất thải có chứa chất hợp chất có đặc tính g y nguy hại trực tiếp (dễ ch y, dễ nổ, làm ngộ độc, dễ ăn mòn, dễ l y nhiễm đặc tính nguy hại ... vực phía Nam đứng trước nguy “Chung sống với chất thải rắn công nghiệp” đặc biệt chất thải nguy hại Đề tài Đánh giá trạng phát sinh chất thải công nghiệp nguy hại địa bàn tỉnh Đồng Nai đề xuất...
 • 52
 • 779
 • 8

Quản chất thải rắn và độc hại Trên địa bàn tỉnh Sơn La

Quản lý chất thải rắn và độc hại Trên địa bàn tỉnh Sơn La

Công nghệ - Môi trường

... thải độc hại Như v y, lượng chất thải y tế toàn tỉnh Sơn La năm 2005 là: + Rác thải: 2.614 tấn, có 426 chất thải độc hại; + Nước thải: 201.000 m3, 100% chất thải độc hại Đáng lưu ý số chất thải chưa ... theo thứ tự sau: - Quản chất thải đô thị; - Cải thiện vệ sinh môi trường nông thôn: Quản chất thải sinh hoạt, chất thải từ hoạt động chăn nuôi; - Quản chất thải y tế; - Xã hội hoá công ... triển kinh tế - xã hội tỉnh Trên sở đánh giá trạng dự báo diễn biến ảnh hưởng chất thải rắn độc hại địa bàn tỉnh Sơn La thời gian tới, việc quản chất thải rắn độc hại cần tập trung ưu tiên cho...
 • 15
 • 812
 • 3

Báo cáo "ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN CHẤT THẢI RẮN TẠI CÁC LÀNG NGHỀ TÁI CHẾ PHẾ LIỆU VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP QUẢN " pot

Báo cáo

Báo cáo khoa học

... sở tái chế Hiện trạng quản chất thải rắn làng nghề tồn vấn đế sau đ y: - Chất thải rắn phát sinh từ làng nghề tái chế chất có thành phần phức tạp, nguy hại, khó phân h y Chất thải rắn hầu hết ... Niệm, huyện Tiên Du công ty cấp phép hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại địa bàn đảm nhận thu gom vận chuyển loại phế thải rắn từ hoạt động tái chế Thay đổi công nghệ tái chế thích hợp: Khuyến ... thị: Theo Nghị định số 59/2007/NĐ-CP Chính phủ Quản chất thải rắn (QLCTR), ban hành ng y tháng năm 2007 Quy hoạch QLCTR quy hoạch chuyên ngành x y dựng Tuy nhiên nay, việc Quy hoạch QLCTR chưa...
 • 7
 • 1,000
 • 4

Đánh giá thực trạng quản chất thải rắn sinh hoạt và đề xuất phương hướng quản chất thải rắn sinh hoạt tại địa bàn xã quyết thắng –thành phố thái nguyên

Đánh giá thực trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt và đề xuất phương hướng quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại địa bàn xã quyết thắng –thành phố thái nguyên

Công nghệ - Môi trường

... giá thực trạng quản chất thải rắn sinh hoạt đề xuất phương hướng quản chất thải rắn sinh hoạt địa bàn xã Quyết Thắng –Thành phố Thái Nguy n ” 1.2 Mục đích, mục tiêu, y u cầu ý nghĩa đề tài ... loại hoá chất nguy hại chất thải thị trường nước Thông tư 2891/KCM-TM ng y 19/2/1996 Bộ Khoa học Công nghệ Môi trường quy định tạm thời việc nhập phế liệu 10 Quy chế quản chất thải nguy hại ban ... chuyển phân loại xử chất thải rắn sinh hoạt địa bàn xã Quyết Thắng 4.2.3.1 Hiện trạng thu gom, vận chuyển chất thải rắn địa bàn xã Quyết Thắng Nguồn nhân lực phục vụ cho công tác quản thu...
 • 60
 • 930
 • 3

Đánh giá thực trạng quản chất thải rắn y tế của một số bệnh viện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Đánh giá thực trạng quản lý chất thải rắn y tế của một số bệnh viện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Kinh tế

... số thực trạng quản chất thải rắn Y tế Formatted: Font: Not Italic - Tổng lượng chất thải rắn y tế/ ng y - Khối lượng chất thải y tế kg/giường bệnh/ng y - Khối lượng chất thải rắn y tế nguy hại ... chứa chất hợp chất có đặc tính nguy hại trực tiếp tương tác với chất khác g y nguy hại tới môi trường sức khoẻ người - Chất thải rắn y tế nguy hại: Là chất thải rắn y tế có chứa chất hợp chất ... quy chế quản chất thải y tế năm 2007: Chất thải y tế vật chất thể rắn, lỏng, khí thải từ sở y tế bao gồm chất thải y tế nguy hại chất thải thông thường Chất thải y tế phát sinh từ hoạt động...
 • 115
 • 604
 • 3

luận văn tài nguyên môi trường Đánh giá thực trạng quản chất thải rắn sinh hoạt ở xã Dương Quang - Gia Lâm - Hà Nội

luận văn tài nguyên môi trường Đánh giá thực trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt ở xã Dương Quang - Gia Lâm - Hà Nội

Công nghệ - Môi trường

... Khái niệm quản chất thải rắn - Quản chất thải rắn hoạt động phân loại, thu gom, vận chuyển, giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế , xử lý, tiêu h y, thải loại chất thải. [9] - Quản chất thải rắn ... quản chuyên chất thải rắn 2.6 Nhũng vấn đề tồn quản chất thải rắn nước ta.[6] Công tác quản chất thải rắn sinh hoạt Việt Nam bắt đầu muộn so với nhiều nước giới, khối lượng chất thải ... Hoạch định sách, kế hoạch, quy hoạch x y dựng sở quảnchất thải rắn X y dựng quản kế hoạch x y dựng hệ thống sở hạ tầng liên quan đến chất thải rắn cấp trung ương địa phương - Bộ y tế : Đánh...
 • 66
 • 395
 • 1

“Nghiên cứu đánh giá hiện trạng quản chất thải rắn y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Hải Dương và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý”

“Nghiên cứu đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Hải Dương và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý”

Kiến trúc - Xây dựng

... hội, đề tài “Nghiên cứu đánh giá trạng quản chất thải rắn y tế nguy hại địa bàn tỉnh Hải Dương đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản lý" nhằm đánh giá trạng quản chất thải rắn y tế nguy ... viện tỉnh Tuyến bệnh viện Khoa Tổng lượng chất thải Tổng Chất thải y tế lượng chất nguy thải hại Bệnh viện huyện Chất thải y tế nguy hại Tổng lượng chất thải Chất thải y tế nguy hại Hồi sức cấp ... tắt Viết đ y đủ BV Bệnh viện BVĐK Bệnh viện đa khoa CTNH Chất thải nguy hại CTYT Chất thải y tế CTR Chất thải rắn CTRYT Chất thải rắn y tế CTRYTNH Chất thải rắn y tế nguy hại ĐTM Đánh giá tác động...
 • 152
 • 1,280
 • 2

đánh giá thực trạng quản chất thải rắn y tế nguy hại tại một số bệnh viện trên địa bàn thành phố hà nội

đánh giá thực trạng quản lý chất thải rắn y tế nguy hại tại một số bệnh viện trên địa bàn thành phố hà nội

Công nghệ - Môi trường

... 30/11/2007, quy định: Chất thải y tế vật chất thể rắn, lỏng khí thải từ sở y tế bao gồm chất thải y tế nguy hại chất thải thông thường Chất thải y tế nguy hại CTYT chứa y u tố nguy hại cho sức ... Các chất thải y tế nguy hại không để lẫn chất thải thông thường Nếu vô tình để lẫn chất thải y tế nguy hại vào chất thải thông thường hỗn hợp chất thải phải xử tiêu huỷ chất thải y tế nguy hại ... 1.1.2 Thực trạng quản chất thải rắn y tế Việt Nam 1.1.3 Các biện pháp xử chất thải rắn y tế 19 1.1.4 Những khó khăn tồn công tác quản chất thải y tế 22 1.2 Tác hại nguy chất thải rắn y tế...
 • 92
 • 537
 • 3

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNGđề XUẤT các BIỆN PHÁP QUẢN CHẤT THẢI y tế tại BỆNH VIỆN đa KHOA TỈNH bắc kạn

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG và đề XUẤT các BIỆN PHÁP QUẢN lý CHẤT THẢI y tế tại BỆNH VIỆN đa KHOA TỈNH bắc kạn

Kinh tế - Quản lý

... QUAN VỀ CHẤT THẢI Y TẾ VÀ GIỚI THIỆU VỀ TỈNH BẮC KẠN 1.1 Tổng quan chất thải y tế 1.1.1 Giới thiệu chất thải y tế 1.1.1.1 Khái niệm chất thải y tế Chất thải y tế chất thải phát sinh sở y tế, từ ... Tuy nhiên, phần chất thải y tế loại hình chất thải có đặc tính riêng biệt có nguy cao g y rủi ro môi trường sức khỏe cộng đồng Vì mà chất thải y tế xếp vào nhóm chất thải nguy hại Chất thải nguy ... quy định đảm bảo y u cầu: - Chất thải y tế nguy hại chất thải y tế thông thường phát sinh khoa phòng phải vận chuyển riêng nơi lưu giữ chất thải sở y tế lần ng y cần Sinh viên: Trịnh Thanh Huyền...
 • 100
 • 483
 • 1

đánh giá thực trạng quản chất thải rắn y tế tại bệnh viện đa khoa tỉnh trà vinh

đánh giá thực trạng quản lý chất thải rắn y tế tại bệnh viện đa khoa tỉnh trà vinh

Công nghệ - Môi trường

... thải y tế loại chất thải nằm danh mục A danh mục chất thải nguy hại Chất thải y tế loại chất thải nguy hại, việc quản chất thải y tế cần tuân thủ quy định có liên quan đến quản chất thải nguy ... độc hại. Quá trình quản tốt thực song song hệ thống quản hành kỹ thuật quản chất thải y tế bệnh viện Vì quản CTRYT nguy hại hoạt động kiểm soát chất thải nguy hại suốt trình từ chất thải ... với chất thải y tế g y nên bệnh tật tổn thương Khả g y rủi ro từ chất thải y tế hay nhiều đặc trưng sau đ y: ▪ Chất thải y tế chứa đựng y u tố truyền nhiễm, tác nhân nguy hại rác thải y tế ▪...
 • 68
 • 679
 • 4

Báo cáo tốt nghiệp ngành khoa học môi trường đánh giá thực trạng quản chất thải rắn sinh hoạt thị trấn đồng mỏ huyện chi lăng tỉnh lạng sơn

Báo cáo tốt nghiệp ngành khoa học môi trường đánh giá thực trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt thị trấn đồng mỏ huyện chi lăng tỉnh lạng sơn

Công nghệ - Môi trường

... loại chất thải x y dựng nên tận dụng để san nền, san lấp mặt bằng, hạn chế thải môi trờng - Các loại chất thải nguy hại đợc thu gom xử triệt để theo quy trình riêng cho xử chất thải nguy hại ... GS.TS.Nguễn Đình Hơng (2003), Giáo trình kinh tế chất thải, Nxb Giáo dục PGS.TS Nguy n Đức Khiển (2004), Quản chất thải rắn, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội Nguy n thị Tuyết Mai (2007), Hà Nội: Dự ... tự giác thực quy định nộp phí vừa phải có hình thức xử phạt cỡng chế hành vi không chấp hành quy định - Các cấp quản cần bổ xung thêm biên chế cán có chuyên môn môi trờng - Các cấp quản lý...
 • 53
 • 185
 • 0

Đánh giá hiện trạngđề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản hệ thống dịch vụ thu gom, xử chất thải công nghiệp nguy hại trên địa bàn thành phố hồ chí minh

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hệ thống dịch vụ thu gom, xử lý chất thải công nghiệp nguy hại trên địa bàn thành phố hồ chí minh

Thạc sĩ - Cao học

... THẢI NGUY HẠI TRÊN ðỊA BÀN TP.HCM 1.2.1 Hiện trạng hệ thống quản nhà nước quản chất thải nguy hại 1.2.1.1 Cấu trúc tổ chức quản chất thải nguy hại ðặc thù TP HCM có Phòng Quản chất thải ... quản chất thải nguy hại chủ nguồn thải thông qua việc cấp Sổ ñăng ký quản chất thải nguy hại Tại Sở Tài nguy n Môi trường cấp phép quản chất thải nguy hại cho Chủ vận chuyển chủ xử ... chất thải nguy hại ðể thực chức quản nhà nước lĩnh vực chất thải rắn công nghiệp chất thải nguy hại ñịa bàn thành phố, phòng Quản chất thải rắn thực hai lĩnh vực chính: quản mặt sách (quản...
 • 112
 • 337
 • 1

Đánh giá hiện trạng quản chất thải rắn sinh hoạt tại huyện Diên Khánh tỉnh Khánh Hòa và quy hoạch đến năm 2020

Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại huyện Diên Khánh tỉnh Khánh Hòa và quy hoạch đến năm 2020

Công nghệ - Môi trường

... xử bãi rác chôn lấp hợp vệ sinh theo vùng địa Mục tiêu thu gom xử 100% rác thải sinh hoạt, quản xử 100% chất thải công nghiệp nguy hại, chất thải y tế Để đạt đƣợc mục tiêu trên, ... đánh giá trạng, dự báo phát sinh, có sở khoa học hỗ trợ công tác quản CTRSH UBND huyện Diên Khánh đảm bảo tuân thủ quy định, phù hợp với quy hoạch quản quản chất thải tỉnh Khánh Hòa quy ... 1.3 Hiện trạng quản chất thải rắn sinh hoạt 1.3.1 Cơ sở pháp hoạt động quản chất thải rắn 1.3.2 Các hoạt động quản chất thải rắn 1.3.2.1 Phân loại chất thải rắn...
 • 112
 • 429
 • 2

Đánh giá thực trạng và hiệu quả sản xuất ngô (zeamays l ) trên địa bàn huyện nam đàn tỉnh nghệ an

Đánh giá thực trạng và hiệu quả sản xuất ngô (zeamays l ) trên địa bàn huyện nam đàn  tỉnh nghệ an

Nông - Lâm - Ngư

... hành thực đề tài Đánh giá thực trạng hiệu sản xuất ngô (Zea mays L.) địa bàn huyện Nam Đàn – Nghệ An” Mục tiêu nghiên cứu 2.1.Mục tiêu tổng quát Đánh giá thực trạng sản xuất hiệu kinh tế ngô địa ... địa bàn huyện Nam Đàn, từ đề suất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sản xuất ngô địa bàn 2.2 Mục tiêu cụ thể Phân tích, đánh giá thực trạng sản xuất ngô địa bàn nghiên cứu Đánh giá hiệu kinh tế ... huyện Hưng Nguy n Nghi Lộc + Phía t y giáp huyện Thanh Chương + Phía bắc giáp huyện Đô Lương + Phía nam giáp huyện Hương Sơn huyện Đức Thọ Hà Tĩnh 3.1.1.2 Thời tiết khí hậu: Huyện Nam Đàn có...
 • 54
 • 1,553
 • 7

Thực trạng quản chất thải y tế tại sáu bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh ppt

Thực trạng quản lý chất thải y tế tại sáu bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh ppt

Báo cáo khoa học

... TCNCYH 21 (1) - 2003 Sở Y tế Hà nội (2001), Báo cáo kết thực quy chế quản chất thải y tế địa bàn thành phố Hà Nội Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh (2001), Báo cáo kết thực quy chế quản chất thải ... Tài liệu hớng dẫn thực hành quản chất thải y tế (tài liệu dành cho giảng viên) - Nhà xuất Y học Bộ Y tế (2001), Hội nghị đánh giá thực quy chế quản chất thải y tế, chống nhiễm khuẩn bệnh ... rác thải lâm sàng chiếm tỷ lệ 18,2% - 18,9%, rác thải hoá học chiếm tỷ lệ từ 0,3% - 0,5% Thực trạng quản chất thải: Việc phân loại, thu gom chất thải rắn theo Quy chế quản chất thải y tế...
 • 8
 • 989
 • 12

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ KHÍA CẠNH KINH TẾ CỦA HOẠT ĐỘNG XỬ CHẤT THẢI CÔNG NGHIỆP NGUY HẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH" pot

Báo cáo nghiên cứu khoa học:

Báo cáo khoa học

... chất thải thứ cấp từ d y chuyền khác) sau: Bảng 4.Lượng CTNH thực tế xử d y chuyền xử TT Công nghệ xử Lượng chất thải nguy hại đầu vào Lượng chất thải thứ cấp phát sinh Tổng lượng chất thải ... Ổn định hóa rắn Khối chất thải ổn định hóa rắn Hình Mối quan hệ công đoạn xử Xác định tổng lượng chất thải đầu vào quy trình xử lý: Tổng lượng chất thải đầu vào d y chuyền xử (bao gồm chất ... nhớt thải, hóa Thiêu đốt chất ) Chất thải rắn (giẻ, găng tay, bao bì chứa CTNH, bùn thải nguy hại, hóa chất, thuốc BVTV, phế phẩm thuộc danh mục CTNH ) Chất thải lỏng nguy hại (dung dịch t y rửa,...
 • 10
 • 461
 • 0

Xem thêm